Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Produkty
Menu

Metodyka nauczania


Ewa Lipińska, Anna Seretny
ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego

Jest to pozycja adresowana do nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową oraz tych pragnących rozwinąć swój warsztat, dla słuchaczy studiów podyplomowych oraz studentów studiów magisterskich z zakresu metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, a także do nauczycieli polonijnych. Książka zawiera zagadnienia związane z metodyką nauczania języka polskiego jako obcego, zapoznaje z ciekawymi technikami nauczania i różnorodnymi typami ćwiczeń językowych.Małgorzata Płócińska, Hanna Rylke
Czas współpracy i czas zmian

Książka jest przewodnikiem dla nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców i tych wszystkich, którzy są włączeni w proces zmian w systemie edukacji. Autorki, kreując wizję szkoły jako organizacji stale "uczącej się" i rozwijającej, dostarczają narzędzi, które ułatwiają rozumienie siebie i instytucji, podejmowanie nowych ról, szukanie nowych rozwiązań i tworzenie nowej "rzeczywistości edukacyjnej". Każdy rozdział wprowadza wiedzę na dany temat, odwołuje się do doświadczenia i wskazuje miejsce omawianego zagadnienia w realnym życiu.


Elżbieta Gajek
Edukacja językowa w Unii Europejskiej. Informator i przewodnik internetowy dla nauczycieli (książka+CD)

Niniejsza publikacja zawiera podstawowe informacje o polityce edukacyjnej Unii Europejskiej w zakresie nauczania języków. Opisane są w niej główne dokumenty dotyczące uczenia się, nauczania i testowania znajomości języków, wydane przez instytucje zajmujące się językami w Unii. Pokazane są kierunki rozwoju edukacji językowej i zadania stawiane przed nauczycielami języków w przyszłości. Wszystkie opisane dokumenty wraz z adresami internetowymi zamieszczone są w webgrafii. Do książki dołączona jest płyta CD, dzięki której można od razu wejść na poszukiwaną stronę, bez kłopotliwego wpisywania adresu, i zapoznać się z odpowiednim dokumentem. Książka przeznaczona jest głównie dla nauczycieli język


Elizabeth Perrott
Efektywne nauczaniePraktyczny przewodnik doskonalenie nauczania

Przewodnik dla nauczyciela poszukującego metod czyniących nauczanie bardziej skutecznym. Dostarcza wzorów nowoczesnego myślenia o uczniu i nauczycielu, prezentuje narzędzia do zastosowania w procesie dydaktycznym, ułatwia rozwiązywanie problemów w szkolnej praktyce. Autorka koncentruje się na następujących czynnikach sprzyjających efektywnemu nauczaniu: planowanie działań, prezentacja materiału, zastosowanie pytań, porozumiewanie się w klasie, prowadzenie dyskusji, organizowanie samodzielnej pracy uczniów. Omawia metody, podaje przykłady i ćwiczenia ułatwiające czynności dydaktyczne. Zwraca również uwagę na czynnik emocjonalny w kształceniu.


Elżbieta Czapnik
Egzamin zewnętrzny sukcesem ucznia i nauczyciela

Publikacja jest poświęcona doskonaleniu warsztatu nauczyciela w dążeniu do osiągania przez ucznia sukcesu – pomyślnego uczenia się i zdania egzaminu zewnętrznego. Zawiera ilustrowany przykładami opis działań dydaktycznych nauczyciela: diagnozy osiągnięć uczniów, określenia wymagań, systematycznego sprawdzania i oceniania.


Elżbieta Czapnik
Egzamin zewnętrzny w pigułce

Rola egzaminów zewnętrznych w systemie polskiej oświaty z roku na rok staje się coraz ważniejsza, zaś związane z ich przeprowadzaniem akty prawne nieustannie się zmieniają. Zmienione wydaniepublikacji zawiera zaktualizowane przepisy prawne, ułatwiając orientację w gąszczu ich kolejnych wersji i interpretacji. Zamiast wiedzy teoretycznej, autorka zamieściła odpowiedzi na najczęstsze pytania i wątpliwości związane z organizacją i przeprowadzaniem egzaminów zewnętrznych. Podpowiada też, jak przygotowywać zarówno uczniów, jak i odpowiednią dokumentację konieczną do przeprowadzenia egzaminu, aby uniknąć niepotrzebnych wpadek.


