Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Produkty
Menu

Godziny wychowawcze


Mirosław Sałasiński, Beata Badziukiewicz
Vademecum wychowawcy

Autorzy oferują w książce przegląd spraw i problemów z życia wychowawcy oraz propozycje: jak można o nich myśleć, jak do nich podchodzić, jakich dróg rozwiązania można poszukiwać. Książka przeznaczona jest dla nauczycieli i opiekunów, nie tylko tych, którzy maja przydzielone wychowawstwo.Sylvia Rockwell
A co mi zrobisz? Od chaosu do współpracy w klasie. Vademecum wychowawcy

Wraz z tą książką nauczyciele otrzymują potężne narzędzie wspomagające ich w trudnych sytuacjach. Gdy uczniowie są krnąbrni, rozgadani, nie uważają na lekcji, kłócą się ze sobą, z nauczycielem i całkiem zapomnieli o szkolnej dyscyplinie, wówczas warto zajrzeć do tej książeczki. Jest w niej wiele recept – i lekarstw! – na rozhukane szkolne towarzystwo. Można m.in. nauczyć się rozpoznawania i odróżniania zachowań typowych i nietypowych dla uczniów w różnym wieku, rozumienia dynamiki grupy, kierowania zachowaniem klasy, radzenia sobie z agresją i konfliktami.Książka zawiera także gotowe materiały do użycia w klasie. Na uwagę zasługuje również dodatek, który nauczyciel może podsunąć


s. Urszula Kłusek SAC
Aby nie miotał nami wiatr ... Scenariusze zajęć wychowawczych dla uczniów gimnazjum

Jak uchronić młodego człowieka przed losem tułacza miotanego falami zdarzeń i przypadków? Nuda i zniechęcenie, brak zainteresowań, pasji i umiejętności stawiania sobie wymagań - utrudniają wykazanie się tym, co daje poczucie spełnienia i samoakceptacji. "Poznanie siebie i panowanie nad sobą - to najtrudniejsze umiejętności" pisze autorka scenariuszy. Ciekawa propozycja zajęć (wraz z nagranymi na CD tekstami "Listów Marty do Mądrusi") pomoże nauczycielom w stworzeniu sytuacji wychowawczych mobilizujących uczniów gimnazjów do poszukiwania i poznania smaku zwycięstwa nad własnymi ograniczeniami.


Dorota Kamysz-Figa, Danuta Kmita
Bajki naszego dzieciństwaProgram zajęć świetlicowych

Program powstał na podstawie doświadczenia Autorek, obserwacji zainteresowań współczesnych dzieci oraz chęci uczynienia wychowania procesem interaktywnym – ja wychowuję dziecko, a ono zmienia także mnie. Głównym celem programu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka poprzez spotkanie z aktualnie bliską mu i ulubioną bajką. Jest on syntezą celów odnoszących się do 4 sfer osobowości ucznia: sfery zachowań społecznych, sfery emocjonalnej, sfery poznawczej oraz sfery działalności artystycznej. Program powstał dla potrzeb świetlicy szkolnej. Jest on przeznaczony do prowadzenia planowych i celowych zajęć z dziećmi w młodszym wieku szkolnym. Oprócz celów szczegółowych i op


Hanna Hamer
Bliżej siebie - scenariusze lekcji wychowawczych

Książki "Bliżej siebie" i "Oswoić nieśmiałość" przeznaczone dla uczniów i nauczycieli zawierają scenariusze i komentarze do prowadzenia lekcji wychowawczych. Mają one na celu doskonalenie sztuki porozumiewania się z ludźmi, technik uważnego słuchania, dyskutowania i asertywności, technik rozwiązywania konfliktów i negocjacji integracyjnych. Liczne ćwiczenia pomogą radzić sobie ze stresem, zbudować poczucie własnej wartości, które jest niezbędnym warunkiem skuteczności w kontaktach z ludźmi, ukażą zagrożenia i korzyści wynikające z różnych postaw: konformizmu, bezrefleksyjnego posłuszeństwa, tolerancji.Oswoić nieśmiałość i Bliżej siebie - z teorią w praktykę to zestawy got


praca zbiorowa
Chłopcy. Przemiany wieku dojrzewania - kaseta VHS

Film adresowany do chłopców wkraczających w wiek dojrzewania. Specjaliści z dziedziny medycyny i psychologii, w przystępny i dyskretny sposób rozpraszają obawy nastolatków, dotyczące pierwszych fizycznych symptomów dojrzewania płciowego. Odpowiadają na pytania, które młodzi ludzie zwykle boją się zadawać rodzicom i nauczycielom. Program stanowi dobry wstęp do intymnych rozmów między dziećmi a rodzicami. Może być pokazywany w grupie koedukacyjnej.Konsultacja: prof. dr hab. Andrzej JaczewskiFilm przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej.Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu program znajduje się na liście środków dydaktycznych zalecanych przez MENiS.


praca zbiorowa
Dziewczęta. Przemiany wieku dojrzewania - kaseta VHS

Celem filmu jest przystępne zapoznanie z rozwojem psychoseksualnym dziewcząt w początkowej fazie procesu dojrzewania. Program ten, będąc wiarygodnym (wyjaśnienia lekarza i psychologa) i łatwym do zaakceptowania przez młodzież (szczere wypowiedzi nastolatek) źródłem wiedzy na ten temat, stanowi dobry wstęp do intymnych rozmów między dziećmi a rodzicami. Może być pokazywany w grupie koedukacyjnej.Konsultacja: prof. dr hab. Andrzej JaczewskiProgram przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej.Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu film znajduje się na liście środków dydaktycznych zalecanych przez MENiS.


pod red. Grzegorza Koźmińskiego
Efektywna współpraca. Poradnik nauczyciela

Opis      Drugie, poszerzone wydanie poradnika, napisanego dla nauczycieli, którzy tworzą nową jakość wychowawczą szkoły, opartą na koncepcji szerokiego otwarcia na środowisko. Jest ono kontynuacją poprzedniej pracy zbiorowej pt.: "Współpraca z rodzicami", która stanowiła wprowadzenie do niezwykle ważnej wychowawczo i społecznie tematyki.      Obok szczegółowych scenariuszy zajęć, przedstawiony jest materiał badawczo-diagnostyczny, przykłady działania i wspierania szkoły przez rady rodziców oraz różnorodne koncepcje programów współpracy szkoły z rodzicami. Ta praktyczna wiedza ułatwi planowanie i organizację współpracy. Spis treści: Ws


