Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Produkty
Menu

ścieżki edukacyjne


Anna Heine (pod red.)
Dolny Śląsk. Edukacja regionalna. Nasza szkoła

Zgodnie z zapisem w ustawie MEN nauczyciele są zobowiązani do zapoznawania uczniów z utworami pochodzącymi z regionu zamieszkania (w ramach tzw. edukacji regionalnej). Pedagodzy mają duży kłopot z wyszukaniem tych utworów.Ta publikacja wychodzi im naprzeciw. Jest to bowiem antologia utworów pochodzących z regionu Dolnego Śląska. Utwory zostały dobrane z uwzględnieniem wieku i zainteresowań młodego odbiorcy.Książka zawiera około 100 tekstów, których tematyka związana jest z Dolnym Śląskiem. Składa się z trzech rozdziałów:Rozdział 1: Legendy i podaniaPochodzą z większości dolnośląskich powiatów, a ich różnorodna tematyka prezentuje główne wątki charakterystyczne dla ludowych podań. Niektóre lHedwing Wilken
Dzieci stają się przyjaciółmi przyrody. Edukacja ekologiczna w przedszkolu i szkole podstawowejZabwy, pomysły i projekty

Dzieci stają się przyjaciółmi przyrody, jeśli potrafią szanować ją i traktować w sposób rozważny i przemyślany. Obcując z naturą, powinny posiąść umiejętność odkrywania jej tajemnic za pomocą zmysłów i uważnej obserwacji. Wychowawcy i nauczyciele, którzy pragną pomóc dzieciom w osiągnięciu odpowiedzialności i świadomości ekologicznej, znajdą w tej książce:wprowadzenie do elementarnej edukacji ekologicznej;wiele pomysłowych zabaw, ćwiczeń, opowiadań i wierszy, wspierających świadome postrzeganie ziemi, ognia, wody, powietrza, słońca, księżyca i gwiazd, lasu oraz kamieni;pomoce do przeprowadzanie rozmów z dziećmi;wskazówki do kształcenia ekologiczno-pedagogicznego; pomysły i projekty akcji, zw


pod red. Janiny Mazur
Dziedzictwo kulturowe w regionie MałopolskaŚcieżka edukacyjna

OpisKsiążka jest przeznaczona dla uczniów i nauczycieli do realizacji treści ścieżki edukacyjnej Edukacja regionalna - Dziedzictwo kulturowe w regionie. Została tak pomyślana i skonstruowana, aby przy dużej aktywności młodzieży wprowadzała ją - pod kierunkiem nauczycieli - w różnorodne dziedziny funkcjonowania tzw. małej ojczyzny teraz i w przeszłości. Książka zawiera wiele propozycji ćwiczeń i rozwiązań metodycznych, które wspomogą nauczyciela w kształtowaniu umiejętności zawartych w standardach egzaminacyjnych. Może być wykorzystywana w różnorodny sposób na lekcjach wielu przedmiotów, a także w pracy wychowawczej. Autorami pozycji są pracownicy Zakładu Dydaktyki Historii Akademii Pedagogic


Krzysztof Mroziewicz
Dziennikarz w globalnej wiosce

W książce "Dziennikarz w globalnej wiosce" Krzysztof Mroziewicz dzieli się swoimi doświadczeniami zdobytymi podczas wieloletniej kariery zawodowej. Jest to podręcznik dla studentów dziennikarstwa w formie eseju, uwzględniający elementy typowe dla podręcznika, ale nie ograniczający się do prostej dydaktyki i definicji. Publikacja ma ułatwić Czytelnikowi zrozumienie roli mediów we współczesnym świecie, przedstawia przy tym krytyczną analizę polityki.Autor przedstawia najważniejsze gatunki dziennikarskie, dzieli się wiedzą na temat pracy korespondenta zagranicznego, którym był przez wiele lat. Prezentuje warsztat dziennikarski wybitnych pisarzy: E. Hemingwaya, G. Garcii Mrqueza, M. Vargasa Llo


Joanna Karczewska
Edukacja czytelnicza i medialna - poradnik, gimnazjum, klasy 1-3

Opracowanie jest materiałem pomocniczym do realizacji ścieżki edukacyjnej dla nauczycieli języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, nauczycieli bibliotek, wychowawców klas. Poradnik jest zgodny z programem DKW-4014-46/00. Autorka książki przedstawia propozycje scenariuszy lekcji do pracy z uczniami na lekcjach, poruszając szereg tematów związanych z mediami ich rolą, kulturą masową, książką we współczesnym świecie.Spis treści tematów lekcji:Nadaję komunikat - porozumiewam się.Komunikat dla mas - jego cele i warunki istnienia.Co trzeba wiedzieć o kulturze masowej?O pozycji między kulturą masową a popularną w wierszu Zbigniewa Herberta pt. "Pan Cogito a pop".Patrzymy na świat uważni


Ewa Grodecka, Hanna Sokołowska
Edukacja czytelnicza i medialna w szkole podstawowej i gimnazjumPoradnik dla nauczycieli realizujących ścieżki międzyprzedmiotow

Spis treści:Rozdział 1. Cele i sposoby integracji wiedzy Potrzeba integracji w nauczaniu Sposoby nauczania zintegrowanego Kształcenie zintegrowane Rozdział 2. Procedura tworzenia planu dydaktycznego ścieżek edukacyjnych Analiza Podstawy programowej Organizacja zespołu nauczycielskiego Rozdział 3. Rozkład materiału Edukacji czytelniczej i medialnej w szkole podstawowejRozdział 4. Przykładowe scenariusze zajęćRozdział 5. Edukacja czytelnicza i medialna w gimnazjumRozdział 6. Rozkład materiału w cyklach tematycznychRozdział 7. Scenariusze zajęć z zastsowaniem metod aktywizującychRozdział 8. Dlaczego warto stosować aktywizujące metody nauczania?Rozdział 9. Słowniczek wybranych metod aktywizujący


Papierska Wiesława, Tomkiewicz Barbara
Edukacja czytelnicza i medialna. Poradnik dla nauczycieli bibliotekarzy.

Spis treści: Wprowadzenie     I.   etap edukacyjny - kształcenie zintegrowane (klasy I-III)     II.  etap edukacyjny (klasy IV-VI)     III. etap edukacyjny (gimnazjum) Uwagi metodyczne Scenariusze     Scenariusze - I etap edukacyjny     - Jesień     - Kubek     - Lalka     Scenariusze - II etap edukacyjny     - Juliusz Słowacki i Fryderyk Chopin     - Mazowsze     Scenariusze - III etap edukacyjny     - Grecja Starożytna    &


praca zbiorowa
Edukacja edukacji, czyli o ścieżkach międzyprzedmiotowych w gimnazjum - program

Zawiera trzyletni harmonogram realizacji ścieżek edukacyjnych Prezentuje propozycje scenariuszy lekcji pokazujących, w jaki sposób realizować w gimnazjum na poszczególnych przedmiotach zakresy ścieżek edukacyjnych Przedstawia rozkład godzin wychowawczych podzielony na trzy lata nauki


Ewa Pilichowska-Kazimierska, Tadeusz Wojciechowski
Edukacja ekologiczna - podręcznik, gimnazjum. Zieloną ścieżką przez geografię

Jest to podręcznik przeznaczony do realizacji ekologicznej ścieżki edukacyjnej w gimnazjum, zgodny z "Podstawą programową" oraz programem ekologicznej ścieżki edukacyjnej. Autorzy wskazują, jak na podstawie treści geograficznych, związanych zwłaszcza z najbliższą okolicą ucznia, można chronić Ziemię przed zanieczyszczeniem i degradacją. Szczególną rolę w tym dziele mogą odegrać uczniowie - przyszli gospodarze kraju. Podręcznik może być wykorzystywany zarówno na lekcjach geografii, jak też na specjalnych lekcjach poświęconych zagadnieniom ekologicznym w ramach "zielonych szkół" lub wycieczek oraz na zajęciach terenowych. Szczegóły dotyczące sposobów wykorzystania podręcznika na tych zajęciach


Barbara Plichta
Edukacja ekologiczna - scenariusze, klasy 4-6, ścieżki edukacyjne

Scenariusze są adresowane głównie do nauczycieli przyrody, którzy wspólnie z nauczycielami innych przedmiotów chcieliby realizować z uczniami tematykę związaną z szeroko pojętą ochroną środowiska. W konstrukcji scenariuszy szczególną uwagę zwrócono na kompleksowe postrzeganie przyrody łącząc treści takich dziedzin wiedzy jak biologia i geografia oraz wykorzystując umiejętności zdobywane przez uczniów podczas nauki innych przedmiotów. Zaproponowano różne formy i metody pracy z uczniami.


Bogucka Bogusława
Edukacja ekologiczna w klasach 1-3Książka metodyczna. Program Recenzja Ewaluacja

Recenzja      To jest niezwykła książka bardzo niezwykłej Autorki. Nie dlatego, że jest oparta na programie autorskim, bo takich programów jest już w raju niemało. Imponująca jest niesamowita wręcz kreatywność i pracowitość Autorki. To, co ona "wyprawia" ze swoimi podopiecznymi, zapiera dech w piersiach. Jest istnym gejzerem pomysłów. Dokumentacja fotograficzna to setki zdjęć wypełniających ogromną tekę. Nie wyobrażam sobie nauczycieli, którzy nie mogliby czerpać z tej książki pełnymi garściami - przez lata.Jan Kropiwnicki Do góry


Jan Kąkol
Edukacja ekologiczna w szkole podstawowej - ścieżka międzyprzedmiotowa

Książka jest przeznaczona dla nauczycieli wszystkich przedmiotów i dyrektorów szkół podstawowych. W jednej publikacji znajduje się:program nauczania "Wspólne życie" - wyróżniony w konkursie czasopisma "Aura",poradnik dla nauczyciela,karty pracy dla uczniów. Karty pracy obejmują propozycje zajęć z pięciu tematów realizowanych na lekcjach ze wszystkich przedmiotów w klasach 4-6 szkoły podstawowej. Ponadto książka zawiera propozycje zajęć wyzwalających w uczniach inicjatywy do podjęcia działań na rzecz środowiska, propozycje projektów samodzielnej pracy uczniów oraz wykaz literatury. Tematy kart pracy: Wpływ codziennych czynności i zachowań w domu, szkole, miejscu zabawy i pracy na stan środowi


Michalina Lubelska , Mariola Tracz
Edukacja europejska - program nauczania, szkoła ponagimnazjalna

Realizacja programu zapewni uczniom zdobycie rzetelnych informacji o historii i funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pozwoli określić pojęcie tożsamości europejskiej oraz wskazać miejsce i zadania Polski w Europie.


Bronisław Siemieniecki, Kazimierz Wenta
Edukacja medialna

Niniejsza książka jest pierwszym w Polsce podręcznikiem akademickim, który próbuje uporządkować i naświetlić problemy nowoczesnych mediów elektronicznych w aspekcie cywilizacyjnym, kulturowym, edukacyjnym. Burzliwy rozwój technologii informacyjnych i mass mediów oraz ich rozpowszechnienie, spowodował, że naukowa analiza tych zjawisk, jako dziedzina interdyscyplinarnych badań humanistycznych, jest zawsze opóźniona. Dotyczy to m.in. badań aksjologicznych, socjologicznych, etycznych i pedagogicznych, które odnoszą się nie tylko do suchej teorii, lecz również konsekwencji praktycznych. W książce autorzy odwołują się do uwarunkowań natury cywilizacyjnej i kulturowej, analizują rolę hipermediów


Sawicka Teresa
Edukacja medialna i czytelnicza - poradnik, szkoła podstawowa, klasy 4-6

Materiały pomocnicze, które pomogą nauczycielom uczyć o mediach. W poradniku jest szczegółowy plan pracy edukacyjnej oraz propozycje scenariuszy lekcji i zalecana literatura. Książka polecana szczególnie nauczycielom biblioteki i polonistom.


Stanisław Juszczyk, pod red.
Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym

Przedstawione w pracy zbiorczej artykuły stanowią wybrane i wnikliwie zrecenzowane wystąpienia uczestników XX Sekcji o nazwie "Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym", obradującej na IV Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym w Olsztynie we wrześniu 2001 r., którego myśl przewodnia brzmiała: Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie. Sekcji XX przewodniczyli: prof. zw. dr hab. Wacław Strykowski (UAM) oraz redaktor niniejszej pracy zbiorczej. W ogólności zaprezentowane w Sekcji XX prace można podzielić na: teoretyczne i empiryczne. W przedstawionych koncepcjach pedagogikę medialną postrzega się jako naukę interdyscyplinarną o kontrolowanym i intencj


Ewa Grzesiak, Renata Janicka-Szyszko
Edukacja medialna. Scenariusze zajęć

Żyjemy w świecie mediów i informacji. Nie zawsze umiemy we właściwy sposób ocenić docierające do nas przekazy. Tym bardziej nie potrafią tego młodzi ludzie, chłonąc treści, jakie nam przekazują telewizja i Internet. Aby nauczyć ich adekwatnego stosunku do mediów, warto wykorzystywać lekcje wychowawcze i prowokować przemyślenia uczniów na ten temat. Autorki, tworząc scenariusze godzin wychowawczych poświęconych określonym zagadnieniom problemowym, nie oferują uproszczonych środków zaradczych, ale starają się inspirować poprzez podanie przykładów i obszerną literaturę, na której bazują, do twórczych poszukiwań w zakresie zorganizowania lekcji i znalezienia porozumienia z uczniami. Ewa Grzesiak


pod red.
Edukacja międzykulturowa

Głównym przesłaniem edukacji międzykulturowej jest lepsze rozumienie własnych reakcji i postaw w konfrontacji z odmiennością kulturową oraz uczenie wspólnego bycia obok siebie pomimo różnic. Wychowanie w tolerancji wobec różnorodności kulturowych, które wzbogacają społeczeństwa demokratycznej Europy, przeciwdziałanie ksenofobii i rasizmowi to wyzwania, przed którymi stają nauczyciele wszystkich krajów europejskich. Edukacja młodzieży pozbawionej uprzedzeń i stereotypów narodowościowych, a jednocześnie świadomej olbrzymiej wartości dziedzictwa kulturowego powinna stanowić priorytet każdej szkoły. "Edukacja międzykulturowa. Poradnik dla nauczyciela" adresowana jest do nauczycieli różnych przed


Bogusława Breitkopf, Zbigniew Worwa
Edukacja prozdrowotna - podręcznik, szkoła podstawowa, klasy 4-6, ścieżka edukacyjna

W skład pakietu dla klas 4-6 szkoły podstawowej wchodzą: program nauczania, podręcznik i zeszyt ćwiczeń.Materiał przedstawiony w podręczniku służy realizacji celów edukacji prozdrowotnej w ciągu trzech lat, w szczególności rozbudzaniu zainteresowania dziecka własnym zdrowiem i rozwojem, a także ułatwieniu nabywania podstawowych umiejętności dbania o własne zdrowie. Autorzy zawarli w treści podręcznika wiele wiadomości o tym, jak dzieci powinny się zachowywać w różnych sytuacjach, zagrażajacych ich zdrowiu i bezpieczeństwu. Uczniowie znajdą tu informacje o bezpiecznym korzystaniu z urządzeń elektrycznych i źródeł energii, o zasadach postępowania z niebezpiecznymi przedmiotami, ale też poznają


Bogusława Breitkopf, Zbigniew Worwa
Edukacja prozdrowotna - zeszyt ćwiczeń, szkoła podstawowa, klasy 4-6, ścieżka edukacyjna

W skład pakietu dla klas 4-6 szkoły podstawowej wchodzą: program nauczania, podręcznik i zeszyt ćwiczeń.Zeszyt zawiera różnorodne ćwiczenia i zadania, zróżnicowane pod względem trudności, które służą utrwalaniu umiejętności i kontroli poprawności działania w określonych sytuacjach: gdy uczeń znajdzie niewypał czy niewybuch, gdy kolega wymaga pomocy, ponieważ źle sie poczuł, skaleczył, gdy trzeba odmówić komuś w jakiejś sytuacji itd. Ćwiczenia i ich układ są zintegrowane z treściami podręcznika.