praca zbiorowa
Europejski system opisu kształcenia językowego

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie - to wynik ponad dziesięcioletnich prac badawczych prowadzonych przez grupę wybitnych ekspertów z państw-członków Rady Europy - wielokrotnie konsultowany i weryfikowany. Jest adresowany do wszystkich zajmujących się kształceniem językowym oraz do uczących się języków. Propaguje takie metody nauczania języków nowożytnych, które kształcą niezależność w myśleniu, ocenie i działaniu, w połączeniu z umiejętnościami sprawnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w życiu społecznym. Szczegółowo określa zakres wiedzy, sprawności i umiejętności wymagany na poszczególnych poziomach biegłości językowej. Jest obowiązkową lekt


Dale Scott Ridley, Bill Walther
Jak nauczyć dzieci odpowiedzialności

Aby odnieść sukces w szkole i w życiu, uczniowie muszą nauczyć się odpowiedzialności. Nie dokonają tego bez pomocy zaangażowanych i świadomych ich potrzeb nauczycieli. Autorzy książki pokazują, jak można prowadzić lekcję, by uczniowie dobrze się w jej trakcie czuli, byli zmotywowani do nauki i stawali się coraz bardziej odpowiedzialni za własne osiągnięcia. Książka ta jest przeznaczona dla nauczycieli wszystkich poziomów. Zawiera zarówno wskazówki i opisy technik rozwijających warsztat nauczycieli, jak ćwiczenia do wykonania przez uczniów.


Maria Węglińska
Jak przygotować się do lekcji? Wybór materiałów dydaktycznych

Materiały dydaktyczne przedstawione w niniejszej pracy mają wedle zamysłu autorki pomóc nauczycielowi w przygotowaniu lekcji, napisaniu konspektu (planu) lekcji oraz w sprawnym przeprowadzeniu lekcji w oparciu o wybraną metodę nauczania i własne pomysły. W książce omówiono szczegółowo między innymi następujące zagadnienia: planowanie lekcji, typologia lekcji, budowa konspektu, temat lekcji, temat pracy pedagogicznej, środki dydaktyczne.


Maria Węglińska
Jak się przygotować do zajęć zintegrowanych?

Celem niniejszej pracy jest ukazanie różnorodności w planowaniu konspektu, począwszy od koncepcji planowania łącznego. Jest to materiał porównawczy, ukazujący zmienność ogólnej struktury konspektu jak i jej poszczególnych elementów. Autorka przedstawiła schematy planowania według niektórych koncepcji edukacji zintegrowanej, a także schematy planowania związane z pracą w przedszkolu oraz w szkole podstawowej i specjalnej. Publikacja adresowana jest głównie do kandydatów na nauczycieli, ale będzie również pomocna nauczycielom-praktykom.


Elżbieta Goźlińska
Jak skonstruować grę dydaktyczną

Gra to zabawa, prowadzona według ściśle określonych zasad postępowania, zwanych najczęściej regułami. Określamy ją mianem dydaktyczna, jeśli dzięki niej daje się zrealizować złożony cel dydaktyczno-wychowawczy (w atmosferze rozrywki i przyjemności).Dlaczego więc na lekcjach nie gramy?Po pierwsze: chyba jeszcze zbyt mało wiemy o grach dydaktycznych, po drugie, żeby grać w grę trzeba ją mieć. A my ich nie mamy.Ta książka ma pomóc wszystkim chętnym w skonstruowaniu własnych gier dydaktycznych. Autorka zamieściła w niej uwagi ogólne o grach dydaktycznych, a następnie opisała dwa typy gier: decyzyjną i grę z rodzaju rozrywek umysłowych – układankę. Pierwsza z wyżej wymienionych gier jest do


Małgorzata Taraszkiewicz
Jak uczyć lepiej ? czyli refleksyjny praktyk w działaniu

Każdy człowiek odgrywający pewną rolę w życiu dziecka, staje się odpowiedzialny za jego funkcjonowanie. Edukacja dziecka zależy więc także od twojej hojności. Pomyśl o tym!Jaka jest misja twojego działania jako nauczyciela, wychowawcy? Być może: pomóc odnieść sukces każdemu dziecku!Dodaj swoją recenzję