Szuty Jacek
Gdy nauczyciel jest wychowawcą

Scenariusze konkretnych lekcji wychowawczych i sposoby ich prowadzenia, odpowiedzi na pytania: jak rozpocząć pracę z nową klasą, jak pracować w grupach, jak radzić sobie z trudnościami wychowawczymi, to jedne z najistotniejszych zagadnień poruszanych w tej książce. Kierujemy ją do wszystkich nauczycieli, którzy, oprócz wykładania własnego przedmiotu, chcą być dobrymi wychowawcami i poszukują coraz doskonalszych sposobów pracy z młodzieżą, traktując jednocześnie drugiego człowieka jako oryginalną i unikalną jednostkę.


Barbara Bleja-Sosna, Maria Składanowska
Godziny wychowawcze - poradnik, gimnazjum, klasy 1-3

Materiały pomocnicze dla nauczycieli-wychowawców w gimnazjum do realizacji na lekcjach z wychowawcą w klasach I-III; obejmują plan pracy i ponad 20 scenariuszy lekcji na każdą klasę, skoordynowanych ze ścieżkami edukacyjnymi. Autorki zwracają uwagę na potrzebę rozmów z wychowankami i rodzicami o uczuciach, zasadach życia, możliwościach własnego rozwoju, uczenia każdego człowieka wiary we własne możliwości i kształtowania optymizmu.


praca zbiorowa
Godziny wychowawcze - poradnik, szkoła ponadgimnazjalna, klasa 3 i 4w korelacji ze ścieżkami edukacyjnymi

Twórcza współpraca nauczyciela z uczniami i rodzicami daję satysfakcję wszystkim. Warto zatroszczyć się o dobre i wzajemne relacje , szanować doświadczenia i rozwijać własną oraz wychowanków inteligencję.Poradnik do klasy trzeciej i czwartej to książka kończąca serię opracowań godzin z wychowawcą dla liceum, liceum profilowanego oraz technikum.Rola nauczyciela wychowawcy w tym kolejnym etapie edukacyjnym jest szczególnie ważna. Uczniowie podejmują dojrzałe decyzje dotyczące ich przyszłości. Zadaniem wychowawcy zatem jest wspieranie uczniów, akceptowanie ich wyborów, wskazywanie na znaczenie tworzenia własnej inteligencji.Autorzy scenariuszy lekcji proponują nauczycielom rozmowy z uczniami i


Teresa Czech
Godziny wychowawcze - ścieżki edukacyjne. Przewodnik dla nauczyciela, gimnazjum, klasy 1-3

Jest to nowy i praktyczny pomysł realizacji ścieżek edukacyjnych podczas godzin wychowawczych.Treści ścieżek edukacyjnych łączą się w naturalny sposób z zadaniami wychowawczymi szkoły. Ponadto realizacja ścieżek edukacyjnych i wypełnianie zadań wychowawczych należy do obowiązków wszystkich nauczycieli, niezależnie od nauczanego przedmiotu. Z tego właśnie powodu w gronie nauczycieli pracujących w kilku kujawskich szkołach powstał pomysł wykorzystania godzin wychowawczych do uzyskania wspólnego celu. Jest nim wychowanie młodego człowieka w poczuciu świadomości swego miejsca w społeczeństwie i odpowiedzialności za otoczenie, w którym żyje.Proponujemy wykorzystanie w tym celu zeszytów ćwiczeń uc


Agnieszka Wieczorek
Godziny wychowawcze - ścieżki edukacyjne. Przewodnik dla nauczyciela, szkoła podstawowa, klasy 4-6

Jest to nowy i praktyczny pomysł realizacji ścieżek edukacyjnych podczas godzin wychowawczych.Treści ścieżek edukacyjnych łączą się w naturalny sposób z zadaniami wychowawczymi szkoły. Ponadto realizacja ścieżek edukacyjnych i wypełnianie zadań wychowawczych należy do obowiązków wszystkich nauczycieli, niezależnie od nauczanego przedmiotu. Z tego właśnie powodu w gronie nauczycieli pracujących w kilku kujawskich szkołach powstał pomysł wykorzystania godzin wychowawczych do uzyskania wspólnego celu. Jest nim wychowanie młodego człowieka w poczuciu świadomości swego miejsca w społeczeństwie i odpowiedzialności za otoczenie, w którym żyje.Proponujemy wykorzystanie w tym celu zeszytów ćwiczeń uc


Anna ?aszkiewicz, Beata Roszak
Godziny wychowawcze - ścieżki edukacyjne. Zeszyt ćwiczeń, gimnazjum, klasa 1

Jest to nowy i praktyczny pomysł realizacji ścieżek edukacyjnych podczas godzin wychowawczych.Treści ścieżek edukacyjnych łączą się w naturalny sposób z zadaniami wychowawczymi szkoły. Ponadto realizacja ścieżek edukacyjnych i wypełnianie zadań wychowawczych należy do obowiązków wszystkich nauczycieli, niezależnie od nauczanego przedmiotu. Z tego właśnie powodu w gronie nauczycieli pracujących w kilku kujawskich szkołach powstał pomysł wykorzystania godzin wychowawczych do uzyskania wspólnego celu. Jest nim wychowanie młodego człowieka w poczuciu świadomości swego miejsca w społeczeństwie i odpowiedzialności za otoczenie, w którym żyje.Proponujemy wykorzystanie w tym celu zeszytów ćwiczeń uc


Anna ?aszkiewicz
Godziny wychowawcze - ścieżki edukacyjne. Zeszyt ćwiczeń, gimnazjum, klasa 2

