Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Produkty
Menu

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi


Alicja Małasiewicz
Aby polubić matematykęZeszyt ćwiczeń terapeutycznych dla uczniów klas I-III szoły podstawowej mających specyficzne trudności w uczeniu matematyki

Książka zawiera ćwiczenia dla dzieci mających trudności w uczeniu się matematyki. Kolejne rozdziały to: Pamięć i operacje pamięciowe SpostrzeganieOrientacja przestrzennaDorota Wdowiak
Bajka o jeżyku

Historia o nieśmiałym jeżyku, który pragnął mieć przyjaciół, przeznaczona jest dla dzieci mających trudności z czytaniem (szczególnie niesłyszących). Tekst został uzupełniony wersją w języku migowym. To przykład bajki terapeutycznej, której tematem jest lęk przed odrzuceniem. Książka jest ciekawa i zrozumiała dla dzieci. Barwne ilustracje stanowią doskonałe dopełnienie treści.


Hermann-Josef Zoche
Czym jest leworęczność i jak z nią żyć?

Leworęcznych jest znacznie więcej, niż nam się wydaje, a ich codzienność naznaczona jest wieloma przeszkodami.Jak rozpoznać leworęczność u dziecka? Jak ułatwić życie? Czy fakt, że wśród leworęcznych są Goethe, Einstein, Gandhi i Paul McCartney, świadczy o specjalnych zdolnościach tej grupy? Autor wyjaśnia problem w teorii i w praktyce, radzi i ciekawie opisuje, jak można wyjątkowe talenty leworęcznych rozpoznać i wesprzeć. Poza samymi zainteresowanymi, książka stanowi także idealną pomoc dla rodziców, nauczycieli i psychologów.


Kolczyńska-Gruszczyk Edyta
Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematykiPrzyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno wyrównawcze

Niewłaściwe metody nauczania, konflikty rodzinne, brak dojrzałości operacyjnej, będącej niezbędnym warunkiem uczenia się matematyki, zmniejszona odporność emocjonalna, zaburzenia w kształtowaniu systemu własnej wartości - te i inne przyczyny niepowodzeń w nauczaniu matematyki w klasach początkowych są tematem niniejszej publikacji. Autorka obszernie zaprezentowała również koncepcję pracy korekcyjno-wyrównawczej z dziećmi, które mimo czynionych starań nie potrafią uczyć się matematyki.


Sylvia Weber
Dziecko leworęczne

"Dziecko leworęczne" to poradnik dla rodziców, których dziecko używa lewej ręki lub raz lewej, raz prawej ręki. Autorka podpowiada rodzicom, jak przygotować leworęczne dziecko do nauki pisania i jak postępować z dzieckiem, aby nie wpływać na naturalny rozwój dominacji ręki. Radzi również, jak wspierać leworęczne dziecko, aby nie miało kłopotów z czytaniem, akceptowało swoją inność i miało silne poczucie własnej wartości.W książce znajduje się wiele rysunków instruktażowych, które pomogą rodzicom nauczyć leworęczne dziecko posługiwania się lewą ręką w życiu codziennym.


praca zbiorowa
Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Wychowanie i nauczanie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Część 3

Jest to trzecia część pracy zbiorowej pt. "Dziecko niepełnosprawne ruchowo". Jej autorzy przedstawiają możliwości edukacyjne dzieci, utrudnienia w nauczaniu i uczeniu się, rolę nauczyciela, współpracę z rodziną, specyficzne pomoce dydaktyczne. Omawiają także różne formy kształcenia dzieci z porażeniem mózgowym oraz problem integracji dzieci niepełnosprawnych ruchowo w środowisku.


Barbara Grzyb, ?ukasz Gajewski
Dziecko ryzyka a wychowanie. Elementarz dla rodziców

W prezentowanym opracowaniu znaleźć można informacje na temat rozwoju małego dziecka i czynników wspomagających ów rozwój, wskaźników ułatwiających poznanie dziecka i jego możliwości, potrzeb dziecka, zabawy, znaczenia przykładu i wzoru zachowań otoczenia dla społecznego rozwoju małego dziecka. Ponadto w książce zamieszczono m.in. program psychostymulacji funkcji percepcyjno-motorycznych u dzieci z zaburzeniami w rozwoju, kwestionariusz do badania umiejętności komunikacyjnych u dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, arkusz zachowania się dziecka w zabawie, przykłady zabawek aktywizujących dziecko, rysowanych wierszyków i zagadek służących do rozwijania funkcji spostrzegania wzro


Kosmowska Barbara
Dzisiaj się bawimy. Rewalidacja indywidualna prowadzona Metodą Dobrego StartuScenariusze zajęć klas I-IV szkoły specjalnej

Książka jest adresowana przede wszystkim do nauczycieli, wychowawców, rodziców i osób pracujących nad usprawnieniem rozwoju psychofizycznego dzieci lekko upośledzonych umysłowo. Poszukiwanie skutecznych sposobów pracy z tymi dziećmi zaprząta uwagę zarówno teoretyków pedagogiki specjalnej, jak i praktyków. Celem tej publikacji jest ukazanie jednej ze skuteczniejszych form pracy stosowanej w rewalidacji indywidualnej - Metody Dobrego Startu.


Elżbieta Maria Minczakiewicz
Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki

W książce znalazły się przykłady planowania pracy zarówno dziećmi przedszkolnymi, jak i dziećmi starszymi z poważnymi deficytami rozwoju intelektualnego, które czasem wymagają zupełnie innych metod i warunków pracy. Zamieszczone w książce konspekty i scenariusze mogą służyć za przykład rozwiązań metodycznych dla mniej doświadczonych pedagogów specjalnych, pracujących z dziećmi wieku przedszkolnym, nauczycielek przedszkoli lub przedszkolnych grup integracyjnych, reedukatorów, logopedów, a także rodziców dzieci specjalnych potrzeb edukacyjnych, którzy niejednokrotnie aktywnie włączają się do pracy na rzecz przedszkola, czy szkoły. W opracowaniu znajdziemy wiele przykładów, propozycji zadań, kt


Krystyna Dobosz, Ewa Zielińska
Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?Metodyka, scenariusze zajęć oraz wiele ciekawych gier i zabaw

Autorki przedstawiają w książce nową metodę stymulowania rozwoju umysłowego dzieci, ukierunkowaną na przygotowanie ich do nauki matematyki w szkole. Przedstawione tu scenariusze ćwiczeń i opisy ciekawych gier i zabaw można wykorzystać zarówno w pracy z dziećmi uzdolnionymi, jak i mającymi trudności w nauce matematyki.


