Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Produkty
Menu

Bibliotekarstwo


Bogumiła Konieczny-Rozenfeld
Biblioteka szkolna. I i II etap kształcenia

Publikacja ta przedstawia najnowsze rozważania, związane z jakością edukacji (TQM) i zarządzaniem biblioteką szkolną. Niezaprzeczalnym jej walorem jest podjęcie problematyki kreatywności zawodowej, a także problemów funkcjonowania ucznia zarówno zdolnego, jak i trudnego i niepełnosprawnego w bibliotece szkolnej. Książka ponadto została wzbogacona o ciekawe i nowatroskie pomysły do wykorzystania w praktyce zawodowej bibliotekarzy szkolnych.Poradnik "Biblioteka szkolna" może być swoistym kompendium dla studentów pedagogiki i innych dyscyplin humanistycznych, oraz dla piszących prace kwalifikacyjne.praca zbiorowa
Dziennik biblioteki szkolnej

Podstawowe zmiany w stosunku do "starego" dziennika:Wyeliminowano odwołania do nieaktualnych przepisów prawnych.Rozszerzono rubrykę określającą godziny otwarcia i czas pracy osób zatrudnionych w bibliotece - uwzględniono m.in. fakt, że biblioteka nie musi się składać tylko z wypożyczalni i czytelni, że czas pracy poszczególnych osób może się w trakcie roku szkolnego zmieniać.Rubrykę Roczny plan pracy biblioteki zastąpiono obszerniejszymi Zamierzeniami.W dziale Dziennik zajęć zrezygnowano z podziału tygodniowego, zlikwidowano obowiązek wyszczególniania liczby wypożyczeń z podziałem na literaturę piękną i popularnonaukową, wprowadzono za to możliwość odnotowywania stopnia wykorzystan


praca zbiorowa
Hasło osobowe w opisie katalogowym wg nowej normy. Wskazówki dla bibliotekarzy szkolnych

Skrócony opis      Celem opracowania jest zapoznanie nauczycieli bibliotekarzy z nową normą PN-98-N-01229 'Hasło opisu bibliograficznego. Hasło osobowe'. Niniejsze opracowanie zawiera przede wszystkim przykłady ilustrujące postanowienia nowej normy, ale także podaje odpowiednie definicje, mówi o doborze haseł osobowych i określa formy hasła osobowego, a w przypadkach wskazanych przez normę ujmuje zagadnienia hasła tytułowego. Skrócony spis treści: 1. Uwagi wstępne     1.1. Zakres normy PN-98-N-01229 'Hasło opisu bibliograficznego. Hasło osobowe'     1.2. Hasło (definicje wg normy terminologicznej - PN-89-N-01224) 2. Dobór


Danuta Saniewska
Nowe Vademecum nauczyciela bibliotekarza

Najnowsze, znacznie rozszerzone szóste już wydanie praktycznego poradnika. W obecnym wydaniu wprowadzono: obszerne rozdziały na temat społeczeństwa informacyjnego, jakości w edukacji i bibliotekarstwie oraz wynikających z tych zjawisk implikacji dla bibliotek szkolnych; poszerzone informacje dotyczące UKD i tworzenia kartotek bibliograficznych; informacje na temat skróconego opisu bibliograficznego i opisu dokumentów elektronicznych. Poszerzono dział poświęcony pracy pedagogicznej bibliotekarza. Bardziej szczegółowo przedstawiono problemy związane z realizacją edukacji czytelniczej i medialnej oraz pracą z aktywem bibliotecznym. Nowością są rozdziały na temat metod aktywizujących w pracy pe


Danuta Saniewska
Vademecum nauczyciela bibliotekarza (2007)

Vademecum to książka niezwykła – zmienia się wraz ze zmianami warunków funkcjonowania bibliotek szkolnych, ewolucją przepisów, nowymi wyzwaniami. Można powiedzieć, że Vademecum to książka, która od kilkunastu lat "rośnie" wraz z polskimi bibliotekami szkolnymi.W obecnym wydaniu wprowadzono:obszerne rozdziały na temat społeczeństwa informacyjnego, jakości w edukacji i bibliotekarstwie oraz wynikających z tych zjawisk implikacji dla bibliotek szkolnych;poszerzone informacje dotyczące UKD i tworzenia kartotek bibliograficznych;informacje na temat skróconego opisu bibliograficznego i opisu dokumentów elektronicznych.Poszerzono dział poświęcony pracy pedagogicznej bibliotekarza. B


Lucyna Gołębiewska
Zbiory specjalne - nieksiążkowe w bibliotekach. Poradnik metodyczny

Poradnik jest efektem wieloletnich doświadczeń autorki w pracy ze zbiorami specjalnymi w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Olsztynie. W ostatnich czasach pojawia się coraz więcej nowocześniejszych form zapisu informacji, a co się z tym wiąże - konieczność właściwego ich dokumentowania. W publikacji tej przedstawiono zatem najważniejsze zasady i sposoby postępowania przy gromadzeniu, ewidencji, katalogowaniu i udostępnianiu zbiorów specjalnych - nieksiążkowych, tj. dokumentów filmowych, dźwiękowych, elektronicznych i ilustracyjnych (graficznych). Materiał dotyczący katalogowania przedstawiono tak, aby ukazać podobieństwa w opisach bibliograficznych różnych typów dokumentów, które z zało


Reklamacopyright © e-targ.pl