Jest to nowy i praktyczny pomysł realizacji ścieżek edukacyjnych podczas godzin wychowawczych.Treści ścieżek edukacyjnych łączą się w naturalny sposób z zadaniami wychowawczymi szkoły. Ponadto realizacja ścieżek edukacyjnych i wypełnianie zadań wychowawczych należy do obowiązków wszystkich nauczycieli, niezależnie od nauczanego przedmiotu. Z tego właśnie powodu w gronie nauczycieli pracujących w kilku kujawskich szkołach powstał pomysł wykorzystania godzin wychowawczych do uzyskania wspólnego celu. Jest nim wychowanie młodego człowieka w poczuciu świadomości swego miejsca w społeczeństwie i odpowiedzialności za otoczenie, w którym żyje.Proponujemy wykorzystanie w tym celu zeszytów ćwiczeń uc


Elżbieta Jardanowska, Iwona Szymandera
Godziny wychowawcze - ścieżki edukacyjne. Zeszyt ucznia, szkoła podstawowa, klasa 4

Jest to nowy i praktyczny pomysł realizacji ścieżek edukacyjnych podczas godzin wychowawczych.Treści ścieżek edukacyjnych łączą się w naturalny sposób z zadaniami wychowawczymi szkoły. Ponadto realizacja ścieżek edukacyjnych i wypełnianie zadań wychowawczych należy do obowiązków wszystkich nauczycieli, niezależnie od nauczanego przedmiotu. Z tego właśnie powodu w gronie nauczycieli pracujących w kilku kujawskich szkołach powstał pomysł wykorzystania godzin wychowawczych do uzyskania wspólnego celu. Jest nim wychowanie młodego człowieka w poczuciu świadomości swego miejsca w społeczeństwie i odpowiedzialności za otoczenie, w którym żyje.Proponujemy wykorzystanie w tym celu zeszytów ćwiczeń uc


Beata Roszak, Iwona Szymandera
Godziny wychowawcze - ścieżki edukacyjne. Zeszyt ucznia, szkoła podstawowa, klasa 5

Jest to nowy i praktyczny pomysł realizacji ścieżek edukacyjnych podczas godzin wychowawczych.Treści ścieżek edukacyjnych łączą się w naturalny sposób z zadaniami wychowawczymi szkoły. Ponadto realizacja ścieżek edukacyjnych i wypełnianie zadań wychowawczych należy do obowiązków wszystkich nauczycieli, niezależnie od nauczanego przedmiotu. Z tego właśnie powodu w gronie nauczycieli pracujących w kilku kujawskich szkołach powstał pomysł wykorzystania godzin wychowawczych do uzyskania wspólnego celu. Jest nim wychowanie młodego człowieka w poczuciu świadomości swego miejsca w społeczeństwie i odpowiedzialności za otoczenie, w którym żyje.Proponujemy wykorzystanie w tym celu zeszytów ćwiczeń uc


Beata Roszak, Iwona Szymandera
Godziny wychowawcze - ścieżki edukacyjne. Zeszyt ucznia, szkoła podstawowa, klasa 6

Jest to nowy i praktyczny pomysł realizacji ścieżek edukacyjnych podczas godzin wychowawczych.Treści ścieżek edukacyjnych łączą się w naturalny sposób z zadaniami wychowawczymi szkoły. Ponadto realizacja ścieżek edukacyjnych i wypełnianie zadań wychowawczych należy do obowiązków wszystkich nauczycieli, niezależnie od nauczanego przedmiotu. Z tego właśnie powodu w gronie nauczycieli pracujących w kilku kujawskich szkołach powstał pomysł wykorzystania godzin wychowawczych do uzyskania wspólnego celu. Jest nim wychowanie młodego człowieka w poczuciu świadomości swego miejsca w społeczeństwie i odpowiedzialności za otoczenie, w którym żyje.Proponujemy wykorzystanie w tym celu zeszytów ćwiczeń uc


Krystyna Chałas
Godziny wychowawcze - zeszyt ćwiczeń, gimnazjum. W stronę kultury dawaniaĆwiczenia i zadania dla uczniów klas gimnazjalnych

Spis treści:I. Kim Jestem Mój system wartości Moje zdolności, zainteresowania, umiejętności Postawy moralne Cele i plany życiowe Orientacja Mieć i Być Twórczy styl życia jako zadanie Świat moich działań, pasje życiowe Kim jestem w oczach innych Kim jestem - w poszukiwaniu ostatecznej odpowiedzi II. Praca nad sobą warunkiem daru Jaki jestem, jaki chciałbym być? Cele bliskie, cele dalekie - czy potrafię je osiągnąć? Doskonalenie siebie jako zadanie Urzeczywistnienie wartości jako podstawa pracy nad sobą Program pracy nad sobą Wyniki pracy nad sobą i ich ocena III. Podmiot i treść mojego daru Służba drugiemu postawą światopoglądową Dlaczego należy i warto dawać siebie Źródła energii dawania Tre


Jadwiga Oporska, Maria Składanowska
Godziny wychowawcze - zeszyt ćwiczeń, szkoła podstawowa, klasa 6

Materiały pomocnicze dla uczniów wiążące się z poradnikiem. Pod kierunkiem nauczyciela dzieci poznają siebie, uczą się koleżeństwa, przyjaźni, asertywności i optymizmu.


Susanna Palomares, Dianne Schilling
Jak nauczyć rozwiązywania konfliktówScenariusze lekcji i karty pracy dla uczniów

Niewiele jest rzeczy, których możemy powiedzieć, że na pewno się wydarzą, ale jedną z nich jest to, że dopóki żyjemy, to od czasu do czasu będziemy popadać w jakieś konflikty. Jako nauczyciel, wychowawca czy pedagog bywasz proszony o pomoc w rozwiązywaniu konfliktów między uczniami. To szansa, by im pomóc podejść do konfliktu nie jako do wroga, którego należy się bać, ale jako do życiowego faktu, który trzeba rozumieć. pomóc zobaczyć konflikt nie jako pozytywne lub negatywne zakończenie ciągu zdarzeń, ale jako zdarzenie mogące prowadzić do pozytywnych lub negatywnych skutków. Postrzegać każdy konflikt jako zawierający ziarna pozytywnego rozwiązania, kiedy zostanie zrozumiany, ale prowadzący


Susanna Palomares i Dianne Schilling
Jak sobie radzić z dręczycielem

W książce znajdują się materiały do przeprowadzenia piętnastu lekcji. Stanowią one blok zajęć i powinny być realizowane w takiej kolejności, w jakiej są opisane. Pierwszych kilka lekcji poświęconych jest rozwijaniu u dzieci świadomości, czym jest i jak działa zjawisko dręczenia rówieśników - uczucia i reakcje, jakie zjawisko to wywołuje w ofiarach i świadkach oraz prawdopodobne motywy działania dręczycieli. W ciągu kolejnych lekcji uczniowie mają możliwość poznać swoje prawa, zrozumieć, jak dręczenie pogwałca te prawa i zdać sobie sprawę z tego, jak ważna jest ich obrona.


