Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Produkty
Menu

Awans zawodowy


Katarzyna Koletyńska, Halina Sitko
ABC młodego nauczyciela

"ABC młodego nauczyciela" to praktyczny poradnik, który podpowie młodemu nauczycielowi, jak nie pogubić się w szkolnej rzeczywistości. Jakie są jego prawa i obowiązki. Jak zadbać o dobre relacje ze współpracownikami. To także pigułka z wiedzą o działaniu polskiej oświaty, zawierające wszelkie informacje i porady związane z awansem zawodowym nauczyciela stażysty: zasady tworzenia portfolio, współpraca z opiekunem stażu, plan rozwoju zawodowego, kolejne kroki, jakie trzeba pokonać w postępowaniu kwalifikacyjnym i terminy, jakich trzeba przy tej okazji dotrzymać.Henryk Składanowski
Awans zawodowy nauczycielamateriały dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów

Teoria i praktyka z planami rozwoju zawodowego i sprawozdaniami z realizacji planu za okras stażu. Najważniejsze zagadnienia prawne oraz zadania i wymagania kwalifikacyjne na poszczególne stopnie awansu z planami rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego oraz sprawozdaniami z realizacji za okres stażu.


Kazimierz Ostrowski
Awans zawodowy nauczyciela wychowania fizycznegoRozwój pedagogiczny od A do Z

Książka zawiera wyjaśnienia, sugestie i podpowiedzi, w jaki sposób podejść od strony prakseologicznej i praktycznej do realizacji skomplikowanej pedagogicznie procedury awansu zawodowego nauczycieli wychowania fizycznego. Awans zawodowy wyznacza pewne oczekiwania względem nauczycieli, którzy przechodzą fazy od nowicjusza do pedagoga mistrza. W tym świetle zawartość treściowa książki ukazuje procedury formalne oraz rozwiązania dydaktyczno-wychowawcze, które umożliwiają spełnienie wymogów stawianych na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczyciela wychowania fizycznego. Adresatami opracowania mogą być nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnaz


Janina Acman, Ryszard Ryll
Awans zawodowy nauczyciela. Praktyczny poradnik

Dyrektor znajdzie w tej książce wskazówki i przykładowe rozwiązania między innymi nawiązywania stosunku pracy, doboru kryteriów zatwierdzania planu rozwoju zawodowego i oceny dorobku za okres stażu oraz wzory niezbędnych druków. Nauczyciel otrzyma przykładowe zadania do realizacji w czasie stażu, zasady budowania planu rozwoju zawodowego.


Małgorzata Pomianowska, (pod red.)
Ekspert komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej

Ekspert komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej to jedna z ważniejszych postaci w systemie awansu zawodowego nauczycieli. Jako członek komisji oceniającej stopień spełnienia przez nauczyciela wymagań niezbędnych do osiągnięcia kolejnego szczebla w hierarchii zawodowej, ma on ogromny wpływ na to, jak będzie wyglądała kariera zawodowa nauczyciela w polskich szkołach. Książka Ekspert komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej zawiera: prawne i ideowe założenia systemu awansu zawodowego nauczycieli, psychologiczne i etyczne aspekty związane z wykonywaniem zadań eksperta, zasady organizacji pracy komisji, sposoby dokonywania oceny dorobku zawodowego nauczyciela, przykłady pracy ekspertów w komisj


Irena Dzierzgowska
Instytucje prowadzące szkołęWspinaczka po stopniach awansu - część VII

Siódma i ostatnia część serii "Wspinaczka po stopniach awansu". Ten poradnik przeznaczony jest dla tych wszystkich, którzy z ramienia instytucji prowadzących szkoły zajmują się problemami awansu zawodowego nauczycieli. Można w nim znaleźć informacje o przepisach regulujących obowiązki organu prowadzącego szkołę, o zakresie działań organów prowadzących, procedurach działań komisji kwalifikacyjnej, a także pomocną literaturę.


