Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Produkty
Menu

Nauka czytania i pisania


Małgorzata Bastek, Hanna ?ukawska
Już czytamy i piszemy. Doskonalenie techniki czytania i pisania metodą sylabową

Ćwiczenia zawarte w tej książce doskonalą technikę czytania i pisania w oparciu o zasadę stopniowania trudności i metodę sylabową, doskonalą technikę czytania ze zrozumieniem.Barbara Zakrzewska
Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole

Poradnik metodyczny wspomagający pracę nauczycieli przedszkoli oraz "zerówek" i klas pierwszych, poświęcony usprawnianiu tych funkcji poznawczych, które są bardzo ważne w nauce czytania i pisania. Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej oraz umiejętności manualnych dzieci na wczesnym etapie edukacji posłużą dobremu funkcjonowaniu uczniów, chronieniu ich przed trudnościami, jakie wiążą się z dysleksją. Autorka ukierunkowuje pracę z dziećmi - przedstawia uwarunkowania pomyślnej nauki czytania i pisania, odpowiada na pytanie, dlaczego dziecko inteligentne może słabo czytać, akcentuje potrzebę systematycznej pracy. Prezentuje sprawdzone metody - modele ćwiczeń na materiale nielitero


Dorota Skwark
Kolorowe Rymowanki. Przeczytaj i narysuj. Ćwiczenia dla dzieci klas 0 - II

Kolorowe rymowanki to zbiór ćwiczeń przeznaczonych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Wspomagają one harmonijny rozwój dziecka, aktywizują wszystkie sfery jego osobowości oraz rozwijają niezbędne sprawności i umiejętności.Każda strona książki zawiera rymowankę oraz rysunek kryjący w sobie zadanie do wykonania.Dzięki słowom tworzącym rymy dziecko nie skupia swojej uwagi na technice czytania, lecz na treści przeczytanego tekstu. Służy to rozbudzeniu w dzieciach chęci czytania, a także nabywaniu umiejętności czytania ze zrozumieniem.Proponowane w książce zadania są bardzo zróżnicowane. Polegają na przykład na uzupełnieniu rysunku brakującymi elementami, łączeniuw pary obrazków mających wspól


Bronisław Rocławski
Kreślę i łączę litery. Wersja bezpętelkowa

Na poszczególnych stronach książki ukazane są wzory wszystkich liter i cyfr wraz z wyraźnie przedstawionym punktem wejścia i kierunkiem kreślenia.


Bronisław Rocławski
Kreślę i łączę litery. Wersja z pętelkami

Na poszczególnych stronach książki ukazane są wzory wszystkich liter i cyfr wraz z wyraźnie przedstawionym punktem wejścia i kierunkiem kreślenia.


Krzysztof Iwanowski
Kropki i kropeczki. Kreski i kreseczkiĆwiczenia grafomotoryczne

Zbiór znaków literopodobnych zawierających linie proste ukośne i pionowe,faliste i pętlowe zgodnie z zasadą stopniowania trudności. Mamy przykłady lini ciągłych jak i wykropkowanych. Materiały zawarte należy traktować jako pomoc w przygotowaniu dzieci do nauki pisania. Ćwiczenia te mogą być również pomocne w opanowaniu przez dzieci kierunku pisania oraz dominacji ręki wiodącej. Wpływają na rozwój takich cech motorycznych jak: siła, szybkość, wytrzymałość czy zręczność w pisaniu.


Marta Bogdanowicz
Lewa ręka rysuje i pisze. Część 1Ćwiczenia przygotowujące do pisania dla dzieci leworęcznych

"Lewa ręka rysuje i pisze" to tytuł ćwiczeń przeznaczonych dla dzieci leworęcznych. Mają one na celu przygotowanie do nauki pisania. Zawierają propozycje ćwiczeń, które przyczynią się do usprawnienia motorycznego ręki oraz współpracy ręki i oka, czyli koordynacji wzrokowo-ruchowej. Część 1 przeznaczona jest dla dzieci 5-6 letnich, zaś kolejne dwie części skierowane są do dzieci 6-7 letnich.


Marta Bogdanowicz, Małgorzata Rożyńska
Lewa ręka rysuje i pisze. Część 2ćwiczenia przygotowujące do pisania dla dzieci leworęcznych

"Lewa ręka rysuje i pisze" to nazwa serii zestawów ćwiczeń przeznaczonych dla dzieci. Uczą one posługiwania się lewą ręką, wprowadzają w naukę pisania, a przede wszystkim kształtują umiejętność pisania lewą ręką.Dla kogo przeznaczone są ćwiczenia "Lewa ręka rysuje i pisze - część 2" Ćwiczenia zawarte w książce zostały opracowane dla dzieci 6-letnich?Do czego służą? Są to propozycje ćwiczeń dla dzieci leworęcznych, których celem jest usprawnienie motoryczne ręki oraz rozwijanie współpracy ręki i oka (czyli koordynacji wzrokowo - ruchowej), doskonalone są więc funkcje zaangażowane w czynność pisania. Takie ćwiczenia określa się mianem ćwiczeń grafomotorycznych. Stanowią one kontynuację zabaw -


Marta Bogdanowicz
Lewa ręka rysuje i pisze. Część 3ćwiczenia przygotowujące do pisania dla dzieci leworęcznych

Lewa ręka rysuje i pisze to tytuł ćwiczeń przeznaczonych dla dzieci leworęcznych. Mają one na celu przygotowanie do nauki pisania. Zawierają propozycje ćwiczeń, które przyczynią się do usprawnienia motorycznego ręki oraz współpracy ręki i oka, czyli koordynacji wzrokowo-ruchowej. Część 1 przeznaczona jest dla dzieci 5-6 letnich, zaś kolejne dwie części skierowane są do dzieci 6-7 letnich.


Irena Majchrzak, Elżbieta Wasil
Listy do Salomona

"Każdy człowiek ma swoją ziemię obiecaną – miejsce, które nazwać można duchowym domem. Dla Ireny Majchrzak jest to Meksyk, wraz z jego rdzennymi mieszkańcami, a przede wszystkim dzieckiem indiańskim, które stoi pomiędzy dwiema cywilizacjami: kulturą autochtoniczną, przekazywaną z pokolenia na pokolenie, i kulturą Zachodu.Spotykając po raz pierwszy Irenę Majchrzak – doktor socjologii, autorkę odimiennej metody nauki czytania – stanąłem przed autorytetem naukowym. Po kilku minutach rozmowy stałem już naprzeciw kobiety, która swoją pasją działania, otwarciem na nowe doświadczenia, na wszelką odmienność przeżywania świata, wyczuleniem na autonomiczną wolność każdego człowi


Agnieszka Bator
Litery znam i czytam już sam - część 1

W części pierwszej przedszkolaki uczą się dzielenia wyrazu na sylaby oraz wyodrębniania głosek i zapisywania ich za pomocą liter. Dziecko łączy takie same litery, dopasowuje je do właściwych rysunków. Do książeczki dołączona jest wkładka z naklejkami.


Agnieszka Bator
Litery znam i czytam już sam - część 2

W części drugiej serii Litery znam i czytam już sam dziecko bawi się prostymi wyrazami: odgaduje rebusy, łączy wyraz z odpowiednim rysunkiem, układa rozsypane litery w szukany wyraz.Do książeczki dołączona jest wkładka z naklejkami.


Agnieszka Bator
Litery znam i czytam już sam - część 3

W części trzeciej dzieci czytają zdania i krótkie teksty o ciekawej tematyce. Rozwiązują krzyżówki, łączą zdania z odpowiednimi obrazkami. Zróżnicowane zadania z literami-naklejkami uatrakcyjnią dziecku rozpoczętą przygodę z czytaniem. Do książeczki dołączona jest wkładka z naklejkami.


Elżbieta Sypniewska
Litery. Ćwiczenia rozwijające umiejętność czytania i pisania

Książka ta zawiera zestaw ćwiczeń rozwijających umiejętność czytania i pisania. Skierowana jest do dzieci wchodzących w świat czytania i pisania (4-6 lat) oraz do dzieci, które wymagają doskonalenia tych umiejętności (7-8 lat).


Małgorzata Bastek
Lu-bi-my sy-la-by. Kształcenie techniki czytania i pisania metodą sylabowąLubimy sylaby

Książka "Lu-bi-my sy-la-by" przeznaczona jest dla dzieci od lat pięciu.Jest kontynuacją ćwiczeń "Pi-szę czy-tam". Zawarte w niej ćwiczenia usprawniają wszystkie funkcje poznawcze oraz kształcą technikę czytania i pisania. Książka doskonale nadaje się do nauki w domu z pomocą rodziców, w przedszkolu, szkole oraz terapii pedagogicznej. Ćwiczenia są bogato ilustrowane, co uatrakcyjnia i ułatwia proces uczenia.


Agnieszka Czerkas-Polit, Katarzyna Sirak-Stopińska
Lubię ładnie pisać. Ćwiczenia do kaligrafii. Zeszyt 1

Aby pisanie stało się dla dzieci łatwe i przyjemne, muszą one wykonywać wiele ćwiczeń, dzięki którym usprawnią rękę i ukształtują właściwe nawyki dotyczące prawidłowego kreślenia liter i łączenia ich w wyrazach. Ćwiczenia powinny także sprawiać dzieciom przyjemność, dlatego między innymi przygotowano zeszyty pod tytułem "Lubię ładnie pisać". Ich zalety doceni każdy nauczyciel dzieci 6- i 7- letnich. Oto one:wiele ćwiczeń grafomotorycznych - rysowanie po śladzie, kolorowanie, kreślenie elementów liter i szlaczków;nauka pisania każdej litery najpierw w poszerzonej, a dopiero potem w zwykłej liniaturze;ćwiczenia kształcące umiejętność pisania w kratkachkonsekwentne przestrzeganie zasady zwiększ


Agnieszka Czerkas-Polit, Katarzyna Sirak-Stopińska
Lubię ładnie pisać. Ćwiczenia do kaligrafii. Zeszyt 2

Aby pisanie stało się dla dzieci łatwe i przyjemne, muszą one wykonywać wiele ćwiczeń, dzięki którym usprawnią rękę i ukształtują właściwe nawyki dotyczące prawidłowego kreślenia liter i łączenia ich w wyrazach. Ćwiczenia powinny także sprawiać dzieciom przyjemność, dlatego między innymi przygotowano zeszyty pod tytułem "Lubię ładnie pisać". Ich zalety doceni każdy nauczyciel dzieci 6- i 7- letnich. Oto one:wiele ćwiczeń grafomotorycznych - rysowanie po śladzie, kolorowanie, kreślenie elementów liter i szlaczków;nauka pisania każdej litery najpierw w poszerzonej, a dopiero potem w zwykłej liniaturze;ćwiczenia kształcące umiejętność pisania w kratkachkonsekwentne przestrzeganie zasady zwiększ


Joanna Tomczak
Maluję, czytam i piszę

Proponowany zestaw ćwiczeń jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Na każdej karcie znajduje się: rysunek do ćwiczeń grafomotorycznych i manualnych - rysowanie po kropkach i malowanie, znak graficzny wielkiej i małej litery (pisany i drukowany), proste zdanie opisujące rysunek, podzielone na wyrazy, sylaby i litery. Kompleksowa struktura ćwiczeń stymuluje zaburzone i prawidłowe funkcje percepcyjne dziecka. Zamierzone efekty zostaną osiągnięte, gdy ćwiczenia będą wykonywane systematycznie i starannie.