Gabriel Adamczyk
Edukacja prozdrowotna. Program. Kl. 4-6

Program edukacji prozdrowotnej zatwierdzony do użytku szkolnego przez MEN i wpisany do wykazu programów nauczania dla II etapu kształcenia. Program ścieżki edukacyjnej "Edukacja prozdrowotna dla klas 4-6 szkoły podstawowej" jest dostosowany do "Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów" z 15 lutego 1999 roku.Edukacja prozdrowotna jest ważnym elementem działalności szkoły w drugim etapie edukacji. Powinna sprzyjać wszechstronnemu fizycznemu i psychicznemu rozwojowi uczniów. Proponowany Państwu program zawiera zapis celów nauczania, treści merytorycznych umożliwiających ich realizację, wskazówki metodyczne ułatwiające pracę, a także określa pla


Grzegorz Odoj, Andrzej Peć
Edukacja regionalna - karty pracy, szkoła ponadginazjalna. Dziedzictwo kulturowe w regionie

Główne walory kart pracyproponowane ćwiczenia wskazują uczniom relacje zachodzące między dziedzictwem kulturowym ich społeczności regionalnych a kulturą polską i kulturami innych narodów umożliwiają uczniom samodzielne i twórcze poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie regionalnego, narodowego i europejskiego dziedzictwa kulturowego


dr Joanna Angiel
Edukacja regionalna - program ścieżki edukacyjnej, szkoła podstawowa. Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe Mazowsza

Program powstał na podstawie uniwersalnego programu ogólnopolskiego Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie. Dotyczy on obszaru historycznego Mazowsza, a zatem zaliczyć do niego można ziemię łowicką, ziemię rawską, Kurpie oraz część Podlasia. Nauczyciele uczący na tych obszarach mogą realizować niniejszy program, mimo że ich miasto należy obecnie do innego województwa.


dr Joanna Angiel, Ewa Repsch
Edukacja regionalna - program, dziedzictwo kulturowe w regionie

Celem programu obejmującego wszystkie etapy edukacyjne jest kształcenie młodego pokolenia Polaków w zakresie dziedzictwa kulturowego, przekazywanie dzieciom i młodzieży tradycji narodowych oraz pielęgnowanie, kultywowanie i rozwijanie tych tradycji. Program będzie pomocny w wyposażeniu ucznia w wiedzę o tradycji kulturowej własnego regionu, kraju i świata, a także w rozbudzaniu zdolności twórczych i możliwości artystycznych oraz wrażliwości na drugiego człowieka.


Maria Bartoszewska
Edukacja regionalna - program, szkoła podstawowa. Lubelskie. Dziedzictwo kulturowe w regionie

Zalety programu nauczania:zgodny z Podstawą programową zawiera szczegółowo opracowane cele edukacyjne kształcenia regionalnego w sposób ogólny przedstawia walory przyrodnicze, kulturowe, społeczne i gospodarcze środowiska najbliższego dziecku zawiera szczegółową charakterystykę geograficzną, historyczną i kulturową regionu lubelskiego przedstawia metody ewaluacji założonych osiągnięć uczniów oraz literaturę


Jolanta Kuklińska, Jerzy Osiecki
Edukacja regionalna - program, szkoła podstawowa. Świętokrzyskie - skarby Ziemi, serce Polski. Dziedzictwo kulturowe w regionie

Rozwija cele oraz treści zawarte w Podstawie programowej. Proponowane tematy mogą zostać włączone do różnych przedmiotów nauczania lub być realizowane w ramach odrębnego modułu. Daje możliwość zdobywania i pogłębiania wiedzy o własnym regionie i jego kulturowym dziedzictwie, sprzyja kształceniu postaw humanistycznych i patriotycznych.


Wiesław Srokosz, Krystyna Szmigiel
Edukacja regionalna - program, szkoła ponadgimnazjalna. Dziedzictwo kulturowe w regionie Małopolskaliceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum

Układ programu, jego struktura są przykładem całościowego, zintegrowanego sposobu oceniania przestrzeni, w której zachodzą przemiany strukturalne, społeczne, demograficzne, a zachowany ciąg dziejów ukazuje globalne powiązania regionu.


Urszula Biskup, Hanna Friedel
Edukacja regionalna - program, szkoła ponadgimnazjalna. Mazowsze - moja mała ojczyzna

Program zatytuowany Mazowsze - moja mała Ojczyzna adresowany jest do nauczycieli liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i szkół technicznych, którzy swoją pracę dydaktyczną i wychowawczą chcieliby wzbogacić temetyką regionalną.Ze względu na wielkość Mazowsza, jego bogactwo kulturowe i dziedzictwo historyczne nie sposób w tego typu opracowaniu wymienić wszystkie obiekty, ciekawe miejsca i osobowości nadające specyficzny charakter całemu regionowi i stanowiące o jego roli w rozwoju kraju. Stąd zawarte w programie tematy powinny być traktowane jako propozycje, które mog i powinny być aktywnie rozwijane przez nauczycieli prowadzących nauczanie regionalne.Zachęcamy, aby realizacja powyżs


Barbara Woynarowska (pod red.)
Edukacja zdrowotnaPodręcznik akademicki

Podręcznik przedstawia teorię i metodykę współczesnej edukacji zdrowotnej. Omawia główne definicje, podejścia i koncepcje zdrowia oraz sposoby promocji prozdrowotnego stylu życia. Przybliża też historię, ewolucję i podstawy teoretyczne dyscypliny. Ponadto książka zawiera przykłady ćwiczeń i scenariuszy zajęć, narzędzia do ewaluacji wyników oraz literaturę przedmiotu, w tym dostępne programy edukacyjne. Podręcznik ujmuje edukację zdrowotną w szerokim kontekście współczesnej promocji zdrowia. Dostarcza praktycznych wskazówek metodycznych ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego, zapobiegania zachowaniom ryzykownym i edukacji seksualnej.


Halina Gut
Elementariusz ekologiczny - kształcenie zintegrowane

Jest to książka pomocnicza do nauczania początkowego. Nie ma w niej podziału na klasy, co ułatwia pracę nauczycielowi, który sam decyduje, na jakim poziomie realizuje określone treści. "Elementariusz ekologiczny" w sposób przystępny wprowadza dziecko w świat przyrody i uświadamia mu występujące w nim związki i zależności. Kształtuje i rozwija wrażliwość na piękno świata, w którym człowiek jest częścią natury, pomaga w zrozumieniu przez dziecko konieczności ochrony przyrody i występowania w obronie Ziemi. Elementariusz ma bardzo bogatą szatę graficzną. Są w nim zamieszczone zdjęcia i rysunki, które przedstawiają świat w sposób rzeczywisty, oraz rysunki o zabarwieniu humorystycznym.


Jerzy Pilikowski
Filozofia - ścieżka edukacyjna, gimnazjum

OpisProgramy nauczania, wprowadzone w ramach reformy oświaty, przewidują ścieżki edukacyjne o charakterze międzyprzedmiotowym. Jedną z takich ścieżek jest edukacja filozoficzna. Winna być ona realizowana na wszystkich przedmiotach. Matematycy nie powinni zapominać o filozoficznych podstawach swej dyscypliny. Na fizyce w oczywisty sposób dotykamy światopoglądowych zagadnień, jak wieczność i nieskończoność wszechświata, pojęcie materii, czy zasadność praw przyrody. Etyka to dyscyplina w pełni filozoficzna. Problem Boga nieuchronnie pojawi się na lekcjach religii. Jednak główny ciężar filozoficznego edukowania w gimnazjum spadnie na polonistów i historyków, jako nauczycieli odpowiedzialnych za


Agnieszka Ogonowska
Galaktyka po Gutenbergu. Reportaż z podróży kulturowych.

Książka przeznaczona dla:nauczycieli języka polskiego w szkołach podstawowych i gimnazjach realizujących międzyprzedmiotową ścieżkę czytelniczo-medialnej),studentów kierunków humanistycznych i społecznych (polonistyka, kulturoznawstwo, dziennikarstwo i socjologia),osób zainteresowanych przemianami zachodzącymi we współczesnej kulturze pod wpływem mediów.Lektura książki pomaga zrozumieć najważniejsze zjawiska współczesnej kultury audiowizualnej oraz przygotować do jej krytycznego odbioru i głębokiej analizy.Wszystkie zagadnienia teoretyczne przedstawione w książce odwołują się do konkretnych przykładów medialnych: reklam, programów telewizyjnych czy filmów.


Anna ?aszkiewicz
Godziny wychowawcze - ścieżki edukacyjne. Zeszyt ćwiczeń, gimnazjum, klasa 3

Jest to nowy i praktyczny pomysł realizacji ścieżek edukacyjnych podczas godzin wychowawczych.Treści ścieżek edukacyjnych łączą się w naturalny sposób z zadaniami wychowawczymi szkoły. Ponadto realizacja ścieżek edukacyjnych i wypełnianie zadań wychowawczych należy do obowiązków wszystkich nauczycieli, niezależnie od nauczanego przedmiotu. Z tego właśnie powodu w gronie nauczycieli pracujących w kilku kujawskich szkołach powstał pomysł wykorzystania godzin wychowawczych do uzyskania wspólnego celu. Jest nim wychowanie młodego człowieka w poczuciu świadomości swego miejsca w społeczeństwie i odpowiedzialności za otoczenie, w którym żyje.Proponujemy wykorzystanie w tym celu zeszytów ćwiczeń uc


B. Kartuszyńska, D. Kitowska
Jak konstruować ścieżkę ekologiczną w gimnazjum ?

Poradnik dla nauczyciela zawiera program "Przyjazna aura" nagrodzony I nagrodą w Ogólnopolskim Konkursie na programy autorskie organizowanym przez miesięcznik "Aura", NFOŚ i Ministerstwo Środowiska - styczeń 2000 oraz I nagrodą w kategorii myśli twórczej w Ogólnopolskim Konkursie "Najlepsi w ekologii" organizowanym przez Zielony Sztandar - lipiec 2000.


Maria Bartoszewska
Lubelszczyzna. Regionalna ścieżka edukacyjna. Zeszyt dla szkoły podstawowej. Klasa 4-6

Przekazuje uczniom kompendium wiedzy dotyczącej powstania, kształtowania się i rozwoju ich małej ojczyzny - ziemi lubelskiej. Uświadamia wartości związane z dziedzictwem kulturowym Lubelszczyzny (z barwną historią tego regionu, z działalnością wybitnych przedstawicieli nauki, literatury, sztuki).


Janusz Gajda
Media w edukacji

Nie bez powodu Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło do szkół obowiązkowy przedmiot – edukację medialną. Dynamiczny rozwój masmediów i hipermediów ma dominujące znaczenie w dokonujących się kulturowo przemianach. Media te decydują o istocie i charakterze kultury popularnej, intensyfikują procesy globalizacji, ale i sprzyjają procesowi odwrotnemu – personalizacji produkcji i odbioru. W niebywałym zakresie upowszechniają kulturę, zaspokajają i kreują potrzeby, zainteresowania, upodobania i nie pozostają bez wpływu na stymulowanie i przewartościowywanie postaw twórczych.Podręcznik ten powinien być wykorzystany przez nauczycieli liceów, studentów kierunków humanistycznych oraz


Piotr T. Nowakowski
Modele człowieka propagowane w czasopismach młodzieżowychAnaliza antropologiczno-etyczna

Pisma przeznaczone dla młodzieży odgrywają ważną rolę ze względu na cechy swej publiczności, którą stanowi pokolenie dopiero wkraczające w dorosłe życie. Pojawiają się tym samym liczne kontrowersje i pytania. Osoby odpowiedzialne za wychowanie zastanawiają się między innymi nad kwestią: na ile owe media odgrywają pozytywną rolę - preferują ambitną twórczość, realizują funkcje edukacyjne i kształcą charakter, w jakim zaś stopniu sprzyjają degradacji umysłowej i moralnej młodych czytelników.Piotr Tomasz Nowakowski próbuje odpowiedzieć na pytanie, jakie normy i wartości moralne są propagowane w czasopismach młodzieżowych. W analizie opiera się na dziesięciu tytułach: "Bravo", "Bravo Girl!", "Cl


Wiesław Srokosz, Krystyna Szmigiel
Mój region - Małopolska. Zeszyt edukacji regionalnej, szkoła podstawowa, klasy 4-6

Do edukacji regionalnej proponujemy nową pozycję, dostosowaną do "Podstawy programowej..." oraz programu edukacji regionalnej - dziedzictwo kulturowe w regionie opracowanego przez M.K. Szmigel i W. Srokosza. Autorami opracowania są nauczyciele i metodycy z Krakowa. Publikacja łączy zalety podręcznika i zeszytu ćwiczeń. Służy do realizacji treści dotyczących regionu, w którym mieszka uczeń. Ściśle zintegrowana treść spaja w jedną całość zagadnienia geograficzne, biologiczne, fizyczne, historyczne, kulturowe i dotyczące wiedzy o społeczeństwie.


Joanna Angiel, Maria Podlasiecka
Mój region - Mazowsze. Zeszyt edukacji regionalnej, szkoła podstawowa, klasy 4-6

Zeszyt ten został napisany do programu "Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe Mazowsza" autorstwa Joanny Angiel. ?ączy w sobie cechy podręcznika i klasycznego zeszytu ćwiczeń. Autorki w ciekawy i niekonwencjonalny sposób zachęcają do poszukiwania swoich korzeni, do odkrywania dziejów i atrakcji najbliższej okolicy oraz całego Mazowsza. Uczeń odkrywa pochodzenie nazw ulic w swojej miejscowości, ma okazję poczuć się współgospodarzem tego fragmentu przestrzeni geograficznej, w której żyje.


Małgorzata Basińska, Ewa Grodecka
Nasza mała ojczyzna – Lubelszczyzna. Zeszyt ćwiczeń, gimnazjum

Zeszyt ćwiczeń jest propozycją wspierania i ukierunkowania rozwoju gimnazjalisty. Dobór treści i układ zeszytu ułatwia korzystanie z zasobów informacyjnych regionalnej spuścizny kulturowej oraz pozwala na integrację różnych dziedzin wiedzy.Uczeń wędrując po miasteczkach południowo-wschodniej Polski, poznaje legendy, historię tego regionu oraz zakamarki roztoczańskiego krajobrazu i poleskich jezior.


Piotr Drzyzga (pod red.)
Nowe media a tradycyjne środki przekazuBibliografia 230 artykułów

Trwająca przez cały wiek XX ekspansja nowych mediów, ich niebywały rozwój na początku obecnego stulecia, a także konfrontacja z tradycyjnymi środkami przekazu, skłania do refleksji różnorakiej natury. Z tego względu autorzy niniejszego opracowania przyglądają się wielu nowym zjawiskom i przeobrażeniom zachodzącym we współczesnej kulturze, wywołanym przede wszystkim pojawieniem się wszelkiego rodzaju cybermediów z fenomenem internetu na czele.


Bogusława Breitkopf, Zbigniew Worwa
Obrona cywilna - podręcznik, gimnazjum, klas I-III. Ścieżka edukacyjna

W skład pakietu wchodzi program nauczania, podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów gimnazjum, którzy w ciągu trzech lat nauki powinni opanować wiadomości i umiejętności z zakresu ścieżki edukacyjnej "obrona cywilna". Autorzy położyli szczególny nacisk na zagadnienia związane z bezpieczeństwem w czasie pokoju, a więc na informacje o sposobach ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach (powodzią, pożarem, wichurą itd.), o ochronie ludności przed skutkami powodzi, pożaru i innych zagrożeń, a także o zasadach zachowania się w razie katastrof drogowych i kolejowych, o źródłach promieniowania jądrowego i jego skutkach. Wiele uwagi poświęcono zasadom udzielania


Bogusława Breitkopf, Zbigniew Worwa
Obrona cywilna - program nauczania, gimnazjum, klas I-III. Ścieżka edukacyjna

W skład pakietu wchodzi program nauczania, podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla uczniów.Program ścieżki edukacyjnej odpowiada w swych założeniach, celach i treściach "Podstawie programowej kształcenia ogólnego". Celem edukacyjnym tej ścieżki jest przygotowanie do współdziałania w przypadku wystąpienia zagrożenia zbiorowego. Autorzy proponowanego programu umieścili w nim zapis ogólnych i szczegółowych celów nauczania, treści merytorycznych niezbędnych do uzyskania zamierzonych osiągnięć w zakresie wiedzy, umiejętności i kształtowania postaw i nawyków, procedur osiągania celów i standardy kształcenia. Program kończą uwagi o jego realizacji, co w przypadku ścieżek edukacyjnych jest szczególnie ważne


Bogusława Breitkopf, Zbigniew Worwa
Obrona cywilna - zeszyt ćwiczeń, gimnazjum, klas I-III. Ścieżka edukacyjna

W skład pakietu dla gimnazjum wchodzi program nauczania, podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla ucznia.Zeszyt ćwiczeń jest ściśle związany z treściami podręcznika i stanowi jego uzupełnienie. Służy praktycznemu zastosowaniu zdobytej wiedzy, utrwalaniu wiadomości, porządkowaniu ich, doskonaleniu posiadanych umiejętności. Ćwiczenia mogą także posłużyć jako narzędzie samokontroli ucznia i kontroli postępów dokonywanej przez nauczyciela. Wykonanie zaproponowanych przez autorów zadań wymaga opanowania wiedzy teoretycznej, zawartej w podręczniku, ale prowadzi do zdobycia umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrożeń i osiągania możliwie dużej sprawności w działaniu.