Mel Levine
Jak nie tracić głowy w szkole. O zdolności do nauki i zaburzeniach uczenia sięporadnik dla uczniów, rodziców i wychowawców

Książka została napisana z myślą o młodym czytelniku i jest kierowana do dzieci dotkniętych różnego typu zaburzeniami (dysleksja, ADHD i in.), zakłócającymi proces uczenia się.Ma ona pomóc dzieciom w uzyskaniu świadomości ich mocnych i słabych stron i ukazać problemy, z którymi nieustannie muszą toczyć walkę w szkole.Jest ona również zaadresowana do rodziców i wychowawców - uzmysłowi im zapewne, jak szkodliwe są nieporozumięnia między dorosłymi a dziećmi wynikające z nieznajomości problemu zaburzeń uczenia się.


Fintan J. O Regan
Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Niniejsza książka to poradnik dla nauczycieli i rodziców omawiający najczęściej spotykane specjalne potrzeby edukacyjne w środowisku szkolnym. Główna część książki składa się z opisu 15 najważniejszych rodzajów zaburzeń, przedstawiając ich cechy, skuteczne metody pracy oraz pomocne źródła - publikacje książkowe oraz strony internetowe. Pozostała część książki dotyczy różnych metod pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także dodatkowe informacje o mniej popularnych rodzajach zaburzeń.Najważniejsze pojęcia:Zespół Aspergera Zaburzenie więzi Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) Autyzm Porażenie mózgowe Zespół Downa Dysleksja Dyspraksja Padaczka Zespół słabego chromosomu


Richard Byers, Richard Rose
Jak zaplanować pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Opracowanie metodyczne dla nauczycieli

Metoda pracy pedagogicznej z dzieckiem lekko upośledzonym umysłowo, "dotykająca" źródeł psychicznego rozwoju dziecka. Podjęta w tej pracy tematyka jest nawiązaniem do wcześniejszych ustaleń empirycznych i jest kontynuacją postrzegania niepełnosprawności umysłowej w kręgu diagnozy, rehabilitacji oraz indywidualnych korzyści i kosztów rozwojowych dzieci z upośledzeniem umysłowym otoczonych specjalną opieką.


Bogdan Szczepankowski
Język migany w szkole. Część 1

Cykl JĘZYK MIGANY W SZKOLE jest kolejnym wydaniem trzech podręczników dla nauczycieli, wychowawców i rodziców dzieci niesłyszących, uczestniczących w trzystopniowych kursach języka migowego dla nauczycieli. Składa się z następujących części: B. Szczepankowski JĘZYK MIGANY W SZKOLE. Część 1 (tytuł poprzedniego wydania: "Język migowy dla pedagogów"); W. Pietrzak JĘZYK MIGANY W SZKOLE. Część 2 (tytuł poprzedniego wydania: "Język migowy dla pedagogów"); I. Prałat-Pyrzewicz, J. Bajewska JĘZYK MIGANY W SZKOLE. Część 3 (tytuł poprzedniego wydania: "Język migowy w szkole i internacie"). Część 1 zawiera między innymi omówienie techniki uczenia się daktylografii i ideogra


Włodzimierz Pietrzak
Język migany w szkole. Część 2

Cykl JĘZYK MIGANY W SZKOLE jest kolejnym wydaniem trzech podręczników dla nauczycieli, wychowawców i rodziców dzieci niesłyszących, uczestniczących w trzystopniowych kursach języka migowego dla nauczycieli. Składa się z następujących części: B. Szczepankowski JĘZYK MIGANY W SZKOLE. Część 1 (tytuł poprzedniego wydania: "Język migowy dla pedagogów"); W. Pietrzak JĘZYK MIGANY W SZKOLE. Część 2 (tytuł poprzedniego wydania: "Język migowy dla pedagogów"); I. Prałat-Pyrzewicz, J. Bajewska JĘZYK MIGANY W SZKOLE. Część 3 (tytuł poprzedniego wydania: "Język migowy w szkole i internacie"). Część 2 zawiera znaki ideograficzne wykorzystywane na lekcjach: języka polskiego, hi


Izabela Prałat-Pyrzewicz, Jadwiga Bajewska
Język migany w szkole. Część 3

Cykl JĘZYK MIGANY W SZKOLE jest kolejnym wydaniem trzech podręczników dla nauczycieli, wychowawców i rodziców dzieci niesłyszących, uczestniczących w trzystopniowych kursach języka migowego dla nauczycieli. Składa się z następujących części: B. Szczepankowski JĘZYK MIGANY W SZKOLE. Część 1 (tytuł poprzedniego wydania: "Język migowy dla pedagogów"); W. Pietrzak JĘZYK MIGANY W SZKOLE. Część 2 (tytuł poprzedniego wydania: "Język migowy dla pedagogów"); I. Prałat-Pyrzewicz, J. Bajewska JĘZYK MIGANY W SZKOLE. Część 3 (tytuł poprzedniego wydania: "Język migowy w szkole i internacie"). Część 3 uzupełnia znaki ideograficzne związane z niektórymi przedmiotami nauczania.


Ewa Charczuk, Beata Kulma
Język polski -program nauczania, szkoła podstawowa, klasy 4-6. Dla dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowymz propozycją realizacji ścieżek edukacyjnych

Program zawiera:obszary edukacyjne dla klas 4-6treści nauczania dla poszczególnych klas, z podziałem na poziom podstawowy i rozszerzającyoczekiwania osiągnięcia uczniów po każdym roku nauki i po trzech latach kształceniapropozycje lekturoraz:przykładowe scenariusze lekcjitesty osiągnięćtabele ułatwiające kontrolę i ocenę uczniówkarty wymagań na daną ocenępropozycję realizacji treści ścieżek międzyprzedmiotowychProgram do wykorzystania w szkołach specjalnych dla dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym, w szkołach masowych, klasach integracyjnych.


Katarzyna Brożek, Mirosława Strutyńska
Język polski. Plan pracy edukacyjnej w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim

Proponowany poradnik zawiera szczegółowe propozycje planów pracy edukacyjnej dla klas 1-3 gimnazjum specjalnego z języka polskiego.Zamieszczone plany pracy edukacyjnej są zgodne z Programem nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim autorstwa K. Pietracha.Plan pracy należy traktować jako jedną z wielu możliwości. Są dostosowane do obowiązującej siatki godzin i były sprawdzane oraz korygowane podczas pracy w szkole specjalnej przez autorki. Plany nie zapewniają maksymalnie wszystkich godzin, wolne lekcje pozostają do dyspozycji nauczyciela.