Monika Kraszewska
Małymi kroczkami - ćwiczenia grafomotoryczne

20Małymi kroczkami - ćwiczenia grafomotoryczne - to zestaw kart pracy dla uczniów nauczania początkowego. Zadania mają na celu rozwijanie umiejętności manualnych, kształtowanie motoryki dłoni. Opracowanie z powodzeniem sprawdza się także podczas zajęć rewalidacyjnych.


Agnieszka Marchańska, Anna Włoch
Małymi kroczkami - moje pierwsze literki

Opracowanie - w formie kart pracy do kopiowania - przeznaczone dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ćwiczenia rozwijają sprawność manualną, percepcje wzrokową, spostrzegawczość, koordynację wzrokowo-słuchową oraz koncentrację uwagi na określonych szczegółach. Autorki przygotowały ćwiczenia grafomotoryczne i utrwalające znajomość liter. Zamieszczone w tomiku literki i obrazki można wykorzystać do wykonania alfabetu ściennego w klasie lub pokoju dziecka.


Monika Kraszewska
Małymi kroczkami - piszę trudne słówka

Małymi kroczkami - piszę trudne słówka, opracowanie przygotowane dla uczniów będących na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Zestaw zawiera ćwiczenia z zakresu ortografii połączone z zadaniami kształtującymi motorykę dłoni dziecka.


Marta Bogdanowicz
Metoda Dobrego Startu

Metoda Dobrego Startu należy do metod edukacji i terapii angażujących uczenie się polisensoryczne. Aktywizuje funkcje uczestniczące w procesie czytania i pisania oraz współdziałanie między nimi, czyli integrację wzrokowo-słuchowo-dotykowo-kinetyczno-ruchową. Prezentowane tu podejście metodyczne sprzyja uczeniu się każdego dziecka. Wielką korzyść odnoszą zwłaszcza dzieci "ryzyka dysleksji", dzieci dyslektyczne, a także dzieci o opóźnionym rozwoju. Książka zawiera scenariusze zajęć (sprawdzone w praktyce) do wszystkich modyfikacji Metody Dobrego Startu - przygotowującej dzieci do nauki szkolnej. Kolejne rozdziały poświęcono poszczególnym grupom dzieci. Autorka charakteryzuje psychomo


Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka
Metoda Dobrego Startu. Od piosenki do literki. Część 1Podręcznik + Ćwiczenia + 3 CD

Metoda Dobrego Startu została opracowana przez prof. Martę Bogdanowicz. MDS przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz dla dzieci starszych, u których rozwój psychoruchowy przebiega wolniej lub nieharmonijnie. Program zajęciowy przedstawiony w publikacji Od piosenki do literki powstał z myślą o dzieciach, które przystępują do nauki czytania i pisania.W skład publikacji wchodzą podręcznik dla nauczyciela z 48 scenariuszami zajęć oraz zapisem nutowym piosenek, teczka zawierająca 103 karty w formacie A4 z małymi i wielkimi literami, 3 płyty CD z piosenkami w trzech wersjach: wokalno-intrumentalnej, instrumentalnej i wokalnej (wybrany fragment).


Małgorzata Barańska, Andrzej Filar
Metoda Dobrego Startu. Od piosenki do literki. Piosenki z akompaniamentem fortepianu

Zeszyt z 48 piosenkami (zamieszczonymi w podręczniku) w opracowaniu fortepianowym, przygotowany dla nauczycieli, którzy w swej pracy - świadomi oddziaływania "żywej" muzyki chcą wykorzystać umiejętność gry na tym instrumencie.


Małgorzata Barańska, Małgorzata Jakacka
Metoda Dobrego Startu. Od wierszyka do literki (zeszyt 1 i 2)

W skład publikacji Od wierszyka do literki, należącej do serii "Metoda Dobrego Startu", wchodzą dwa zeszyty ćwiczeń zawierające materiał potrzebny do wprowadzenia 24 liter małych i wielkich. Litery uporządkowano zgodnie z kolejnością przyjętą w podręczniku dla klasy 0 pt. Wielka podróż sześciolatka autorstwa Małgorzaty Barańskiej i Ewy Jakackiej. Wierszyki napisane zostały w taki sposób, aby kilkakrotnie występowała w nich głoska odpowiadająca poznawanej literze.Stanowią one punkt wyjścia do ćwiczeń językowych, dotyczących przede wszystkim analizy i syntezy słuchowej (wyrazowej, sylabowej i głoskowej), ale także analizy wzrokowej (wyróżnianie określonej litery w tekście). Pamięciow


Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka
Metoda Dobrego Startu. Od wierszyka do literki, dwuznaku i zmiękczenia

Od wierszyka do literki, dwuznaku i zmiękczenia jest programem Metody Dobrego Startu. Zeszyt ćwiczeń zawiera materiał potrzebny do wprowadzenia 20 liter, dwuznaków i zmiękczeń - małych i wielkich. Uporządkowane one zostały zgodnie z kolejnością przyjętą w podręczniku dla klasy I pt. Wesoła szkoła. Wierszyki zostały napisane w taki sposób, aby kilkakrotnie występowała w nich głoska odpowiadająca danej literze, dwuznakowi czy zmiękczeniu. Stanowią one punkt wyjścia do ćwiczeń językowych dotyczących przede wszystkim analizy i syntezy słuchowej, ale także analizy wzrokowej. Pamięciowe opanowanie tekstu ułatwi dzieciom wykonanie kolejnych ćwiczeń: językowych, ruchowo-słuchowych, ruchowo-słuchowo-


Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka
Metoda Dobrego Startu. Od wierszyka do rysunku dla dzieci 3-4 letnich

Od wierszyka do rysunku to program Metody Dobrego Startu oparty na materiale nieliterowym (24 abstrakcyjnych wzorów ułożonych według stopnia trudności). Przygotowany z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym (3- i 4-latkach) wszechstronnie wspomaga ich rozwój psychoruchowy, przygotowuje do nauki pisania. Ćwiczenia – zabawy przedstawione w tym programie można stosować w celu profilaktyki niepowodzeń szkolnych (przez korygowanie zaburzeń funkcji wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych, ruchowych oraz ich współdziałania), kształtowania lateralizacji oraz orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni.Publikacja składa sięz dwóch teczek. W zestawie pomocy dydaktycznych znajdują się 24


Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka
Metoda Dobrego Startu. Od wierszyka do rysunku dla dzieci 5-letnich

Od wierszyka do rysunku to program Metody Dobrego Startu oparty na materiale nieliterowym (24 abstrakcyjnych wzorów ułożonych według stopnia trudności). Przygotowany z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym (5-latkach), wszechstronnie wspomaga ich rozwój psychoruchowy, przygotowuje do nauki pisania. Ćwiczenia – zabawy przedstawione w tym programie można stosować w celu profilaktyki niepowodzeń szkolnych (przez korygowanie zaburzeń funkcji wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych, ruchowych oraz ich współdziałania), kształtowania lateralizacji oraz orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni.Publikacja składa sięz dwóch teczek. W zestawie pomocy dydaktycznych znajdują się 24 wzor


Ewa Jakacka, Danuta Szlagowska
Metoda Dobrego Startu. Piosenki do rysowaniascenariusze zajęć + zestaw pomocy dydaktycznych + ćwiczenia + płyta CD

Piosenki do rysowania to program Metody Dobrego Startu oparty na materiale nieliterowym (25 abstrakcyjnych wzorów ułożonych według stopnia trudności). Przygotowany z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym (jest to obecnie najłatwiejsza wersja Metody Dobrego Startu) wszechstronnie wspomaga ich rozwój psychoruchowy, przygotowuje do nauki pisania. Ćwiczenia – zabawy przedstawione w tym programie można stosować w celu profilaktyki niepowodzeń szkolnych (przez korygowanie zaburzeń funkcji wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych, ruchowych oraz ich współdziałania), kształtowania lateralizacji oraz orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni. Komplet zawiera: Scenariusze zajęć (152 str


Dorota Skwark
Moje pierwsze litery. Zestaw ćwiczeń przygotowujących do nauki pisania

"Moje pierwsze literki" to zestaw ćwiczeń, które rozwijają:koordynację wzrokową,sprawność manualną,spostrzegawczość,pamięć,koncentrację, a ponadto bawią i zachęcają dziecko do podejmowania prób starannego pisania.


Agnieszka Fabisiak-Majcher, Elżbieta Szmuc-?awczys
Moje sylabki. Ćwiczenia do nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną. Zestaw 1

Zestawy ćwiczeń MOJE SYLABKI powstały z myślą o przedszkolakach, a przede wszystkim o uczniach zerówek, rozpoczynających naukę czytania. Zeszyty zostały opracowane tak, by mogli z nich korzystać nauczyciele, logopedzi i pedagodzy w swojej pracy terapeutycznej oraz rodzice w czasie nauki i zabawy z dziećmi w domu. Seria jest doskonałą pomocą w pracy z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej i dyslektycznymi. Ćwiczenia mogą posłużyć również jako dodatkowy materiał dydaktyczny w klasach zintegrowanych.Seria 5 zeszytów zawiera materiał podzielony zgodnie z kolejnymi etapami symultaniczno sekwencyjnej metody wczesnej nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej.Pierwszy zestaw zawiera:samogłoski


Agnieszka Fabisiak-Majcher, Elżbieta Szmuc-?awczys
Moje sylabki. Ćwiczenia do nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną. Zestaw 2

Zestawy ćwiczeń MOJE SYLABKI powstały z myślą o przedszkolakach, a przede wszystkim o uczniach zerówek, rozpoczynających naukę czytania. Zeszyty zostały opracowane tak, by mogli z nich korzystać nauczyciele, logopedzi i pedagodzy w swojej pracy terapeutycznej oraz rodzice w czasie nauki i zabawy z dziećmi w domu. Seria jest doskonałą pomocą w pracy z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej i dyslektycznymi. Ćwiczenia mogą posłużyć również jako dodatkowy materiał dydaktyczny w klasach zintegrowanych.Seria 5 zeszytów zawiera materiał podzielony zgodnie z kolejnymi etapami symultaniczno sekwencyjnej metody wczesnej nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej.Zestaw zawiera:sylaby otwarte ze s


Agnieszka Fabisiak-Majcher, Elżbieta Szmuc-?awczys
Moje sylabki. Ćwiczenia do nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną. Zestaw 3

Seria jest doskonałą pomocą w pracy z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej i dyslektycznymi. Ćwiczenia mogą posłużyć również jako dodatkowy materiał dydaktyczny w klasach zintegrowanych.Seria 5 zestawów zawiera materiał podzielony zgodnie z kolejnymi etapami symultaniczno-sekwencyjnej metody wczesnej nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej.Zestaw zawiera:sylaby otwarte i zamknięte ze spółgłoskami p, m, b, l, t, d, f, w, s, z, k, g, j, n;wyrazy czytane globalnie;pseudowyrazy zbudowane z sylab otwartych i zamkniętych;zdania i teksty.