Mariusz Kąkolewicz
Program edukacji czytelniczej i medialnej. Szkoła podstawowa i gimnazjumProgram. II i III etap edukacji

Ze względu na to, iż edukacja czytelnicza i medialna jest nowym obszarem nauczania w polskiej szkole, zaproponowany program nauczania podany został łącznie dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Powinno to pomóc nauczycielom szkoły podstawowej zorientować się w tym, jakie zagadnienia i zadania przewidziane są dla uczniów w gimnazjum. Nauczyciel gimnazjalny, rozpoczynający wprowadzanie ucznia w zagadnienia edukacji czytelniczej i medialnej w nowym typie szkoły, będzie mógł skorzystać na etapie przejściowym (najbliższe trzy lata) z niektórych zadań proponowanych dla szkoły podstawowej, może to pozwoli mu łatwiej osiągnąć cele zakładane dla gimnazjum. Edukacja czytelnicza i medialna jest ścieżką e


Krzysztof Zajączkowski
Program edukacji prozdrowotnej w klasach 4-6. Bezpieczeństwo-Zagrożenia-ProfilaktykaScenariusze zajęć

Jest to program zajęć do realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej Edukacja prozdrowotna, oparty na koncepcji wspierania rozwoju pełnego zdrowia, polegającej na podejmowaniu działań, które zmierzają do osiągnięcia przez człowieka stanu dobrego samopoczucia w czterech wymiarach zdrowia: fizycznym, psychicznym, społecznym i osobistym. Zgodnie z tą ideą oraz treściami zawartymi w Podstawach programowych opracowano materiały, na podstawie których każdy nauczyciel (bez dodatkowego przygotowywania się) będzie mógł przeprowadzić zajęcia z zakresu edukacji prozdrowotnej. Nauczyciel, oprócz podstawowych wiadomości teoretycznych dotyczących promocji zdrowia i profilaktyki, znajdzie tu wiele ciekawych sce


Ewa Nowel
Program PARTNER. Cywilizacja mediów. Reklama. Internet. Prezentacja. Scenariusze zajęć

Scenariusze jednostek metodycznych zawierają:cele lekcji, opis przebiegu zajęć, szczegółowe informacje o sposobach realizacji ćwiczeń, kierunki pracy dla zespołu międzyprzedmiotowego, adresy www tekstów źródłowych dla różnych przedmiotów i pozostałych ścieżek międzyprzedmiotowych.


Ewa Nowel
Program PARTNER. Cywilizacja mediów. Reklama. Internet. Prezentacja. Zeszyt ćwiczeń

Zadania umieszczone w zeszycie koncentrują się wokół trzech tematów: reklamy, Internetu i prezentacji. Służą przede wszystkim pokazaniu kontekstu współczesnych zjawisk komunikacyjnych oraz wpływu komunikacji pośredniej na zachowania ludzkie. Przekaz perswazyjny postrzegany jest jako akt komunikacji niechcianej i znak kultury, stąd wynika propozycja badania reklamy za pomocą narzędzi literaturoznawstwa. Internet został zaprezentowany jako największa arena komunikacyjna, na której ścierają się teorie naukowe i konfesyjne blogi.Zadania zostały podporządkowane potrzebom ucznia przygotowującego się do wewnętrznej matury i połączone z kształceniem umiejętności organizowania warsztatu pracy. Ostatn


Ewa Nowel
Program PARTNER. Liceum profilowaneEdukacja czytelnicza i medialna

Opis Program: zawiera opis sposobu realizacji celów i zadań edukacyjnych zawartych w podstawie programowej edukacji medialnej i przedmiotu "Przedsiębiorczość"; wspomaga realizację celów zawartych w podstawie programowej przedmiotów humanistycznych (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie) i ścieżek międzyprzedmiotowych "Uczestnictwo w kulturze" i "Edukacja europejska"; może być wykorzystany w innej niż liceum profilowane szkole ponadgimnazjalnej; ma modułową strukturę, która pozwala nauczycielowi realizować jego elementy w zależności od potrzeb przedmiotu i uczniów, co czyni go elastycznym, podatnym na adaptacje i ulepszenia; przygotowuje ucznia do uczestnictwa w życiu społeczeńst


Ewa Nowel
Program PARTNER. Media tradycyjne. Media elektroniczne. Scenariusze zajęć

Zeszyt ćwiczeń zawiera zestawy ćwiczeń, dzięki którym uczeń postawiony wielokrotnie w sytuacji nadawcy i odbiorcy pozna systemy komunikacyjne we współczesnym świecie. - Publikacja zawiera zestaw ćwiczeń, pozwalających uczniowi na poznanie i ocenianie szeregu zjawisk społecznych, które są ważnymi czynnikami kulturotwórczymi. - W wyniku realizacji zadań, uczeń będzie umiał: lepiej czytać tekst informacyjny, analizować strategie nadawcze w mediach, krytycznie oceniać źródła informacji z punktu widzenia odbiorcy (od tradycyjnych źródeł pisanych po hipertekst), dokonywać prezentacji z wykorzystaniem nagrań, plakatów, tekstów źródłowych, wykorzystywać Internet w samokształceniu.W książce dla naucz


Ewa Nowel
Program PARTNER. Media tradycyjne. Media elektroniczne. Zeszyt ćwiczeń

Zeszyt ćwiczeń zawiera zestawy ćwiczeń, dzięki którym uczeń postawiony wielokrotnie w sytuacji nadawcy i odbiorcy pozna systemy komunikacyjne we współczesnym świecie. - Publikacja zawiera zestaw ćwiczeń, pozwalających uczniowi na poznanie i ocenianie szeregu zjawisk społecznych, które są ważnymi czynnikami kulturotwórczymi. - W wyniku realizacji zadań, uczeń będzie umiał: lepiej czytać tekst informacyjny, analizować strategie nadawcze w mediach, krytycznie oceniać źródła informacji z punktu widzenia odbiorcy (od tradycyjnych źródeł pisanych po hipertekst), dokonywać prezentacji z wykorzystaniem nagrań, plakatów, tekstów źródłowych, wykorzystywać Internet w samokształceniu. W książce dla nauc


dr Joanna Angiel
Program ścieżki edukacyjnej dla gimnazjum. Edukacja ekologiczna

Skrócony opis      Program kontynuuje cele, treści i zadania programu ścieżki "Edukacja ekologiczna dla szkoły podstawowej". Oba programy łączy wspólny cel: poznawanie przez uczniów środowiska i jego problematyki od najbliższej im przestrzeni do dalszych regionów i tematyki światowej. Ponieważ dzieci obecnie uczące się w gimnazjum nie realizowały w szkole podstawowej programu tej ścieżki, proponowany jest wariant programu przejściowego dla gimnazjum, rozszerzony o niektóre cele i treści realizowane w szkole podstawowej nowego typu.


dr Joanna Angiel
Program ścieżki edukacyjnej dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Edukacja ekologiczna

Skrócony opis      Program zakłada realizację dwóch celów ogólnych edukacji ekologicznej w szkole podstawowej:* dostrzeganie zmian zachodzących w środowisku oraz ich wartościowanie, * rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.     Cele te powinny być realizowane w ramach poszczególnych przedmiotów. Program pozostawia dowolność podziału celów, treści i zadań na poszczególne lata


B. Kartuszyńska, D. Kitowska
Program ścieżki edukacyjnej. Edukacja ekologiczna w gimnazjum

Program "Przyjazna aura" został nagrodzony I nagrodą w Ogólnopolskim Konkursie na programyautorskie organizowanym przez miesięcznik "Aura", NFOŚ i Ministerstwo Środowiska - styczeń 2000 oraz I nagrodą w kategorii myśli twórczej w Ogólnopolskim Konkursie "Najlepsi w ekologii" organizowanym przez Zielony Sztandar - lipiec 2000.Program jest próbą ukazania, jak w ramach ścieżki ekologicznej można realizować holistyczne założenie, że "Ziemia wraz z żyjącymi na niej istotami jest tworem organicznym stanowiącym jedną całość".Jest to program, którego celem jest ułatwienie dziecku polisensorycznego postrzegania świata, poprzez optymalizację metod i warunków nauczania, tak aby stały się one bliskie dl


dr Joanna Angiel
Program ścieżki edukacyjnej. Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe Mazowsza dla gimnazjum

Program jest kontynuacją ścieżki opracowanej dla uczniów szkół podstawowych. Zaproponowano w nim spiralny układ niektórych treści, które realizowane będą w gimnazjum w innym kontekście i w bardziej pogłębiony sposób, niż to miało miejsce w szkole podstawowej.


Hanna Jakubowska
Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnienieńŚcieżka międzyprzedmiotowa. szkoła podstawowa i gimnazjum

Przeciwdziałanie uzależnieniom, zdrowy sposób odżywiania się, zdrowa psychika i postępowanie asertywne, radzenie sobie w sytuacjach trudnych oraz umiejętność świadomego dokonywania wyboru, to tylko niektóre ze scenariuszy lekcji jakie znalazły się w tym opracowaniu. Program promocji zdrowia można realizować w całości lub w części, we wszystkich klasach szkoły podstawowej i gimnazjum oraz w ramach ścieżki międzyprzedmiotowej edukacja prozdrowotna. Scenariusze lekcji wraz z materiałami teoretycznymi pomogą nauczycielowi lub pedagogowi szkolnemu ciekawie przeprowadzić lekcję wychowawczą oraz jednocześnie lepiej zrozumieć i poznać potrzeby swoich uczniów.


Krzysztof Zajączkowski
Promocja zdrowia w klasach IV-VI. Scenariusze zajęć - książka + CD

Jest to program zajęć do realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej Edukacja prozdrowotna, oparty na koncepcji wspierania rozwoju pełnego zdrowia, polegającej na podejmowaniu działań, które zmierzają do osiągnięcia przez człowieka stanu dobrego samopoczucia w czterech wymiarach zdrowia: fizycznym, psychicznym, społecznym i osobistym. Zgodnie z tą ideą oraz treściami zawartymi w Podstawach programowych? opracowano materiały, na podstawie których każdy nauczyciel (bez dodatkowego przygotowywania się) będzie mógł przeprowadzić zajęcia z zakresu edukacji prozdrowotnej. Nauczyciel, oprócz podstawowych wiadomości teoretycznych dotyczących promocji zdrowia i profilaktyki, znajdzie tu wiele ciekawych sc


Roman Domachowski
Regiony Polski - Gdańskie

Jest to jedna z monografii z serii "Regiony Polski". Stanowi cenne uzupełnienie treści podręczników geografii Polski zarówno na poziomie gimnazjum, jak i szkół ponadgimnazjalnych.Książka zawiera charakterystykę obszaru dawnych województw elbląskiego, gdańskiego i słupskiego. Czytelnik znajdzie w niej zarówno opis środowiska przyrodniczego, jak i gospodarki oraz miast regionu. Dodatkowo zamieszczono opis zagospodarowania oraz atrakcji turystycznych.


Zbigniew Makieła
Regiony Polski - Górny Śląsk

Monografia dotyczy historycznego regionu Górnego Śląska oraz Opolszczyzny. Zawiera charakterystykę: środowiska przyrodniczego, ze szczególnym naciskiem na geologiczne uwarunkowania przemysłu wydobywczego;największych miast regionu;zagospodarowania przemysłowego, rolniczego oraz transportowego.


Roman Malarz
Regiony Polski - Krakowskie

Kolejna książka z serii "Regiony Polski". To barwna monografia, poświęcona obszarowi obejmującemu dzisiejsze województwo małopolskie. Opracowanie to zainteresuje wszystkich tych, którzy chcą lepiej poznać historię i walory środowiska przyrodniczego oraz miejsce Małopolski w gospodarce i kulturze całego kraju.


Marianna Nowak, Jerzy Nowak
Regiony Polski - Lubelszczyzna

Książka jest niezwykle cennym źródłem informacji o Lubelszczyźnie. Przyjęty przez autorów zasięg regionu obejmuje dawne województwa: lubelskie, chełmskie i zamojskie.Opisane w opracowaniu zagadnienia obejmują m.in.:warunki naturalne,charakterystykę procesów demograficznych oraz największe miasta,rolnictwo, jako główną dziedzinę gospodarki,stan i zagożenia środowiska naturalnego,walory turystyczne.


Florian Plit
Regiony Polski - Mazowsze

Jedna z pierwszych monografii w serii "Regiony Polski". Zasięg Mazowsza przyjęty w opracowaniu obejmuje dawne województwa: płockie, skierniewickie, ciechanowskie, warszawskie, ostrołęckie i siedleckie.Autor w niezykle barwny sposób opisuje przyrodę regionu, historię i dzień dzisiejszy mazowieckich miast, gospodarkę i walory turystyczne, których nie brak w okolicach Warszawy.Liczne fotografie, mapy i wykresy statystyczne dodatkowo wzbogacają treść opracowania.


Elżbieta Marszałek
Regiony Polski - Pomorze Zachodnie

Książka z serii "Regiony Polski" zawiera informacje o powstałym z początku roku 1999 województwie zachodniopomorskim. Na treść tego barwnego dzieła składa się: Krótki zarys historii Pomorza Zachodniego Szczecin – stolica regionu Krainy geograficzne Ludność, jaka jest i skąd przybyła Gospodarka Pomorza Zachodniego z wyróżnieniem gospodarki morskiej Walory turystyczne regionu.Liczne oryginalne mapy i wykresy statystyczne wzbogacają monografię regionu, co sprawia, że jest ona niezwykle cennym źródłem informacji.


Jerzy Wrona
Regiony Polski - Rzeszowskie

Jest to barwna monografia, poświęcona Rzeszowszczyźnie, której obszar obejmuje głównie tereny dzisiejszego województwa podkarpackiego.Stanowi ona cenne uzupełnienie treści podręczników geografii Polski zarówno na poziomie gimnazjum, jak i liceum. Oprócz charakterystyki warunków naturalnych, rysu historycznego i gospodarki regionu autor wiele miejsca poświęca opisom atrakcji turystycznych, w tym Bieszczadom. Dodatkowym atutem są plany największych miast.


Florian Plit
Regiony Polski - Warmia, Mazury, Podlasie

Kolejna z barwnych i popularnych monografii dotyczy regionu określanego "zielonymi płucami Polski".Region będący przedmiotem opracowania obejmuje obszary dzisiejszych województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Autor w przystępny i ciekawy sposób oprowadza czytelnika po największych skarbach przyrody, omawia zagadnienia gospodarcze i demograficzne regionu.Dzięki bogatej treści książka ta stanowi cenne uzupełnienie podręczników geografii Polski zarówno na poziomie gimnazjum, jak i liceum.


Wojciech Stankowski
Regiony Polski - Wielkopolska

Niezwykle bogata monografia dotyczy szeroko pojętej Wielkopolski, która obejmuje dzisiejsze województwo lubuskie, wielkopolskie oraz częściowo dolnośląskie i kujawsko-pomorskie. Opracowanie jest cennym źródłem informacji o geologicznej i historycznej przeszłości regionu. Autor w niezwykle barwny sposób opisuje również znane i mniej znane zakątki Wielkopolski, co sprawia, że monografia staje się praktycznym przewodnikiem. Dodatkowym walorem publikacji są oryginalne i szczegółowe mapy regionu.


Urszula Grygier
Spotkania ekologiczne. Ścieżka ekologiczna w klasach IV-VI. Materiały pomocnicze dla nauczycieli

Podstawa Programowa zakłada bardzo duże znaczenie ścieżki edukacyjnej dla wychowania w zreformowanej szkole, definiując ścieżkę jako: zestaw treści i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym, których realizacja może odbywać się w ramach nauczania różnych przedmiotów lub w postaci odrębnych zajęć. Nikogo nie trzeba przekonywać o wielkim znaczeniu wychowawczym zagadnień ekologicznych, można się cieszyć, że tematyka doczekała się możliwości zrealizowania nie tylko w ramach zajęć pozalekcyjnych. Dzięki formie ścieżki ekologicznej treści ekologiczne wchodzą jako pełnoprawny element nauczania do zreformowanej szkoły.