Anna Lechowicz
Komputerowe wspomaganie procesu komunikacji niewerbalnej dzieci z wieloraką niepełnosprawnością

Publikację polecamy nauczycielom, wychowawcom i rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Z pewnością zainteresuje również studentów pedagogiki, psychologii, rewalidacji.Autorka - na podstawie wieloletnich doświadczeń w pracy z osobami z wieloraką niepełnosprawnością - pokazuje, jakie możliwości komunikacji daje im komputer. W przypadku niektórych dzieci, np. niemówiących i niesprawnych ruchowo, komputer jest jedyną drogą porozumiewania się z otoczeniem. W książce znajdujemy opis specjalnego oprogramowania i oprzyrządowania, przystosowanego do korzystania przez osoby nawet ze znacznymi ograniczeniami ruchowymi. U tych osób, często pełnosprawnych intelektualnie, posługiwanie się komputerem ma duży wKomputerowy Słownik Języka Migowego

Program Komputerowy Słownik Języka Migowego jest narzędziem przeznaczonym głównie dla osób słabosłyszących i niesłyszących. Jest także przydatny dla wszystkich, którzy związani są z tym tematem. Program składa się ze Słownika - multimedialnego zbioru ponad 500 filmów prezentujących gesty języka migowego. Uniwersalność programu pozwala na znacznie szersze jego zastosowanie. Program może być również adresowany dla osób słyszących, do samodoskonalenia umiejętności posługiwania się znakami języka migowego i daktylografii przez osoby mające kontakt z ludźmi niesłyszącymi: nauczycieli, rodziców, rodzeństwo, studentów pedagogiki. Można również wykorzystać go w pracy z osobami niemówiącymi z mózgowy


Danuta Krzywoń
Leworęczność - błąd natury czy dar od Boga?

Książka w sposób pełny przybliża rodzicom i nauczycielom problem leworęczności.Proponowane w niej ćwiczenia są znakomitym programem profilaktycznym i terapeutycznym.


Jane M. Healey
Leworęczność. Jak wychować leworęczne dziecko w świecie ludzi praworęcznych

Leworęczność przez lata obrosła mitami. Dziś wiemy już, że jest ona równie prawidłowa jak praworęczność. Niemniej jednak nie zawsze umiemy sobie z nią poradzić na zajęciach w klasie czy w innych codziennych sytuacjach. Jane Healey omawia wszystkie problemy związane z tym zagadnieniem i proponuje niezbędną pomoc. Dzięki tej książce zarówno nauczyciele, jak i rodzice będą umieli stworzyć leworęcznemu dziecku bezpieczne otoczenie i pokazać mu, jak cieszyć się swoimi umiejętnościami.


Monika Kraszewska
Małymi kroczkami - ćwiczenia do zajęć wyrównawczych dla klas 1-2

Ćwiczenia przeznaczone są dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi lub dla tych, którzy potrzebują dodatkowego treningu manualnego. Zestaw kart pracy zawiera zróżnicowane zadania, które mają na celu utrwalanie kształtu liter oraz cyfr, poprawę koordynacji wzrokowo-słuchowej oraz wspomaganie umiejętności liczenia i pisania. Znajdują się tutaj również ćwiczenia kształtujące spostrzegawczość, logiczne myślenie oraz zdolności manualne.


Maria Matyszkiewicz
Małymi kroczkami - liczymy do 10

Zestaw pomocy: "Małymi kroczkami - liczymy do 10" przeznaczony jest dla nauczycieli szkół specjalnych, oddziałów przedszkolnych, klas zerowych. Pracując z dziećmi z trudnościami edukacyjnymi koniecznym jest stosowanie dużej ilości ćwiczeń powtórzeniowych, utrwalających wprowadzany materiał. Zaproponowany zestaw może być elementem uzupełniającym, wzbogacającym realizowany i utrwalany program nauczania matematyki.Proponowane ćwiczenia mają charakter zabawowy, wymagają manipulacji, rysowania, kolorowania, stemplowania, wycinania - a więc, szczególnie dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi, atrakcyjne i chętnie wykonywane. Nauczyciel może wykorzystywać powielone karty w trakcie lekcji, zajęć wyr


Maria Matyszkiewicz
Małymi kroczkami - zegar

Zestaw pomocy: "Małymi kroczkami - Zegar" przeznaczony jest dla nauczycieli szkół specjalnych, oddziałów przedszkolnych, klas zerowych. Pracując z dziećmi z trudnościami edukacyjnymi koniecznym jest stosowanie dużej ilości ćwiczeń powtórzeniowych, utrwalających wprowadzany materiał. Zaproponowany zestaw może być elementem uzupełniającym, wzbogacającym realizowany i utrwalany program nauczania.Proponowane ćwiczenia mają charakter zabawowy, wymagają manipulacji, rysowania, kolorowania, stemplowania, wycinania - a więc, szczególnie dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi, atrakcyjne i chętnie wykonywane. Nauczyciel może wykorzystywać powielone karty w trakcie lekcji, zajęć wyrównawczych, indywid


Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka
Metoda Dobrego Startu - płyta DVD

METODA DOBREGO STARTU - 3 filmy na płycie DVD:Założenia i struktura zajęćZajęcia w grupach wiekowychSpecjalne potrzeby edukacyjneFilmy są częścią serii bazującej na Metodzie Dobrego Startu (MDS), opracowanej z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym, młodszym szkolnym oraz z myślą o starszych dzieciach, których rozwój psychoruchowy przebiega wolniej lub nieharmonijnie. Metoda ta wszechstronnie oddziałuje na rozwój dziecka: wspiera rozwój psychoruchowy, co jest szczególnie istotne w przypadku dzieci, u których istnieje ryzyko dysleksji, dzieci o opóźnionym rozwoju psychomotorycznym, niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie.?ączny czas 135 minut.


Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka
Metoda Dobrego Startu. Od piosenki do literki. Część 1Podręcznik + Ćwiczenia + 3 CD

Metoda Dobrego Startu została opracowana przez prof. Martę Bogdanowicz. MDS przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz dla dzieci starszych, u których rozwój psychoruchowy przebiega wolniej lub nieharmonijnie. Program zajęciowy przedstawiony w publikacji Od piosenki do literki powstał z myślą o dzieciach, które przystępują do nauki czytania i pisania.W skład publikacji wchodzą podręcznik dla nauczyciela z 48 scenariuszami zajęć oraz zapisem nutowym piosenek, teczka zawierająca 103 karty w formacie A4 z małymi i wielkimi literami, 3 płyty CD z piosenkami w trzech wersjach: wokalno-intrumentalnej, instrumentalnej i wokalnej (wybrany fragment).


Marta Bogdanowicz, Małgorzata Szewczyk
Metoda Dobrego Startu. Od słowa do zdania, od zdania do tekstu (ćwiczenia + teczka + CD)Wspomaganie rozwoju dzieci, zwłaszcza z opóźnionym rozwojem mowy i wadą słuchu

Od słowa do zdania, od zdania do tekstu" jest programem MDS dostosowanym do potrzeb dzieci z wadą słuchu i z opóźnionym rozwojem mowy. Może być także wykorzystywany podczas zajęć z małymi dziećmi, rozwijającymi się prawidłowo. Publikacja składa się z podręcznika oraz teczki.W podręczniku znajduje się rozdział poświęcony dzieciom z wadą słuchu i ich specjalnym potrzebom edukacyjnym, charakterystyka Metody Dobrego Startu i jej zastosowania w pracy z tymi dziećmi, a także dokładny opis programu Od słowa do zdania, od zdania do tekstu i zajęć, na których jest on stosowany. Oprócz tego są również trzy przykładowe scenariusze zajęć oraz propozycje zabaw i ćwiczeń.W teczce znajdują się książec


Małgorzata Barańska, Małgorzata Jakacka
Metoda Dobrego Startu. Od wierszyka do literki (zeszyt 1 i 2)

W skład publikacji Od wierszyka do literki, należącej do serii "Metoda Dobrego Startu", wchodzą dwa zeszyty ćwiczeń zawierające materiał potrzebny do wprowadzenia 24 liter małych i wielkich. Litery uporządkowano zgodnie z kolejnością przyjętą w podręczniku dla klasy 0 pt. Wielka podróż sześciolatka autorstwa Małgorzaty Barańskiej i Ewy Jakackiej. Wierszyki napisane zostały w taki sposób, aby kilkakrotnie występowała w nich głoska odpowiadająca poznawanej literze.Stanowią one punkt wyjścia do ćwiczeń językowych, dotyczących przede wszystkim analizy i syntezy słuchowej (wyrazowej, sylabowej i głoskowej), ale także analizy wzrokowej (wyróżnianie określonej litery w tekście). Pamięciow


Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka
Metoda Dobrego Startu. Od wierszyka do literki, dwuznaku i zmiękczenia

Od wierszyka do literki, dwuznaku i zmiękczenia jest programem Metody Dobrego Startu. Zeszyt ćwiczeń zawiera materiał potrzebny do wprowadzenia 20 liter, dwuznaków i zmiękczeń - małych i wielkich. Uporządkowane one zostały zgodnie z kolejnością przyjętą w podręczniku dla klasy I pt. Wesoła szkoła. Wierszyki zostały napisane w taki sposób, aby kilkakrotnie występowała w nich głoska odpowiadająca danej literze, dwuznakowi czy zmiękczeniu. Stanowią one punkt wyjścia do ćwiczeń językowych dotyczących przede wszystkim analizy i syntezy słuchowej, ale także analizy wzrokowej. Pamięciowe opanowanie tekstu ułatwi dzieciom wykonanie kolejnych ćwiczeń: językowych, ruchowo-słuchowych, ruchowo-słuchowo-


Ewa Jakacka, Danuta Szlagowska
Metoda Dobrego Startu. Piosenki do rysowaniascenariusze zajęć + zestaw pomocy dydaktycznych + ćwiczenia + płyta CD

Piosenki do rysowania to program Metody Dobrego Startu oparty na materiale nieliterowym (25 abstrakcyjnych wzorów ułożonych według stopnia trudności). Przygotowany z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym (jest to obecnie najłatwiejsza wersja Metody Dobrego Startu) wszechstronnie wspomaga ich rozwój psychoruchowy, przygotowuje do nauki pisania. Ćwiczenia – zabawy przedstawione w tym programie można stosować w celu profilaktyki niepowodzeń szkolnych (przez korygowanie zaburzeń funkcji wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych, ruchowych oraz ich współdziałania), kształtowania lateralizacji oraz orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni. Komplet zawiera: Scenariusze zajęć (152 str


Janina Sapeta
Metoda zautomatyzowanego rachowania oparta na układzie liczb na palcach

Jest to praktyczny poradnik do uczenia matematyki młodszych dzieci, dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki oraz dzieci z obniżoną sprawnością intelektualną. Książkę można wykorzystać jako pomoc dydaktyczną w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych. Także rodzice, których dzieci mają kłopoty w nauce matematyki, znajdą w tym poradniku wiele cennych wskazówek. Książka zawiera charakterystykę metody zautomatyzowanego rachowania w oparciu o układ liczb na palcach z podkreśleniem jej zalet oraz przydatności w uczeniu matematyki, technikę wykonywania obliczeń rachunkowych w zakresie czterech działań arytmetycznych oraz wskazówki praktyczne dla n


Roman Michałowicz
Mózgowe porażenie dziecięce

Znakomita publikacja obejmująca całokształt zagadnień dotyczących mózgowego porażenia dziecięcego. Ogromną zasługą autorów, specjalistów różnych dziedzin - neurologów, kinezyterapeutów, psychologów oraz rehabilitantów, jest wszechstronne omówienie problemów kliniczno - diagnostycznych, leczenia farmakologicznego, zagadnień psychologiczno - pedagogicznych oraz usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Olbrzymia wiedza i doświadczenie autorów sprawiają, iż książka ta jest niezbędna dla lekarzy pediatrów, neurologów, socjologów, pedagogów, logopedów oraz studentów.