Agnieszka Fabisiak-Majcher, Elżbieta Szmuc-?awczys
Moje sylabki. Ćwiczenia do nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną. Zestaw 4

Seria jest doskonałą pomocą w pracy z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej i dyslektycznymi. Ćwiczenia mogą posłużyć również jako dodatkowy materiał dydaktyczny w klasach zintegrowanych.Seria 5 zestawów zawiera materiał podzielony zgodnie z kolejnymi etapami symultaniczno-sekwencyjnej metody wczesnej nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej.Zestaw zawiera:sylaby otwarte i zamknięte ze spółgłoskami sz, ż, rz, ch, h, ł, c, dz, cz, dż;krótkie wyrazy jednosylabowe;wyrazy czytane globalnie;pseudowyrazy zbudowane z sylab otwartych i zamkniętych;teksty, krzyżówki sylabowe.Nasadki ergonomiczne na ołówki i kredki korygujące nieprawidłowy uchwyt (2 sztuki)

Nasadki o kształtach dopasowanych do rączki dziecka przeznaczone są dla uczniów (zarówno praworęcznych, jak i leworęcznych), które nieprawidłowo trzymają ołówek, kredkę czy długopis. Pomagają również kontrolować siłę nacisku narzędzia graficznego.Nasadki ergonomiczne na ołówki i kredki korygujące nieprawidłowy uchwyt (6 sztuk)

Nasadki o kształtach dopasowanych do rączki dziecka przeznaczone są dla uczniów (zarówno praworęcznych, jak i leworęcznych), które nieprawidłowo trzymają ołówek, kredkę czy długopis. Pomagają również kontrolować siłę nacisku narzędzia graficznego.


Adam Langowski
Nauczę się czytać z naklejkami (5-8 lat)

Teksty z naklejkami łączą abstrakcję liter z rzeczywistością świata. W książce znajdują się teksty do samodzielnego czytania, napisane specjalnie dla najmłodszych czytelników. Wielkość czcionki i długość zdań zostały dopasowane do ich możliwości.


Krystyna Kamińska
Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym

Publikacja pomocnicza dla nauczycieli, pedagogów oraz studentów przygotowujących się do pracy z dziećmi. Omówienie pedagogicznych i psychologicznych aspektów czytania poprzedza przegląd stosowanych w praktyce metod nauczania dzieci, uwzględniający podstawy teoretyczne oraz implikacje praktyczne każdego sposobu, ukierunkowujący postępowanie nauczycieli, a także rodziców.Obecne wydanie jest wzbogacone nowymi treściami - wnioskami z praktyki pedagogicznej oraz z badań, ułatwiającymi wyeliminowanie działań przypadkowych w edukacji przedszkolnej. Autorka akcentuje potrzebę nowego, coraz powszechniejszego dziś podejścia do uczenia dzieci czytania. Chodzi o traktowanie tej umiejętności jako związan


Jackie Silberg
Nauka czytania przez zabawę

Nauka czytania: Każdy o tym mówi. Każdy o tym myśli. Każdy ma na ten temat własne teorie – jak uczyć oraz w jakim wieku i od czego zaczynać. Każdy zna najlepszą receptę na sukces. To irytujące! To frustrujące! ?atwo się w tym wszystkim pogubić. Jak naprawdę powinniśmy uczyć nasze dzieci czytania? To bardzo proste: poprzez codzienne rozmawianie z nimi oraz wspólne czytanie i pisanie. Poprzez uczynienie książek ważną częścią ich życia.Nauka czytania może być świetną zabawą, gdy wyginasz swoje ciało w kształt ulubionej literki lub prowadzisz alfabetyczną rozmowę przez telefon! W Zabawach z czytaniem Jackie Silberg proponuje ponad 200 ćwiczeń przeznaczonych dla dzieci nastawionych na rozwó


praca zbiorowa
Nauka pisania i czytania (pakiet książek)

Książki Zofii Handzel zawierają ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania i czytania. Loteryjki sylabowe i Loteryjki obrazkowo-sylabowe mogą okazać się pomocne dzieciom w opanowaniu umiejętności takich jak wyodrębnianie sylab w wyrazie, czytanie sylab i wyrazów. Dyktanda graficzne natomiast usprawniają manualnie, rozwijają pamięć słuchowo-wzrokową, orientację przestrzenną i ćwiczą koordynację wzrokowo-ruchową.Ćwiczenia zamieszczone w wyżej opisywanych publikacjach mogą wykonywać dzieci z problemami dyslektycznymi. Loteryjki sylabowe - mogą służyć dzieciom w nauce czytania i pisania (klasy początkowe w szkole podstawowej, jak i specjalnej), a także specjalistom - jako pomoc w pracy z dziećmi


Irena Majchrzak
Nazywanie świata - odimienna metoda nauki czytania

Nazywanie świata - odimienna metoda nauki czytania, to program edukacyjny mający na celu wczesne kształcenie umiejętności czytania z pełnym zrozumieniem tekstu. Odimienna, ponieważ naukę rozpoczynamy od imienia dziecka, które chcemy nauczyć czytać.Przedstawiona tu metoda jest alternatywna w stosunku do powszechnie stosowanej w Polsce metody analityczno-syntetycznej.Program oparty jest na założeniach pedagogiki konstruktywistycznej, to znaczy zawiera takie zajęcia i zabawy, dzięki którym dziecko w drodze samodzielnego rozumowania odkrywa i opanowuje logikę alfabetycznego szyfru. Na każdym etapie stosowania tej metody stymuluje się obserwację wizualną oraz myślenie logiczne, które pomaga dziec


Grzegorz Kasdepke
Niesforny alfabet

Czy poznając alfabet można dobrze się bawić?Oj, można, można... Kto nie wierzy, niech zajrzy do tej książki. Oto zbiór króciutkich opowiadań, które pomogą najmłodszym poznać wszystkie litery alfabetu. Poznać i polubić, bo jak tu nie czuć sympatii fakira Franciszka czy gąski Gosi, prawda?


A. Pierzchała
O dzielnym strażaku

Autorka jest neurologopedą. Adresatem publikacji są przede wszystkim dzieci w wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym, ich rodzice i nauczyciele oraz terapeuci. Książeczki składają się z dwóch części. Pierwszą stanowi tytułowe opowiadanie wprowadzające. W drugiej części autorka zamieściła ćwiczenia kształtujące poczucie estetyki dziecka oraz doskonalące spostrzegawczość, czytanie ze zrozumieniem i wymowę trudniejszych głosek lub grup spółgłoskowych.


Regina Sobolewska
Od pętelki do literki. Ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania (5-7 lat)

Zanim dziecko zacznie pisać, warto je do tego przygotować. Poprzez organizowanie sprzyjających warunków, można rozwijać gotowość do pisania, co znacznie ułątwi późniejszą naukę.Zestaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Zawiera ćwiczenia graficzne, które usprawniają czynności ruchowe rąk, współdziałanie oka i ręki oraz mają na celu przygotowanie dziecka do płynnego pisania.Cały materiał służy jako wzory do kalkowania - dziecko rysuje mazakiem lub ołówkiem po śladach. Niektóre z obrazków można ponadto pokolorować kredkami, farbami, wypełnić plasteliną, wyciąć. Jeśli do ćwiczeń zostanie zastosowana kalka techniczna, folia, a nawet zwykła "koszulka", bę


Irena Majchrzak
Opowieści ortograficzne

Opowieści ortograficzne to mały podręcznik ortografii. Pomyślany został jako "koło ratunkowe" dla dzieci mających kłopoty z zapamiętaniem wyrazów, w których te same dźwięki zapisane są za pomocą różnych liter. Tym "kołem ratunkowym" może być skojarzenie zapisu wyrazu z jego znaczeniem. Funkcję pośrednią w omawianym procesie kojarzenia pełni kolor. Dlatego też książka została podzielona kolorystycznie na strony poświęcone określonym zasadom ortograficznym. Znajdujące się w niej opowiadania, ćwiczenia zawierają wyrazy odzwierciedlające omawianą zasadę ortograficzną. W środku książki znajdują się kolorowe naklejki z literami, potrzebne do wykonania ćwiczeń w książce, a także


Irena Majchrzak
Opowieści sowy, część 1

Książka przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i nieco starszych, które stykają się ze słowem pisanym, ale same nie potrafią jeszcze czytać ani pisać. Opowiadania zawarte w tych zbiorach muszą więc być czytane na głos przez osobę dorosłą.Opowieści sowy są zintegrowane z programem Nazywanie świata - odimenna metoda nauki czytania, dlatego też rozpoczynamy przygodę z czytaniem od zapisu imienia dziecka - właściciela książki.W książce przedstawiono opisy zwierząt, ich przygody, troski, radości. Zwierzęciem występującym we wszystkich opowiadaniach jest sowa, która często służy swą mądrością podczas rozwiązywania problemów innych zwierząt. Dziecko, słuchając opowiadań, przyglądając si


Irena Majchrzak
Opowieści sowy, część 2

Książka przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i nieco starszych, które stykają się ze słowem pisanym, ale same nie potrafią jeszcze czytać ani pisać. Opowiadania zawarte w tych zbiorach muszą więc być czytane na głos przez osobę dorosłą.Opowieści sowy są zintegrowane z programem Nazywanie świata - odimenna metoda nauki czytania, dlatego też rozpoczynamy przygodę z czytaniem od zapisu imienia dziecka - właściciela książki.W książce przedstawiono opisy zwierząt, ich przygody, troski, radości. Zwierzęciem występującym we wszystkich opowiadaniach jest sowa, która często służy swą mądrością podczas rozwiązywania problemów innych zwierząt. Dziecko, słuchając opowiadań, przyglądając si


Renata Anna Hływa
Owoce, warzywa i szlaczki - ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą

Niniejsza pozycja to drugi zeszyt serii wydawniczej, która powstała z myślą o dzieciach ze specyficznymi trudnościami w nauce pisania.Celem ćwiczeń zawartych w poszczególnych zeszytach tej serii jest:doskonalenie techniki pisaniawyrabianiu nawyku prawidłowego posługiwania się narzędziami do rysowania i pisania (kredkami, ołówkiem, pisakami, długopisem itd.)wyrabianie nawyku przestrzegania prawidłowej postawy oraz układu obu rąk podczas pisaniawyrabiania umiejętności stopniowego przesuwania ręki piszącej od strony lewej do prawej (ruchy postępujące) oraz z góry na dół (ruchy podbiegające)wyrabianie płynności i precyzji ruchów ręki ułożonej w pozycji jak przy pisaniuutrwalenie prawidłowej piso


Małgorzata Bastek
Pi-szę czy-tam. Nauka czytania i pisania metodą sylabowąPiszę, czytam

Książka "Pi-szę czy-tam" przeznaczona jest dla dzieci od lat pięciu. Zawarte w niej ćwiczenia usprawniają wszystkie funkcje poznawcze i w prosty sposób uczą czytać i pisać. Książka doskonale nadaje się do nauki w domu z pomocą rodziców, w przedszkolu, szkole oraz terapii pedagogicznej. Ćwiczenia są bogato ilustrowane, co uatrakcyjnia i ułatwia proces uczenia.Rodzaje ćwiczeń zawarte w tej książce:ćwiczenia wstępne - zabawy z wyrazami, sylabami i obrazkami, kolorowanie, rysowanie szlaczków i wzorów,poznawanie liter z pomocą sylab - dobieranie sylab i wyrazów do obrazków, obrazków do sylab i wyrazów, układanie wyrazów z sylab, czytanie i pisanie,doskonalenie techniki czytania i pisaniPierwsze literki. Pierwsze cyferki (5-7 lat)

Książeczka Pierwsze literki, pierwsze cyferki przeznaczona jest dla dzieci w wieku 5-7 lat. Książka pomaga dzieciom odkrywać świat liczb i poznawać tajemnice pisania liter. Zawarty w niej zestaw ćwiczeń łączy naukę pisania liczb i liter z zabawą, polegającą na kolorowaniu i przeliczaniu rozwijając sprawność manualną dziecka i przygotowując je do przyszłej nauki.