Mazda Jenkin, Jeff Jones
Jak wspierać rozwój zawodowy nauczycieli? Vademecum dyrektora

Doskonała książka dla dyrektorów szkół, szefów zespołów nauczycielskich, opiekunów stażu. Dlaczego? Bo- jak zauważył we wstępie wybitny pedagog i socjolog, profesor Janusz Gęsicki - wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli kojarzy się najczęściej z biurokratyczną mitręgą, gromadzeniem dokumentów, zaświadczeń, świadectw… Ta książka burzy ten stereotyp - pokazuje na konkretnych przykładach, jak doskonalić umiejętności pedagogiczne. Zawiera arkusze obserwacji i samoobserwacji, testy pozwalające diagnozować przyczyny trudności. Żaden nauczyciel nie może być zdany wyłącznie na siebie – i o tym jest ta książka. Pokazuje, jak zdiagnozować brak skuteczności u nauczycieli, jak zaofiarow


praca zbiorowa
Karta Nauczyciela

Tekst ujednolicony wraz ze zmianami z dnia 15 lipca 2004. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004.


Irena Dzierzgowska
Nauczyciel kontraktowyWspinaczka po stopniach awansu - część II

Druga część serii "Wspinaczka po stopniach awansu". Poradnik przeznaczony jest dla nauczycieli kontraktowych, przygotowujących się na stopień nauczyciela mianowanego. Zawiera konkretne wskazówki, jak planować poszczególne etapy pracy własnej, jak prowadzić dokumentację stażu, na co zwrócić szczególną uwagę, jak się przygotować do rozmowy z komisją, co przeczytać, czego się nauczyć, gdzie znaleźć najważniejsze przepisy prawne.


Irena Dzierzgowska
Nauczyciel mianowanyWspinaczka po stopniach awansu - część III

Trzecia część serii "Wspinaczka po stopniach awansu". Poradnik przeznaczony jest dla nauczycieli mianowanych, przygotowujących się do awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Zawiera konkretne wskazówki, jak planować poszczególne etapy pracy własnej, jak prowadzić dokumentację stażu, na co zwrócić szczególną uwagę, jak się przygotować do rozmowy z komisją, co przeczytać, czego się nauczyć, gdzie znaleźć najważniejsze przepisy prawne.


Garstka Tomasz, Marszałek Jacek
Nauczyciel na starcieRozwój zawodowy nauczyciela

To publikacja dla nauczyciela stażysty (przydatna również dla opiekuna nauczyciela na stażu). Zawiera propozycje tematów do rozważań i zadania dotyczące pierwszych miesięcy pracy w szkole."Chcemy zasygnalizować główne pytania, na które warto sobie odpowiedzieć, zagadnienia, którymi będziesz musiał się zająć, pokażemy jak poruszać się w nowym miejscu pracy (zaznajomienie się z pracownikami, uczniami, dokumentacją, systemem pracy i budynkiem szkoły) oraz jak planować czas pracy. Zaproponujemy Ci też refleksję nad wyborem, którego dokonałeś, podejmując pracę w szkole oraz nad Twoją zawodową misją. Chcemy też pomóc Ci w budowaniu kompetencji osobistych, niezbędnych w zawodzie nauczyciela, przez


Irena Dzierzgowska
Nauczyciel stażystaWspinaczka po stopniach awansu - część I

Pierwsza część serii "Wspinaczka po stopniach awansu". Poradnik przeznaczony jest dla nauczycieli stażystów. Zawiera konkretne wskazówki, jak planować poszczególne etapy pracy własnej, jak prowadzić dokumentację stażu, na co zwrócić szczególną uwagę, jak się przygotować do rozmowy z komisją, co przeczytać, czego się nauczyć, gdzie znaleźć najważniejsze przepisy prawne.


Jarosław Kordziński
Nauczycielu, zrób karierę!