Mirosław Zalewski
Muzyczna zabawa (Książka + CD)

Pozycjazawierarepertuar piosenek i propozycje aktywności, które mająposłużyćwspomaganiu rozwoju osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i dziecięcym porażeniem mózgowym w ramach muzykoterapii grupowej oraz wspomaganiu rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym w formie zajęć ortofoniczno-muzycznych (terapia śpiewem).Autor bazując na własnym doświadczeniu zawodowym postanowił zaprezentować bardzo prosty model muzykoterapii grupowej wspomagającej pracę nad komunikacją dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i dziecięcym porażeniem mózgowym, uwzględniającej możliwości percepcyjno-motoryczne takich osób. Drugą propozycją jest "terapia śpiewem", którą stanowi zest


Aldona Gąsienica-Szostak
Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce

Autorka przedstawia rolę terapii muzycznej w rehabilitacji ogólnej, jako uzupełnienie kompleksowego usprawniania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, np. z wadami wzroku i niesprawnym narządem ruchu, po operacjach ortopedycznych. Książka zawiera nowatorską propozycję autorki kompleksowej rehabilitacji, w której m.in. lekarz, rehabilitant, psycholog i muzykoterapeuta integrują swoje działania w ramach specjalistycznego leczenia dzieci kalekich.Na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji podczas zajęć z dziećmi autorka proponuje kilkadziesiąt różnych ćwiczeń ruchowych, wykonywanych z udziałem muzyki i rekwizytów, np. obręczy, wstążek. Ćwiczenia te nie tylko usprawniają fizycznie, ale także


Antoni Prusiński
Neurologia praktyczna

Jest to trzecie, zmienione i unowocześnione wydanie książki, w której omówiono wszystkie najważniejsze zagadnienia współczesnej neurologii, ze szczególnym uwzglęnieniem problemów spotykanych w codziennej praktyce lekarskiej.Publikację podzielono na trzy części. W części pierwszej autor opisuje podstawowe objawy chorób neurologicznych i badanie chorego. Część druga zawiera opis jednostek chorobowych, które są przyczyną objawów opisanych w części pierwszej.W części trzeciej omówiono powikłania chorób neurologicznych.Książka jest przeznaczona dla lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy rodzinnych i internistów oraz dla studentów medycyny.


Aneta R. Borkowska (pod red.), ?ucja Domańska (pod red.)
Neuropsychologia kliniczna dziecka

Prezentowana książka omawia ważne zagadnienia neuropsychologii klinicznej związane ze stale powiększającą się grupą dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Zespół specjalistów i badaczy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej podejmuje takie problemy, jak: neuropsychologiczne mechanizmy powstawania zaburzeń rozwojowych, upośledzenie umysłowe, mózgowe porażenie dziecięce, specyficzne zaburzenia językowe u dzieci, specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, w opanowywaniu czytania i pisania, ADHD zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi, psychospołeczne aspekty rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami mózgu. Zasadniczą zaletą książki są zagadnienia neuropsychologii wieku rozwojowego, niedos


Irena Polkowska
Obrazy podstawowe

Zestaw, autorstwa Ireny Polkowskiej, jest znakomitą wszechstronną pomocą do pracy z dziećmi w przedszkolach, w nauczaniu zintegrowanym oraz ze wszystkimi dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Składa się on z "Kart pracy" - 9 zeszytów zawierających barwne kartonowe karty, różnorodne tematycznie, a także rysunki konturowe, kropkowane, etykiety. Służą one do ćwiczeń koncentracji uwagi i sprawności manualnej, zeszytu ćwiczeń "To my" oraz "Obrazów podstawowych" "Obrazy podstawowe" to pomoc dla nauczyciela - 16 kolorowych tablic demonstracyjnych w formacie A2, prezentujących np. dom, szkołę, ulicę, las, zoo.


Małgorzata Domagalska
Odczuwam-Patrzę-Działam. Zeszyt 1dla dzieci w wieku od 3,5 do 4 lat

Scenariusze do ćwiczeń rozwijających odbiór i uczenie się poprzez zmysły dla dzieci w wieku przedszkolnym do realizacji na terenie przedszkola i domu. W oparciu o koncepcję integracji sensomotorycznej oraz o metodę M. Frostig percepcji wzrokowej.Zeszyty ćwiczeń przeznaczone na trzy poziomy wiekowe stanowią zintegrowany zestaw oddziaływań angażujących wszystkie kanały zmysłowe, dzięki którym małe dziecko odbiera otoczenie - uczy się świata. Podstawową działalnością dziecka jest zabawa i dlatego scenariusze zajęć zostały skonstruowane w sposób zabawowy, aby wpływały na ogólny rozwój. Realizacja takich zabaw może odbywać się w grupie przedszkolnej, w domu z mamą lub z całą rodziną.W czym mogą p


Małgorzata Domagalska
Odczuwam-Patrzę-Działam. Zeszyt 2dla dzieci w wieku od 4 do 5,5 lat

Scenariusze do ćwiczeń rozwijających odbiór i uczenie się poprzez zmysły dla dzieci w wieku przedszkolnym do realizacji na terenie przedszkola i domu. W oparciu o koncepcję integracji sensomotorycznej oraz o metodę M. Frostig percepcji wzrokowej.Zeszyty ćwiczeń przeznaczone na trzy poziomy wiekowe stanowią zintegrowany zestaw oddziaływań angażujących wszystkie kanały zmysłowe, dzięki którym małe dziecko odbiera otoczenie - uczy się świata. Podstawową działalnością dziecka jest zabawa i dlatego scenariusze zajęć zostały skonstruowane w sposób zabawowy, aby wpływały na ogólny rozwój. Realizacja takich zabaw może odbywać się w grupie przedszkolnej, w domu z mamą lub z całą rodziną.W czym mogą p


Małgorzata Domagalska
Odczuwam-Patrzę-Działam. Zeszyt 3dla dzieci w wieku od 6 do7 lat

Scenariusze do ćwiczeń rozwijających odbiór i uczenie się poprzez zmysły dla dzieci w wieku przedszkolnym do realizacji na terenie przedszkola i domu. W oparciu o koncepcję integracji sensomotorycznej oraz o metodę M. Frostig percepcji wzrokowej.Zeszyty ćwiczeń przeznaczone na trzy poziomy wiekowe stanowią zintegrowany zestaw oddziaływań angażujących wszystkie kanały zmysłowe, dzięki którym małe dziecko odbiera otoczenie - uczy się świata. Podstawową działalnością dziecka jest zabawa i dlatego scenariusze zajęć zostały skonstruowane w sposób zabawowy, aby wpływały na ogólny rozwój. Realizacja takich zabaw może odbywać się w grupie przedszkolnej, w domu z mamą lub z całą rodziną.W czym mogą p


Anna Tońska-Szyfelbein
Opowiedz o... Terapia zaburzeń mowy u dzieci z afazją i dysfazją oraz opóźnionym rozwojem mowy