Jan Stewart
Jak sobie radzić ze złością Treningi dla nastolatków

Książka ta zawiera gotowe scenariusze lekcji i ponad 40 kart pracy do kserowania dla uczniów, a także setki praktycznych ćwiczeń, których celem jest pomóc nastolatkom w radzeniu sobie ze złością i zdobyciu umiejętności panowania nad sobą.Złość to uczucie zupełnie naturalne i wszyscy od czasu do czasu w złość wpadamy, ale nauczenie się, jak ją wykorzystać, by rozwiązać problem lub dokonać jakiejś zmiany w naszym życiu, może być sprawą trudną. Niniejsza książka dostarcza szczegółowych wskazówek i ćwiczeń, których celem jest pomóc wychowawcom i trenerom nauczyć młodzież właściwego wyrażania złości. Niech złość pomoże, nie krzywdzi. Poznajcie szybkie i łatwe sposoby rozpoznawani złości i radzeni


Małgorzata Babiuch
Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów?

Książka jest przewodnikiem dla nauczycieli, którzy nie mają jeszcze dużego doświadczenia we współpracy z rodzicami i trochę się jej obawiają. Może też być użyteczna dla tych pedagogów, którzy nie są zadowoleni ze swych dotychczasowych prób, zwłaszcza z rodzicami tzw. trudnych uczniów.Autorka przedstawia typowe problemy w relacjach między nauczycielami a rodzicami, wskazując ich przyczyny, mechanizmy utrwalania się oraz sposoby pokonywania barier. Sporo miejsca poświęca kwestii zapobiegania trudnościom przez formułowanie realistycznych oczekiwań wobec rodziców, jasne ich wyrażanie oraz doskonalenie nauczycielskich umiejętności sprawnego porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów. Opisuje t


praca zbiorowa
Jak zaplanować pracę wychowawczą w gimnazjum ?Program wychowawczy szkoły

Spis treści:Zamiast wstępu Propozycja programu wychowawczego gimnazjum Programy wychowawcze poszczególnych klas Scenariusze wybranych godzin z wychowawcą Z notatnika - wychowawcy praktyka Charakterystyka wybranych metod aktywizujących w scenariuszach Analiza programów profilaktyki uzależnień Słowniczek Literatura Do góry


Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka
Komunikacja w szkole. Scenariusze godzin wychowawczych

Komunikowanie się to podstawa naszego życia społecznego. Lekcje wychowawcze zaś to najlepsza okazja, by odkryć style porozumiewania się uczniów, nauczyć ich skutecznego wypowiadania się i prezentacji, samoakceptacji oraz asertywności. Autorki, tworząc scenariusze godzin wychowawczych poświęconych określonym zagadnieniom problemowym, nie oferują uproszczonych środków zaradczych, ale starają się inspirować poprzez podanie przykładów i obszerną literaturę, na której bazują, do twórczych poszukiwań w zakresie zorganizowania lekcji i znalezienia porozumienia z uczniami.


Elżbieta Szczepańska, Elżbieta Wernik
Konspekty godzin wychowawczych - szkoła podstawowa i gimnazjum

Konspekty ułożone są według grup tematycznych (Rodzina i dom, Żyjemy wśród ludzi, Dojrzewanie człowieka, Człowiek a przyroda).


Anna Borucka, Katarzyna Okulicz-Kozaryn
Lekcje o radościach i przykrościach. Materiały dla nauczycieli

"Perspektywa rozmawiania z uczniami o ich radościach i kłopotach może nasunąć nauczycielowi szereg pytań:- Które problemy są rzeczywiście dla dzieci ważne?- Jak mówić o takich sprawach z całą klasą?- Jak dotrzeć do każdego dziecka, skoro jest ich tak wiele?- Jak pomagać dzieciom w konstruktywnym radzeniu sobie z problemami życia?"Zeszyt jest próbą odpowiedzi na powyższe pytania. Autorzy proponują także przykładowe lekcje wychowawcze poruszające problemy najczęściej pojawiające się w środowisku szkolnym.


Jolanta Bąk, Elżbieta Wiewióra-Pyka
Między nami. Scenariusze zajęć wychowawczych dla uczniów szkoły podstawowej

Autorki podają przykładowy plan pracy wychowawców klas IV-VI i dołączają zestaw scenariuszy, w których jest wiele zabaw, gier dydaktycznych oraz form i metod aktywizujących. Tak skonstruowane konspekty lekcji wychowawczych wyzwalają u dzieci emocje, przeżycia i rozładowują napięcia. Fragmenty baśni, opowiadań i bajek stanowią bazę do kreowania zamierzonych sytuacji wychowawczych. Wspólne ich rozwiązywanie uczy dzieci krytycznego myślenia, odkrywania tego, co jest w życiu ważne, pożądane, cenne i wartościowe.