Przemysław Bąbel, Marzena Wiśniak
Jak uczyć, żeby nauczyć

Jak uczyć, żeby nauczyć pokazuje, w jaki sposób można wykorzystać współczesną wiedzę o funkcjonowaniu pamięci do podniesienia efektywności nauczania. Autorzy, w niezwykle przystępny sposób i odwołując się do licznych przykładów, prezentują 13 zasad skutecznego nauczania, sformułowanych na podstawie rezultatów badań nad pamięcią. Nie jest to jednak kolejny podręcznik akademicki o nauczaniu, lecz praktyczny poradnik z gotowymi do zastosowania wskazówkami i propozycjami konkretnych metod, zwiększających skuteczność nauczania. Książka łączy rzetelną wiedzę psychologiczną z praktyką szkolną.


Agnieszka Mikina
Jak wykonywać zadania metodą projektów? Poradnik dla ucznia

Autorka wyjaśnia istotę metody projektów, podaje informacje na temat poszczególnych faz pracy tą metodą, przedstawia kryteria oceny projektu. Poradnik przygotowuje ucznia do pracy w zespole oraz uczy, jak zaprezentować końcowy efekt pracy.


Henryk Szaleniec
Jak wykorzystywać wyniki egzaminów zewnętrznych

Opracowanie to powstało w wyniku przemyśleń autora oraz na podstawie doświadczeń szkół, które na różny sposób skorzystały z informacji zakodowanej w wynikach z egzaminów zewnętrznych. Autor - posługując się metaforą albumu fotograficznego ze szkolnych lat jednego rocznika - porównuje egzamin zewnętrzny do zbiorowej fotografii uczniów z nauczycielami w dniu pożegnania szkoły. Album w rękach wychowawcy klasy staje się źródłem refleksji, z jakim wianem intelektualnym uczniowie opuścili swoją szkołę. Czego się nauczyli i czego szkoła nauczyła się od nich? Jakie przesłanie dla szkoły i młodszych kolegów zawarli, pozostawiając w jej annałach kopię swoich wyników egzaminacyjnych?


Hanna Hamer
Klucz do efektywności nauczaniaPoradnik dla nauczyciela

Klucz do efektywności nauczania jest podstawową lekturą wykorzystywaną w warsztatach twórczych dla nauczycieli. Dodaj swoją recenzję


Tadeusz Siuda (pod red.)
Kształcenie i wychowanie młodzieży na rzecz bezpieczeństwaPoradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli

Przedstawiamy Państwu do wykorzystania w pracy dydaktyczno-wychowawczej nową publikację pt. Kształcenie i wychowanie młodzieży na rzecz bezpieczeństwa – Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli.Materiał został opracowany przez zespół autorski – złożony z doświadczonych pedagogów – praktyków życia szkolnego. Podjęta przez nich tematyka uwzględnia problemy mające związek z bezpieczeństwem powszechnym, ratownictwem i pierwszą pomocą przedlekarską. Przedstawiono system szkolnej edukacji dla bezpieczeństwa na poszczególnych etapach edukacyjnych z jednoczesnymi wnioskami jego doskonalenia.Czytelnik znajdzie w tej książce cenne uwagi i wskazania dotyczące podstawowych zasad rat


Hanna Komorowska
Metodyka nauczania języków obcych

Opis Niniejsza publikacja to praktyczny poradnik dla: słuchaczy Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych studentów licencjackich i magisterskich studiów filologicznych uzyskujących uprawnienia do nauczania czynnych nauczycieli i lektorów, którzy chcą odświeżyć swe wiadomości czynnych nauczycieli o niefilologcznych kwlaifikacjach, którzy pracują jako nauczyciele języka obcego osób prowadzących prywatne nauczanie języków obcych Czytelnik może się stąd dowiedzieć, jak zaplanować kurs językowy, jak przygotować program nauczania, jak opracować konspekt lekcji, jak przeprowadzić na jego podstawie zajęcia, jak wybrać właściwą metodę nauczania i odpowiednie materiały. Może zapoznać się z obszerny