Wydawać się może, że nauka mowy jest czymś zupełnie naturalnym, jednak są dzieci, które z różnych przyczyn nie tylko nie mówią poprawnie, ale często nie mówią wcale. Osoby z afazją, dysfazją lub opóźnionym rozwojem mowy nie są łatwymi pacjentami, szczególnie dzieci. Nie ma jednej metody pracy z nimi, na rynku zaś niewiele jest pozycji poświęconych tarapii zaburzeń mowy.Anna Tońska-Szyfelbein od wielu lat pracuje z dziećmi, także z dziećmi z afazją i dysfazją. Przez ten czas opracowała serię ćwiczeń, które pozwalają dziecku wypowiadać na początku pojedyncze wyrazy, potem zaś zwroty, by w końcu doprowadzić do opowiadania - dłuższej wypowiedzi, w której dziecko mówi poprawnie fonetycznie i gram


Barbara Stryczniewicz
Oswoić matmę. Jak pokonać trudności z matematyką w szkole podstawowej

Oswoić matmę. Jak pokonać trudności z matematyką w szkole podstawowej - to druga książka Barbary Stryczniewicz, doświadczonej nauczycielki, która dzieli się swoim doświadczeniem i sukcesami w pracy z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się matematyki.Autorka omawia przyczyny niepowodzeń dydaktycznych i ich związek z czynnikami biopsychicznymi, a zwłaszcza dysleksją, dyskalkulią i akalkulią. Pomaga rozpoznać trudności i ich rodzaj, a następnie radzi jak pracować z uczniem w tych przypadkach. Prezentuje materiały, z których sama korzysta, i działania, jakie warto podjąć, by pomóc uczniowi, nie tylko przezwyciężyć kłopoty, ale nawet zainteresować go matematyką, co bez wątpienia będzie pierwszy


Lena Szyndler
Pomyśl Zapamiętaj Zapisz. Ćwiczenia wspomagające myślenie i koncentrację uwagi. Część 2

Pierwsza część zawierała głównie ćwiczenia oparte na słowie, natomiast w drugiej części zawarte są zestawy ćwiczeń, w których ważnym elementem jest trening płynności myślenia, czytania ze zrozumieniem oraz szybkość przywoływania informacji. Występuje też więcej ćwiczeń z układaniem zadań i redagowaniem opowiadań. Mają one na celu aktywizację ucznia do twórczego myślenia. Druga część książki zawiera zestawy stanowiące rozwinięcie ćwiczeń z części pierwszej, a także całkiem nowe zestawy zadań o zwiększonym stopniu trudności. Warunkiem pomyślnego korzystania z drugiej części opracowania jest zapoznanie się z pierwszą częścią, w której przede wszystkim były różne warianty ćwiczeń ze słowem, stan


Barbara Stryczniewicz
Praca z uczniem mającym trudności z matematyką. Książka pomocnicza dla nauczyciela gimnazjum

Napisana przez doświadczoną nauczycielkę książka przedstawia sposoby pracy z uczniami mającymi trudności w uczeniu się matematyki i podpowiada, jak zorganizować taką pomoc, by ucznia zachęcić do nauki i przekonać, że może osiągnąć zadowalające wyniki. Autorka dokonuje szczegółowej analizy programu nauczania matematyki w gimnazjum, wyodrębniając wiadomości i umiejętności podstawowe i konieczne, omawia metody pracy i oceniania na zajęciach w zespołach wyrównawczych, proponując wykorzystanie opracowanych kart oceny umiejętności ucznia. Książka zawiera także ponad 70 egzaminacyjnych kart pracy dla klas I III gimnazjum, uwzględniających standardy wymagań i po kilka sprawdzianów dla uczniów uczę


Maria Piszczek
Program Krok za krokiem. Zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci w wieku 7-12 lat

Program "Krok za krokiem" realizowany jest od pięciu lat przez Stowarzyszenie ASLAN. Obejmuje on terapię indywidualną dostosowaną do rozwojowego profilu dziecka oraz zajęcia pozwalające wyrównać jego szanse edukacyjne. Realizatorami programu są profesjonaliści oraz wolontariusze, którzy swoje doświadczenia opisali w ostatniej części pracy. W książce, oprócz merytorycznych założeń programu, znajdują się wybrane metody i techniki pracy z dziećmi.


praca zbiorowa
Program nauczania gimnazjum specjalnegodla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Założenia, treści i cele programu są zgodne z podstawą programową dla gimnazjum zatwierdzoną przez MEN. Książka zawiera programy nauczania następujących przedmiotów: język polski, historia, sztuka - muzyka i plastyka, matematyka, informatyka, geografia, biologia, fizyka i astronomia, chemia, technika, wychowanie komuniacyjne, wychowanie fizyczne. Wszystkie programy są wpisane do wykazu MEN. W pracach nad programem wzięli udział nauczyciele i metodycy szkolnictwa specjalnego, którzy są autorami podręczników dla szkół specjalnych lub konsultantami współpracującymi przy ich przygotowaniu. Program jest przeznaczony dla nauczycieli gimnazjów specjalnych, mogą z niego również korzystać nauczyciele


praca zbiorowa
Program nauczania szkoły podstawowej specjalnejdla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Założenia, treści i cele programu są zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej zatwierdzoną przez MEN. Książka zawiera programy nauczania poszczególnych przedmiotów: kształcenie zintegrowane, wychowanie komunikacyjne w kształceniu zintegrowanym, język polski, historia i społeczeństwo, sztuka – plastyka i muzyka, matematyka, informatyka, przyroda, technika, wychowanie komunikacyjne, wychowanie fizyczne. Wszystkie programy sa wpisane do wykazu MEN. W pracach nad nim wzięli udział wieloletni nauczyciele i metodycy szkolnictwa specjalnego. W większości są oni autorami lub konsultantami podręczników dla szkół specjalnych. Z programu mogą korzystać nauczyciele szkół podstawowych sp


Beata Cholewczyńska, Wojciech Lewandowski
Program zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu l

Program jest dostosowany do możliwości intelektualnych dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, służy usprawnianiu niezaburzonych funkcji psychicznych i fizycznych, korygowaniu nieprawidłowości rozwojowych, rozwijaniu uzdolnień uczniów.