Czy w zawodzie nauczyciela można odnieść sukces? Naturalnie, wystarczy tylko odpowiednio zaplanować swoją karierę, aby odnieść sukces zawodowy i finansowy. A wówczas gdy wyczerpią się stopnie awansu zawodowego, można pomyśleć o otwarciu własnej szkoły czy samodzielnym prowadzeniu kursów edukacyjnych. Brzmi jak sen na jawie? Wystarczy sięgnąć po książkę "Nauczycielu, zrób karierę", aby przekonać się, że wszystko to jest w zasięgu Państwa ręki.


Tomasz Garstka
Opiekun nauczyciela. Umiejętności psychologiczne

Książka jest poradnikiem adresowanym przede wszystkim do opiekunów nauczycieli odbywających staż. Autor opisuje umiejętności psychologiczne i interpersonalne pomocne w efektywnym komunikowaniu się i budowaniu atmosfery zaufania między opiekunem a jego podopiecznym. Poradnik zawiera wskazówki jak należy wspierać nauczyciela w pokonywaniu różnych trudności zawodowych. Umiejętności opisane w poradniku mogą być również przydatne w pracy dyrektorów szkół, liderów wewnątrzszkolnego doskonalenia, wychowawców, psychologów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych osób zainteresowanych procesami pomagania i wspierania rozwoju w placówkach oświatowych.


Irena Dzierzgowska
Opiekun stażuWspinaczka po stopniach awansu - część IV

Czwarta cześć serii "Wspinaczka po stopniach awansu". Ten poradnik przeznaczony jest dla nauczycieli wprowadzających stażystów w tajniki zawodu. Można w nim znaleźć konkretne wskazówki, jak planować poszczególne etapy pracy ze stażystą, jakie powinny być umiejętności młodego nauczyciela, gdzie znaleźć najważniejsze przepisy prawne, jak, krok po kroku, powinna przebiegać praca ze stażystą, co przeczytać, czego się nauczyć.


D. Elsner, M. Taraszkiewicz
Opiekun stażu jako refleksyjny praktyk

Niniejsza książka to pierwsze na rynku polskim kompendium wiedzy na temat metodyki pracy opiekuna stażu. W książce są zaprezentowane są: podstawy teoretyczne uczenia się dorosłych modele mentoringu (opieki) przykłady różnych metod i technik pracy opiekuna stażu ćwiczenia rozwijające umiejętność sprawowania opieki propozycje rozwiązań praktycznych pytania do refleksji wskazania, jak doskonalić kwalifikacje zawodowe obszerna bibliografia omawianych zagadnień Pomimo jednoznacznie brzmiącego tytułu, niniejsza książka jest adresowana przynajmniej do kilku odbiorców, przede wszystkim do: opiekunów stażu w szkołach i placówkach oświatowych, którym powinna pomóc w doskonaleniu metodyki sprawowan


pod red. Henryka Składanowskiego
Opis i analiza przypadku. Teoria i praktyka

OpisOpis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu edukacyjnego, wychowawczego, strukturalno-systemowego (programowego, organizacyjnego)Teoria i praktyka z przykładami ze szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne dla nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Spis treściZagadnienia prawno - teoretyczne Przykłady opisu i analizy przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych, strukturalno-systemowych (programowych, organizacyjnych) Szkoła podstawowa Problem edukacyjny (praca z dzieckiem dyslektycznym) Problem edukacyjny (trudności uczniów w rozwiązy


Marek Grondas, Janusz Żmijski
Planowanie i dokumentowanie pracy nauczyciela. PoradnikRozwój zawodowy nauczyciela

Publikacja "Planowanie i dokumentowanie rozwoju nauczyciela" to propozycja dla odbiorców zainteresowanych szerszym kontekstem zjawiska planowania rozwoju zawodowego. Autorzy wychodzą z założenia, że rozwój zawodowy nauczyciela jest integralną częścią jego rozwoju osobistego. Poradnik zawiera zatem opis różnorodnych modeli i koncepcji obu kategorii rozwoju oraz ich wzajemnych powiązań.Adresatami książki są nauczyciele odbywający staże i poszukujący użytecznych narzędzi, by sprostać wymaganiom opisanym w regulacjach prawnych dotyczących awansu zawodowego. Czytelnicy znajdą w poradniku opis procedur projektowania rozwoju zawodowego oraz przegląd różnych form dokumentowania własnych profesjonaln