Koźmiński Grzegorz, Kitowska Danuta
Nauczyciel - Wychowawcą

Spis treści: Wstęp Autorzy o sobie i książce Prolog czyli rozmowy z Mistrzem Nauczyciel - Wychowawcą Wychowawca w klasie Klasa jako grupa Planowanie pracy wychowawczej Godziny z wychowawcą Po lekcjach Współpraca z rodzicami Nie jesteś sam Literatura Wybór tekstów z piśmiennictwa pedagogicznego Załączniki Do góry


Hall Eric, Hall Carol
Nauczyciel wychowawca

Wiele dzieci w wieku szkolnym doświadcza trudności emocjonalnych i sprawia problemy wychowawcze. Aby sobie z nimi radzić, każdy nauczyciel musi posiadać podstawową wiedzę z zakresu psychologii i odpowiednie umiejętności terapeutyczne, dzięki którym nawiąże on właściwą relację z uczniem i jego rodzicami.


s.Urszula Kłusek. br. Tadeusz Ruciński
Niby - życie w Nibylandii

Lęki, obawy młodzieży i ucieczka przed nimi. Iluzje i cechy konsumenta. Jak wpływa na młodzież mroczna pop-kultura? W jaki sposób uzależniają gry komputerowe? Na jakich potrzebach i tęsknotach nastolatków żerują reklamy i medialni "wróżbici"? - to tylko niektóre z zagadnień podejmowanych przez autorów scenariuszy."Po wodę życia przez magiczne raje", czyli droga do pełni życia i pytanie o istotę wolności podejmowane na godzinach wychowawczych.Zbiór scenariuszy przeznaczony jest dla gimnazjalistów (ale nie tylko) i zawiera propozycje ciekawego i praktycznego podjęcia istotnych problemów młodych.


Joanna Sikora, Alina Żwirblińska
Obyś cudze dzieci ... wychowywał. Jak sobie radzić z problemami wychowawczymi w gimnazjum (i nie tylko)

Pracujesz w szkole kilkanaście lat, jesteś znakomitym dydaktykiem, a jednak często nie jesteś zadowolony z przebiegu zajęć.Jesteś młodym nauczycielem - pracujesz w szkole rok, dwa, trzy lata, a może jest to Twoja pierwsza praca?Studia dały Ci dużą wiedzę, umiejętności metodyczne, jesteś zawsze przygotowany do lekcji. Wchodzisz do klasy i... nie możesz zrealizować nawet części tego, co zaplanowałeś - uczniowie nie uważają, przeszkadzają, prowokują, bywają agresywni.Ta książka jest dla nauczycieli z dłuuugim i króciutkim stażem pracy, pracujących na wszystkich poziomach nauczania. Zawiera wskazówki i narzędzia niezbędne do pracy wychowawczej. Dzięki niej każdy nauczyciel rozwinie lub pogłębi s


Karl E. Dambach
Odwaga cywilna a przemoc w szkole. Scenariusze godzin wychowawczych

Książka jest poświęcona kształtowaniu odwagi cywilnej w szkole, wśród uczniów. Publikacja powstała na podstawie pedagogicznych doświadczeń autora i jego współpracowników. Wyjaśniają oni, że szkolne problemy wynikają z braku umiejętności określenia swoich oraz cudzych uczuć, a także z niewłaściwej komunikacji. Proponują szereg ćwiczeń pozwalających na przekazanie uczniom wiedzy na ten temat i nabycie niezbędnych umiejętności, tak aby mogli lepiej i skuteczniej komunikować się nawzajem i wyrażać siebie. Konsekwencją tych umiejętności będzie większa odwaga uczniów w sytuacji, gdy trzeba obronić się przed agresją czy wyrazić sprzeciw wobec grupy (np. jeśli grupa znęca się nad kimś itp.), a co za


Hanna Hamer
Oswoić nieśmiałość - scenariusze lekcji wychowawczychScenariusze 22 lekcji wychowawczych w gimnazjum. 17 tematów

Książki "Bliżej siebie" i "Oswoić nieśmiałość" przeznaczone dla uczniów i nauczycieli zawierają scenariusze i komentarze do prowadzenia lekcji wychowawczych. Mają one na celu doskonalenie sztuki porozumiewania się z ludźmi, technik uważnego słuchania, dyskutowania i asertywności, technik rozwiązywania konfliktów i negocjacji integracyjnych. Liczne ćwiczenia pomogą radzić sobie ze stresem, zbudować poczucie własnej wartości, które jest niezbędnym warunkiem skuteczności w kontaktach z ludźmi, ukażą zagrożenia i korzyści wynikające z różnych postaw: konformizmu, bezrefleksyjnego posłuszeństwa, tolerancji.Oswoić nieśmiałość i Bliżej siebie - z teorią w praktykę to zestawy got


Maria Dudzikowa
Pomyśl siebie. Minieseje dla wychowawców klasy

Książka ta składa się z 21 miniesejów, po przeczytaniu których nauczyciel-wychowawca-pomimo codzienności wypełnionej licznymi troskami i obowiązkami-zapragnie być refleksyjnym praktykiem!"Teksty są napisane niezwykle atrakcyjnie i dostępnie zarazem [...] w finezyjnie rozkładającej akcenty technice eseju o rozmiarach mini, wyraźnie stanowiąc dowód na to, że doświadczenia pedagogiczne Autorki i jej kontakty z młodzieżą szkolną , jak też z przedstawicielami tak zwanych ciał pedagogicznych, wyposażyły ją w przysłowiowego nosa i język, a poważnie mówiąc w umiejętność trafnego nawiązywania dialogu"./Z recenzji profesora Lecha Witkowskiego/


Janowski Andrzej
Poznawanie uczniów. Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej

Tematem książki jest zdobywanie przez nauczyciela informacji o wychowankach. W książce przedstawiono są dziedziny życia ucznia, które powinny być przedmiotem poznania nauczyciela oraz podstawowe metody, które mogą mu ułatwić to poznanie. Książka zawiera również wskazówki dotyczące konstruowania prostych, praktycznych narzędzi niezbędnych nauczycielowi do uzyskania potrzebnych informacji. W części pierwszej książki omówiono dziedziny zdobywania informacji. W poszczególnych rozdziałach tej części wyodrębniono podrozdziały - hasła sygnalizujące podstawowe zagadnienia, o których nauczyciel powinien wiedzieć. Te zagadnienia to wybrane właściwości psychiczne uczniów, zjawiska zachodzące w zespole


S. Palomares, T. Akin
Rozstrzyganie konfliktów. Strategie, ćwiczenia i psychodrama dla dzieci

Ćwiczenia zamieszczone w tym przewodniku są tak zaprojektowane, aby zademonstrować uczniom wartość takiej postawy wobec konfliktu, dzięki której nikt nie przegrywa, oraz aby nauczyć dzieci kilku podstawowych strategii rozwiązywania konfliktu, jego przyczyny, skutki i sposoby rozwiązywania. Oryginalna sekwencja dyskusji i psychodramy wkomponowuje się w procec nabywania przez dziecko doświadczenia dzięki wielokrotnemu powtarzaniu ćwiczonych zachowań w myśli.