Janusz Bielski
Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego.Podręcznik dla nauczycieli wychowania fizycznego i studentów studiów pedagogicznych

Książka jest nowocześnie napisaną metodyką wychowania fizycznego. Znalazły się w niej również wybrane zagadnienia teorii wychowania, teorii wychowania fizycznego i wychowania zdrowotnego. Omówione zagadnienia związane są z reformą edukacji w Polsce. Autor podaje również standardy osiągnięć i dwa programy nauczania.Podręcznik podzielony jest na dwie części. W pierwszej Czytelnik znajdzie zagadnienia z teorii wychowania fizycznego, informacje na temat współczesnych przemian edukacyjnych, a także rozwoju fizycznego i motorycznego. W drugiej części pracy, dotyczącej procesu dydaktycznego, omówione są zagadnienia związane z diagnozowaniem sprawności, programowaniem i planowaniem pracy dydaktyczne


Michał Bronikowski, (red.)
Metodyka wychowania fizycznego w reformowanej szkole

Przygotowane opracowanie jest rodzajem poradnika, zawierającego zarówno metodyczne wskazówki dla nauczycieli wychowania fizycznego, jak również przyklady ich praktycznego wykorzystania w różnych formach aktywności ruchowej. (...) Pierwsza część opracowania - Kultura fizyczna dzisiaj a wymagania reformy - jest krótką charakterystyką nowych zadań, jakie stawoia przed szkolnym wychowaniem fizycznym wprowadzona od 1999 roku reforma systemu edukacji. Druga część - Podstawy metodyki wychowania fizycznego - jest zbiorem najważniejszych elementów dotyczących warsztatu pracy nauczyciela wychowania fizycznego. (...) trzecia część - Metodyka poszczególnych form aktywności ruchowej - jest zbiorem najważ


Michał Bronikowski (red.)
Metodyka wychowania fizycznego w reformowanej szkole, część 2

Książka przeznaczona jest "dla nauczycieli wychowania fizycznego i podkreśla z jednej strony potrzeby współczesnej edukacji fizycznej i sposoby intelektualizacji tego procesu, a z drugiej wskazuje środki oddziaływania edukacyjnego, które prowadzą nas w prostej linii do intelektualizacji edukacji fizycznej. Powoduje to, że druga część podręcznika stanowi doskonałe uzupełnienie jego pierwszej części. Zawarte w treści części praktycznej zasoby ćwiczeń, gier i zabaw wraz z ich szczegółową interpretacją, mogą w istotny sposób przyczynić się do uatrakcyjnienia i zwiększenia efektywności lekcji nie tylko w kategoriach dostarczenia wychowankowi odpowiedniej porcji ruchu, lecz zwłaszcza w kategoriach


Philipe Meirieu
Moralne wybory nauczycieli. Etyka i pedagogika

Książka składa się z 32 krótkich esejów, w których autor dociera ze swą analizą niejako do wnętrza procesu edukacyjnego: prześwietla zachowania i decyzje nauczycieli oraz typowe sytuacje i moralne pułapki w nich zawarte. Każdy z esejów w pewnym sensie dotyczy omówienia konkretnej sytuacji wyboru, do którego nauczyciel jest zmuszany lub na który z jakiegoś powodu jest skazany. Książka jest o tym, jak rozwijać i pobudzać motywację bycia twórczym nauczycielem, realizującym cel, którym jest przygotowanie młodego człowieka do samodzielnego, wolnego, odpowiedzialnego życia. Autor wydobywa kilka istotnych w pedagogicznym działaniu napięć, z którymi nauczyciel musi sobie poradzić. Napięcia te, to:


Jere Brophy
Motywowanie uczniów do nauki

Autor przedstawia zasady, sposoby i strategie motywowania uczniów do uczenia się z wykorzystaniem ich już istniejących motywacji wewnętrznej oraz nagród zewnętrznych.Jere Brophy - znany w świecie profesor psychologii i edukacji, zaangażowany w wielu projektach z zakresu psychologii uczenia się i nauczania - ukazuje czytelnikom możliwość wykorzystania w szkole najnowszych osiągnięć z tej dziedziny. Książka: jest adresowana do studentów pedagogiki, kierunków nauczycielskich, nauczycieli-praktyków, a także do zaangażowanych w proces nauczania rodziców uczniów systematyzuje wiedzę na temat motywacji może być traktowana jako praktyczny przewodnik po strategiach motywacyjnych odpowiada na pytania:


praca zbiorowa
Nauka o języku polskim w zreformowanej szkole

Jest to pierwsza publikacja tego typu. U jej źródeł legło głębokie przekonanie, wyrażane niejednokrotnie przez inicjatorkę tego przedsięwzięcia, Przewodniczącą Komisji Dydaktycznej Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, profesor Jadwigę Puzyninę, że nauczyciele powinni mieć taki przewodnik i poradnik, w którym by przedstawiono podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa w sposób uporządkowany i ujednolicony metodologicznie. Jest rzeczą znamienną, że ta uczona, autorka nowych koncepcji lingwistycznych i orędowniczka pluralizmu w nauce, uznała, iż trzeba pomóc nauczycielom przez przedstawienie propozycji spójnej wewnętrznie podstawowej wiedzy językoznawczej w nauczaniu szkolnym.


Elżbieta Goźlińska
Nie lekcje, lecz zajęcia edukacyjne

Dominującą formą organizacyjną procesu kształcenia w polskich szkołach jest lekcja, gdyż - zdaniem większości nauczycieli - najlepiej zapewnia realizację zasady systematyczności nauczania oraz opanowanie przez uczniów podstawowego zasobu wiedzy.Jednak wyniki egzaminów zewnętrznych już pokazały, że najwięcej kłopotów uczniom sprawiały te zadania, w których trzeba wykorzystać swoją wiedzę w praktyce, rozwiązać problem, samodzielnie formułować myśli. Konieczne jest więc poszukiwanie takich rozwiązań metodycznych i organizacyjnych, aby rola nauczyciela zmieniła się z osoby przekazującej wiedzę w osobę wspomagającą uczenie się uczniów i mobilizującą ich do samodzielności. Tradycyjna lekcja wydaje


Hanna Komorowska
O programach prawie wszystko

Książka pomoże nauczucielom w układaniu własnego programu, w ocenianiu programów już istniejących, by wybór dla konkretnej klasy lub szkoły mogli oprzeć na solidnych podstawach.


Kulpa Antoni, Maicka Małgorzata
Orientacja zawodowa. Przewodnik nauczyciela gimnazjum i szkoły podstawowej

Jak w sposób przemyślany przygotować ucznia do wyboru przyszłej szkoły i zawodu, aby potrafił się elastycznie dostosować do rynku pracy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, temperamentem i uzdolnieniami? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w prezentowanej publikacji. Zawiera ona opracowania teoretyczne wymienionych zagadnień oraz scenariusze lekcji, które może wykorzystać wychowawca lub pedagog szkolny na lekcjach wychowawczych. Książka przydatna też będzie dla prowadzących zajęcia z wiedzy o społeczeństwie z zakresu Wychowania do aktywnego udziału w życiu gospodarczym.


Władysław Puślecki
Po trzech latach zintegrowanej edukacji

W roku szkolnym 2001/2002 pierwszy rocznik uczniów ukończył pełny cykl zintegrowanego kształcenia wczesnoszkolnego. Z jakim skutkiem? Odpowiedź na to pytanie daje niniejsza książka prezentująca wyniki badań przeprowadzonych wśród uczniów klas trzecich losowo dobranych szkół województwa opolskiego i śląskiego. Badaniami objęto głównie kompetencje uczniów w zakresie techniki głośnego czytania, czytania cichego ze zrozumieniem, elementarnych zdolności twórczych, wypowiedzi wielozadaniowych, rachunku pamięciowego, układania i rozwiązywania matematycznych zadań z tekstem, orientacji w elementarnych pojęciach przyrodniczych, rozumienia synonimów i metafor. Badaniami objęto również wybrane postawy


Irena Adamek
Podstawy edukacji wczesnoszkolnej

Prezentowana książka jest podręcznikiem, a zarazem próbą opracowania zarysu dydaktyki edukacji wczesnoszkolnej w kontekście prawidłowości dydaktyki ogólnej. Autorka omawia kolejno cele edukacji, treści kształcenia, wielostronne kształcenie i modele lekcji, metody nauczania i wychowania, zasady, formy i środki dydaktyczne, a także ocenę szkolną.