Małgorzata Żytko
Pisanie - żywy język dziecka

Przedstawiana Czytelnikowi publikacja dotyczy problematyki rozwijania umiejętności pisania w szkole, u dzieci w klasach początkowych. Na temat nauki czytania napisano wiele rozpraw psychologicznych i pedagogicznych. Natomiast zagadnienie pisania, nauki pisania i mowy pisanej jest wyraźnie zaniedbane w literaturze. Bardzo długo też mowa pisana była traktowana wyłącznie w kategoriach sformalizowanego zjawiska językowego. Podkreślano, że pisanie to przede wszystkim czynność techniczna, służy wyłącznie rejestracji wypowiedzi wyrażających myśli i uczucia autora tekstu. Nauczyciele zaś ucząc dzieci pisania koncentrują się na przekazaniu określonych wzorów poprawnego zapisywania. Znacznie częściej


Edward Zagrodzki
Piszę poprawnie, cz.1-4

Zestaw czterech zeszytów do kaligrafii. Zeszyty stanowią treściowe dopełnienie materiału z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej. Zastosowane ćwiczenia służą utrwaleniu kształtnego pisania małych i wielkich liter oraz liczb.


Zofia Stępkowska, Barbara Kos
Pomoce wspomagające naukę czytania i pisania. Alfabet ilustrowany

Alfabet Ilustrowany jest pierwszą częścią zestawu Pomocy Wspomagających Naukę Czytania i Pisania. Równocześnie ukazały się Rozsypanki literowe i loteryjki obrazkowe sylabowo-wyrazowe. W przygotowaniu do wydania są dalsze części zestawu, które będą zawierać ćwiczenia doskonalące technikę czytania, pisania oraz pomoce uwzględniające w szerszym zakresie problematykę ortograficzną i logopedyczną."...Autorki w toku wieloletniej pracy w poradnictwie wychowawczo-zawodowym, polegającej na terapii zaburzeń dyslektycznych oraz zaburzeń mowy, a także na szkoleniu nauczycieli i terapeutów wypracowały usystematyzowany zestaw pomocy do ćwiczeń.Doświadczenie potwierdza niezwykłą ich efektywność w procesie


Zofia Stępkowska, Barbara Kos
Pomoce wspomagające naukę czytania i pisania. Rozsypanki literowe, loteryjki obrazkowe, sylabowo-wyrazowe

Rozsypanki literowe i loteryjki obrazkowe sylabowo-wyrazowe są drugą częścią zestawu Pomocy Wspomagających Naukę Czytania i Pisania. Równocześnie ukazał się Alfabet Ilustrowany. W przygotowaniu do wydania są dalsze części zestawu, które będą zawierać ćwiczenia doskonalące technikę czytania, pisania oraz pomoce uwzględniające w szerszym zakresie problematykę ortograficzną i logopedyczną."...Autorki w toku wieloletniej pracy w poradnictwie wychowawczo-zawodowym, polegającej na terapii zaburzeń dyslektycznych oraz zaburzeń mowy, a także na szkoleniu nauczycieli i terapeutów wypracowały usystematyzowany zestaw pomocy do ćwiczeń.Doświadczenie potwierdza niezwykłą ich efektywność w procesie począt


Małgorzata Dembińska-Wola, Małgorzata Chrzanowska-Boruszewska
Popatrz, dotknij, powiedz. Uczymy się czytać i mówić przez dotyk

Znakomita pomoc dydaktyczna przeznaczona dla wszystkich dzieci mających problemy z zapamiętaniem liter i cyfr. Zbiór plansz z wypukłymi literami pomoże dziecku: rozróżniać litery i cyfry o zbliżonych kształtach, szybciej kojarzyć obraz graficzny litery z jej dźwiękiem, doskonalić koncentrację i spostrzegawczość. Publikacja ułatwi dziecku z zaburzoną percepcją wzrokową i słuchową poznanie liter i cyfr przez dotyk.


Marta ?yko
Poznaję litery i czytam

Proponowany zeszyt ćwiczeń przeznaczony jest dla dzieci sześcioletnich. Umiejętność czytania jest kształtowana poprzez zabawy i ćwiczenia, które mają wyzwolić aktywność dziecka, skłonić je do samodzielnego myślenia, poszukiwania i działania. Jednocześnie w książce zawarte są również ćwiczenia grafomotoryczne, wspomagające rękę dziecka, przygotowujące je do nauki pisania. Pracę z dzieckiem powinni prowadzić rodzice, wychowawcy i nauczyciele, którzy w ten sposób organizują dziecku "zabawę w czytanie i pisanie", czytając polecenia, śledząc tok ich wykonania, kontrolując poprawność, udzielając zachęty i pochwały.Przedszkolak zaczyna czytać

Przedszkolak zaczyna czytać to doskonała pozycja dla tych dzieci, które poznały już litery i próbują czytać pierwsze wyrazy i zdania. Ciekawe historyjki obrazkowe z niedługim tekstem, zabawne opowieści o przygodach zwierząt i interesujące zadania zachęcą dziecko do ćwiczeń w czytaniu.Dodatkową atrakcją książki jest wkładka do wycięcia z układanką, popularne memory, ćwiczące pamięć i koncentrację dziecka – niezbędne w nauce czytania.


Tadeusz Ross
Przygody literek (książka + CD)

Czy znacie już alfabet? Jeśli tak - na pewno z chęcią przeczytacie zabawne wierszyki o przygodach niesfornych literek. Jeśli nie, wesołe rymy i kolorowe obrazki pomogą Wam go poznać i szybko zapamiętać. Pewnie nawet sobie nie wyobrażacie, ile śmiesznych przygód może spotkać literki... Koniecznie sięgnijcie po tę książeczkę, która wprowadzi Was w fascynujący świat alfabetu. Dzięki dołączonej płycie będziecie mogli posłuchać, jak zabawnie i ciekawie swoje wierszyki czyta Autor.


Marta Bogdanowicz
Przygotowanie do nauki pisania. Ćwiczenia grafomotoryczne według Hany Tymichowej

Rodzice, nauczyciele, a także terapeuci znajdą w tej publikacji propozycje pożytecznych i przyjemnych zajęć z dzieckiem. Zaproponowane ćwiczenia grafomotoryczne są zajęciami graficznymi, które usprawniają ruchy rąk oraz współdziałanie oka i ręki, ponieważ odbywają się pod kontrolą wzroku.Materiały zawarte w publikacji służą do: zabawy dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat, szczególnie dla tych, które niespecjalnie lubią rysować ćwiczeń przygotowujących dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas 0 do nauki pisania (zwłaszcza dzieci leworęczne) zajęć terapeutycznych dla dzieci starszych, mało sprawnych ruchowo, które piszą powoli i brzydko


Renata Brzezińska
Przygotowuję się do pisania i czytania

Starannie dobrane i pięknie zilustrowane ćwiczenia, które znajdziecie w tych książkach, pomagają dziecku osiągnąć gotowość szkolną. Tym terminem określają dokumenty MENiS szereg umiejętności związanych z przygotowaniem dziecka do podjęcia nauki pisania, czytania i rachowania.


Bronisław Rocławski
Rozsypanki obrazkowe sylabowe i głoskowe do nauki czytania i pisania cz. 1

Jest to 60 kartoników z obrazkami i podpisami umieszczonymi w liniaturze. Wszystkie obrazki są łatwo rozpoznawalne przez przedszkolaka, a słowa pod nimi umieszczone, dzięki odstępom między literami, można bez trudu wykorzystać do ćwiczeń wszystkich syntez i analiz, doprowadzających dzieci do czytania i pisania.Do kupienia również Rozsypanki obrazkowe sylabowe i głoskowe do nauki czytania i pisania. PrzewodnikPrzewodnik ma ułatwić nauczycielom i rodzicom organizowanie dzieciom zabaw, których celem jest przygotowanie do czytania i pisania oraz nauka czytania i pisania.


Bronisław Rocławski
Rozsypanki obrazkowe sylabowe i głoskowe do nauki czytania i pisania cz. 2

Jest to 60 kartoników z obrazkami i podpisami umieszczonymi w liniaturze. Wszystkie obrazki są łatwo rozpoznawalne przez przedszkolaka, a słowa pod nimi umieszczone, dzięki odstępom między literami, można bez trudu wykorzystać do ćwiczeń wszystkich syntez i analiz, doprowadzających dzieci do czytania i pisania.Do kupienia również Rozsypanki obrazkowe sylabowe i głoskowe do nauki czytania i pisania. PrzewodnikPrzewodnik ma ułatwić nauczycielom i rodzicom organizowanie dzieciom zabaw, których celem jest przygotowanie do czytania i pisania oraz nauka czytania i pisania.


Bronisław Rocławski
Rozsypanki obrazkowe sylabowe i głoskowe do nauki czytania i pisania. Przewodnik

Przewodnik ma ułatwić nauczycielom i rodzicom organizowanie dzieciom zabaw, których celem jest przygotowanie do czytania i pisania oraz nauka czytania i pisania.Do kupienia również Rozsypanki obrazkowe sylabowe i głoskowe do nauki czytania i pisania.Jest to 60 kartoników z obrazkami i podpisami umieszczonymi w liniaturze. Wszystkie obrazki są łatwo rozpoznawalne przez przedszkolaka, a słowa pod nimi umieszczone, dzięki odstępom między literami, można bez trudu wykorzystać do ćwiczeń wszystkich syntez i analiz, doprowadzających dzieci do czytania i pisania.


Ewa Sujecka
Rysowane wierszyki dla najmłodszej publiki

Książeczka ta to zbiór kilkudziesięciu wierszyków, które są swoistą inspiracją i instrukcją do rysowania, pozwalającą dziecku na zaprzyjaźnienie się z kredkami i kartką papieru. Szczególne znaczenie ma to w przypadku dzieci posiadających zaburzenia analizatora wzrokowego, charakteryzujących się zbyt dużym napięciem mięśni palców lub też dzieci leworęcznych. Maluchy te niejednokrotnie kategorycznie odmawiają rysowania i, niestety, nie wystarczy wtedy zwyczajne zachęcenie. Rodzice czy nauczyciele, aby osiągnąć zamierzony cel, muszą przekształcić nielubiane rysowanie w zabawę.Aby rysowanie stało się ciekawsze i łatwiejsze, Ewa Sujecka napisała kilkadziesiąt wierszyków, które krok po kroku pokaz


Renata Anna Hływa
Rysunkowe zabawy literkami i cyferkami

Rysunkowe zabawy literkami i cyferkami powstały z myślą o dzieciach z zaburzoną percepcją wzrokową. Zawierają 50 rysunków, w których ukryte zostały litery i cyfry. Zadaniem dziecka jest ich odnalezienie, a następnie pisakiem lub kredką napisanie po śladzie i wykonanie ćwiczeń w pisaniu. Na końcu książki znajdują się rozwiązania (tzn. ile i jakie litery i cyfry zostały ukryte w rysunkach), dzięki czemu dzieci mogą sprawdzić, czy poprawnie wykonały zadanie.