Marek Grębski
Scenariusze godzin wychowawczych. Jak się uczyć?

Wielu z Państwa obserwuje na co dzień, jak Wasi uczniowie zaprzepaszczają wysiłki, które podejmujecie na lekcji, bo… nie umieją się uczyć! Nawet ci, którzy potrafią całymi dniami ślęczeć nad książką.Taksiążka prezentuje najnowsze metody skutecznego uczenia się. Pozwala przeprowadzić 1-2 lekcje, w czasie których przeszkolicie swoich uczniów z nowoczesnych technik edukacji. Z pożytkiem nie tylko dla nich, lecz również dla siebie.


Barbara Dworakowska
Scenariusze godzin wychowawczych. Jak wykorzystać czas?

Młodzi ludzie bardzo rzadko posiadają tę niezwykłą umiejętność, jaką jest zarządzanie czasem. Wciąż nie mają czasu na nic, wciąż się spieszą, wciąż wykonują wszystko na "wczoraj". Tymczasem, jak twierdzą specjaliści, właściwe zaplanowanie działań w obrębie dnia, tygodnia, miesiąca, roku sprawia, że czasu wystarcza nam na wszystko! Mówią też, że zarządzanie czasem jest narzędziem, które służy do budowy wspaniałego życia.W scenariuszu "Jak wykorzystać czas?" Barbara Dworakowska, która jest szkoleniowcem i doskonałym fachowcem w dziedzinie zarządzania czasem, krok po kroku pomaga nauczycielom w poprowadzeniu zajęć, których efektem będzie zdobycie przez uczniów umiejętności w


Bolesław Bielak
Scenariusze godzin wychowawczych. Jaki zawód wybrać?

Z dylematem, co dalej ze sobą zrobić, młodzi ludzie muszą się zmierzyć na serio co najmniej dwa razy w życiu: po raz pierwszy - gdy kończą naukę w gimnazjum i wybierają szkołę ponadgimnazjalną, po raz drugi - gdy już będąc w liceum zastanawiają się nad wyborem kierunku studiów. W książce znajdują się scenariusze lekcji, w czasie których będą Państwo mogli udzielić swoim uczniom "pierwszej pomocy" w podjęciu przez nich tej ważnej życiowej decyzji. Przydadzą się w tym zwłaszcza załączone testy predyspozycji i ankiety, dzięki którym każdy uczeń indywidualnie oceni swoje predyspozycje i plany na przyszłość.


Joanna Wrześniowska
Scenariusze godzin wychowawczych. Narkotyki? Nie, dziękuję

Niewielu z nas wie, że uzależnić się może każdy – nawet dziecko z tzw. dobrego domu, i co ważniejsze – nawet już po jednokrotnym zażyciu narkotyku! Przede wszystkim, nie wiedzą o tym uczniowie – dlatego tak ważne jest wykorzystywanie każdej okazji, by rozmawiać z nimi na ten temat.Książka "Narkotyki? Nie, dziękuję" jest scenariuszem zajęć, podczas których nauczyciel będzie mógł pokazać swoim wychowankom zagrożenia wynikające z zażywania narkotyków oraz nauczyć, jak się przed nimi chronić. Pragnienie bycia akceptowanym przez grupę, szukanie pocieszenia w swoich kłopotach, ciekawość, próba ucieczki przed trudnymi sytuacjami – to najczęstsze motywy sięgania po


Ewa Kiezik-Kordzińska
Scenariusze godzin wychowawczych. Sztuka unikania konfliktów. Jak rozmawiać z nauczycielami i kolegami?

Jak nawiązywać kontakty w nowej szkole, jak je utrzymywać, jak komunikować się, by być słuchanym i dobrze zrozumianym, jak być asertywnym – to tylko niektóre z problemów komunikacyjnych uczniów w szkole. Autorka w kilku scenariuszach przekazuje, w jaki sposób młody człowiek może opanować sztukę komunikacji, by skutecznie porozumiewać się z innymi ludźmi i mieć szansę na dobre relacje z rówieśnikami, nauczycielami i rodziną.


Ewa Kiezik-Kordzińska
Scenariusze godzin wychowawczych. Wszyscy za jednego, jeden za wszystkich. Jak zintegrować klasę?

Początek roku szkolnego, rozpoczęcie nauki w nowej szkole stawia młodych ludzi w niezwykłej dla nich sytuacji. Wielu z nich trafia do zupełnie nowego środowiska, poznaje nowych nauczycieli, nowych kolegów, staje wobec nowych wyzwań. Najważniejszym zadaniem nauczyciela wychowawcy jest stworzenie takich warunków w klasie, aby każdy uczeń poczuł się w niej dobrze. Wiadomo bowiem, że jeśli młody człowiek czuje się bezpiecznie, łatwiej podejmuje wyzwania, chętniej angażuje się w działania grupowe i naukę. Proponowane w tej książce zajęcia integracyjne stwarzają uczniom okazję do lepszego poznania się, a nauczycielowi pozwolą lepiej zrozumieć swoich wychowanków i – co nie mniej ważne –


Dorota Pankowska
Scenariusze godzin wychowawczych. Wychowanie a role płciowe

Szkoła jest miejscem, które kształtuje osobowości i tożsamości naszych dzieci. Często jednak wzmacnia społeczne nierówności i dyskryminację obecną w społecznym życiu. Każdemu zależy, by z takimi niechcianymi zjawiskami walczyć. Autorka książki podpowiada, jak wychowywać dzieci, by stały się one osobami tolerancyjnymi, umiejącymi w sobie i w innych szanować człowieka.Książka jest skierowana do nauczycieli, rodziców i opiekunów dzieci. Zawiera praktyczne scenariusze godzin wychowawczych, można ją też wykorzystać w czasie innych zajęć, odpowiednio dobierając dany scenariusz do ich tematyki.