Henryk Moroz
Rozwój zawodowy nauczyciela

Rozwój zawodowy nauczyciela to bardzo trudny i złożony temat opracowania naukowego. Autor zaprosił do współpracy przy tej monografii wybitnych specjalistów z dziedziny pedagogiki w Polsce. Książkę podzielono na trzy części tematyczne: Organizacja rozwoju zawodowego nauczyciela, Kompetencje nauczycieli we współczesnej cywilizacji oraz Twórczy rozwój nauczyciela. Głównym celem publikacji jest przedstawienie młodym nauczycielom i kandydatom do tego zawodu, jak trudna i odpowiedzialna jest praca w tym zawodzie, ale jednocześnie jak dużą satysfakcję przynosi zajmowanie się tą profesją.


Christopher Day
Rozwój zawodowy nauczycieliNowe idee i rozwiązania

"Książka ta jest wartościowa poznawczo dla polskich czytelników z kilku względów. Po pierwsze ukazuje sposób myślenia o pracy i rozwoju zawodowym nauczycieli w wielu krajach, a zagadnienie to ulega swoistej globalizacji. Po drugie oferuje ona przegląd wyników badań z zakresu pedeutologii, które mogą być inspirujące dla badaczy polskiej oświaty. Po trzecie w chaosie różnych publikacji na temat omawianej przez autora dziedziny dokonana przez niego systematyzacja zasługuje na uwagę. Poza tym czytelnik znajdzie w tej pracy zarówno jasno wyłożoną koncepcję rozwoju zawodowego nauczycieli, jak i sugestie praktyczne dla nauczycieli, nadzoru szkolnego oraz polityków oświatowych". Z recenzjiTajemnice awansu zawodowego

Publikacja przedstawi zmiany dotyczące uzyskiwania stopni specjalizacji zawodowej wynikające z nowelizacji Karty Nauczyciela i nowego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593).Autor przybliży nowe procedury oraz kryteria oceny informacji dostarczanej przez nauczycieli ubiegających się o poszczególne stopnie awansu zawodowego (zwłaszcza o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego, jako że tu nastąpiło najwięcej zmian i jest to obszar szczególnie zróżnicowanych oczekiwań).Ważnym elementem będą propozycje praktyczne takie, jak: ramowy plan rozwoju; zbiór wskaźnik


Sowińska Danuta
Warsztat pracy opiekuna stażu i stażysty

Dobra organizacja pracy młodego nauczyciela od strony formalnej ułatwi współpracę opiekuna ze stażystą, co pozwoli na dokładne zaplanowanie i re-alizację zadań. Autorka wiele lat była opiekunem praktyk studenckich, bazując na własnych doświadczeniach przedstawia zagadnienia jak: "Opiekun stażu - procedura opieki nad nauczycielem stażystą", "Nauczyciel stażysta - procedura awansu na stopień nauczyciela kontraktowego", "Moja najlepsza lekcja", "Ewaluacja końcowa", "Samoocena stażu".


praca zbiorowa
Znowelizowana Karta Nauczyciela (po zmianach z 25 lipca 2008 r.)

Opracowanie zawiera wstęp "Od redakcji", znowelizowany tekst ustawy Karta nauczyciela. Zmiany są zaznaczone w tekście tłustym drukiem.


praca zbiorowa
Znowelizowana ustawa o systemie oświaty - po zmianach z 25 lipca 2008

Opracowanie zawiera wstęp "Od redakcji", znowelizowany tekst ustawy o systemie oświaty. Zmiany są zaznaczone w tekście tłustym drukiem.


Reklamacopyright © e-targ.pl