Barbara Drwal
Ścieżka edukacyjna. Ojczyzny prywatne - arkadyjskie ojczyzny mityczne. Scenariusze zajęć

Zawierają propozycje scenariuszy zajęć z zakresu edukacji regionalnej i dziedzictwa kulturowego w regionie, dla szkół średnich. Pozycja zawiera też rozdział: Jak treści edukacji regionalnej wpisać można w plan rozwoju zawodowego.


Halina Gut
Ścieżka ekologiczna. SP. Klasy 4-6

Skrócony opisŚcieżka ekologiczna dla klas 4-6 to książka umożliwiająca realizację celów i treści ścieżki edukacyjnej Edukacja ekologiczna. Mogą ją wykorzystywać nauczyciele wszystkich niemal przedmiotów, na dowolnym etapie nauczania w całym 3-letnim cyklu. Zawiera ona wiele urozmaiconych ćwiczeń, wiersze i inscenizacje, które kształtują świadomość ekologiczną, właściwe zachowania i nawyki wobec przyrody oraz rozwijają wyobraźnię i wrażliwość uczniów.


Wiesława Żuchowska
Ścieżka medialna. Otoczenie informacyjne

Książka:obejmuje wyjaśnienia dotyczące istoty i zakresu samego pojęcia "otoczenie informacyjne", charakteryzuje szereg konkretnych zjawisk cywilizacyjnych, które stanowić powinny przedmiot zainteresowania szkolnej edukacji medialnej, oferuje 18 projektów zajęć, gruntownie uzasadnionych i sprawdzonych w klasach IV-VI szkoły podstawowej, a dotyczących kształcenia umiejętności orientowania się w "gąszczu informacji" współczesnej i waloryzowania rozmaitych w rozmaity sposób przekazywanych informacji, podpowiada, jak uczyć radzenia sobie w świecie "cywilizacji obrazkowej", w tym np. jak oswajać piktogramy, jak czytać instrukcje i inne teksty użytkowe, jak dystansować


Sawicka Teresa
Ścieżki edukacjne. Program. Gimnazjum. Edukacja medialna i czytelnicza. Klasy 1-3

Program podaje odpowiedzi na pytania: dlaczego trzeba uczyć o mediachi jak uczyć o mediach? Na program składają się: cele edukacji medialneji czytelniczej, tematyka zajęć i treści nauczania, sposoby osiągnięcia celóworaz zestaw podstawowych efektów kształcenia medialnego i czytelniczego.


Barbara Bleja-Sosna
Ścieżki edukacyjne - ćwiczenia, szkoła podstawowa, klasa 4

Materiały pomocnicze dla uczniów wiążące się z w/w poradnikiem. Pod kierunkiem nauczyciela dzieci poznają siebie, uczą się koleżeństwa, przyjaźni, asertywności i optymizmu.W osiągnięciu różnych celów młodemu człowiekowi powinien pomóc dorosły, rodzic i nauczyciel. Zbiór proponowanych ćwiczeń pod kierunkiem nauczyciela, ułatwi uczniom poznanie siebie i rozumienie innych. Nauczy ich wiary we własne umiejętności, pomoże rozwinąć optymizm oraz wolę pozytywnego myślenia i działania.


Barbara Bleja-Sosna
Ścieżki edukacyjne - ćwiczenia, szkoła podstawowa, klasa 5

Materiały pomocnicze dla uczniów wiążące się z w/w poradnikiem. Pod kierunkiem nauczyciela dzieci poznają siebie, uczą się koleżeństwa, przyjaźni, asertywności i optymizmu.W osiągnięciu różnych celów młodemu człowiekowi powinien pomóc dorosły, rodzic i nauczyciel. Zbiór proponowanych ćwiczeń pod kierunkiem nauczyciela, ułatwi uczniom poznanie siebie i rozumienie innych. Nauczy ich wiary we własne umiejętności, pomoże rozwinąć optymizm oraz wolę pozytywnego myślenia i działania.


Barbara Bleja-Sosna, Maria Składanowska
Ścieżki edukacyjne - ćwiczenia, szkoła podstawowa, klasa 6

Materiały pomocnicze dla uczniów wiążące się z w/w poradnikiem. Pod kierunkiem nauczyciela dzieci poznają siebie, uczą się koleżeństwa, przyjaźni, asertywności i optymizmu.W osiągnięciu różnych celów młodemu człowiekowi powinien pomóc dorosły, rodzic i nauczyciel. Zbiór proponowanych ćwiczeń pod kierunkiem nauczyciela, ułatwi uczniom poznanie siebie i rozumienie innych. Nauczy ich wiary we własne umiejętności, pomoże rozwinąć optymizm oraz wolę pozytywnego myślenia i działania.


praca zbiorowa
Ścieżki edukacyjne - poradnik, gimnazjum, część 1

Publikacja zawiera rozkłady materiału ścieżek (oprócz obrony cywilnej), stworzone na bazie "Podstaw programowych kształcenia ogólnego". Treści ścieżek wchodzą w skład egzaminu humanistycznego i matematyczno-przyrodniczego, dlatego tak istotna i niezbędna jest ich realizacja. Nauczyciel znajdzie w tym poradniku sposoby realizacji ścieżek edukacyjnych, wzory rozwiązań metodycznych, materiały pomocnicze, omówienie najciekawszych metod nauczania, a także wskazówki dotyczące celów, środków i ćwiczeń do poszczególnych lekcji.


praca zbiorowa
Ścieżki edukacyjne - poradnik, gimnazjum, część 2

Publikacja zawiera rozkłady materiału ścieżek (oprócz obrony cywilnej), stworzone na bazie "Podstaw programowych kształcenia ogólnego". Treści ścieżek wchodzą w skład egzaminu humanistycznego i matematyczno-przyrodniczego, dlatego tak istotna i niezbędna jest ich realizacja. Nauczyciel znajdzie w tym poradniku sposoby realizacji ścieżek edukacyjnych, wzory rozwiązań metodycznych, materiały pomocnicze, omówienie najciekawszych metod nauczania, a także wskazówki dotyczące celów, środków i ćwiczeń do poszczególnych lekcji.


praca zbiorowa
Ścieżki edukacyjne - poradnik, szkoła podstawowa

Poradnik przeznaczony jest dla nauczycieli pracujących z programami i podręcznikami Wydawnictwa ARKA. W opracowaniu ścieżek edukacyjnych uwzględnione zostały treści z "Podstawy programowej". Większość haseł programowych potraktowano spiralnie, powracając do nich w kolejnych klasach, w szerszym kontekście dostosowanym do możliwości percepcyjnych uczniów. Zaprezentowany układ poradnika umożliwia realizację ścieżek edukacyjnych według trzech sposobów: w postaci odrębnych zajęć przeznaczonych tylko na jej realizację; częściowa realizacja odbywa się w czasie odrębnych, modułowych, kilkugodzinnych zajęć, które dla ucznia będą ważnym punktem odniesienia, a pozostałe treści ścieżki wchłani


Barbara Bleja-Sosna
Ścieżki edukacyjne - poradnik, szkoła podstawowa, klasa 4

Materiały pomocnicze dla nauczycieli opracowane na podstawie programu "Kim jestem, kim mogę być?". W każdym poradniku znajduje się szczegółowy plan pracy oraz ponad 40 scenariuszy lekcji, które eksponują treści wychowawcze wszystkich ścieżek edukacyjnych do realizacji na lekcjach przedmiotowych i lekcjach z wychowawcą.


Barbara Bleja-Sosna
Ścieżki edukacyjne - poradnik, szkoła podstawowa, klasa 5

Materiały pomocnicze dla nauczycieli opracowane na podstawie programu "Kim jestem, kim mogę być?". W każdym poradniku znajduje się szczegółowy plan pracy oraz ponad 40 scenariuszy lekcji, które eksponują treści wychowawcze wszystkich ścieżek edukacyjnych do realizacji na lekcjach przedmiotowych i lekcjach z wychowawcą.


Barbara Bleja-Sosna, Maria Składanowska
Ścieżki edukacyjne - poradnik, szkoła podstawowa, klasa 6

Materiały pomocnicze dla nauczycieli opracowane na podstawie programu "Kim jestem, kim mogę być?". W każdym poradniku znajduje się szczegółowy plan pracy oraz ponad 40 scenariuszy lekcji, które eksponują treści wychowawcze wszystkich ścieżek edukacyjnych do realizacji na lekcjach przedmiotowych i lekcjach z wychowawcą.


Jadwiga ?ojek, Violetta Panfil
Ścieżki edukacyjne w szkole ponadgimnazjalnej

Poradnik dla nauczycieli pomocny w planowaniu dydaktycznym ścieżek edukacyjnych.Autorki, zachęcając do planowania zespołowego, omawiają jego etapy: określenie celów edukacyjnych, ustalenie tematyki w ramach poszczególnych przedmiotów, znalezienie elementów integrujących treści przedmiotowe, wybór sposobów realizacji oraz zaprojektowanie zajęć podsumowujących. Opisują ciekawe metody pracy z uczniami, podają przykłady dokumentowania i ewaluacji "ścieżek" (przez nauczycieli i koordynatorów). Propozycje planów dydaktycznych dotyczą następujących ścieżek edukacyjnych: Edukacja czytelnicza i medialna Edukacja ekologiczna Edukacja europejska Edukacja filozoficzna Edukacja prozdrowotna Edu


Barbara Bleja-Sosna
Ścieżki edukacyjne. Program. SP. "Kim jestem, kim mogę być?". Klasy 4-6

Program obejmuje wszystkie ścieżki edukacyjne, w tym cykl: Wychowanie do życia w rodzinie.W programie są opracowane wszystkie ścieżki edukacyjne:edukacja prozdrowotna edukacja ekologiczna edukacja czytelnicza i medialna Cykl wychowanie do życia w społeczeństwie:wychowanie do życia w rodzinie edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie wychowanie patriotyczne i obywatelskie Na program składają się cele edukacyjne, materiał nauczania, tematyka i treści, procedury osiągnięcia celów, kryteria oceny, przykładowe scenariusze lekcji oraz literatura.


pod red. M.Suchańskiej
Ścieżki edukacyjne. Teoria i praktykaMateriały do Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli

Opis Książka może być wykorzystana jako materiał do realizacji zajęć w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. Zawiera liczne diagramy, scenariusze i karty pracy, a także ankiety diagnostyczne i ewaluacyjne.Koncepcje zawarte w książce były dyskutowane i testowane praktycznie przez słuchaczy Studiów Podyplomowych prowadzonych w ramach grantów edukacyjnych MEN, realizowanych w Instytucie Fizyki Akademii Świętokrzyskiej (dawniej WSP w Kielcach) w latach 1998-2000. Do góry


Piotr Laskowski, Barbara Nartowska
Świat człowieka. Program bloku humanistycznego dla gimnazjumHistoria, język polski, kultura i tradycja, wychowanie obywatels

Program dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej pod numerem DKW-4014-82/99. Świat człowieka jest propozycją niestereotypowego, zintegrowanego sposobu nauczania przedmiotów humanistycznych wymienionych w Podstawie programowej. Materiał ułożony został według dwóch komplementarnych zasad: chronologicznej i problemowej. Każda epoka opisana jest więc w siedmiu działach:W świecie faktów W świecie idei W świecie fantazji W świecie emocji W świecie kreacji W poszukiwaniu prawdy Jak żyć?Dwa pierwsze działy powinien realizować historyk, dział trzeci, czwarty i piąty - polonista, ostatnie dwa działy mogą być realizowane przez filozofa lub polonistę. Dzięki skorelowaniu treści


Klemens Stróżyński
Technologia informacyjna w nowoczesnej szkolePoradnik dla humanistów i innych nauczycieli

Poradnik dla humanistów i innych nauczycieli. Autor przedstawia w nim technologię informacyjną jako "sztukę pozyskiwania, organizowania, przechowywania i przetwarzania informacji", którą warto wykorzystać do kształcenia kompetencji kluczowych w reformowanej szkole - wśród dzisiejszych "dzieci mediów". W książce omówione jest rozwiązywanie problemów wychowawczych, zarządzanie informacją, czytelnictwo i sposób prezentowania informacji.


Bogumiła Szeweluk-Wyrwa, Tadeusz Mosiek
Wielkopolska - moja mała ojczyzna. Zeszyt ćwiczeń, klasa I gimnazjum

W zeszycie znajduje się wiele ciekawych ćwiczeń i wiadomości z całego regionu, które dotyczą historii, geografii, etnografii, przyrody, a także językoznawstwa. Zeszyt ćwiczeń jest bogato ilustrowany - zawiera liczne zdjęcia, mapy oraz rysunki. Uczeń bliżej pozna postać Arkadego Fiedlera, a na koniec może sprawdzić swoją wiedzę na temat całego regionu w zabawie quizowej.


Bogumiła Szeweluk-Wyrwa, Tadeusz Mosiek
Wielkopolska - moja mała ojczyzna. Zeszyt ćwiczeń, szkoła podstawowa, klasa 4

Zeszyt ćwiczeń zawiera wiadomości z historii, geografii, przyrody i etnografii Wielkopolski. Znajdują się tu także legendy oraz opisy zabytków, ćwiczenia z gwarą. Uczeń dowie się również o wybitnym Wielkopolaninie Karolu Marcinkowskim.W zeszycie znajduje się wiele ćwiczeń, poleceń, zagadek i krzyżówek związanych tematycznie z Wielkopolską.


Bogumiła Szeweluk-Wyrwa, Tadeusz Mosiek
Wielkopolska - moja mała ojczyzna. Zeszyt ćwiczeń, szkoła podstawowa, klasa 5

Zeszyt ćwiczeń jest bogato ilustrowany i zawiera wiele ćwiczeń, poleceń i krzyżówek związanych tematycznie z Wielkopolską. Uczeń znajdzie tu wiele ciekawych informacji związanych z regionem, zgromadzonych pod wspólnym hasłem "Czy wiesz, że...". Cały zeszyt jest bogato ilustrowany, zawiera mapy i plany miast.


Bogumiła Szeweluk-Wyrwa, Tadeusz Mosiek
Wielkopolska - moja mała ojczyzna. Zeszyt ćwiczeń, szkoła podstawowa, klasa 6

Zeszyt zawiera wiadomości dotyczące całego regionu, zarówno historii, jak i geografii, etnografii, przyrody oraz językoznawstwa. Uczeń znajdzie tu wiele zdjęć, map i krzyżówek oraz ciekawostek ujętych pod wspólnym hasłem "Czy wiesz, że...".


Bogusław Dziadzia
Wpływ mediów. Konteksty społeczno-edukacyjne

Powszechnie uważa się, że wpływ mediów masowych jest rodzajem oszustwa. Mówiąc o oddziaływaniu mediów używa się zwykle sformułowań w rodzaju: manipulacja, dominacja, władza, ubezwłasnowolnienie, kłamstwo, uprzedmiotowienie, kontrola społeczna i wielu jeszcze innych pojęć – zwykle o pejoratywnym znaczeniu. Książka próbuje uporządkować zakres zjawisk wpływu mediów, przenosząc problem tego zjawiska z obszaru mediów na osobę wystawioną na ich wpływ. Praca skupia się na tych wątkach, w których odbiorca przekazu jest niemal ubezwłasnowolniony. Książka jest zilustrowana omówieniami filmów reklamowych jako typowych przekazów zawierających figury perswazyjne, co stanowi w niniejszym tekście egz


Będkowska Hanna
Wycieczka do lasu

Książka jest szczegółowo opracowaną i bogato ilustrowaną barwnymi zdjęciami propozycją gotowych scenariuszy 12 wycieczek do lasu w poszczególnych miesiącach roku. Podaje także tematy zajęć po wycieczce, pozwalające utrwalić zebrane wiadomości. Autorka, z wykształcenia leśnik, jest doświadczoną doradczynią w zakresie edukacji ekologicznej. W książce tej zwraca ona uwagę na różne aspekty ochrony lasu, korzyści płynących z lasu, jak i pracy leśnika.Z opracowania mogą korzystać nauczyciele, opiekunowie i rodzice zarówno dzieci młodszych, jak i młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Książka ta stanowi wartościową pomoc dla wszystkich osób odpowiedzialnych za edukację ekologiczną dzieci i młodzieży.