Berta Strycharska-Gać
Scenariusze godzin wychowawczych. Złe emocje pod kontrolą

Problemem wielu szkół jest agresja uczniów wobec swoich rówieśników, wobec nauczycieli czy nawet wobec siebie samych. Oferujemy Państwu publikację, która jest nie tylko scenariuszem lekcji, lecz także przewodnikiem instruktażowym, pozwalającym przeprowadzić zajęcia, dzięki którym młodzi ludzie nauczą się, jak bezpiecznie rozładować emocjonalne napięcie. Autorka podpowiada, jak przekonać uczniów, że agresja szkodzi przede wszystkim im samym i nakłonić do jej przeciwdziałania. Publikacja zawiera opisy prostych technik pozwalających opanować emocje, w praktyczny sposób pokazuje, jak reagować na agresję czy zaczepki ze strony innych.


Redaktor serii: Karol Bidziński
Scenariusze lekcji wychowawczych z wykorzystaniem metod aktywizujących, szkoła podstawowa, zeszyt 1

Tematy lekcji:Sukces jest w zasięgu możliwości każdego człowiekaNasz codzienny rozwój - drogą do sukcesuEkologia dla każdegoRodzina - jak rozumiem to pojęcieRodzina i jaRozpoznawanie i nazywanie emocji. Sposoby radzenia sobie z trudną emocją jaką jest złośćPoznajmy się, czyli zajęcia integracyjneCzy jesteśmy zgraną klasą?Jakim jesteśmy zespołem klasowym?Jak być dobrą koleżnaką, kolegąDruga strona obrazka, czyli może inni widzą inaczej?Czas szybko leci - łapmy go!Wracam ze szkoły, rzucam teczkę w kąt i... Jak organizować sobie czas po lekcjach?Wielkie żarcie, czy zwykły posiłek - czyli o pornografii i seksiePrzygotowanie kalendarza - kroniki klasyWielkanocne zwyczajeZaproszenie do publikacji


Redaktor serii: Zbigniew Kowalski
Scenariusze lekcji wychowawczych z wykorzystaniem metod aktywizujących, szkoła podstawowa, zeszyt 2

Tematy lekcji:Przyjaźń, stosunki międzyosobowe i ich znaczenieBudowanie prawidłowych relacji z rodzicamiRandka nie w ciemnoKim jestem, jaką mam osobowość?Związek człowieka z ojczyznąWykorzystaj moc swoich myśliJak pokonać strach i uzyskać wewnętrzną harmonię?Jak zjednać sobie ludzi do realizacji własnych celówPodnosimy komfort życia poprzez wybaczenieOn i Ona próbują się zrozumiećKomunikacja w małżeństwieCo decyduje o moim miejscu w rodzinie?Jak zachować się na rynku pracy?Poznajemy przyczyny konfliktu w rodzinie


B. Stryczniewicz
Spotkania w klasie szkolnej - propozycje scenariuszy godzin wychowawczych

Książka stanowi bardzo cenne źródło pomysłów na lekcje wychowawcze dla nauczycieli gimnazjum i liceum. Proponowane scenariusze zawierają konkretne materiały dla nauczyciela i uczniów, które można powielić, powiększyć lub wykonać z nich foliogram. Wiele scenariuszy mówi o problemach trudnych do omawiania z dziećmi i młodzieżą (np. uczucia moje i innych, przyjaźń, nałogi, wolność i odpowiedzialność, ojczyzna - obowiązek i miłość), ale forma ich prezentowania (rozsypanki, metody pracy grupowej, metody aktywne, plakaty, scenki i ankiety) ułatwią pokonanie trudności i zapoznanie się uczniów z tymi problemami oraz lepsze poznanie siebie. Oprócz przedstawionych scenariuszy przewidziane są spotkania


Katarzyna Kijak, Maria dos Santos
Spotkania zespołu wychowawczegogimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne

Celem poradnika jest zainspirowanie klasowych wychowawców do pogłębiania umiejętności oddziaływań wychowawczych. Nauczyciel musi ponownie stać się uczniem, próbować nowych form i metod, poddawać się samoocenie i dzielić się swoimi doświadczeniami. Szkoła powinna być miejscem rozwoju zarówno ucznia jak i nauczyciela. Poradnik wskazuje, jak planować i animować wspomaganie pracy wychowawcy, aby jego kontakt z uczniem był coraz lepszy. Chodzi bowiem o to, by szkoła była bardziej przyjazna dla obu stron: ucznia i nauczyciela. Scenariusze spotkań Zespołu Wychowawczego i zaproponowane ćwiczenia zostały już sprawdzone w praktyce szkolnej.


Anna Klimowicz, Beata Narel
Szukając siebie. Program lekcji wychowawczych dla klas 1-3 gimnazjum

Program lekcji wychowawczych dla klas 1-3 gimnazjum został napisany dla tych wszystkich, którzy wzięli na siebie obowiązek i przywilej bycia wychowawcą gimnazjalnym, czyli podjęli trud towarzyszenia młodym ludziom w procesie ich dojrzewania między 14. a 16. rokiem życia.Program zawiera całościowy, podzielony na trzy lata projekt oddziaływań wychowawczych, których celem jest wspomaganie uczniów w konstruktywnym kształtowaniu samych siebie oraz relacji z innymi. Stanowi spójną koncepcję, uwzględniającą specyfikę rozwoju jednostki oraz dynamikę grupy.Jak wynika z doświadczenia Autorek, realizacja zaproponowanych w programie scenariuszy korzystnie wpływa na funkcjonowanie społeczne uczniów. Umoż


Janicka-Szyszko Renata, Steblecka Magdalena
Trudne tematy. Propozycje godzin wychowawczych

Każdy nauczyciel zostaje wychowawcą i każdy też musi się zmierzyć z problemami, jakie mają jego podopieczni. Nie tylko je zrozumieć, ale także pomóc je zniwelować. Tytułowe trudne tematy to przede wszystkim uzależnienia, zarówno od narkotyków czy alkoholu, jak i jedzenia, nikotyny czy sekt. Autorki, tworząc scenariusze godzin wychowawczych poświęconych określonym zagadnieniom problemowym, nie oferują uproszczonych środków zaradczych, ale starają się inspirować poprzez podanie przykładów i obszerną literaturę, na której bazują, do twórczych poszukiwań w zakresie zorganizowania lekcji i znalezienia porozumienia z uczniami. Ewa Grzesiak - polonistka, pracuje z młodzieżą szkół średnich, publikuj


Edyta Boguszewska-Ogłoblin
Trzy Koła - propozycje dla wychowawców klas, zeszyt 4

Autorka opowiada o tym, jak nawiązywała kontakt i rozwijała współpracę z rodzicami. Przedstawia w zwięzły, a zarazem żywy i lekki sposób dwanaście propozycji metodycznych.Zeszyt przeznaczony jest dla wychowawców klas szkół podstawowych.