Danuta Klimkiewicz
Sekrety czytania i pisania

Kiedy dziecko zapamiętało już kształty liter i opanowało pisanie i czytanie najprostszych wyrazów i krótkich zdań, czas, by zaczęło doskonalić te umiejętności oraz czytanie ze zrozumieniem.


Marta Bogdanowicz
Skala skuteczności oceny Metody Dobrego Startu

Książka jest częścią serii bazującej na autorskim programie prof. Marty Bogdanowicz, opracowanym z myślą o dzieciach rozpoczynających naukę czytania i pisania, zarówno rozwijających się prawidłowo, jak i tych, u których występują różnego rodzaju niepełnosprawności. Skala to wartościowe narzędzie diagnostyczne: umożliwia obiektywną ocenę postępów w rozwoju dziecka i porównanie ich z wynikami innych uczestników zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu, pozwala ukierunkować dalsze oddziaływania terapeutyczne. SOS MDS ma także wartość dla nauczycieli i terapeutów - uzyskane wyniki są dla nich kryterium skuteczności podjętych działań, źródłem wzmocnienia w roli zawodowej. Z myślą o nauczycielach,


Marta Korendo
Stymulacja i terapia. Przygotowanie do nauki czytania. Relacje czasowe i przestrzenne

Relacje czasowe i przestrzenne to zestaw ćwiczeń ułatwiających dzieciom posługiwanie się wyrażeniami przyimkowymi oraz przygotowujących do pełnego rozumienia czytanych tekstów. Proponowany materiał umożliwia właściwe opanowanie systemu językowego.Publikacja ta należy do serii pomocy dla logopedów, nauczycieli przedszkolnych, terapeutów i rodziców Stymulacja i terapia. Przygotowanie do nauki czytania. Kolejne części zawierać będą ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej, myślenia przyczynowo skutkowego, pamięci sekwencyjnej i symultanicznej, kategoryzacji oraz rozumienia i nazywania emocji.


Marta Korendo, Elżbieta Szmuc
Stymulacja i terapia. Przygotowanie do nauki czytania. Szeregi i sekwencje

Pierwszy zestaw ćwiczeń z serii Stymulacja i terapia. Przygotowanie do nauki czytania to doskonała pomoc dla rodziców oraz nauczycieli przedszkolnych, która znacznie obniży ryzyko dysleksji oraz usprawni funkcjonowanie dziecka w szkole.Zdolność wykonywania sekwencji ruchów, zapamiętywania kolejności dźwięków i znaków oraz odtwarzania ich warunkuje skuteczne funkcjonowanie człowieka w świecie, w tym sprawne posługiwanie się językiem. Ćwiczenia pomogą dzieciom pokonać trudności z odczytywaniem zasad, powtarzaniem elementów w odpowiedniej kolejności, zachowaniem kierunku od lewej do prawej, a więc przygotują do nauki czytania i pisania, usprawnią posługiwanie się językiem w jego wersji mówionej


Marta Bogdanowicz
Trudne litery. B D G P

Trudne litery b, d, g, p to książka dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, mających trudności z rozpoznawaniem tych liter. W zawartych w niej ćwiczeniach wykorzystano technikę wielozmysłowego uczenia się tak, aby początkujący uczeń efektywnie opanował umiejętność ich rozróżniania.


Adam Langowski, Mariola Langowska-Bałys (pod red.)
Uczę się czytać z naklejkamiCzytam, naklejam, koloruję

Teksty z naklejkami łączą abstrakcję liter z rzeczywistością świata. W książce znajdują się teksty do samodzielnego czytania, napisane specjalnie dla najmłodszych czytelników. Wielkość czcionki i długość zdań zostały dopasowane do ich możliwości.Uczę się czytać z rodzicami

Książka oparta na nowoczesnej metodzie nauki czytania. Można ją wykorzystać do pracy już z dziećmi przedszkolnymi wykazującymi zapał do podjęcia nauki czytania. Sprawdzi się także w przypadku uczniów klas zerowych i pierwszych. Do książki dołączony jest szczegółowy Przewodnik dla rodziców.


Anna Heine
Uczę się pięknie pisać

Doskonała pomoc dla każdego pierwszoklasisty szkoły podstawowej. Do wykorzystania w domu, w klasie, świetlicy. Książka ta stanowi kontynuację pozycji "Uczę się czytać z rodzicami". Z obydwoma tytułami dziecko może pracować równocześnie, gdyż nauka pisania powinna przebiegać równolegle z nauką czytania.


Karina Kosicka
Uczę się pisać

Uczę się pisać to ilustrowany zeszyt ćwiczeń przygotowany z myślą o dzieciach, które podejmują pierwsze próby pisania liter bądź chcą doskonalić tę nowo nabytą umiejętność. Obok wprawek kaligraficznych, uporządkowanych zgodnie z zasadą stopniowania trudności (od rysowania wzorów i szlaczków literopodobnych, wielokrotnego pisania litery po śladzie do kreślenia liter w liniaturze – najpierw powiększonej, później pomniejszonej), znalazły się tu ćwiczenia analizy słuchowej, po wykonaniu których dzieci kolorują obrazki.


Halina Fajcht, Dorota Miązek
Uczę się pisać - zeszyt 1

Zeszyty 'Uczę się pisać' zawierają: ćwiczenia graficzne, ćwiczenia w pisaniu liter, ?ączeniu liter w różnych układach, pisaniu większymi całościami - kilku liter bez odrywnia ręki, w proporcjonalnym układaniu liter w wyrazach, pisaniu cyfr. W celu opanowania właściwych sposobów pisania dziecko wykonuje ćwiczenia ćwiczenia różnymi technikami: pisze litery, cyfry, wyrazy i zadania po śladzie oraz według wzoru. Zeszyty zawierają dużo ćwiczeń graficznych, które doskonalą drobne ruchy rąk i przygotowują dziecko do płynnego pisania. Są to rysunki konturowe, które uczeń wykonuje po śladzie bez odrywania ręki, zaczynając zawsze od miejsca wskazanego strzałką, kolorowanie tych rysunków i rysowanie


Halina Fajcht, Dorota Miązek
Uczę się pisać - zeszyt 2

Zeszyty 'Uczę się pisać' zawierają: ćwiczenia graficzne, ćwiczenia w pisaniu liter, ?ączeniu liter w różnych układach, pisaniu większymi całościami - kilku liter bez odrywnia ręki, w proporcjonalnym układaniu liter w wyrazach, pisaniu cyfr. W celu opanowania właściwych sposobów pisania dziecko wykonuje ćwiczenia ćwiczenia różnymi technikami: pisze litery, cyfry, wyrazy i zadania po śladzie oraz według wzoru. Zeszyty zawierają dużo ćwiczeń graficznych, które doskonalą drobne ruchy rąk i przygotowują dziecko do płynnego pisania. Są to rysunki konturowe, które uczeń wykonuje po śladzie bez odrywania ręki, zaczynając zawsze od miejsca wskazanego strzałką, kolorowanie tych rysunków i rysowanie


Anna Szczepaniak, Anna Juryta
Uczę się pisać! Będę dobrym uczniem

Rozwiązując zadania i naklejając nalepki, przyszły uczeń rozwija umiejętności niezbędne podczas nauki czytania, pisania i liczenia. Każda książka zawiera: ponad 90 naklejek karty nagród dyplom informacje dla rodziców


Joanna Tomczak
Ukryte litery

Prezentowana książka zawiera ćwiczenia usprawniające spostrzeganie wzrokowe w zakresie wyodrębnienia figury z tła. Na każdej karcie ukryty jest znak graficzny wielkiej i małej litery. Aby dziecko dowiedziało się, jakie litery są ukryte wśród różnorodnych poprzecinanych kresek, kółek, łuków, musi pomalować (kredką lub pisakiem dowolnego koloru) ograniczone fragmenty pola zaznaczone kropką. W trakcie wykonywanego zadania z nieuporządkowanego obrazu powoli wyłaniają się litery. Element ciekawości, jakie litery ukryte są na obrazku, niewątpliwie uatrakcyjni dziecku to ćwiczenie. Po wyodrębnieniu na rysunku pisanych liter wielkiej i małej, kolejnym etapem ćwiczenia jest utrwalenie prawidłowej jej


Aleksandra Plec, Marzenna Skoczylas
W Literolandii. Ćwiczenia

"Literolandia - ćwiczenia" - to uzupełnienie podręcznika, doskonalące umiejętność czytania i pisania. Dziecko opanowuje tę trudną sztukę poprzez zabawę, rozwiązując krzyżówki, układanki, rozsypanki i rebusy.


Aleksandra Plec, Marzenna Skoczylas
W Literolandii. Nauka czytania sylabami i pisania po śladzie dla dzieci 6 i 7 letnich

W książeczce "Literolandia" naukę czytania proponujemy metodą sylabową. Podczas wolnego wymawiania wyrazu w sposób naturalny wyodrębniamy sylabę. Eliminujemy przy tym typowe błędy polegające na powtarzaniu i przekręcaniu liter (tak charakterystycznych przy literowaniu).


Irena Majchrzak, Elżbieta Wasil
W obronie dziecięcego rozumu

"Wieloletnia obserwacja dydaktycznych działań wczesnoszkolnych prowadzi mnie do przekonania, że gdy dziecko jest skazane wyłącznie na szkolny trening, bez osłony ze strony lepiej wykształconej rodziny, to niemożność rozumienia czytanego tekstu jest logiczną konsekwencją stosowanych metod uczenia.Szkolne metody uczenia przedmiotem swojego działania uczyniły litery i głoski i wokół tych elementów organizują uwagę dziecka. Liter zaś ani głosek nie sposób rozumieć. Litera jest tworem całkowicie abstrakcyjnym, nie może więc wywołać żadnego zainteresowania i żadnych rozumnych reakcji. Nie dość tego, w celu przekazania informacji o brzmieniu poszczególnych liter przeprowadza się z dziećmi przy


Pam Schiller
Wczesne czytanie. Gry, zabawy,ćwiczenia i piosenki, które obudzą w dzieciach zainteresowanie czytaniem

Co kilka lat na nowo rozpoczyna się debata o skuteczności tradycyjnej metody nauki czytania, opartej na systematycznym poznawaniu poszczególnych dźwięków języka, w zestawieniu z nowymi, mniej bezpośrednimi metodami. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku najbardziej modna była metoda kładąca nacisk na poznawanie zapisu słów i zakładająca, że umiejętność rozróżniania dźwięków z czasem pojawia się sama. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych pojawiło się tzw. "podejście całościowe" i pozostaje ono popularne do dziś. Polega ono na łączeniu nauki rozpoznawania zapisu słów z nauką dźwięków w odpowiednim kontekście. Metoda ta wymaga od nauczyciela, aby przez cały c


K. Rocławska-Dąbecka
Wesołe szlaczki, fale i zygzaczki. Ćwiczenia grafomotoryczne dla dzieci

Zeszyt przygotowuje dziecko grafomotorycznie do nauki pisania. Ćwiczeniom towarzyszą ciekawe rysunki. Praca polecana nauczycielom pracującym z dziećmi w przedszkolu i w klasach zerowych. Wstęp zawiera uwagi metodyczne.