Anna Heine (pod red.)
Dolny Śląsk. Edukacja regionalna. Nasza szkoła

Zgodnie z zapisem w ustawie MEN nauczyciele są zobowiązani do zapoznawania uczniów z utworami pochodzącymi z regionu zamieszkania (w ramach tzw. edukacji regionalnej). Pedagodzy mają duży kłopot z wyszukaniem tych utworów.Ta publikacja wychodzi im naprzeciw. Jest to bowiem antologia utworów pochodzących z regionu Dolnego Śląska. Utwory zostały dobrane z uwzględnieniem wieku i zainteresowań młodego odbiorcy.Książka zawiera około 100 tekstów, których tematyka związana jest z Dolnym Śląskiem. Składa się z trzech rozdziałów:Rozdział 1: Legendy i podaniaPochodzą z większości dolnośląskich powiatów, a ich różnorodna tematyka prezentuje główne wątki charakterystyczne dla ludowych podań. Niektóre l


Hedwing Wilken
Dzieci stają się przyjaciółmi przyrody. Edukacja ekologiczna w przedszkolu i szkole podstawowejZabwy, pomysły i projekty

Dzieci stają się przyjaciółmi przyrody, jeśli potrafią szanować ją i traktować w sposób rozważny i przemyślany. Obcując z naturą, powinny posiąść umiejętność odkrywania jej tajemnic za pomocą zmysłów i uważnej obserwacji. Wychowawcy i nauczyciele, którzy pragną pomóc dzieciom w osiągnięciu odpowiedzialności i świadomości ekologicznej, znajdą w tej książce:wprowadzenie do elementarnej edukacji ekologicznej;wiele pomysłowych zabaw, ćwiczeń, opowiadań i wierszy, wspierających świadome postrzeganie ziemi, ognia, wody, powietrza, słońca, księżyca i gwiazd, lasu oraz kamieni;pomoce do przeprowadzanie rozmów z dziećmi;wskazówki do kształcenia ekologiczno-pedagogicznego; pomysły i projekty akcji, zw


pod red. Janiny Mazur
Dziedzictwo kulturowe w regionie MałopolskaŚcieżka edukacyjna

OpisKsiążka jest przeznaczona dla uczniów i nauczycieli do realizacji treści ścieżki edukacyjnej Edukacja regionalna - Dziedzictwo kulturowe w regionie. Została tak pomyślana i skonstruowana, aby przy dużej aktywności młodzieży wprowadzała ją - pod kierunkiem nauczycieli - w różnorodne dziedziny funkcjonowania tzw. małej ojczyzny teraz i w przeszłości. Książka zawiera wiele propozycji ćwiczeń i rozwiązań metodycznych, które wspomogą nauczyciela w kształtowaniu umiejętności zawartych w standardach egzaminacyjnych. Może być wykorzystywana w różnorodny sposób na lekcjach wielu przedmiotów, a także w pracy wychowawczej. Autorami pozycji są pracownicy Zakładu Dydaktyki Historii Akademii Pedagogic


Krzysztof Mroziewicz
Dziennikarz w globalnej wiosce

W książce "Dziennikarz w globalnej wiosce" Krzysztof Mroziewicz dzieli się swoimi doświadczeniami zdobytymi podczas wieloletniej kariery zawodowej. Jest to podręcznik dla studentów dziennikarstwa w formie eseju, uwzględniający elementy typowe dla podręcznika, ale nie ograniczający się do prostej dydaktyki i definicji. Publikacja ma ułatwić Czytelnikowi zrozumienie roli mediów we współczesnym świecie, przedstawia przy tym krytyczną analizę polityki.Autor przedstawia najważniejsze gatunki dziennikarskie, dzieli się wiedzą na temat pracy korespondenta zagranicznego, którym był przez wiele lat. Prezentuje warsztat dziennikarski wybitnych pisarzy: E. Hemingwaya, G. Garcii Mrqueza, M. Vargasa Llo


Joanna Karczewska
Edukacja czytelnicza i medialna - poradnik, gimnazjum, klasy 1-3

Opracowanie jest materiałem pomocniczym do realizacji ścieżki edukacyjnej dla nauczycieli języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, nauczycieli bibliotek, wychowawców klas. Poradnik jest zgodny z programem DKW-4014-46/00. Autorka książki przedstawia propozycje scenariuszy lekcji do pracy z uczniami na lekcjach, poruszając szereg tematów związanych z mediami ich rolą, kulturą masową, książką we współczesnym świecie.Spis treści tematów lekcji:Nadaję komunikat - porozumiewam się.Komunikat dla mas - jego cele i warunki istnienia.Co trzeba wiedzieć o kulturze masowej?O pozycji między kulturą masową a popularną w wierszu Zbigniewa Herberta pt. "Pan Cogito a pop".Patrzymy na świat uważni


Ewa Grodecka, Hanna Sokołowska
Edukacja czytelnicza i medialna w szkole podstawowej i gimnazjumPoradnik dla nauczycieli realizujących ścieżki międzyprzedmiotow

Spis treści:Rozdział 1. Cele i sposoby integracji wiedzy Potrzeba integracji w nauczaniu Sposoby nauczania zintegrowanego Kształcenie zintegrowane Rozdział 2. Procedura tworzenia planu dydaktycznego ścieżek edukacyjnych Analiza Podstawy programowej Organizacja zespołu nauczycielskiego Rozdział 3. Rozkład materiału Edukacji czytelniczej i medialnej w szkole podstawowejRozdział 4. Przykładowe scenariusze zajęćRozdział 5. Edukacja czytelnicza i medialna w gimnazjumRozdział 6. Rozkład materiału w cyklach tematycznychRozdział 7. Scenariusze zajęć z zastsowaniem metod aktywizującychRozdział 8. Dlaczego warto stosować aktywizujące metody nauczania?Rozdział 9. Słowniczek wybranych metod aktywizujący


Papierska Wiesława, Tomkiewicz Barbara
Edukacja czytelnicza i medialna. Poradnik dla nauczycieli bibliotekarzy.

Spis treści: Wprowadzenie     I.   etap edukacyjny - kształcenie zintegrowane (klasy I-III)     II.  etap edukacyjny (klasy IV-VI)     III. etap edukacyjny (gimnazjum) Uwagi metodyczne Scenariusze     Scenariusze - I etap edukacyjny     - Jesień     - Kubek     - Lalka     Scenariusze - II etap edukacyjny     - Juliusz Słowacki i Fryderyk Chopin     - Mazowsze     Scenariusze - III etap edukacyjny     - Grecja Starożytna    &


praca zbiorowa
Edukacja edukacji, czyli o ścieżkach międzyprzedmiotowych w gimnazjum - program

Zawiera trzyletni harmonogram realizacji ścieżek edukacyjnych Prezentuje propozycje scenariuszy lekcji pokazujących, w jaki sposób realizować w gimnazjum na poszczególnych przedmiotach zakresy ścieżek edukacyjnych Przedstawia rozkład godzin wychowawczych podzielony na trzy lata nauki


Ewa Pilichowska-Kazimierska, Tadeusz Wojciechowski
Edukacja ekologiczna - podręcznik, gimnazjum. Zieloną ścieżką przez geografię

Jest to podręcznik przeznaczony do realizacji ekologicznej ścieżki edukacyjnej w gimnazjum, zgodny z "Podstawą programową" oraz programem ekologicznej ścieżki edukacyjnej. Autorzy wskazują, jak na podstawie treści geograficznych, związanych zwłaszcza z najbliższą okolicą ucznia, można chronić Ziemię przed zanieczyszczeniem i degradacją. Szczególną rolę w tym dziele mogą odegrać uczniowie - przyszli gospodarze kraju. Podręcznik może być wykorzystywany zarówno na lekcjach geografii, jak też na specjalnych lekcjach poświęconych zagadnieniom ekologicznym w ramach "zielonych szkół" lub wycieczek oraz na zajęciach terenowych. Szczegóły dotyczące sposobów wykorzystania podręcznika na tych zajęciach


Barbara Plichta
Edukacja ekologiczna - scenariusze, klasy 4-6, ścieżki edukacyjne

Scenariusze są adresowane głównie do nauczycieli przyrody, którzy wspólnie z nauczycielami innych przedmiotów chcieliby realizować z uczniami tematykę związaną z szeroko pojętą ochroną środowiska. W konstrukcji scenariuszy szczególną uwagę zwrócono na kompleksowe postrzeganie przyrody łącząc treści takich dziedzin wiedzy jak biologia i geografia oraz wykorzystując umiejętności zdobywane przez uczniów podczas nauki innych przedmiotów. Zaproponowano różne formy i metody pracy z uczniami.


Bogucka Bogusława
Edukacja ekologiczna w klasach 1-3Książka metodyczna. Program Recenzja Ewaluacja

Recenzja      To jest niezwykła książka bardzo niezwykłej Autorki. Nie dlatego, że jest oparta na programie autorskim, bo takich programów jest już w raju niemało. Imponująca jest niesamowita wręcz kreatywność i pracowitość Autorki. To, co ona "wyprawia" ze swoimi podopiecznymi, zapiera dech w piersiach. Jest istnym gejzerem pomysłów. Dokumentacja fotograficzna to setki zdjęć wypełniających ogromną tekę. Nie wyobrażam sobie nauczycieli, którzy nie mogliby czerpać z tej książki pełnymi garściami - przez lata.Jan Kropiwnicki Do góry


Jan Kąkol
Edukacja ekologiczna w szkole podstawowej - ścieżka międzyprzedmiotowa

Książka jest przeznaczona dla nauczycieli wszystkich przedmiotów i dyrektorów szkół podstawowych. W jednej publikacji znajduje się:program nauczania "Wspólne życie" - wyróżniony w konkursie czasopisma "Aura",poradnik dla nauczyciela,karty pracy dla uczniów. Karty pracy obejmują propozycje zajęć z pięciu tematów realizowanych na lekcjach ze wszystkich przedmiotów w klasach 4-6 szkoły podstawowej. Ponadto książka zawiera propozycje zajęć wyzwalających w uczniach inicjatywy do podjęcia działań na rzecz środowiska, propozycje projektów samodzielnej pracy uczniów oraz wykaz literatury. Tematy kart pracy: Wpływ codziennych czynności i zachowań w domu, szkole, miejscu zabawy i pracy na stan środowi


Michalina Lubelska , Mariola Tracz
Edukacja europejska - program nauczania, szkoła ponagimnazjalna

Realizacja programu zapewni uczniom zdobycie rzetelnych informacji o historii i funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pozwoli określić pojęcie tożsamości europejskiej oraz wskazać miejsce i zadania Polski w Europie.


Bronisław Siemieniecki, Kazimierz Wenta
Edukacja medialna

Niniejsza książka jest pierwszym w Polsce podręcznikiem akademickim, który próbuje uporządkować i naświetlić problemy nowoczesnych mediów elektronicznych w aspekcie cywilizacyjnym, kulturowym, edukacyjnym. Burzliwy rozwój technologii informacyjnych i mass mediów oraz ich rozpowszechnienie, spowodował, że naukowa analiza tych zjawisk, jako dziedzina interdyscyplinarnych badań humanistycznych, jest zawsze opóźniona. Dotyczy to m.in. badań aksjologicznych, socjologicznych, etycznych i pedagogicznych, które odnoszą się nie tylko do suchej teorii, lecz również konsekwencji praktycznych. W książce autorzy odwołują się do uwarunkowań natury cywilizacyjnej i kulturowej, analizują rolę hipermediów


Sawicka Teresa
Edukacja medialna i czytelnicza - poradnik, szkoła podstawowa, klasy 4-6

Materiały pomocnicze, które pomogą nauczycielom uczyć o mediach. W poradniku jest szczegółowy plan pracy edukacyjnej oraz propozycje scenariuszy lekcji i zalecana literatura. Książka polecana szczególnie nauczycielom biblioteki i polonistom.


Stanisław Juszczyk, pod red.
Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym

Przedstawione w pracy zbiorczej artykuły stanowią wybrane i wnikliwie zrecenzowane wystąpienia uczestników XX Sekcji o nazwie "Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym", obradującej na IV Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym w Olsztynie we wrześniu 2001 r., którego myśl przewodnia brzmiała: Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie. Sekcji XX przewodniczyli: prof. zw. dr hab. Wacław Strykowski (UAM) oraz redaktor niniejszej pracy zbiorczej. W ogólności zaprezentowane w Sekcji XX prace można podzielić na: teoretyczne i empiryczne. W przedstawionych koncepcjach pedagogikę medialną postrzega się jako naukę interdyscyplinarną o kontrolowanym i intencj


Ewa Grzesiak, Renata Janicka-Szyszko
Edukacja medialna. Scenariusze zajęć

Żyjemy w świecie mediów i informacji. Nie zawsze umiemy we właściwy sposób ocenić docierające do nas przekazy. Tym bardziej nie potrafią tego młodzi ludzie, chłonąc treści, jakie nam przekazują telewizja i Internet. Aby nauczyć ich adekwatnego stosunku do mediów, warto wykorzystywać lekcje wychowawcze i prowokować przemyślenia uczniów na ten temat. Autorki, tworząc scenariusze godzin wychowawczych poświęconych określonym zagadnieniom problemowym, nie oferują uproszczonych środków zaradczych, ale starają się inspirować poprzez podanie przykładów i obszerną literaturę, na której bazują, do twórczych poszukiwań w zakresie zorganizowania lekcji i znalezienia porozumienia z uczniami. Ewa Grzesiak


pod red.
Edukacja międzykulturowa

Głównym przesłaniem edukacji międzykulturowej jest lepsze rozumienie własnych reakcji i postaw w konfrontacji z odmiennością kulturową oraz uczenie wspólnego bycia obok siebie pomimo różnic. Wychowanie w tolerancji wobec różnorodności kulturowych, które wzbogacają społeczeństwa demokratycznej Europy, przeciwdziałanie ksenofobii i rasizmowi to wyzwania, przed którymi stają nauczyciele wszystkich krajów europejskich. Edukacja młodzieży pozbawionej uprzedzeń i stereotypów narodowościowych, a jednocześnie świadomej olbrzymiej wartości dziedzictwa kulturowego powinna stanowić priorytet każdej szkoły. "Edukacja międzykulturowa. Poradnik dla nauczyciela" adresowana jest do nauczycieli różnych przed


Bogusława Breitkopf, Zbigniew Worwa
Edukacja prozdrowotna - podręcznik, szkoła podstawowa, klasy 4-6, ścieżka edukacyjna

W skład pakietu dla klas 4-6 szkoły podstawowej wchodzą: program nauczania, podręcznik i zeszyt ćwiczeń.Materiał przedstawiony w podręczniku służy realizacji celów edukacji prozdrowotnej w ciągu trzech lat, w szczególności rozbudzaniu zainteresowania dziecka własnym zdrowiem i rozwojem, a także ułatwieniu nabywania podstawowych umiejętności dbania o własne zdrowie. Autorzy zawarli w treści podręcznika wiele wiadomości o tym, jak dzieci powinny się zachowywać w różnych sytuacjach, zagrażajacych ich zdrowiu i bezpieczeństwu. Uczniowie znajdą tu informacje o bezpiecznym korzystaniu z urządzeń elektrycznych i źródeł energii, o zasadach postępowania z niebezpiecznymi przedmiotami, ale też poznają


Bogusława Breitkopf, Zbigniew Worwa
Edukacja prozdrowotna - zeszyt ćwiczeń, szkoła podstawowa, klasy 4-6, ścieżka edukacyjna

W skład pakietu dla klas 4-6 szkoły podstawowej wchodzą: program nauczania, podręcznik i zeszyt ćwiczeń.Zeszyt zawiera różnorodne ćwiczenia i zadania, zróżnicowane pod względem trudności, które służą utrwalaniu umiejętności i kontroli poprawności działania w określonych sytuacjach: gdy uczeń znajdzie niewypał czy niewybuch, gdy kolega wymaga pomocy, ponieważ źle sie poczuł, skaleczył, gdy trzeba odmówić komuś w jakiejś sytuacji itd. Ćwiczenia i ich układ są zintegrowane z treściami podręcznika.