Krystyna Cygal, Beata Kuczera
W zgodzie z naturą, ludźmi i samym sobąWybór scenariuszy godzin wychowawczych dla klas IV-VI z zakresu ścieżki ekologicznej i prozdrowotnej

Jest to zestaw kilkunastu scenariuszy godzin wychowawczych dla uczniów klas IV-VI. Prezentowany materiał obejmuje tematykę ścieżki ekologicznej oraz prozdrowotnej. Omawiane na lekcjach zagadnienia pomagają uczniom dostrzec główne problemy środowiska naturalnego, rozbudzają wrażliwość na piękno natury, uczą odpowiedzialności za świat przyrody.Poruszane w publikacji wybrane zagadnienia z edukacji prozdrowotnej związane są z bezpieczeństwem, zdrowym trybem życia, technikami pracy umysłowej, rozwijaniem zainteresowań. Scenariusze ułatwiają przekazanie uczniom informacji z różnych dziedzin: ekologii, psychologii, socjologii.


Elżebieta Rewińska, Anna Szczęsna
Warsztat opiekuna-wychowawcy młodszych dzieci. Scenariusze zajęć z zastosowaniem opowieści wychowawczej - część 6

Książka jest adresowana do opiekunów, wychowawców, nauczycieli, pedagogów młodszych dzieci oraz studentów pedagogiki. W książce omówiono różne aspekty ich warsztatu, przedstawiono mało znaną w Polsce metodę storyline oraz na jej podstawie opracowaną nową metodę opowieści wychowawczej. Prezentujemy także przykładowe konspekty zajęć wychowawczych z zastosowaniem tej metody. Zwracamy także uwagę na męski aspekt warsztatu pedagogicznego i prowadzonych zajęć. Książka jest kontynuacją teoretyczno-metodycznej serii książek wydanych przez PEKW GAJA w latach 2002/2003. Służy doskonaleniu szeroko rozumianego warsztatu pracy wychowawczej. Przedstawiamy także zebrana aktualną literaturę przedmiotu. Wszy


Grzegorz Koźmiński, pod redakcją
Współpraca z rodzicami

Spis treści: Wstęp Wprowadzenie - G.Koźmiński Z naszych doświadczeń - D.Kitowska Współpraca z rodzicami klas I-III gimnazjum - K.Kwacz, M.Matysiak Współpraca z rodzicami klas 4-6 szkoły podstawowej - M.Sierakowska Współpraca z rodzicami klas 4-6 szkoły podstawowej - I.Onyśko, M.Wolf Współpraca z rodzicami uczniów gimnazjum - A.Rygielska Współpraca z rodzicami uczniów szkoły ponadpodstawowej - L.Kowal Literatura Do góry


Dorota Pankowska
Wychowanie a role płciowe. Program edukacyjny

Szkoła jest miejscem, które kształtuje osobowości i tożsamości naszych dzieci. Często jednak rekonstruje społeczne nierówności i dyskryminację obecną w społecznym życiu. Każdemu zależy, by z takimi niechcianymi zjawiskami walczyć. Autorka książki podpowiada, jak wychowywać dzieci, by stały się one osobami tolerancyjnymi, umiejącymi w sobie i w innych szanować człowieka. Książka jest skierowana do nauczycieli, rodziców i opiekunów dzieci. Zawiera praktyczne scenariusze godzin wychowawczych, można ją też wykorzystać w czasie innych zajęć, odpowiednio dobierając dany scenariusz do ich tematyki. Dorota Pankowska - dr, adiunkt w Zakładzie Pedagogicznego Kształcenia Nauczycieli UMCS w Lublinie, in


Anna Szczęsna, Elżbieta Rewińska
Wychowanie do tolerancji. Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga. Scenariusze zajęć wychowawczych - część 9

W książce przedstawione zostały ważne aspekty wychowania do tolerancji, jakie powinien podjąć każdy współczesny pedagog, które wymagają od niego wysokiej jakości warsztatu. Książkę polecamy szczególnej uwadze opiekunom Szkolnym Klubów Europejskich, dla których zagadnienie tolerancji, z racji podejmowanej specjalizacji, jest szczególnie bliskie.


Urszula Dudziak
Wychowanie w klasie szkolnejScenariusze godzin wychowawczych dla szkół ponadpodstawowych

Niniejsza publikacja zawiera propozycje realizacji godzin wychowawczych odnoszące się do następujących grup zagadnień: nasze postawy, nasze relacje z innymi, nasze problemy, nasze otoczenie. Poszczególne opracowania zawierają część teoretyczną w postaci scenariuszy, a także materiały do wykorzystania na lekcjach.Książka ma formę poradnika, który nie wykluczając inwencji własnej nauczycieli sugeruje pewne rozwiązania metodyczne i merytoryczne.


Grażyna Rybicka
Zaproszenie do rozwoju. Plan wychowawcy klasy w liceum

Program wychowawczy klasy wynika ze strategii wychowawczej szkoły, której podstawą jest charakterystyka absolwenta liceum.Równolegle z czynnościami wychowawcy proces wychowawczy odbywa się na wszystkich lekcjach, ścieżkach międzyprzedmiotowych, we wszystkich sytuacjach organizowanych w szkole i poza nią. Bogate obecnie w wydawnictwach propozycje ćwiczeń służących pomocą nauczycieli - wychowawcy pozwalają na uczynienie godzin do dyspozycji wychowawcy zajęciami atrakcyjnymi, dającymi młodzieży szansę autentycznego rozwoju.


Reklamacopyright © e-targ.pl