Małgorzata Strzałkowska
Wierszyki łamiące języki

Wierszyki łamiące języki to kolejny tom pełen szalonych rymów, wymagających językowego mistrzostwa, by nie potykać się w trakcie czytania. Tym razem książeczka w dowcipny i wirtuozersko absurdalny sposób opisuje zwierzęta, tak duże i egzotyczne, jak i te ledwo widoczne, bardzo znane jak kotek czy królik i mniej znane, takie jak bzyg czy trznadel. Książka wzbogacona jest o charakterystyczne kolaże autorki, znane już z wcześniejszych tomików.


M.L. Winninger
Wprowadzenie do nauki czytania. Litery i dźwięki (4-6 lat)

Książka przeznaczona jest dla wychowawców dzieci cztero-, pięcio- i sześcioletnich.Zastosowane w niej metody nauczania umożliwią dzieciom oswojenie się z pismem, sprawią, że nauczą się kojarzyć dźwięki z zapisem, zapamiętają pisownię kilkudziesięciu wyrazów i zaczną układać pierwsze zdania. Wszystkie ćwiczenia mają charakter zabaw (zagadki, układanki, loteryjki, rymowanki i krzyżówki) i ułożone zostały według wzrastającego stopnia trudności. Bawiąc się literami, słowami i zdaniami dziecko szybko opanowuje pojęcia i czynności niezbędne podczas nauki czytania.


Berthet D.
Wprowadzenie do nauki pisania

Pierwsza część książki przedstawia przygotowania do nauki pisania, w drugiej przedstawiono zaawansowane metody wprowadzające w tajniki pisma, w ostatniej opisano przebieg właściwej nauki pisania. Oprócz części teoretycznej książka obejmuje konspekty zajęć przeznaczonych głównie dla dzieci pięcio - i sześcioletnich. Ponadto na końcu zamieszczono zestawy ćwiczeń i zabaw dla młodszych grup wiekowych, które ułatwią trzy - i czterolatkom przygotowanie do systematycznej nauki.


Bronisław Rocławski
Alfabet ruchomy GLOTTO

Pozycja na zamówienie z wydłużonym terminem realizacji. Na drewnianych tabliczkach, o wymiarach 6x16 cm., znalazły się wszystkie litery alfabetu w liczbie umożliwiającej układanie wielu wyrazów, a także znaki matematyczne, interpunkcyjne i cyfry. Cały ruchomy alfabet można umieścić na ścianie w przedszkolu, szkole lub w domu. Atrakcyjna dekoracja wyposażona w wiele walorów dydaktycznych. Dodaj swoją recenzję


Bronisław Rocławski
Bawię się i uczę się. Zeszyt A

Zeszyt zawiera zestaw obrazków do kolorowania wraz z podpisami w kształcie okienek, w których dziecko umieszcza klocki LOGO. Uczy m.in. poprawnego nazywania obrazków, dzielenia wyrazów na głoski, łączenia liter z głoskami, czytania i pisania.


Izabela Rocławska
Bawię się i uczę się. Zeszyt B

Zeszyt zawiera propozycje zabaw, które mają swoje teoretyczne podłoże w autorskim programie nauki czytania i pisania B. Rocławskiego. Oryginalne ćwiczenia przeznaczone są dla dzieci uczących się czytania i pisania.


praca zbiorowa
Bawię się i uczę się. Zeszyt C

Zeszyt zawiera zestaw tekstów (w zapisie uwzględniono litery podstawowe i niepodstawowe) do czytania ze zrozumieniem oraz zestaw obrazków do kolorowania, do których dziecko dopasowuje teksty. Zapis zawiera informacje ortofoniczne, co ułatwia czytanie trudnych wyrazów. Zeszyt uczy także pisowni wyrazów trudnych ortograficznie.


Bronisław Rocławski
GLOTTODYWANIK z literami podstawowywmi i niepodstawowymi, z zaznaczonym kierunkiem kreślenia

Wielu przedszkolaków zdążyło już polubić zabawę w wyskakiwanie słów z dywanikowych literek. Obok walorów kształcących (doskonalenie analizy fonemowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej) dywanik literowy jest bardzo wygodny w użyciu w warunkach przedszkolnych, domowych czy plenerowych. Na całość składają się dwa dywaniki: jeden z literkami podstawowymi, z drugi z literkami niepodstawowymi.


Bronisław Rocławski
Klocki LOGO do zabawy i nauki wymowy, czytania, pisania, ortografii i matematyki.

W kasecie znajduje się 150 klocków z umieszczonym na nich pełnym zestawem 44 liter, cyfr, znaków interpunkcyjnych i matematycznych. Zielony szlaczek u dołu każdego z czterech wariantów liter umożliwia właściwe umieszczanie oraz postrzeganie liter. Klocki są nieocenioną zabawką dla dzieci już od trzeciego roku życia.W opakowaniu znajduje się również Instrukcja, która zawiera opis reguł ortograficznego zapisu wyrazów z wykorzystaniem klocków LOGO oraz zestaw ćwiczeń i zabaw z klockami LOGO


Bronisław Rocławski
Klocki LOGO. Instrukcja

Opis reguł ortograficznego zapisu wyrazów z wykorzystaniem klocków LOGO oraz zestaw ćwiczeń i zabaw z klockami LOGO.


Bronisław Rocławski
Litery podstawowe i niepodstawowe

Zestaw składa się z pięciu stelaży (na zdjęciu jeden z nich), na których mozna powiesić 36 płytek o wymiarach 6 x 16 cm z literami podstawowymi i 35 płytek z literami niepodstawowymi. Znakomita pomoc do nauki ortografii.


Bronisław Rocławski
Nauka czytania i pisania

Kompendium programowe dla nauczycieli glottodydaktyków posiadających licencję B. Rocławskiego. Zawiera zestaw zadań programowych oraz wskazówki do ich realizacji.


Bronisław Rocławski
Nauka ortografii z GLOTTODYWANIKIEM

Poradnik wyjaśnia w przystępny sposób istotę i znaczenie pomocy dydaktycznej jaką jest dywanik glottodydaktyczny. Liczne propozycje zabaw zawarte w poradniku pokazują jak w atrakcyjny, ruchowy sposób pomagają przyswajać ojczysty język.


Bronisław Rocławski
Plansze do początkowej nauki czytania (3 plansze)

Plansze uczą techniki czytania zwanej "ślizganiem się" z głoski na głoskę (z litery na literę). Zaopatrzone są w komentarz metodyczny. Do pracy z planszami wykorzystujemy klocki LOGO.


Izabela Rocławska, Katarzyna Rocławska-Dąbecka
Świat głosek i liter. Ćwiczenia do elementarza

Zestaw ciekawych zadań językowych i matematycznych dla dzieci przeznaczonych do pracy z elementarzem Świat głosek i liter.


Bronisław Rocławski
Świat głosek i liter. Elementarz

Nowoczesny podręcznik dla dzieci rozpoczynających naukę czytania i pisania według metody B. Rocławskiego. Niezbędną pomocą w pracy z tym elementarzem jest przewodnik metodyczny do elementarza Świat głosek i liter I. i B. Rocławskich.


Izabela i Bronisław Rocławscy
Świat głosek i liter. Przewodnik metodyczny do elementarza

Przewodnik w przystępny sposób omawia zasady wykorzystania elementarza, wybiórczo przedstawia założenia teoretyczne nowoczesnej nauki czytania i pisania według metody B. Rocławskiego.


Renata Anna Hływa
311 szlaczków i zygzaczków. Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą

311 szlaczków i zygzaczków usprawniających rękę piszącą przygotowano z myślą o dzieciach, u których obserwuje się specyficzne trudności w nauce pisania. Systematycznie wykonując zaproponowane ćwiczenia usprawniające rękę piszącą, dziecko wyrabia w sobie nawyk prawidłowego trzymania przyboru do pisania (lub rysowania) oraz nawyk przyjmowania w tym czasie odpowiedniej pozycji (plecy wyprostowane, właściwe ułożenie rąk na stoliku). Rysowanie przedstawionych wzorów sprzyja nie tylko kształtowaniu płynności i precyzji ruchów ręki piszącej, doskonaleniu techniki pisania, ale także ćwiczeniu koncentracji uwagi, rozwijaniu spostrzegawczości. Niniejsza pozycja otwiera serię wydawniczą, która powstała


Aleksandra Plec, Marzenna Skoczylas
6-latek potrafi, czyli jak przygotować dziecko idące do szkoły

To książka przeznaczona dla dzieci rozpoczynających naukę czytania i dla tych, którym ta umiejętność sprawia wiele problemów. Proponujemy naukę czytania metodą sylabową. Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że jest to dla dziecka najłatwiejsza metoda opanowania i usprawnienia techniki i tempa czytania.


Robert J. Marzano, Diane E. Paynter
Aktywne doskonalenie pisania i czytania. Zbiór ćwiczeń i zadań

Nauczenie dziecka pisania i czytania to trudne i odpowiedzialne zadanie. Od jego pomyślnej realizacji będzie zależało dalsze życie naszego ucznia. Autorzy prezentują dwa odmienne podejścia do kształtowania wymienionych umiejętności, wskazując na te ich elementy, które najlepiej wspomogą proces ich nauczania.Książka jest skierowana do nauczycieli-polonistów. Warto, by sięgnęli po nią również rodzice.


Joanna Tomczak
Alfabet

Alfabet z pisanymi literami wielkimi i małymi (formatu A4) powstał z myślą o dzieciach z zaburzoną percepcją wzrokowo-ruchową i pamięcią. Każda litera narysowana jest podwójną linią, wewnątrz której znajdują się kropki. Kolejność realizacji znaków graficznych i liter należy dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, biorąc pod uwagę jego pamięć, sprawność manualną i grafomotoryczną. Ćwiczenia powinny być wykonywane pod nadzorem pedagoga lub rodzica. Kartę z literą można wykorzystać w różnorodny sposób: wodzenie palcem po kształcie litery (wewnątrz po kropkach lub po linii), wycinanie litery, obrysowywanie jej kształtu, naklejanie jej na karton, rysowanie na obrzeżach litery,


Michał Pruski
Alfabet dla najmłodszych. Od A do Z

Alfabet dla najmłodszych to książka, która pomoże przygotować dziecko do szkoły. To zbiór dowcipnych wierszy – historyjek, opisujących wygląd liter. To także rymowana instrukcja, w jaki sposób je napisać. Ta książka bawi i uczy, może się więc przydać także nauczycielom nauczania początkowego. Proponujemy dzieciom zabawę w rysowanie (pisanie) wielkich liter. Zapewne dla wielu z nich będzie to pierwszy kontakt z alfabetem, więc tym bardziej ważne jest, aby było to spotkanie przyjemne i interesujące. W tej książce na dzieci czeka też wiele dowcipnych, pełnych akcji, kolorowych ilustracji, na których mały uczeń odnajdzie wyrazy rozpoczynające się od poznanej właśnie litery.