Grażyna Kasperek, Magdalena Machowska
Pomocnik wychowawcy Szkoły Triumfuczyli jak nie zwariować ze Szkołą Triumfu

Publikacja przeznaczona dla nauczycieli szkół podstawowych, pracujących z programem wychowawczym Szkoła triumfu woli, ducha, intelektu i ciała. Zawiera:propozycje rozwiązań metodycznychsposoby ewaluacji (z arkuszami ankiet)konkretne wskazówki wychowawcze.Książka podzielona jest na dwie części: dla klas I-III i klas IV-VI. Wyjaśnione są pojęcia pedagogiczno-metodyczne, a ich uzupełnieniem są przykłady działań wychowawczych. Każdy przedstawiony tu pomysł można dowolnie przekształcać, modyfikować i wzbogacać, dostosowując go do potrzeb i możliwości danej klasy i warunków środowiska.


Enric Vidala (pod red.)
Równi ale różni. Perspektywy edukacji zróżnicowanej

Ruch na rzecz szkół zróżnicowanych powstał po to, aby jak największej liczbie rodziców zapewnić wolność wyboru. Rodzice powinni wybierać najlepsze według swojej opinii szkoły dla własnych dzieci. Szkoły, które pozwolą najlepiej rozwijać charakter i kształtować osobowość.


Monika Badecka-Kozikowska
Siedem grzechów głównych nauczycieli języków obcych i jak je przekuć w metodyczne cnoty

Książka ta – napisana żywym, barwnym językiem, z wielką dawką humoru – ma charakter praktycznego poradnika, wspartego podwalinami teoretycznymi. Powstała w wyniku analizy przeprowadzonych przez autorkę szerokich badań statystycznych. Autorka ujawnia wprawdzie i wytyka nauczycielom braki i błędy metodyczne nazwane grzechami, ale tylko po to, aby pomóc im nie popełniać ich więcej. Pokazuje jak każdy z metodycznych grzechów przekuć w metodyczną cnotę – czyli, jakie zmiany wprowadzić w sposobie nauczania, aby stać się świetnym nauczycielem, za którym przepadają jego uczniowie.Dr Monika Badecka – Kozikowska jest Kierownikiem Zakładu Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych n


Teresa Janicka-Panek
Skuteczność zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnejpo trzech latach reformy

Prezentowana publikacja to wynik badań autorki nad efektami wprowadzenia kształcenia zintegrowanego w klasach I-III w ramach reformy edukacji, zapoczątkowanej w roku 1999. Z badań tych wynikają ciekawe wnioski w zakresie zarówno efektów zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, jak i planowania zajęć zintegrowanych i wspierania rozwoju ucznia - wnioski warte przemyśleń zarówno przez nauczycieli, jak i dyrektorów. To ciekawa, wręcz fascynująca lektura dla wszystkich zainteresowanych.


Dorota Werbińska
Skuteczny nauczyciel języka obcego

Książka adresowana jest do wszystkich nauczycieli języków obcych, którzy chcieliby lepiej zrozumieć, co decyduje o nauczycielskiej efektywności, a tym samym wpłynąć na swą własną skuteczność. Składa się z dwóch części: w pierwszej przedstawione są najważniejsze czynniki, teoretycznie wpływające na skuteczność pracy nauczycielskiej; w części drugiej autorka prezentuje nauczycieli języka angielskiego, uważanych w swoim środowisku za najwybitniejszych, i próbuje określić, które, zakładane wcześniej w teorii cechy u nich występują. Wnioski mogą się wydawać nieco zaskakujące... Niezwykle interesująca lektura dla wszystkich zajmujących się nauczaniem języków obcych!