Gabriel Adamczyk
Edukacja prozdrowotna. Program. Kl. 4-6

Program edukacji prozdrowotnej zatwierdzony do użytku szkolnego przez MEN i wpisany do wykazu programów nauczania dla II etapu kształcenia. Program ścieżki edukacyjnej "Edukacja prozdrowotna dla klas 4-6 szkoły podstawowej" jest dostosowany do "Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów" z 15 lutego 1999 roku.Edukacja prozdrowotna jest ważnym elementem działalności szkoły w drugim etapie edukacji. Powinna sprzyjać wszechstronnemu fizycznemu i psychicznemu rozwojowi uczniów. Proponowany Państwu program zawiera zapis celów nauczania, treści merytorycznych umożliwiających ich realizację, wskazówki metodyczne ułatwiające pracę, a także określa pla


Grzegorz Odoj, Andrzej Peć
Edukacja regionalna - karty pracy, szkoła ponadginazjalna. Dziedzictwo kulturowe w regionie

Główne walory kart pracyproponowane ćwiczenia wskazują uczniom relacje zachodzące między dziedzictwem kulturowym ich społeczności regionalnych a kulturą polską i kulturami innych narodów umożliwiają uczniom samodzielne i twórcze poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie regionalnego, narodowego i europejskiego dziedzictwa kulturowego


dr Joanna Angiel
Edukacja regionalna - program ścieżki edukacyjnej, szkoła podstawowa. Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe Mazowsza

Program powstał na podstawie uniwersalnego programu ogólnopolskiego Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie. Dotyczy on obszaru historycznego Mazowsza, a zatem zaliczyć do niego można ziemię łowicką, ziemię rawską, Kurpie oraz część Podlasia. Nauczyciele uczący na tych obszarach mogą realizować niniejszy program, mimo że ich miasto należy obecnie do innego województwa.


dr Joanna Angiel, Ewa Repsch
Edukacja regionalna - program, dziedzictwo kulturowe w regionie

Celem programu obejmującego wszystkie etapy edukacyjne jest kształcenie młodego pokolenia Polaków w zakresie dziedzictwa kulturowego, przekazywanie dzieciom i młodzieży tradycji narodowych oraz pielęgnowanie, kultywowanie i rozwijanie tych tradycji. Program będzie pomocny w wyposażeniu ucznia w wiedzę o tradycji kulturowej własnego regionu, kraju i świata, a także w rozbudzaniu zdolności twórczych i możliwości artystycznych oraz wrażliwości na drugiego człowieka.


Maria Bartoszewska
Edukacja regionalna - program, szkoła podstawowa. Lubelskie. Dziedzictwo kulturowe w regionie

Zalety programu nauczania:zgodny z Podstawą programową zawiera szczegółowo opracowane cele edukacyjne kształcenia regionalnego w sposób ogólny przedstawia walory przyrodnicze, kulturowe, społeczne i gospodarcze środowiska najbliższego dziecku zawiera szczegółową charakterystykę geograficzną, historyczną i kulturową regionu lubelskiego przedstawia metody ewaluacji założonych osiągnięć uczniów oraz literaturę


Jolanta Kuklińska, Jerzy Osiecki
Edukacja regionalna - program, szkoła podstawowa. Świętokrzyskie - skarby Ziemi, serce Polski. Dziedzictwo kulturowe w regionie

Rozwija cele oraz treści zawarte w Podstawie programowej. Proponowane tematy mogą zostać włączone do różnych przedmiotów nauczania lub być realizowane w ramach odrębnego modułu. Daje możliwość zdobywania i pogłębiania wiedzy o własnym regionie i jego kulturowym dziedzictwie, sprzyja kształceniu postaw humanistycznych i patriotycznych.


Wiesław Srokosz, Krystyna Szmigiel
Edukacja regionalna - program, szkoła ponadgimnazjalna. Dziedzictwo kulturowe w regionie Małopolskaliceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum

Układ programu, jego struktura są przykładem całościowego, zintegrowanego sposobu oceniania przestrzeni, w której zachodzą przemiany strukturalne, społeczne, demograficzne, a zachowany ciąg dziejów ukazuje globalne powiązania regionu.


Urszula Biskup, Hanna Friedel
Edukacja regionalna - program, szkoła ponadgimnazjalna. Mazowsze - moja mała ojczyzna

Program zatytuowany Mazowsze - moja mała Ojczyzna adresowany jest do nauczycieli liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i szkół technicznych, którzy swoją pracę dydaktyczną i wychowawczą chcieliby wzbogacić temetyką regionalną.Ze względu na wielkość Mazowsza, jego bogactwo kulturowe i dziedzictwo historyczne nie sposób w tego typu opracowaniu wymienić wszystkie obiekty, ciekawe miejsca i osobowości nadające specyficzny charakter całemu regionowi i stanowiące o jego roli w rozwoju kraju. Stąd zawarte w programie tematy powinny być traktowane jako propozycje, które mog i powinny być aktywnie rozwijane przez nauczycieli prowadzących nauczanie regionalne.Zachęcamy, aby realizacja powyżs


Barbara Woynarowska (pod red.)
Edukacja zdrowotnaPodręcznik akademicki

Podręcznik przedstawia teorię i metodykę współczesnej edukacji zdrowotnej. Omawia główne definicje, podejścia i koncepcje zdrowia oraz sposoby promocji prozdrowotnego stylu życia. Przybliża też historię, ewolucję i podstawy teoretyczne dyscypliny. Ponadto książka zawiera przykłady ćwiczeń i scenariuszy zajęć, narzędzia do ewaluacji wyników oraz literaturę przedmiotu, w tym dostępne programy edukacyjne. Podręcznik ujmuje edukację zdrowotną w szerokim kontekście współczesnej promocji zdrowia. Dostarcza praktycznych wskazówek metodycznych ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego, zapobiegania zachowaniom ryzykownym i edukacji seksualnej.


Halina Gut
Elementariusz ekologiczny - kształcenie zintegrowane

Jest to książka pomocnicza do nauczania początkowego. Nie ma w niej podziału na klasy, co ułatwia pracę nauczycielowi, który sam decyduje, na jakim poziomie realizuje określone treści. "Elementariusz ekologiczny" w sposób przystępny wprowadza dziecko w świat przyrody i uświadamia mu występujące w nim związki i zależności. Kształtuje i rozwija wrażliwość na piękno świata, w którym człowiek jest częścią natury, pomaga w zrozumieniu przez dziecko konieczności ochrony przyrody i występowania w obronie Ziemi. Elementariusz ma bardzo bogatą szatę graficzną. Są w nim zamieszczone zdjęcia i rysunki, które przedstawiają świat w sposób rzeczywisty, oraz rysunki o zabarwieniu humorystycznym.


Jerzy Pilikowski
Filozofia - ścieżka edukacyjna, gimnazjum

OpisProgramy nauczania, wprowadzone w ramach reformy oświaty, przewidują ścieżki edukacyjne o charakterze międzyprzedmiotowym. Jedną z takich ścieżek jest edukacja filozoficzna. Winna być ona realizowana na wszystkich przedmiotach. Matematycy nie powinni zapominać o filozoficznych podstawach swej dyscypliny. Na fizyce w oczywisty sposób dotykamy światopoglądowych zagadnień, jak wieczność i nieskończoność wszechświata, pojęcie materii, czy zasadność praw przyrody. Etyka to dyscyplina w pełni filozoficzna. Problem Boga nieuchronnie pojawi się na lekcjach religii. Jednak główny ciężar filozoficznego edukowania w gimnazjum spadnie na polonistów i historyków, jako nauczycieli odpowiedzialnych za


Agnieszka Ogonowska
Galaktyka po Gutenbergu. Reportaż z podróży kulturowych.

Książka przeznaczona dla:nauczycieli języka polskiego w szkołach podstawowych i gimnazjach realizujących międzyprzedmiotową ścieżkę czytelniczo-medialnej),studentów kierunków humanistycznych i społecznych (polonistyka, kulturoznawstwo, dziennikarstwo i socjologia),osób zainteresowanych przemianami zachodzącymi we współczesnej kulturze pod wpływem mediów.Lektura książki pomaga zrozumieć najważniejsze zjawiska współczesnej kultury audiowizualnej oraz przygotować do jej krytycznego odbioru i głębokiej analizy.Wszystkie zagadnienia teoretyczne przedstawione w książce odwołują się do konkretnych przykładów medialnych: reklam, programów telewizyjnych czy filmów.


Anna ?aszkiewicz
Godziny wychowawcze - ścieżki edukacyjne. Zeszyt ćwiczeń, gimnazjum, klasa 3

Jest to nowy i praktyczny pomysł realizacji ścieżek edukacyjnych podczas godzin wychowawczych.Treści ścieżek edukacyjnych łączą się w naturalny sposób z zadaniami wychowawczymi szkoły. Ponadto realizacja ścieżek edukacyjnych i wypełnianie zadań wychowawczych należy do obowiązków wszystkich nauczycieli, niezależnie od nauczanego przedmiotu. Z tego właśnie powodu w gronie nauczycieli pracujących w kilku kujawskich szkołach powstał pomysł wykorzystania godzin wychowawczych do uzyskania wspólnego celu. Jest nim wychowanie młodego człowieka w poczuciu świadomości swego miejsca w społeczeństwie i odpowiedzialności za otoczenie, w którym żyje.Proponujemy wykorzystanie w tym celu zeszytów ćwiczeń uc


B. Kartuszyńska, D. Kitowska
Jak konstruować ścieżkę ekologiczną w gimnazjum ?

Poradnik dla nauczyciela zawiera program "Przyjazna aura" nagrodzony I nagrodą w Ogólnopolskim Konkursie na programy autorskie organizowanym przez miesięcznik "Aura", NFOŚ i Ministerstwo Środowiska - styczeń 2000 oraz I nagrodą w kategorii myśli twórczej w Ogólnopolskim Konkursie "Najlepsi w ekologii" organizowanym przez Zielony Sztandar - lipiec 2000.


Maria Bartoszewska
Lubelszczyzna. Regionalna ścieżka edukacyjna. Zeszyt dla szkoły podstawowej. Klasa 4-6

Przekazuje uczniom kompendium wiedzy dotyczącej powstania, kształtowania się i rozwoju ich małej ojczyzny - ziemi lubelskiej. Uświadamia wartości związane z dziedzictwem kulturowym Lubelszczyzny (z barwną historią tego regionu, z działalnością wybitnych przedstawicieli nauki, literatury, sztuki).


Janusz Gajda
Media w edukacji

Nie bez powodu Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło do szkół obowiązkowy przedmiot – edukację medialną. Dynamiczny rozwój masmediów i hipermediów ma dominujące znaczenie w dokonujących się kulturowo przemianach. Media te decydują o istocie i charakterze kultury popularnej, intensyfikują procesy globalizacji, ale i sprzyjają procesowi odwrotnemu – personalizacji produkcji i odbioru. W niebywałym zakresie upowszechniają kulturę, zaspokajają i kreują potrzeby, zainteresowania, upodobania i nie pozostają bez wpływu na stymulowanie i przewartościowywanie postaw twórczych.Podręcznik ten powinien być wykorzystany przez nauczycieli liceów, studentów kierunków humanistycznych oraz


Piotr T. Nowakowski
Modele człowieka propagowane w czasopismach młodzieżowychAnaliza antropologiczno-etyczna

Pisma przeznaczone dla młodzieży odgrywają ważną rolę ze względu na cechy swej publiczności, którą stanowi pokolenie dopiero wkraczające w dorosłe życie. Pojawiają się tym samym liczne kontrowersje i pytania. Osoby odpowiedzialne za wychowanie zastanawiają się między innymi nad kwestią: na ile owe media odgrywają pozytywną rolę - preferują ambitną twórczość, realizują funkcje edukacyjne i kształcą charakter, w jakim zaś stopniu sprzyjają degradacji umysłowej i moralnej młodych czytelników.Piotr Tomasz Nowakowski próbuje odpowiedzieć na pytanie, jakie normy i wartości moralne są propagowane w czasopismach młodzieżowych. W analizie opiera się na dziesięciu tytułach: "Bravo", "Bravo Girl!", "Cl


Wiesław Srokosz, Krystyna Szmigiel
Mój region - Małopolska. Zeszyt edukacji regionalnej, szkoła podstawowa, klasy 4-6

Do edukacji regionalnej proponujemy nową pozycję, dostosowaną do "Podstawy programowej..." oraz programu edukacji regionalnej - dziedzictwo kulturowe w regionie opracowanego przez M.K. Szmigel i W. Srokosza. Autorami opracowania są nauczyciele i metodycy z Krakowa. Publikacja łączy zalety podręcznika i zeszytu ćwiczeń. Służy do realizacji treści dotyczących regionu, w którym mieszka uczeń. Ściśle zintegrowana treść spaja w jedną całość zagadnienia geograficzne, biologiczne, fizyczne, historyczne, kulturowe i dotyczące wiedzy o społeczeństwie.


Joanna Angiel, Maria Podlasiecka
Mój region - Mazowsze. Zeszyt edukacji regionalnej, szkoła podstawowa, klasy 4-6

Zeszyt ten został napisany do programu "Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe Mazowsza" autorstwa Joanny Angiel. ?ączy w sobie cechy podręcznika i klasycznego zeszytu ćwiczeń. Autorki w ciekawy i niekonwencjonalny sposób zachęcają do poszukiwania swoich korzeni, do odkrywania dziejów i atrakcji najbliższej okolicy oraz całego Mazowsza. Uczeń odkrywa pochodzenie nazw ulic w swojej miejscowości, ma okazję poczuć się współgospodarzem tego fragmentu przestrzeni geograficznej, w której żyje.


Małgorzata Basińska, Ewa Grodecka
Nasza mała ojczyzna – Lubelszczyzna. Zeszyt ćwiczeń, gimnazjum

Zeszyt ćwiczeń jest propozycją wspierania i ukierunkowania rozwoju gimnazjalisty. Dobór treści i układ zeszytu ułatwia korzystanie z zasobów informacyjnych regionalnej spuścizny kulturowej oraz pozwala na integrację różnych dziedzin wiedzy.Uczeń wędrując po miasteczkach południowo-wschodniej Polski, poznaje legendy, historię tego regionu oraz zakamarki roztoczańskiego krajobrazu i poleskich jezior.


Piotr Drzyzga (pod red.)
Nowe media a tradycyjne środki przekazuBibliografia 230 artykułów

Trwająca przez cały wiek XX ekspansja nowych mediów, ich niebywały rozwój na początku obecnego stulecia, a także konfrontacja z tradycyjnymi środkami przekazu, skłania do refleksji różnorakiej natury. Z tego względu autorzy niniejszego opracowania przyglądają się wielu nowym zjawiskom i przeobrażeniom zachodzącym we współczesnej kulturze, wywołanym przede wszystkim pojawieniem się wszelkiego rodzaju cybermediów z fenomenem internetu na czele.


Bogusława Breitkopf, Zbigniew Worwa
Obrona cywilna - podręcznik, gimnazjum, klas I-III. Ścieżka edukacyjna

W skład pakietu wchodzi program nauczania, podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów gimnazjum, którzy w ciągu trzech lat nauki powinni opanować wiadomości i umiejętności z zakresu ścieżki edukacyjnej "obrona cywilna". Autorzy położyli szczególny nacisk na zagadnienia związane z bezpieczeństwem w czasie pokoju, a więc na informacje o sposobach ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach (powodzią, pożarem, wichurą itd.), o ochronie ludności przed skutkami powodzi, pożaru i innych zagrożeń, a także o zasadach zachowania się w razie katastrof drogowych i kolejowych, o źródłach promieniowania jądrowego i jego skutkach. Wiele uwagi poświęcono zasadom udzielania


Bogusława Breitkopf, Zbigniew Worwa
Obrona cywilna - program nauczania, gimnazjum, klas I-III. Ścieżka edukacyjna

W skład pakietu wchodzi program nauczania, podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla uczniów.Program ścieżki edukacyjnej odpowiada w swych założeniach, celach i treściach "Podstawie programowej kształcenia ogólnego". Celem edukacyjnym tej ścieżki jest przygotowanie do współdziałania w przypadku wystąpienia zagrożenia zbiorowego. Autorzy proponowanego programu umieścili w nim zapis ogólnych i szczegółowych celów nauczania, treści merytorycznych niezbędnych do uzyskania zamierzonych osiągnięć w zakresie wiedzy, umiejętności i kształtowania postaw i nawyków, procedur osiągania celów i standardy kształcenia. Program kończą uwagi o jego realizacji, co w przypadku ścieżek edukacyjnych jest szczególnie ważne


Bogusława Breitkopf, Zbigniew Worwa
Obrona cywilna - zeszyt ćwiczeń, gimnazjum, klas I-III. Ścieżka edukacyjna

W skład pakietu dla gimnazjum wchodzi program nauczania, podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla ucznia.Zeszyt ćwiczeń jest ściśle związany z treściami podręcznika i stanowi jego uzupełnienie. Służy praktycznemu zastosowaniu zdobytej wiedzy, utrwalaniu wiadomości, porządkowaniu ich, doskonaleniu posiadanych umiejętności. Ćwiczenia mogą także posłużyć jako narzędzie samokontroli ucznia i kontroli postępów dokonywanej przez nauczyciela. Wykonanie zaproponowanych przez autorów zadań wymaga opanowania wiedzy teoretycznej, zawartej w podręczniku, ale prowadzi do zdobycia umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrożeń i osiągania możliwie dużej sprawności w działaniu.