Alicja Tanajewska, Ewa Korzeniewska
Program zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej masowej lub szkole podstawowej specjalnej

"Pozycja ta powstała z myślą o Was – nauczycielach klas integracyjnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół masowych prowadzących zajęcia rewalidacyjne; specjalistach: psychologach, pedagogach, terapeutach, logopedach pracujących na co dzień z wyżej wymienioną grupą uczniów, a także o osobach z najbliższego otoczenia dziecka – rodzicach, rodzeństwie. Programy te mogą być również wykorzystywane przez nauczycieli, którzy uczą dzieci z obniżoną normą intelektualną oraz trudnościami w nauce".Programy są zgodne z podstawą programową z dnia 23 sierpnia 2007. Zawierają treści kształcenia i przewidywane osiągnięcia ucznia ułożone klasami – od I do III. Ponadto w pozycji


Katarzyna Brożek, Mirosława Strutyńska
Przewodnik do języka polskiego dla sześcioklasowej szkoły podstawowej specjalnej, klasy 4-6

Materiały pomocnicze zawierają szczegółowy plan pracy w klasach IV,V,VI, przykładowe scenariusze lekcji języka polskiego z elementami ścieżek edukacyjnych i propozycje podręczników szkolnych.


Pakalska -Królewicz Marzena
Przewodnik metodyczny. SPS. Historia i społeczeństwo w szkole specjalnej. Klasy 4-6program edukacyjny i przykłady kart pracy

Przewodnik dydaktyczny. Historia i społeczeństwo dla II etapu edukacyjnego w szkole podstawowej specjalnej dla dzieci uznanych za upośledzone umysłowo w stopniu lekkim. Materiały pomocnicze dla nauczycieli i karty pracy dla uczniów klas IV-VI. Przewodnik obejmuje charakterystykę programu, cele edukacyjne, materiał nauczania, metody kształcenia i środki dydaktyczne, ocenianie osiągnięć uczniów, plan edukacyjny, kryteria wymagań programowych oraz 20 kart pracy ucznia.


Młynarska Małgorzata, Smereka Tomasz
Psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy i myślenia dzieci z wadą słuchu

Metoda tu opisana opiera się na założeniach bioenergetyki, zakłada, iż człowiek jest nierozerwalną jednostką cielesno-duchową. Taki sposób pracy z dzieckiem, według autorów, stwarza mu szansę pełnego zaangażowania ciała i umysłu w aktywność poznawczą.


Ewa Maria Kulesza
Rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym

"Publikacja skierowana jest do osób, które zajmują sie organizacją pomocy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, a zwłaszcza do osób zainteresowanych przebiegiem procesu ich rehabilitacji. Adresatami książki są więc nauczyciele, psycholodzy, logopedzi, rehabilitanci, muzykoterapeuci i inni specjaliści pracujący w przedszkolach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, w ośrodkach wczesnej interwencji oraz w ośrodkach dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, studenci kierunków pedagogicznych i psychologicznych, administratorzy nadzorujący placówki opiekuńczo-wychowawcze i rehabilitacyjne."(ze wstępu)


Grażyna Sobieska-Szostakiewicz, Elżbieta Potempska
Rozwój empatii i kompetencji społecznych. Program wychowawczo-terapeutyczny

Program wychowawczo-terapeutyczny składa się z dwóch części zajęć: biblioterapeutycznych z elamentami dramy (rozwijających empatię, wrażliwość emocjonalną i twórczość) oraz treningu umiejętności prospołecznych uczącego bardziej efektywnych sposobów współżycia z ludźmi. Przeznaczony jest do codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą (w tym z tzw. młodzieżą trudną). Książka prezentuje założenia i cele programu, organizację zajęć, uwagi o realizacji programu, scenariusze zajęć oraz materiały pomocnicze do ćwiczenia umiejętności społecznych.


Maria Piszczek
Równe szanse. Zajęcia terapeutyczno-edukacyjneZajęcia dla dzieci w wieku 9-11 lat z rodzin dysfunkcyjnych

Skrócony opisPrzewodnik został napisany z myślą o osobach, które za podstawowy cel swojej pracy przyjęły realizację działań zmierzających do wyrównania szans edukacyjnych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (alkoholowych, rozbitych, narkomańskich). Są wśród nich nauczyciele, wolontariusze i terapeuci posiadający różne przygotowanie zawodowe i różne umiejętności praktyczne. Część z nich dopiero rozpoczyna zajęcia z dziećmi. Inni mają już wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej. ?ączy ich wspólny cel. Spis treści:Praca terapeutyczna z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych - założenia ogólne Przyczyny trudności w uczeniu się szkolnym dzieci z rodzin dysfunkcyjnych Odbudowanie zaufania do osób


Dorota Miązek
Scenariusze zajęć do pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Pozycja ta adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli - terapeutów pracujących z dziećmi ujawniającymi parcjalne deficyty rozwojowe w zakresie percepcji wzrokowo-słuchowej, motoryki, koordynacji wzrokowo-słuchowej, a także z dziećmi mającymi specyficzne trudności w nauce czytania i pisania lub w nauce matematyki. Zawarte w tej książce modele zajęć terapeutycznych pomyślane zostały jako pomoc dla pedagogów, prowadzących zajęcia z uczniami klas I-III. Proponowane w książce scenariusze zajęć z dużym powodzeniem zostały już sprawdzone w wieloletniej pracy z dziećmi. Opracowano je tak, aby znalazły się w nich zajęcia przykładowe - począwszy od zajęć opierających się na materiale bezliterowym


W. Grelowska, E. Zyzik
Sprawdź czy potrafisz... Zbiór ćwiczeń dla dzieci z zaburzonym analizatorem wzroku cz.2

Prezentowany zeszyt ćwiczeń kształtujących spostrzegawczość wzrokową przeznaczony jest do pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym, wykazującymi zaburzenia w sferze percepcji wzrokowej oraz dla tych, które tę sprawność chcą ćwiczyć (...) Proponowane ćwiczenia dzieci mogą wykonywać samodzielnie, wspólnie z rodzicami, nauczycielem, starszym rodzeństwem bądź terapeutą.