Ewa Kiezik-Kordzińska
Szkoła dialogu. Jak skutecznie porozumiewać się

Książka jest przeznaczona dla nauczycieli zainteresowanych zwiększeniem swojej skuteczności wychowawczej w wyniku stosowania podstawowych zasad komunikacji interpersonalnej. Prezentuje zarówno teorię, jak i praktykę (scenariusze zajęć) kształtowania i budowania optymalnych relacji między poszczególnymi podmiotami społeczności szkolnej. Pokazuje praktyczne zasady poprawnego porozumiewania się. Uczy, jak pokonywać typowe bariery komunikacyjne.Porozumiewanie się jest podstawowym narzędziem umożliwiającym z jednej strony organizowanie oraz realizowanie wspólnych działań, z drugiej zaś strony - przekazywanie określonych wartości oraz kształtowanie postaw u innych. By tak się działo, proces komuni


Elżbieta Goźlińska
Ściąga dla nauczyciela, czyli co nauczyciel musi, co może, a co powinien

Autorka wyjaśnia w książce podstawowe kwestie wynikające z prawa oświatowego, a przekładalne na obowiązki nauczyciela. Obok definicji podstawowych pojęć i terminów dotyczących szkolnej edukacji (m.in. podstawa programowa, program nauczania, plan wynikowy, wewnątrzszkolny system oceniania, standardy wymagań egzaminacyjnych), przedstawia ich celowość i założenia wraz z komentarzem ukierunkowującym postępowanie nauczyciela.


Anna Malenda
Twórcze nauczanie - uczenie się matematyki

... W książce podjęto problematykę o szczególnie aktualnym znaczeniu społeczno - edukacyjnym, dotyczącym twórczych zachowań ludzi, rozwijanie których można wspomagać na wielu płaszczyznach, także przez kształcenie szkolne. [...] Bardzo przekonujące motywacyjnie jest wykazanie, iż twórczy charakter działań nie wynika obiektywnie z jakości materii, lecz jest w naszych rękach, poddaje się przetwarzaniu, co obejmuje także pracę nauczyciela matematyki ... prof. dr hab. Joanna Rutkowiak


praca zbiorowa
Wiedza o języku polskim w zreformowanej szkole

Wydanie drugie zmienione i rozszerzone wcześniejszej pozycji Nauka o języku polskim w reformowanej szkole.W publikacji grono wybitnych językoznawców polonistów z różnych ośrodków akademickich proponuje ujednolicony zestaw zagadnień z zakresu wiedzy o języku, które powinny być omawiane na lekcjach języka polskiego w zreformowanej szkole - od nauczania początkowego aż do matury.Jak podaje we wstępie do drugiego wydania prof. dr hab. Andrzej Markowski:"Jest to pierwsza publikacja tego typu. U jej źródeł legło głębokie przekonanie, wyrażane niejednokrotnie przez inicjatorkę tego przedsięwzięcia, Przewodniczącą Komisji Dydaktycznej Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, profesor Jadwigę Puzyni


Dylak Stanisław
Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania

Książka powstała z myślą o wszystkich nauczycielach, którzy chcieliby przygotować własny program nauczania. Jest to praktyczny poradnik, jak opracować taki program, by spełniał wymagania stawiane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a zarazem był przydatny w codziennej pracy pedagogicznej. Struktura poradnika została oparta na sugestiach Ministerstwa Edukacji Narodowej dla wszystkich autorów programów nauczania, aby zawrzeć w każdym programie cztery istotne elementy szkolnego programu nauczania: szczegółowe cele kształcenia, materiał nauczania związany z tymi celami, opis procedur osiągania celów, opis założonych osiągnięć uczniów z propozycjami metod ich oceny. Autor, profesor Uniwersytet


Eligiusz Madejski, Józef Węglarz
Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznegoPodręcznik dla nauczycieli i studentów

Celem książki jest przede wszystkim zwrócenie uwagi Czytelnika na najistotniejsze problemy edukacji fizycznej, które pośrednio lub bezpośrednio mogą wpływać na jakość kultury fizycznej. Książka obejmuje jedynie wybrane, ale bardzo istotne obszary w procesie edukacji fizycznej. Pomimo, że jej treść została opracowana na poziomie ogólnym, to jednak zawiera wiele zweryfikowanych przykładów, które nie tylko wyjaśniają poruszane w niej problemy, ale także mogą być zastosowane w praktyce. W książce omówiono m.in. zagadnienia właściwie dobranego programu nauczania i odpowiednio zaplanowanej pracy. Jeden z rozdziałów całkowicie poświęcono nauczycielowi wychowania fizycznego. Opisano także miejsce uc


Reklamacopyright © e-targ.pl