Mariusz Kąkolewicz
Program edukacji czytelniczej i medialnej. Szkoła podstawowa i gimnazjumProgram. II i III etap edukacji

Ze względu na to, iż edukacja czytelnicza i medialna jest nowym obszarem nauczania w polskiej szkole, zaproponowany program nauczania podany został łącznie dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Powinno to pomóc nauczycielom szkoły podstawowej zorientować się w tym, jakie zagadnienia i zadania przewidziane są dla uczniów w gimnazjum. Nauczyciel gimnazjalny, rozpoczynający wprowadzanie ucznia w zagadnienia edukacji czytelniczej i medialnej w nowym typie szkoły, będzie mógł skorzystać na etapie przejściowym (najbliższe trzy lata) z niektórych zadań proponowanych dla szkoły podstawowej, może to pozwoli mu łatwiej osiągnąć cele zakładane dla gimnazjum. Edukacja czytelnicza i medialna jest ścieżką e


Krzysztof Zajączkowski
Program edukacji prozdrowotnej w klasach 4-6. Bezpieczeństwo-Zagrożenia-ProfilaktykaScenariusze zajęć

Jest to program zajęć do realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej Edukacja prozdrowotna, oparty na koncepcji wspierania rozwoju pełnego zdrowia, polegającej na podejmowaniu działań, które zmierzają do osiągnięcia przez człowieka stanu dobrego samopoczucia w czterech wymiarach zdrowia: fizycznym, psychicznym, społecznym i osobistym. Zgodnie z tą ideą oraz treściami zawartymi w Podstawach programowych opracowano materiały, na podstawie których każdy nauczyciel (bez dodatkowego przygotowywania się) będzie mógł przeprowadzić zajęcia z zakresu edukacji prozdrowotnej. Nauczyciel, oprócz podstawowych wiadomości teoretycznych dotyczących promocji zdrowia i profilaktyki, znajdzie tu wiele ciekawych sce


Ewa Nowel
Program PARTNER. Cywilizacja mediów. Reklama. Internet. Prezentacja. Scenariusze zajęć

Scenariusze jednostek metodycznych zawierają:cele lekcji, opis przebiegu zajęć, szczegółowe informacje o sposobach realizacji ćwiczeń, kierunki pracy dla zespołu międzyprzedmiotowego, adresy www tekstów źródłowych dla różnych przedmiotów i pozostałych ścieżek międzyprzedmiotowych.


Ewa Nowel
Program PARTNER. Cywilizacja mediów. Reklama. Internet. Prezentacja. Zeszyt ćwiczeń

Zadania umieszczone w zeszycie koncentrują się wokół trzech tematów: reklamy, Internetu i prezentacji. Służą przede wszystkim pokazaniu kontekstu współczesnych zjawisk komunikacyjnych oraz wpływu komunikacji pośredniej na zachowania ludzkie. Przekaz perswazyjny postrzegany jest jako akt komunikacji niechcianej i znak kultury, stąd wynika propozycja badania reklamy za pomocą narzędzi literaturoznawstwa. Internet został zaprezentowany jako największa arena komunikacyjna, na której ścierają się teorie naukowe i konfesyjne blogi.Zadania zostały podporządkowane potrzebom ucznia przygotowującego się do wewnętrznej matury i połączone z kształceniem umiejętności organizowania warsztatu pracy. Ostatn


Ewa Nowel
Program PARTNER. Liceum profilowaneEdukacja czytelnicza i medialna

Opis Program: zawiera opis sposobu realizacji celów i zadań edukacyjnych zawartych w podstawie programowej edukacji medialnej i przedmiotu "Przedsiębiorczość"; wspomaga realizację celów zawartych w podstawie programowej przedmiotów humanistycznych (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie) i ścieżek międzyprzedmiotowych "Uczestnictwo w kulturze" i "Edukacja europejska"; może być wykorzystany w innej niż liceum profilowane szkole ponadgimnazjalnej; ma modułową strukturę, która pozwala nauczycielowi realizować jego elementy w zależności od potrzeb przedmiotu i uczniów, co czyni go elastycznym, podatnym na adaptacje i ulepszenia; przygotowuje ucznia do uczestnictwa w życiu społeczeńst


Ewa Nowel
Program PARTNER. Media tradycyjne. Media elektroniczne. Scenariusze zajęć

Zeszyt ćwiczeń zawiera zestawy ćwiczeń, dzięki którym uczeń postawiony wielokrotnie w sytuacji nadawcy i odbiorcy pozna systemy komunikacyjne we współczesnym świecie. - Publikacja zawiera zestaw ćwiczeń, pozwalających uczniowi na poznanie i ocenianie szeregu zjawisk społecznych, które są ważnymi czynnikami kulturotwórczymi. - W wyniku realizacji zadań, uczeń będzie umiał: lepiej czytać tekst informacyjny, analizować strategie nadawcze w mediach, krytycznie oceniać źródła informacji z punktu widzenia odbiorcy (od tradycyjnych źródeł pisanych po hipertekst), dokonywać prezentacji z wykorzystaniem nagrań, plakatów, tekstów źródłowych, wykorzystywać Internet w samokształceniu.W książce dla naucz


Ewa Nowel
Program PARTNER. Media tradycyjne. Media elektroniczne. Zeszyt ćwiczeń

Zeszyt ćwiczeń zawiera zestawy ćwiczeń, dzięki którym uczeń postawiony wielokrotnie w sytuacji nadawcy i odbiorcy pozna systemy komunikacyjne we współczesnym świecie. - Publikacja zawiera zestaw ćwiczeń, pozwalających uczniowi na poznanie i ocenianie szeregu zjawisk społecznych, które są ważnymi czynnikami kulturotwórczymi. - W wyniku realizacji zadań, uczeń będzie umiał: lepiej czytać tekst informacyjny, analizować strategie nadawcze w mediach, krytycznie oceniać źródła informacji z punktu widzenia odbiorcy (od tradycyjnych źródeł pisanych po hipertekst), dokonywać prezentacji z wykorzystaniem nagrań, plakatów, tekstów źródłowych, wykorzystywać Internet w samokształceniu. W książce dla nauc


dr Joanna Angiel
Program ścieżki edukacyjnej dla gimnazjum. Edukacja ekologiczna

Skrócony opis      Program kontynuuje cele, treści i zadania programu ścieżki "Edukacja ekologiczna dla szkoły podstawowej". Oba programy łączy wspólny cel: poznawanie przez uczniów środowiska i jego problematyki od najbliższej im przestrzeni do dalszych regionów i tematyki światowej. Ponieważ dzieci obecnie uczące się w gimnazjum nie realizowały w szkole podstawowej programu tej ścieżki, proponowany jest wariant programu przejściowego dla gimnazjum, rozszerzony o niektóre cele i treści realizowane w szkole podstawowej nowego typu.


dr Joanna Angiel
Program ścieżki edukacyjnej dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Edukacja ekologiczna

Skrócony opis      Program zakłada realizację dwóch celów ogólnych edukacji ekologicznej w szkole podstawowej:* dostrzeganie zmian zachodzących w środowisku oraz ich wartościowanie, * rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.     Cele te powinny być realizowane w ramach poszczególnych przedmiotów. Program pozostawia dowolność podziału celów, treści i zadań na poszczególne lata


B. Kartuszyńska, D. Kitowska
Program ścieżki edukacyjnej. Edukacja ekologiczna w gimnazjum

Program "Przyjazna aura" został nagrodzony I nagrodą w Ogólnopolskim Konkursie na programyautorskie organizowanym przez miesięcznik "Aura", NFOŚ i Ministerstwo Środowiska - styczeń 2000 oraz I nagrodą w kategorii myśli twórczej w Ogólnopolskim Konkursie "Najlepsi w ekologii" organizowanym przez Zielony Sztandar - lipiec 2000.Program jest próbą ukazania, jak w ramach ścieżki ekologicznej można realizować holistyczne założenie, że "Ziemia wraz z żyjącymi na niej istotami jest tworem organicznym stanowiącym jedną całość".Jest to program, którego celem jest ułatwienie dziecku polisensorycznego postrzegania świata, poprzez optymalizację metod i warunków nauczania, tak aby stały się one bliskie dl


dr Joanna Angiel
Program ścieżki edukacyjnej. Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe Mazowsza dla gimnazjum

Program jest kontynuacją ścieżki opracowanej dla uczniów szkół podstawowych. Zaproponowano w nim spiralny układ niektórych treści, które realizowane będą w gimnazjum w innym kontekście i w bardziej pogłębiony sposób, niż to miało miejsce w szkole podstawowej.


Hanna Jakubowska
Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnienieńŚcieżka międzyprzedmiotowa. szkoła podstawowa i gimnazjum

Przeciwdziałanie uzależnieniom, zdrowy sposób odżywiania się, zdrowa psychika i postępowanie asertywne, radzenie sobie w sytuacjach trudnych oraz umiejętność świadomego dokonywania wyboru, to tylko niektóre ze scenariuszy lekcji jakie znalazły się w tym opracowaniu. Program promocji zdrowia można realizować w całości lub w części, we wszystkich klasach szkoły podstawowej i gimnazjum oraz w ramach ścieżki międzyprzedmiotowej edukacja prozdrowotna. Scenariusze lekcji wraz z materiałami teoretycznymi pomogą nauczycielowi lub pedagogowi szkolnemu ciekawie przeprowadzić lekcję wychowawczą oraz jednocześnie lepiej zrozumieć i poznać potrzeby swoich uczniów.


Krzysztof Zajączkowski
Promocja zdrowia w klasach IV-VI. Scenariusze zajęć - książka + CD

Jest to program zajęć do realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej Edukacja prozdrowotna, oparty na koncepcji wspierania rozwoju pełnego zdrowia, polegającej na podejmowaniu działań, które zmierzają do osiągnięcia przez człowieka stanu dobrego samopoczucia w czterech wymiarach zdrowia: fizycznym, psychicznym, społecznym i osobistym. Zgodnie z tą ideą oraz treściami zawartymi w Podstawach programowych? opracowano materiały, na podstawie których każdy nauczyciel (bez dodatkowego przygotowywania się) będzie mógł przeprowadzić zajęcia z zakresu edukacji prozdrowotnej. Nauczyciel, oprócz podstawowych wiadomości teoretycznych dotyczących promocji zdrowia i profilaktyki, znajdzie tu wiele ciekawych sc


Roman Domachowski
Regiony Polski - Gdańskie

Jest to jedna z monografii z serii "Regiony Polski". Stanowi cenne uzupełnienie treści podręczników geografii Polski zarówno na poziomie gimnazjum, jak i szkół ponadgimnazjalnych.Książka zawiera charakterystykę obszaru dawnych województw elbląskiego, gdańskiego i słupskiego. Czytelnik znajdzie w niej zarówno opis środowiska przyrodniczego, jak i gospodarki oraz miast regionu. Dodatkowo zamieszczono opis zagospodarowania oraz atrakcji turystycznych.


Zbigniew Makieła
Regiony Polski - Górny Śląsk

Monografia dotyczy historycznego regionu Górnego Śląska oraz Opolszczyzny. Zawiera charakterystykę: środowiska przyrodniczego, ze szczególnym naciskiem na geologiczne uwarunkowania przemysłu wydobywczego;największych miast regionu;zagospodarowania przemysłowego, rolniczego oraz transportowego.


Roman Malarz
Regiony Polski - Krakowskie

Kolejna książka z serii "Regiony Polski". To barwna monografia, poświęcona obszarowi obejmującemu dzisiejsze województwo małopolskie. Opracowanie to zainteresuje wszystkich tych, którzy chcą lepiej poznać historię i walory środowiska przyrodniczego oraz miejsce Małopolski w gospodarce i kulturze całego kraju.


Marianna Nowak, Jerzy Nowak
Regiony Polski - Lubelszczyzna

Książka jest niezwykle cennym źródłem informacji o Lubelszczyźnie. Przyjęty przez autorów zasięg regionu obejmuje dawne województwa: lubelskie, chełmskie i zamojskie.Opisane w opracowaniu zagadnienia obejmują m.in.:warunki naturalne,charakterystykę procesów demograficznych oraz największe miasta,rolnictwo, jako główną dziedzinę gospodarki,stan i zagożenia środowiska naturalnego,walory turystyczne.


Florian Plit
Regiony Polski - Mazowsze

Jedna z pierwszych monografii w serii "Regiony Polski". Zasięg Mazowsza przyjęty w opracowaniu obejmuje dawne województwa: płockie, skierniewickie, ciechanowskie, warszawskie, ostrołęckie i siedleckie.Autor w niezykle barwny sposób opisuje przyrodę regionu, historię i dzień dzisiejszy mazowieckich miast, gospodarkę i walory turystyczne, których nie brak w okolicach Warszawy.Liczne fotografie, mapy i wykresy statystyczne dodatkowo wzbogacają treść opracowania.


Elżbieta Marszałek
Regiony Polski - Pomorze Zachodnie

Książka z serii "Regiony Polski" zawiera informacje o powstałym z początku roku 1999 województwie zachodniopomorskim. Na treść tego barwnego dzieła składa się: Krótki zarys historii Pomorza Zachodniego Szczecin – stolica regionu Krainy geograficzne Ludność, jaka jest i skąd przybyła Gospodarka Pomorza Zachodniego z wyróżnieniem gospodarki morskiej Walory turystyczne regionu.Liczne oryginalne mapy i wykresy statystyczne wzbogacają monografię regionu, co sprawia, że jest ona niezwykle cennym źródłem informacji.


Jerzy Wrona
Regiony Polski - Rzeszowskie

Jest to barwna monografia, poświęcona Rzeszowszczyźnie, której obszar obejmuje głównie tereny dzisiejszego województwa podkarpackiego.Stanowi ona cenne uzupełnienie treści podręczników geografii Polski zarówno na poziomie gimnazjum, jak i liceum. Oprócz charakterystyki warunków naturalnych, rysu historycznego i gospodarki regionu autor wiele miejsca poświęca opisom atrakcji turystycznych, w tym Bieszczadom. Dodatkowym atutem są plany największych miast.


Florian Plit
Regiony Polski - Warmia, Mazury, Podlasie

Kolejna z barwnych i popularnych monografii dotyczy regionu określanego "zielonymi płucami Polski".Region będący przedmiotem opracowania obejmuje obszary dzisiejszych województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Autor w przystępny i ciekawy sposób oprowadza czytelnika po największych skarbach przyrody, omawia zagadnienia gospodarcze i demograficzne regionu.Dzięki bogatej treści książka ta stanowi cenne uzupełnienie podręczników geografii Polski zarówno na poziomie gimnazjum, jak i liceum.


Wojciech Stankowski
Regiony Polski - Wielkopolska

Niezwykle bogata monografia dotyczy szeroko pojętej Wielkopolski, która obejmuje dzisiejsze województwo lubuskie, wielkopolskie oraz częściowo dolnośląskie i kujawsko-pomorskie. Opracowanie jest cennym źródłem informacji o geologicznej i historycznej przeszłości regionu. Autor w niezwykle barwny sposób opisuje również znane i mniej znane zakątki Wielkopolski, co sprawia, że monografia staje się praktycznym przewodnikiem. Dodatkowym walorem publikacji są oryginalne i szczegółowe mapy regionu.


Urszula Grygier
Spotkania ekologiczne. Ścieżka ekologiczna w klasach IV-VI. Materiały pomocnicze dla nauczycieli

Podstawa Programowa zakłada bardzo duże znaczenie ścieżki edukacyjnej dla wychowania w zreformowanej szkole, definiując ścieżkę jako: zestaw treści i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym, których realizacja może odbywać się w ramach nauczania różnych przedmiotów lub w postaci odrębnych zajęć. Nikogo nie trzeba przekonywać o wielkim znaczeniu wychowawczym zagadnień ekologicznych, można się cieszyć, że tematyka doczekała się możliwości zrealizowania nie tylko w ramach zajęć pozalekcyjnych. Dzięki formie ścieżki ekologicznej treści ekologiczne wchodzą jako pełnoprawny element nauczania do zreformowanej szkoły.