Tadeusz Rawa, Wojciech Śliwerski
Alfabet Kacpra

Cześć!Jestem Kacper.Dostałem zadanie godne papugi: mam oprowadzić Cię po zaklętej krainie Abecadlocji. Naszym przewodnikiem w podroży będą słowa wiersza Alfabet Tadeusza Rawy, dziennikarza i poety. Na każdej stronie książki znajdziesz jedną linijkę wiersza, a na końcu pełną jego wersję. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w poznaniu wszystkich liter alfabetu. A ja będę również Twoim przyjacielem w tej wędrówce, zapraszając Cię do ćwiczenia i poprawnego pisania liter, ich kolorowania czy układania krótkich słów.Spróbuj swoich sił i pokaż co potrafisz...ZapraszamTwój Kacper


praca zbiorowa
Alfabet magnetyczny - ruchomy. Litery drukowane

Zestaw bardzo przydatny do nauki pisania i czytania. Litery umieszczone są na kafelkach magnetycznych, co pozwala na swobodne ich przesuwanie a jednocześnie zapobiega rozsypywaniu się. Zaletą jest również możliwość układania wyrazów i całych zdań po obu stronach tabliczki. Po rozcięciu arkusza na poszczególne elementy nie trzeba się martwić, że pogubimy kafelki, gdyż będą one przylegać do siebie i do tabliczki. Zestaw zawiera arkusze folii magnetycznej (do rozcięcia) z kompletem: liter, cyfr, znaków interpunkcji oraz znaków matematycznych, tabliczkę dwustronną do układania kafelków (linie, kratka), a także linijkę - zakładkę z tabliczką mnożenia.


praca zbiorowa
Alfabet magnetyczny - ruchomy. Litery pisane

Zestaw bardzo przydatny do nauki pisania i czytania. Litery umieszczone są na kafelkach magnetycznych, co pozwala na swobodne ich przesuwanie a jednocześnie zapobiega rozsypywaniu się. Zaletą jest również możliwość układania wyrazów i całych zdań po obu stronach tabliczki. Po rozcięciu arkusza na poszczególne elementy nie trzeba się martwić, że pogubimy kafelki, gdyż będą one przylegać do siebie i do tabliczki. Zestaw zawiera arkusze folii magnetycznej (do rozcięcia) z kompletem: liter, cyfr, znaków interpunkcji oraz znaków matematycznych, tabliczkę dwustronną do układania kafelków (linie, kratka), a także linijkę - zakładkę z tabliczką mnożenia.


Iwona Wierzba
Atlas zwierząt domowych. Poznaję cyferki

Książka zawiera ćwiczenia wprowadzające do nauki pisania oraz ćwiczenia w pisaniu kolejnych cyfr, a także ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu od 1 do 10.Każdej cyfrze przyporządkowane są zwierzęta (ich liczba zależy od cyfry), które są przedstawione na kolorowych ilustracjach. Na temat każdego z nich dziecko znajdzie w niniejszej publikacji ciekawy wierszyk. Może również dla odprężenia pokolorować sylwetki zwierząt zamieszczone na każdej stronie.


Bronisław Rocławski
Badanie tempa i techniki czytania

Praca zawiera m.in. bogaty zestaw tekstów do badania czytania oraz skalę ułatwiającą określenie poziomu tempa czytania danego tekstu. Specjalne znaki służą oznaczaniu techniki czytania.


Barbara Sawicka, Dorota Warczak-Wyczyńska
Będę mówić, czytać i pisać poprawnie

Będę mówić, czytać i pisać poprawnie" to materiały, które pomagają w kształtowaniu poprawnej wymowy i ułatwiają naukę czytania i pisania. Są przeznaczone dla dzieci mających problemy z opanowaniem tych czynności oraz rozwijających się prawidłowo, będących w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.Materiały do ćwiczeń podzielono na pięć zestawów, w ktorych głoski dobrano według różnych opozycji (np. głoska dźwięczna - bezdźwięczna). Do ćwiczeń w rozróżnianiu każdej z nich opracowano po dwie obustronne plansze, które zawierają kolorowe obrazki, kontury wykropkowane i z brakującymi elementami, etykietki z nazwami, podpisy z luką literową, litery i kolorowe paski.W książce podano propozycje ć


Wojciech Brejnak
Będę pierwszoklasistą. Ćwiczenia graficzne usprawniające naukę pisania - część 3

Zeszyt przeznaczony głównie dla dzieci 6-7 letnich. Materiał graficzny w nim zawarty ma na celu przygotowanie dziecka do nauki pisania oraz usprawnienie jego techniki pisania. Zadaniem dziecka jest rysowanie po śladzie, samodzielne odwzorowywanie, rysowanie kształtów literopodobnych, wzorów figur i szlaczków. Ćwiczenia mają na celu podnoszenie sprawności manualnej, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz podnoszenie poziomu analizy i syntezy wzrokowej, czyli w efekcie zwiększanie sprawności grafomotorycznej dziecka.


Wojciech Brejnak
Będę pierwszoklasistą. Ćwiczenia wprowadzające do nauki pisania - część 1

Zeszyt przeznaczony dla dzieci 5-6 letnich. Ćwiczenia w nim zawarte mają na celu przygotowanie dziecka do nauki pisania. Zadaniem dziecka jest rysowanie po śladzie, samodzielne odwzorowywanie, rysowanie kształtów literopodobnych, wzorów figur i szlaczków.


Wojciech Brejnak
Będę pierwszoklasistą. Ćwiczenia wprowadzające do nauki pisania - część 2

Zeszyt przeznaczony dla dzieci 5-6 letnich. Ćwiczenia w nim zawarte mają na celu przygotowanie dziecka do nauki pisania. Zadaniem dziecka jest rysowanie po śladzie, samodzielne odwzorowywanie, rysowanie kształtów literopodobnych, wzorów figur i szlaczków.


Beata Mikitiuk, Barbara Moritz
Co zrobić, aby ułatwić dziecku naukę czytania i pisania?

Prezentowany poradnik stanowi doskonale przygotowany zestaw ćwiczeń, który rodzice mogą wykorzystać w zabawach ze swoimi dziećmi w celu rozwinięcia ich zdolności słuchowych i językowych, niezbędnych do opanowania umiejętności czytania i pisania. Propozycje ćwiczeń mają charakter otwarty - mogą stanowić inspirację do samodzielnego tworzenia nowych zadań lub dostosowania zabaw do indywidualnych zainteresowań dziecka. Proponowane ćwiczenia nadają się dla rodziców do pracy indywidualnej z dzieckiem, nadają się także do wykorzystania w pracy grupowej (na przykład w przedszkolu) oraz do pracy terapeutycznej w zakresie terapii pedagogicznej lub logopedycznej.


Renata Anna Hływa
Cyfry i szlaczki. Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą

Prezentowana książka jest kolejną w serii wydawniczej, która powstała z myślą o dzieciach ze specyficznymi trudnościami w nauce pisania. "Cyfry i szlaczki" zawierają ćwiczenia doskonalące prawidłowe kreślenie cyfr i znaków matematycznych. Dziecko najpierw rysuje te znaki po śladzie i wypełnia ich wnętrze różnymi technikami plastycznymi, potem kreśli wzory i szlaczki, a na końcu wykonuje główne zadanie – pisze w liniach i w kratkach cyfry i znaki matematyczne. Przy każdym znaku zostały umieszczone kropki, strzałki oraz cyfry, które informują o kierunku i kolejności wykonywanych ruchów. Na końcu książki znajdują się ćwiczenia podsumowujące.Czytam sam. Teksty do samodzielnego czytania ze zrozumieniem dla dzieci sześcio- i siedmioletnich

Czytam sam to publikacja stworzona z myślą o dzieciach sześcio- i siedmioletnich doskonalących czytanie ze zrozumieniem pod okiem nauczyciela. Jest to zbiór krótkich, wpadających w ucho tekstów przeznaczonych do samodzielnego czytania przez dzieci. Większość z nich została napisana z użyciem 23 liter, kilka ostatnich wykorzystuje pełną ortografię polską. Każdy z utworów wzbogacony jest o ćwiczenia, które sprawdzają zrozumienie tekstu oraz rozwijają dziecięcą spostrzegawczość i sprawność manualną.


Wiesława Żaba-Żabińska
Czytamy sylabami

Publikacja Czytamy sylabami przeznaczona jest głównie dla dzieci sześcioletnich z objawami dysleksji, choć z powodzeniem może być także wykorzystywana jako materiał wprowadzający lub uzupełniający w pracy z wszystkimi wychowankami zainteresowanymi czytaniem.Głównym celem zawartych w książce ćwiczeń jest doskonalenie percepcji wzrokowej w postrzeganiu materiału literowego oraz rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej.


Zofia Rejniak, Dorota Stryjewska
Ćwiczenia graficzne ułatwiające pisanie liter

Książka zawiera zestaw różnorodnych ćwiczeń graficznych przygotowujących dziecko do pisania. Jest doskonałą pomocą w nauce kształtnego pisania liter i poprawnego ich łączenia.


Ewa Gaweł
Ćwiczenia grafomotoryczne. Ćwiczenia wspomagające naukę pisania. Klasa 0-I. Zeszyt 1

Ćwiczenia grafomotoryczne przeznaczone są dla dzieci, które przygotowują się do czynności pisania oraz dla tych, którym pytanie sprawia trudność. Pomagają one w nabyciu właściwych nawyków ruchowych, potrzebnych podczas pisania, a w szczególności ruchu ręki od strony lewej do prawej, z góry na dół oraz ruchu okrężnego, odwrotnego do kierunku wskazówek zegara. Ćwiczenia wyrabiają płynność i precyzję ruchów ręki ustawionej w takiej pozycji jak podczas pisania. Zeszyt nr 1 przeznaczony jest głównie dla dzieci będących w początkowym etapie pisania, a więc w klasach 0-1. Zawiera łatwiejsze ćwiczenia wymagające wykonywania szerszych i swobodniejszych ruchów ręki, sprzyjających jej rozluźnieniu i us


Ewa Gaweł
Ćwiczenia grafomotoryczne. Ćwiczenia wspomagające naukę pisania. Klasa II-III. Zeszyt 2

Ćwiczenia grafomotoryczne przeznaczone są dla dzieci, które przygotowują się do czynności pisania oraz dla tych, którym pytanie sprawia trudność. Pomagają one w nabyciu właściwych nawyków ruchowych, potrzebnych podczas pisania, a w szczególności ruchu ręki od strony lewej do prawej, z góry na dół oraz ruchu okrężnego, odwrotnego do kierunku wskazówek zegara. Ćwiczenia wyrabiają płynność i precyzję ruchów ręki ustawionej w takiej pozycji jak podczas pisania. Zeszyt nr 2 przeznaczony jest głównie dla dzieci z klas II-III, które najwcześniejszy etap nauki pisania mają już za sobą, ale pisanie sprawia im trudność, piszą wolno i brzydko. Zestaw ćwiczeń ma im pomóc w przywróceniu i utrwaleniu wyże


Hana Tymichova
Ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową ręki i koordynację wzrokowo-ruchową

Zbiór ciekawych obrazków do obrysowywania bez odrywania ręki wraz z komentarzem metodycznym.


praca zbiorowa
Domino głoskowe

Opis      Składa się z 54. kolorowych obrazków (6,5 x 9,5 cm) umieszczonych na 6-ciu planszach A-4. W skład każdej wchodzi 9 kartoników (zaopatrzonych w podpisy - przeznaczone dla dzieci umiejących czytać - można te napisy zagiąć lub odciąć).Obrazki przedstawiające przedmioty i postacie są dobrane tak, aby, przy prawidłowym ich ułożeniu, otrzymać ciąg wyrazów, przypominający kostki domina, dopasowane głoskami (ostatnia do pierwszej) np.: DOM- MAK-KRAN-NAMIOT itd. Zestaw jest przydatny w nauce głoskowania i czytania, w doskonaleniu analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej. Pomaga utrwalać pojęcie "początek", "koniec" wyrazu, a także ułatwia identyfikację głosek i


Zofia Handzel
Dyktanda graficzne

Proponowany zestaw 40 ćwiczeń graficznych może posłużyć jako materiał pomocniczy w pracy dydaktyczno-wychowawczej, a także w terapii osób z problemami dyslektycznymi. Prezentowane tu ćwiczenia pobudzają wyobraźnię i ciekawość dziecka, a przy tym usprawniają manualnie, rozwijają pamięć słuchowo-wzrokową oraz orientację przestrzenną, ćwiczą koordynację wzrokowo-ruchową.


