Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Produkty
Menu

Spotkania z rodzicami


Elaine K. McEwan
Jak sobie radzić z rodzicami, którzy są źli, zmęczeni, bezradni lub po prostu stuknięci?

To poradnik dla nauczycieli wychowawców i dyrektorów szkół podpowiadający, jak rozmawiać z rodzicami, by skutecznie zachęcić ich do współpracy w wychowaniu dziecka, jak wyjaśniać sytuacje trudne, jak rozmawiać w przypadkach, kiedy rodzice zachowują się emocjonalnie lub nieracjonalnie. Autorka na podstawie swojego długoletniego doświadczenia analizuje przypadki, z którymi zetknęła się sama lub które pomagała rozwiązać swoim kolegom.Książka stanowi nieocenioną pomoc w tworzeniu między szkołą a rodzicami atmosfery wzajemnego szacunku i zaufania.Zespół Green Pen Centre, Margy Whalley
Jak włączyć rodziców do nauki dzieci?

Rodzice w roli partnerów i udziałowców w szkolnej rzeczywistości – takie jest podejście prezentowane przez współtworzący tę publikację zespół pedagogów z Pen Green Centre. Autorzy świadomi, że wcale nie jest łatwo zachęcić rodziców do współpracy, radzą pedagogom jak do nich dotrzeć, jak zachęcić do współpracy, podają gotowe sposoby nawet na "opornych tatusiów".


Fischer-Sędzicka Iwona, Lachowska-Żarska Ewa
Nauczyciele - RodzicomSpotkania klasowe prowadzone metodą warsztatową w szkole podst.

OpisMateriały pomocnicze dla nauczycieli pracujących w szkole podstawowej na spotkania klasowe zrodzicami ucnziów klas I-VI.Scenariusze spotkań z celami i przykładami ćwiczeń, ankietami, zagadnieniami do przemyślenia i przedyskutowania. Spis treści:Od recenzentaWstępKufer pomysłów na zebrania prowadzone metodą warsztatowąSpotkania: Nasze dziecko rozpoczyna naukę w szkole - skuteczne sposoby wdrażania do systematycznej pracy i obowiązków ucznia Jak nauczyć dziecko uczyć się, czyli nowoczesne techniki szybkiego zapamiętywania Komputer w życiu naszego dziecka Tworzenie tradycji rodzinnych i klasowych najskuteczniejszą formą socjalizacji W jaki sposób nasze dziecko jest ocenianie w szkole? Ocena


Iwona Fechner-Sędzicka, Ewa Lachowska - Żarska
Nauczyciele - Rodzicom. Spotkania z rodzicami prowadzone metodą warsztatową w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Spotkania z rodzicami prowadzone metodą warsztatową w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Scenariusze spotkań mają określone cele oraz przykłady ćwiczeń, ankiety, zagadnienia do przemyślenia i przedyskutowania. Celem spotkań jest stworzenie wzajemnej możliwości zapobiegania narastającym wśród młodzieży problemom (psychospołecznym i wychowawczym), stąd potrzeba wzajemnej współpracy nauczycieli, rodziców i dzieci w tym zakresie.


Maria Mendel
Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy

Często słychać narzekania rodziców na nauczycieli i nauczycieli na rodziców. Oskarżają się nawzajem o najróżniejsze rzeczy: o brak zrozumienia, o wtrącanie się, o słabe wyniki dziecka itd. Tymczasem... mogłoby być inaczej.Maria Mendel proponuje zupełnie inne spojrzenie na stosunki między obiema grupami. W końcu „są na siebie skazani” przez dwanaście lat. W tym czasie mogą wiele osiągnąć – dla dziecka/ucznia i siebie. Bycie sprzymierzeńcami nie jest proste, wymaga sporo poświęcenia i wysiłku. Autorka Sprzymierzeńców pokazuje, jak mogą współtworzyć szkołę jej pracownicy i rodziny uczniów. Cała koncepcja opiera się na wzajemnym zrozumieniu i wzajemnej komunikacji. Poruszone są


Irena Dzierzgowska
Rodzice w szkolePoradnik dla dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców

Jak zacieśnić współpracę szkoły z rodzicami? Autorka przytacza konkretne przykłady bardzo ciekawych rozwiązań powodujących w efekcie zmiany relacji szkoła - rodzice. Znajdziecie Państwo w tej publikacji opisy: jak organizować zebrania z rodzicami, przekazywać rodzicom informacje o ocenach i postępach dzieci, rozpoznawać oczekiwania rodziców, zbierać opinie, prowadzić korespondencję z rodzicami, organizować wspólne działania rodziców, nauczycieli i uczniów, projektować system działań prorodzinnych w szkole itd. Możecie Państwo dowolnie korzystać z zamieszczonych w książce przykładów dobrej praktyki (jest ich 46): kopiować wszystkie potrzebne materiały, stosować w praktyce zawarte w poradniku


Katarzyna Koletyńska, Halina Sitko
Spotkania z rodzicami - inaczej, ciekawiej, skuteczniej

Książka przedstawia pomysły nowych form zebrań z rodzicami uczniów. Autorki opisują, w jaki sposób wyglądają zebrania i wywiadówki z rodzicami, jak często i w jakim celu powinny się odbywać, jak zorganizować spotkanie inaczej i jakim zagadnieniom je poświęcać; podają przykłady problemów, które można rozwiązać wspólnie z rodzicami.


Anna Nowak
Spotkania z rodzicami. Jak uatrakcyjnić tradycyjną wywiadówkę ?

Zawiera znakomite recepty na nudę szkolnych "wywiadówek". Autorka przedstawia metody i techniki, które pozwalają przekształcić spotkanie nauczyciela z rodzicami w atrakcyjne i owocne "warsztaty wychowawcze". Materiały zawarte w książce pomogą w przygotowaniu takich warsztatów i służyć będą lepszemu poznaniu dziecka jako ucznia i członka grupy rówieśniczej.


Redaktor: Urszula Słowik
Spotkania z rodzicami. Scenariusze lekcji z wykorzystaniem metod aktywizujących

Współpraca z rodzicami jest jednym z trudniejszych zadań wychowawczych, bywa źródłem stresu zarówno dla nauczycieli jak i rodziców. Aby przebiegała prawidłowo, nauczyciel już od pierwszego spotkania musi zdobyć zaufanie rodziców i jasno określić zasady współpracy i cele wspólnej pracy wychowawczej. Proponujemy scenariusze spotkań z rodzicami, które mogą Państwu pomóc nawiązać prawidłowe relacje z rodzicami. Znajdziecie w książce scenariusze dotyczące m.in.: ustalania wspólnych działań wychowawczych, celów i zasad współpracy, uzależnień i nałogów, relacji międzyrówieśniczych, sytuacji dziecka w szkole, trudności w nauce, problemu sekt itp.Tematy lekcji:Poznajemy się i ustalamy zasady współpra


Reklamacopyright © e-targ.pl