Barbara Drwal
Ścieżka edukacyjna. Ojczyzny prywatne - arkadyjskie ojczyzny mityczne. Scenariusze zajęć

Zawierają propozycje scenariuszy zajęć z zakresu edukacji regionalnej i dziedzictwa kulturowego w regionie, dla szkół średnich. Pozycja zawiera też rozdział: Jak treści edukacji regionalnej wpisać można w plan rozwoju zawodowego.


Halina Gut
Ścieżka ekologiczna. SP. Klasy 4-6

Skrócony opisŚcieżka ekologiczna dla klas 4-6 to książka umożliwiająca realizację celów i treści ścieżki edukacyjnej Edukacja ekologiczna. Mogą ją wykorzystywać nauczyciele wszystkich niemal przedmiotów, na dowolnym etapie nauczania w całym 3-letnim cyklu. Zawiera ona wiele urozmaiconych ćwiczeń, wiersze i inscenizacje, które kształtują świadomość ekologiczną, właściwe zachowania i nawyki wobec przyrody oraz rozwijają wyobraźnię i wrażliwość uczniów.


Wiesława Żuchowska
Ścieżka medialna. Otoczenie informacyjne

Książka:obejmuje wyjaśnienia dotyczące istoty i zakresu samego pojęcia "otoczenie informacyjne", charakteryzuje szereg konkretnych zjawisk cywilizacyjnych, które stanowić powinny przedmiot zainteresowania szkolnej edukacji medialnej, oferuje 18 projektów zajęć, gruntownie uzasadnionych i sprawdzonych w klasach IV-VI szkoły podstawowej, a dotyczących kształcenia umiejętności orientowania się w "gąszczu informacji" współczesnej i waloryzowania rozmaitych w rozmaity sposób przekazywanych informacji, podpowiada, jak uczyć radzenia sobie w świecie "cywilizacji obrazkowej", w tym np. jak oswajać piktogramy, jak czytać instrukcje i inne teksty użytkowe, jak dystansować


Sawicka Teresa
Ścieżki edukacjne. Program. Gimnazjum. Edukacja medialna i czytelnicza. Klasy 1-3

Program podaje odpowiedzi na pytania: dlaczego trzeba uczyć o mediachi jak uczyć o mediach? Na program składają się: cele edukacji medialneji czytelniczej, tematyka zajęć i treści nauczania, sposoby osiągnięcia celóworaz zestaw podstawowych efektów kształcenia medialnego i czytelniczego.


Barbara Bleja-Sosna
Ścieżki edukacyjne - ćwiczenia, szkoła podstawowa, klasa 4

Materiały pomocnicze dla uczniów wiążące się z w/w poradnikiem. Pod kierunkiem nauczyciela dzieci poznają siebie, uczą się koleżeństwa, przyjaźni, asertywności i optymizmu.W osiągnięciu różnych celów młodemu człowiekowi powinien pomóc dorosły, rodzic i nauczyciel. Zbiór proponowanych ćwiczeń pod kierunkiem nauczyciela, ułatwi uczniom poznanie siebie i rozumienie innych. Nauczy ich wiary we własne umiejętności, pomoże rozwinąć optymizm oraz wolę pozytywnego myślenia i działania.


Barbara Bleja-Sosna
Ścieżki edukacyjne - ćwiczenia, szkoła podstawowa, klasa 5

Materiały pomocnicze dla uczniów wiążące się z w/w poradnikiem. Pod kierunkiem nauczyciela dzieci poznają siebie, uczą się koleżeństwa, przyjaźni, asertywności i optymizmu.W osiągnięciu różnych celów młodemu człowiekowi powinien pomóc dorosły, rodzic i nauczyciel. Zbiór proponowanych ćwiczeń pod kierunkiem nauczyciela, ułatwi uczniom poznanie siebie i rozumienie innych. Nauczy ich wiary we własne umiejętności, pomoże rozwinąć optymizm oraz wolę pozytywnego myślenia i działania.


Barbara Bleja-Sosna, Maria Składanowska
Ścieżki edukacyjne - ćwiczenia, szkoła podstawowa, klasa 6

Materiały pomocnicze dla uczniów wiążące się z w/w poradnikiem. Pod kierunkiem nauczyciela dzieci poznają siebie, uczą się koleżeństwa, przyjaźni, asertywności i optymizmu.W osiągnięciu różnych celów młodemu człowiekowi powinien pomóc dorosły, rodzic i nauczyciel. Zbiór proponowanych ćwiczeń pod kierunkiem nauczyciela, ułatwi uczniom poznanie siebie i rozumienie innych. Nauczy ich wiary we własne umiejętności, pomoże rozwinąć optymizm oraz wolę pozytywnego myślenia i działania.


praca zbiorowa
Ścieżki edukacyjne - poradnik, gimnazjum, część 1

Publikacja zawiera rozkłady materiału ścieżek (oprócz obrony cywilnej), stworzone na bazie "Podstaw programowych kształcenia ogólnego". Treści ścieżek wchodzą w skład egzaminu humanistycznego i matematyczno-przyrodniczego, dlatego tak istotna i niezbędna jest ich realizacja. Nauczyciel znajdzie w tym poradniku sposoby realizacji ścieżek edukacyjnych, wzory rozwiązań metodycznych, materiały pomocnicze, omówienie najciekawszych metod nauczania, a także wskazówki dotyczące celów, środków i ćwiczeń do poszczególnych lekcji.


praca zbiorowa
Ścieżki edukacyjne - poradnik, gimnazjum, część 2

Publikacja zawiera rozkłady materiału ścieżek (oprócz obrony cywilnej), stworzone na bazie "Podstaw programowych kształcenia ogólnego". Treści ścieżek wchodzą w skład egzaminu humanistycznego i matematyczno-przyrodniczego, dlatego tak istotna i niezbędna jest ich realizacja. Nauczyciel znajdzie w tym poradniku sposoby realizacji ścieżek edukacyjnych, wzory rozwiązań metodycznych, materiały pomocnicze, omówienie najciekawszych metod nauczania, a także wskazówki dotyczące celów, środków i ćwiczeń do poszczególnych lekcji.


praca zbiorowa
Ścieżki edukacyjne - poradnik, szkoła podstawowa

Poradnik przeznaczony jest dla nauczycieli pracujących z programami i podręcznikami Wydawnictwa ARKA. W opracowaniu ścieżek edukacyjnych uwzględnione zostały treści z "Podstawy programowej". Większość haseł programowych potraktowano spiralnie, powracając do nich w kolejnych klasach, w szerszym kontekście dostosowanym do możliwości percepcyjnych uczniów. Zaprezentowany układ poradnika umożliwia realizację ścieżek edukacyjnych według trzech sposobów: w postaci odrębnych zajęć przeznaczonych tylko na jej realizację; częściowa realizacja odbywa się w czasie odrębnych, modułowych, kilkugodzinnych zajęć, które dla ucznia będą ważnym punktem odniesienia, a pozostałe treści ścieżki wchłani


Barbara Bleja-Sosna
Ścieżki edukacyjne - poradnik, szkoła podstawowa, klasa 4

Materiały pomocnicze dla nauczycieli opracowane na podstawie programu "Kim jestem, kim mogę być?". W każdym poradniku znajduje się szczegółowy plan pracy oraz ponad 40 scenariuszy lekcji, które eksponują treści wychowawcze wszystkich ścieżek edukacyjnych do realizacji na lekcjach przedmiotowych i lekcjach z wychowawcą.


Barbara Bleja-Sosna
Ścieżki edukacyjne - poradnik, szkoła podstawowa, klasa 5

Materiały pomocnicze dla nauczycieli opracowane na podstawie programu "Kim jestem, kim mogę być?". W każdym poradniku znajduje się szczegółowy plan pracy oraz ponad 40 scenariuszy lekcji, które eksponują treści wychowawcze wszystkich ścieżek edukacyjnych do realizacji na lekcjach przedmiotowych i lekcjach z wychowawcą.


Barbara Bleja-Sosna, Maria Składanowska
Ścieżki edukacyjne - poradnik, szkoła podstawowa, klasa 6

Materiały pomocnicze dla nauczycieli opracowane na podstawie programu "Kim jestem, kim mogę być?". W każdym poradniku znajduje się szczegółowy plan pracy oraz ponad 40 scenariuszy lekcji, które eksponują treści wychowawcze wszystkich ścieżek edukacyjnych do realizacji na lekcjach przedmiotowych i lekcjach z wychowawcą.


Jadwiga ?ojek, Violetta Panfil
Ścieżki edukacyjne w szkole ponadgimnazjalnej

Poradnik dla nauczycieli pomocny w planowaniu dydaktycznym ścieżek edukacyjnych.Autorki, zachęcając do planowania zespołowego, omawiają jego etapy: określenie celów edukacyjnych, ustalenie tematyki w ramach poszczególnych przedmiotów, znalezienie elementów integrujących treści przedmiotowe, wybór sposobów realizacji oraz zaprojektowanie zajęć podsumowujących. Opisują ciekawe metody pracy z uczniami, podają przykłady dokumentowania i ewaluacji "ścieżek" (przez nauczycieli i koordynatorów). Propozycje planów dydaktycznych dotyczą następujących ścieżek edukacyjnych: Edukacja czytelnicza i medialna Edukacja ekologiczna Edukacja europejska Edukacja filozoficzna Edukacja prozdrowotna Edu


Barbara Bleja-Sosna
Ścieżki edukacyjne. Program. SP. Kim jestem, kim mogę być?. Klasy 4-6

Program obejmuje wszystkie ścieżki edukacyjne, w tym cykl: Wychowanie do życia w rodzinie.W programie są opracowane wszystkie ścieżki edukacyjne:edukacja prozdrowotna edukacja ekologiczna edukacja czytelnicza i medialna Cykl wychowanie do życia w społeczeństwie:wychowanie do życia w rodzinie edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie wychowanie patriotyczne i obywatelskie Na program składają się cele edukacyjne, materiał nauczania, tematyka i treści, procedury osiągnięcia celów, kryteria oceny, przykładowe scenariusze lekcji oraz literatura.


pod red. M.Suchańskiej
Ścieżki edukacyjne. Teoria i praktykaMateriały do Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli

Opis Książka może być wykorzystana jako materiał do realizacji zajęć w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. Zawiera liczne diagramy, scenariusze i karty pracy, a także ankiety diagnostyczne i ewaluacyjne.Koncepcje zawarte w książce były dyskutowane i testowane praktycznie przez słuchaczy Studiów Podyplomowych prowadzonych w ramach grantów edukacyjnych MEN, realizowanych w Instytucie Fizyki Akademii Świętokrzyskiej (dawniej WSP w Kielcach) w latach 1998-2000. Do góry


Piotr Laskowski, Barbara Nartowska
Świat człowieka. Program bloku humanistycznego dla gimnazjumHistoria, język polski, kultura i tradycja, wychowanie obywatels

Program dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej pod numerem DKW-4014-82/99. Świat człowieka jest propozycją niestereotypowego, zintegrowanego sposobu nauczania przedmiotów humanistycznych wymienionych w Podstawie programowej. Materiał ułożony został według dwóch komplementarnych zasad: chronologicznej i problemowej. Każda epoka opisana jest więc w siedmiu działach:W świecie faktów W świecie idei W świecie fantazji W świecie emocji W świecie kreacji W poszukiwaniu prawdy Jak żyć?Dwa pierwsze działy powinien realizować historyk, dział trzeci, czwarty i piąty - polonista, ostatnie dwa działy mogą być realizowane przez filozofa lub polonistę. Dzięki skorelowaniu treści


Klemens Stróżyński
Technologia informacyjna w nowoczesnej szkolePoradnik dla humanistów i innych nauczycieli

Poradnik dla humanistów i innych nauczycieli. Autor przedstawia w nim technologię informacyjną jako "sztukę pozyskiwania, organizowania, przechowywania i przetwarzania informacji", którą warto wykorzystać do kształcenia kompetencji kluczowych w reformowanej szkole - wśród dzisiejszych "dzieci mediów". W książce omówione jest rozwiązywanie problemów wychowawczych, zarządzanie informacją, czytelnictwo i sposób prezentowania informacji.


Bogumiła Szeweluk-Wyrwa, Tadeusz Mosiek
Wielkopolska - moja mała ojczyzna. Zeszyt ćwiczeń, klasa I gimnazjum

W zeszycie znajduje się wiele ciekawych ćwiczeń i wiadomości z całego regionu, które dotyczą historii, geografii, etnografii, przyrody, a także językoznawstwa. Zeszyt ćwiczeń jest bogato ilustrowany - zawiera liczne zdjęcia, mapy oraz rysunki. Uczeń bliżej pozna postać Arkadego Fiedlera, a na koniec może sprawdzić swoją wiedzę na temat całego regionu w zabawie quizowej.


Bogumiła Szeweluk-Wyrwa, Tadeusz Mosiek
Wielkopolska - moja mała ojczyzna. Zeszyt ćwiczeń, szkoła podstawowa, klasa 4

Zeszyt ćwiczeń zawiera wiadomości z historii, geografii, przyrody i etnografii Wielkopolski. Znajdują się tu także legendy oraz opisy zabytków, ćwiczenia z gwarą. Uczeń dowie się również o wybitnym Wielkopolaninie Karolu Marcinkowskim.W zeszycie znajduje się wiele ćwiczeń, poleceń, zagadek i krzyżówek związanych tematycznie z Wielkopolską.


Bogumiła Szeweluk-Wyrwa, Tadeusz Mosiek
Wielkopolska - moja mała ojczyzna. Zeszyt ćwiczeń, szkoła podstawowa, klasa 5

Zeszyt ćwiczeń jest bogato ilustrowany i zawiera wiele ćwiczeń, poleceń i krzyżówek związanych tematycznie z Wielkopolską. Uczeń znajdzie tu wiele ciekawych informacji związanych z regionem, zgromadzonych pod wspólnym hasłem "Czy wiesz, że...". Cały zeszyt jest bogato ilustrowany, zawiera mapy i plany miast.


Bogumiła Szeweluk-Wyrwa, Tadeusz Mosiek
Wielkopolska - moja mała ojczyzna. Zeszyt ćwiczeń, szkoła podstawowa, klasa 6

Zeszyt zawiera wiadomości dotyczące całego regionu, zarówno historii, jak i geografii, etnografii, przyrody oraz językoznawstwa. Uczeń znajdzie tu wiele zdjęć, map i krzyżówek oraz ciekawostek ujętych pod wspólnym hasłem "Czy wiesz, że...".


Bogusław Dziadzia
Wpływ mediów. Konteksty społeczno-edukacyjne

Powszechnie uważa się, że wpływ mediów masowych jest rodzajem oszustwa. Mówiąc o oddziaływaniu mediów używa się zwykle sformułowań w rodzaju: manipulacja, dominacja, władza, ubezwłasnowolnienie, kłamstwo, uprzedmiotowienie, kontrola społeczna i wielu jeszcze innych pojęć – zwykle o pejoratywnym znaczeniu. Książka próbuje uporządkować zakres zjawisk wpływu mediów, przenosząc problem tego zjawiska z obszaru mediów na osobę wystawioną na ich wpływ. Praca skupia się na tych wątkach, w których odbiorca przekazu jest niemal ubezwłasnowolniony. Książka jest zilustrowana omówieniami filmów reklamowych jako typowych przekazów zawierających figury perswazyjne, co stanowi w niniejszym tekście egz


Będkowska Hanna
Wycieczka do lasu

Książka jest szczegółowo opracowaną i bogato ilustrowaną barwnymi zdjęciami propozycją gotowych scenariuszy 12 wycieczek do lasu w poszczególnych miesiącach roku. Podaje także tematy zajęć po wycieczce, pozwalające utrwalić zebrane wiadomości. Autorka, z wykształcenia leśnik, jest doświadczoną doradczynią w zakresie edukacji ekologicznej. W książce tej zwraca ona uwagę na różne aspekty ochrony lasu, korzyści płynących z lasu, jak i pracy leśnika.Z opracowania mogą korzystać nauczyciele, opiekunowie i rodzice zarówno dzieci młodszych, jak i młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Książka ta stanowi wartościową pomoc dla wszystkich osób odpowiedzialnych za edukację ekologiczną dzieci i młodzieży.


Reklamacopyright © e-targ.pl