Zuzanna Czuban
Elementarz pierwszoklasisty (zeszyt do nauki pisania po śladzie)

Książeczka jest przeznaczona dla dzieci rozpoczynających naukę pisania, a więc dla sześcio- i siedmiolatków.Pisanie po śladzie pomaga w opanowaniu prawidłowego kreślenia liter i ich łączenia w wyrazie. Ćwiczenia dostosowano do zainteresowań i możliwości dziecka oraz opatrzono atrakcyjną grafiką. Książeczka jest wynikiem pracy zespołu nauczycieli, pedagogów i grafików. Elementarz pierwszoklasisty stanie się dla dziecka narzędziem nauki i kreatywności, a dla rodziców i nauczycieli niezbędną pomocą w pracy dydaktycznej.


Aleksandra Plec, Marzenna Skoczylas
Elementarz. Teksty do czytania metodą sylabową

To książka przeznaczona dla dzieci rozpoczynających naukę czytania i dla tych, którym ta umiejętność sprawia wiele problemów.


Małgorzata Strzałkowska
Gimnastyka dla języka (i Polaka, i Anglika)

Kolejny tom wierszy dla dzieci uznanej i nagradzanej autorki. Z właściwą sobie łatwością rymowania, lekkością i dowcipem bawi się ona słowami i do zabawy wciąga czytelnika.Książka została zilustrowana kolażami samej autorki (wyklejanymi we wtorki, a niektóre kartki także we czwartki) i wzbogacona o płytę CD, na której Piotr Fronczewski i Kevin Aiston w mistrzowski sposób interpretują wiersze z tomiku.


Irena Majchrzak
Gry czytelnicze. Część 1 Zestaw kart do nauki czytania ze zrozumieniem

Gry czytelnicze składają się z fragmentów tekstów i ilustracji Opowieści sowy 1 i 2.Polegają one na samodzielnym dobieraniu wyrazów, a potem zdań, opowiadań do odpowiadających im obrazków, ilustracji. Dziecko może wykonać ćwiczenia jedynie wtedy, gdy zrozumie wszystkie teksty w odpowiednim zbiorze.


Irena Majchrzak
Gry czytelnicze. Część 2 Zestaw kart do nauki czytania ze zrozumieniem

Gry czytelnicze składają się z fragmentów tekstów i ilustracji Opowieści sowy 1 i 2.Polegają one na samodzielnym dobieraniu wyrazów, a potem zdań, opowiadań do odpowiadających im obrazków, ilustracji. Dziecko może wykonać ćwiczenia jedynie wtedy, gdy zrozumie wszystkie teksty w odpowiednim zbiorze.


Małgorzata Bastek, Hanna ?ukawska
Już czytamy i piszemy. Doskonalenie techniki czytania i pisania metodą sylabową

Ćwiczenia zawarte w tej książce doskonalą technikę czytania i pisania w oparciu o zasadę stopniowania trudności i metodę sylabową, doskonalą technikę czytania ze zrozumieniem.


Barbara Zakrzewska
Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole

Poradnik metodyczny wspomagający pracę nauczycieli przedszkoli oraz "zerówek" i klas pierwszych, poświęcony usprawnianiu tych funkcji poznawczych, które są bardzo ważne w nauce czytania i pisania. Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej oraz umiejętności manualnych dzieci na wczesnym etapie edukacji posłużą dobremu funkcjonowaniu uczniów, chronieniu ich przed trudnościami, jakie wiążą się z dysleksją. Autorka ukierunkowuje pracę z dziećmi - przedstawia uwarunkowania pomyślnej nauki czytania i pisania, odpowiada na pytanie, dlaczego dziecko inteligentne może słabo czytać, akcentuje potrzebę systematycznej pracy. Prezentuje sprawdzone metody - modele ćwiczeń na materiale nielitero


Dorota Skwark
Kolorowe Rymowanki. Przeczytaj i narysuj. Ćwiczenia dla dzieci klas 0 - II

Kolorowe rymowanki to zbiór ćwiczeń przeznaczonych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Wspomagają one harmonijny rozwój dziecka, aktywizują wszystkie sfery jego osobowości oraz rozwijają niezbędne sprawności i umiejętności.Każda strona książki zawiera rymowankę oraz rysunek kryjący w sobie zadanie do wykonania.Dzięki słowom tworzącym rymy dziecko nie skupia swojej uwagi na technice czytania, lecz na treści przeczytanego tekstu. Służy to rozbudzeniu w dzieciach chęci czytania, a także nabywaniu umiejętności czytania ze zrozumieniem.Proponowane w książce zadania są bardzo zróżnicowane. Polegają na przykład na uzupełnieniu rysunku brakującymi elementami, łączeniuw pary obrazków mających wspól


Bronisław Rocławski
Kreślę i łączę litery. Wersja bezpętelkowa

Na poszczególnych stronach książki ukazane są wzory wszystkich liter i cyfr wraz z wyraźnie przedstawionym punktem wejścia i kierunkiem kreślenia.


Bronisław Rocławski
Kreślę i łączę litery. Wersja z pętelkami

Na poszczególnych stronach książki ukazane są wzory wszystkich liter i cyfr wraz z wyraźnie przedstawionym punktem wejścia i kierunkiem kreślenia.


Krzysztof Iwanowski
Kropki i kropeczki. Kreski i kreseczkiĆwiczenia grafomotoryczne

Zbiór znaków literopodobnych zawierających linie proste ukośne i pionowe,faliste i pętlowe zgodnie z zasadą stopniowania trudności. Mamy przykłady lini ciągłych jak i wykropkowanych. Materiały zawarte należy traktować jako pomoc w przygotowaniu dzieci do nauki pisania. Ćwiczenia te mogą być również pomocne w opanowaniu przez dzieci kierunku pisania oraz dominacji ręki wiodącej. Wpływają na rozwój takich cech motorycznych jak: siła, szybkość, wytrzymałość czy zręczność w pisaniu.


Marta Bogdanowicz
Lewa ręka rysuje i pisze. Część 1Ćwiczenia przygotowujące do pisania dla dzieci leworęcznych

"Lewa ręka rysuje i pisze" to tytuł ćwiczeń przeznaczonych dla dzieci leworęcznych. Mają one na celu przygotowanie do nauki pisania. Zawierają propozycje ćwiczeń, które przyczynią się do usprawnienia motorycznego ręki oraz współpracy ręki i oka, czyli koordynacji wzrokowo-ruchowej. Część 1 przeznaczona jest dla dzieci 5-6 letnich, zaś kolejne dwie części skierowane są do dzieci 6-7 letnich.


Marta Bogdanowicz, Małgorzata Rożyńska
Lewa ręka rysuje i pisze. Część 2ćwiczenia przygotowujące do pisania dla dzieci leworęcznych

"Lewa ręka rysuje i pisze" to nazwa serii zestawów ćwiczeń przeznaczonych dla dzieci. Uczą one posługiwania się lewą ręką, wprowadzają w naukę pisania, a przede wszystkim kształtują umiejętność pisania lewą ręką.Dla kogo przeznaczone są ćwiczenia "Lewa ręka rysuje i pisze - część 2" Ćwiczenia zawarte w książce zostały opracowane dla dzieci 6-letnich?Do czego służą? Są to propozycje ćwiczeń dla dzieci leworęcznych, których celem jest usprawnienie motoryczne ręki oraz rozwijanie współpracy ręki i oka (czyli koordynacji wzrokowo - ruchowej), doskonalone są więc funkcje zaangażowane w czynność pisania. Takie ćwiczenia określa się mianem ćwiczeń grafomotorycznych. Stanowią one kontynuację zabaw -


Marta Bogdanowicz
Lewa ręka rysuje i pisze. Część 3ćwiczenia przygotowujące do pisania dla dzieci leworęcznych

Lewa ręka rysuje i pisze to tytuł ćwiczeń przeznaczonych dla dzieci leworęcznych. Mają one na celu przygotowanie do nauki pisania. Zawierają propozycje ćwiczeń, które przyczynią się do usprawnienia motorycznego ręki oraz współpracy ręki i oka, czyli koordynacji wzrokowo-ruchowej. Część 1 przeznaczona jest dla dzieci 5-6 letnich, zaś kolejne dwie części skierowane są do dzieci 6-7 letnich.


Irena Majchrzak, Elżbieta Wasil
Listy do Salomona

"Każdy człowiek ma swoją ziemię obiecaną – miejsce, które nazwać można duchowym domem. Dla Ireny Majchrzak jest to Meksyk, wraz z jego rdzennymi mieszkańcami, a przede wszystkim dzieckiem indiańskim, które stoi pomiędzy dwiema cywilizacjami: kulturą autochtoniczną, przekazywaną z pokolenia na pokolenie, i kulturą Zachodu.Spotykając po raz pierwszy Irenę Majchrzak – doktor socjologii, autorkę odimiennej metody nauki czytania – stanąłem przed autorytetem naukowym. Po kilku minutach rozmowy stałem już naprzeciw kobiety, która swoją pasją działania, otwarciem na nowe doświadczenia, na wszelką odmienność przeżywania świata, wyczuleniem na autonomiczną wolność każdego człowi


Agnieszka Bator
Litery znam i czytam już sam - część 1

W części pierwszej przedszkolaki uczą się dzielenia wyrazu na sylaby oraz wyodrębniania głosek i zapisywania ich za pomocą liter. Dziecko łączy takie same litery, dopasowuje je do właściwych rysunków. Do książeczki dołączona jest wkładka z naklejkami.


Agnieszka Bator
Litery znam i czytam już sam - część 2

W części drugiej serii Litery znam i czytam już sam dziecko bawi się prostymi wyrazami: odgaduje rebusy, łączy wyraz z odpowiednim rysunkiem, układa rozsypane litery w szukany wyraz.Do książeczki dołączona jest wkładka z naklejkami.


Agnieszka Bator
Litery znam i czytam już sam - część 3

W części trzeciej dzieci czytają zdania i krótkie teksty o ciekawej tematyce. Rozwiązują krzyżówki, łączą zdania z odpowiednimi obrazkami. Zróżnicowane zadania z literami-naklejkami uatrakcyjnią dziecku rozpoczętą przygodę z czytaniem. Do książeczki dołączona jest wkładka z naklejkami.


Reklamacopyright © e-targ.pl