W. Grelowska, E. Zyzik
Sprawdź czy potrafisz... Zbiór ćwiczeń dla dzieci z zaburzonym analizatorem wzroku cz.3

Prezentowany kolejny zeszyt ćwiczeń kształtujących spostrzegawczość wzrokową, przeznaczony jest do pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym, wykazujących zaburzenia w tej sferze percepcji oraz dla tych, u których tę sprawność należy ćwiczyć. Stanowi on kontynuację poprzedniego zeszytu, ale stopień trudności zamieszczonych tu ćwiczeń jest nieco wyższy, zgodnie z pedagogiczną zasadą stopniowania trudności. Proponowane ćwiczenia dzieci mogą wykonywać samodzielnie, wspólnie z rodzicami, nauczycielem, starszym rodzeństwem bądź terapeutą.Zachęcamy do podjęcia kolejnego wyzwania. Praca z zeszytami zapewne wpłynie pozytywnie na motywację dzieci do pokonywania trudności, wzbudzi poczucie własnej war


Ewelina Jutrzyna
Terapia muzyką w teorii i praktyce tyflologicznej

W prezentowanej książce "Terapia muzyką w teorii i praktyce tyflologicznej" przedmiotem zainteresowania są dzieci niewidome. Zaburzenia wzroku lub jego całkowity brak zakłócają w istotny sposób przebieg wielu procesów psychicznych, utrudniając tym samym kształtowanie się niezbędnych dla prawidłowego rozwoju jednostki umiejętności. Podjęcie na najwcześniejszych etapach ontogenezy działań terapeutycznych umożliwia ukształtowanie i utrwalenie podstawowych umiejętności potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania jednostki niewidomej w społeczeństwie. W niniejszej pracy zostały poddane analizie różne aspekty terapii muzyką. Dla potrzeb terapii muzyką ukazano terapeutyczny potencjał sztu


Barbara Wiśniewska
Terapia zaburzeń mowy. Materiały pomocnicze do pracy z dziećmi starszymi i dorosłymi

Jest to pierwsze opracowanie przeznaczone dla logopedów, pedagogów, psychologów, lekarzy, które może być tak szeroko wykorzystane do terapii różnych zaburzeń mowy - jej rozumienia i ekspresji.Książka składa się z dwóch części:1. Teoretycznej, która zawiera informacje na temat zaburzeń o charakterze afazji u dzieci i u dorosłych. Jest ona napisana w przystępny sposób, wzbogacona przykładami, co pozwala lepiej zrozumieć tę problematykę.2. Materiałów pomocniczych - bogato ilustrowanych i zawierających instrukcję. Są one tak dobrane, że można z nich korzystać w terapii zaburzeń rozumienia i ekspresji mowy u osób z afazją, dysfazją, opóźnionym rozwojem mowy, uszkodzonym słuchem, opóźnionych umysł


Magdalena Loska
Uczniowie z mózgowym porażeniem dziecięcym. Osiągnięcia edukacyjne

Od Autorki:"Książkę tę kieruję przede wszystkim do nauczycieli, którzy stale poszukują pomysłów, jak pomóc swym uczniom w zdobywaniu nowych umiejętności, oraz do studentów przygotowujących się do wykonywania tego pięknego, ale bardzo odpowiedzialnego zawodu. Pragnę, aby moja praca przyczyniła się do pełniejszego zrozumienia możliwości edukacyjnych dzieci z mpdz oraz wskazała, że możliwe jest podjęcie konkretnych działań mających na celu niwelowanie przeszkód utrudniających włączanie tych dzieci do środowiska zdrowych rówieśników.Chciałabym też zachęcić do lektury tej książki rodziców dzieci z mpdz, by pokazać im, że rozsądne kierowanie wychowaniem swego dziecka może być dla nich źródłem


Bożena Janiszewska
UWAGA. Wspomaganie koncentracji... i nie tylko. Ćwiczenia i zabawy dla dzieci od 4 do 9 lat

Oferujemy książkę z ćwiczeniami rozwijającymi uwagę, przeznaczoną dla dzieci w wieku od 4 do około 9 lat.W jej pierwszej części omówiono rozwój i właściwości uwagi u dzieci oraz czynniki mające wpływ na jej koncentrację. Informacje tam podane ułatwią rozumienie i kreatywne korzystanie z części drugiej. Część druga to ćwiczenia i zabawy wspomagające rozwój uwagi w powiązaniu z takimi procesami psychicznymi, jak: percepcja (spostrzeganie) słuchowa i wzrokowa, pamięć, wyobraźnia, myślenie i rozumowanie matematyczne. Poszczególne rozdziały łączą ćwiczenia uwagi z wymienionymi procesami psychicznymi. Książka zawiera ponad 60 zabaw, rebusów, zagadek itp. rozwijających i ćwiczących uwagę oraz jej k


Beata Kulisiewicz
Witaj piesku. Dogoterapia we wspomaganiu rozwoju umysłowego dzieci wolniej rozwijających się

Publikacja stanowi połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznych wskazówek dotyczących metody wspomagania dzieci w ich rozwoju, jaką jest dogoterapia.Książka ta jest zupełnie nowym ujęciem tematu. Wszystkie dotychczasowe zagadnienia dogoterapii opierały sie przede wszystkim na sferze teoretycznej, podkreślając jej zalety oraz omawiając skuteczność. Publikacja "Witaj, piesku!" zawiera wiele propozycji konkretnych zestawów ćwiczeń, które można wykorzystać na zajęciach z psem podczas zajęć z dziećmi. Stanowi źródło inspiracji własnej pracy terapeutycznej.Część teoretyczna to przegląd literatury przedmiotu, streszczenie najważniejszych doświadczeń o wartościach terapeutycznych, jakie daje człow


Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska
Zabawy i ćwiczenia na cały rok. Propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi z porażeniem mózgowym, z zaburzeniami emocjonalnymi, z zaburzeniami z zakresu motoryki, mowy, myślenia pojęciowego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i niesprawnymi ruchowo. Zebrane i opisane w tej publikacji zabawy i ćwiczenia są dużą pomocą w zwalczaniu wszelkich deficytów rozwojowych dzieci młodszych o specjalnych potrzebach edukacyjnych; mogą być wykorzystane zarówno w pracy indywidualnej z dzieckiem, jak też stanowić część zajęć z mniejszymi grupami dzieci. Priorytetowym celem opracowanej pozycji jest pomoc w umożliwieniu dzieciom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i umieję


Wanda Szumanówna
Zabawy z najmłodszymi dziećmi

Prezentowana praca zawiera zestaw zabaw dla małych dzieci (zdrowych i chorych). Obok zabaw "paluszkowych" (znanych w całej Polsce), uzupełnionych zestawem wierszyków mówionych lub śpiewanych zwykle małemu dziecku, znalazły się barwne rysunki. Zabawy paluszkowe są to inscenizacje dostępne dziecku bardzo wcześnie, już w drugim roku życia.


Reklamacopyright © e-targ.pl