Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Produkty
Menu

Świetlica


Magdalena Machowska, Barbara Sadowska
Alfabet świetlicowy - scenariusze zajęć świetlicowych

Praca z najmłodszymi dziećmi w szkole wymaga od nauczyciela nieustannej czujności twórczej. Dobra świetlica wymaga tej czujności w stopniu zwielokrotnionym. Świetlica nie powinna być bowiem tylko przechowalnią lub miejscem do odrabiania pracy domowej. Zapracowani rodzice zdają się tego właśnie od nas wymagać, ale nie dajmy się zwariować! Dziecko w świetlicy musi mieć czas na odpoczynek po wysiłku umysłowym i czas na nieformalne kontakty z formalną grupą rówieśniczą, jaką stanowią koledzy z klasy lub szkoły. Propozycje przedstawione w "Alfabecie świetlicowym" są naszą wizją swobodnej zabawy i nauki przez zabawę. Dzieci, z którymi pracujemy, polubiły takie zajęcia i mocno się w nie angażują. ZDanuta Sieszczyńska
Praca w świetlicy z elementami socjoterapii dla uczniów szkoły podstawowej (program, plan zajęć, przykłady zajęć)

Poradnik zawiera program świetlicy, plan pracy na rok szkolny oraz przykłady różnych zajęć: integracja grupy, komunikacja interpersonalna, zdrowie i zagrożenia, poczucie własnej wartości, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, asertywność. Autorka proponuje też różne zabawy i imprezy dla grupy. W programie podano formy i metody realizacji poszczególnych treści z uwzględnieniem wielu adresatów programu. Z poradnika może korzystać każda świetlica oraz nauczyciel-wychowawca, ponieważ zawarte w nim propozycje dotyczą nabywania umiejętności interpersonalnych, wzmacniania poczucia własnej wartości oraz poczucia akceptacji i przynależności do grupy. Cele te zawarte są przecież w każdym programie wyc


Maciołek Beata
Program wychowawczy świetlic. Liście wielkiego drzewa życia

Program wychowawczy świetlic - Liście wielkiego drzewa życia to program wspomagający rozwój aktywności twórczej dzieci, dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Numer dopuszczenia DKOS-5002-24/04.Uzupełnieniem tego programu jest Przewodnik metodyczny do programu wychowawczego świetlic - Liście wielkiego drzewa życia.Program wychowawczy świetlicy wspomagający rozwój aktywności twórczej dzieciTreści programowe głównych obszarów edukacyjnychSzczegółowy rozkład treści programowychOsiągnięcia uczniów wynikające z realizacji programuProcedury określania efektywności programu


Maciołek Beata
Przewodnik metodyczny do programu wychowawczego świetlic. Liście wielkiego drzewa życia

Niniejszy przewodnik metodyczny dotyczy Programu wychowawczego świetlic - Liście wielkiego drzewa życia, wspomagającego rozwój aktywności twórczej dzieci.Spis treści:Praca opiekuńczo-wychowawcza świetlicy ogniwem działalności wychowawczej szkoły w świetle literatury pedagogicznej Wademekum planowania i organizacji pracy świetlicy Plan pracy wychowawczej świetlicy w zreformowanej szkole Monitoring i ewaluacja planu pracy świetlicy Scenariusze przebiegu spotkań integracyjnych wspomagających rozwój aktywności twórczej dzieci, organizowanych przez świetlicę we współpracy ze środowiskiem szkolnym i lokalnym Propozycje zabaw wspomagających rozwój aktywności twórczej dzieci


praca zbiorowa
Świetlicowe zajęcia - tom I

Pierwsza z serii dwóch książek pomocniczych dla nauczycieli pracujących z dziećmi w świetlicach szkolnych, osiedlowych, w domach kultury, przedszkolach, szkołach podstawowych. Tom I zawiera wiersze na różne okazje, inscenizacje, zabawy, zagadki, zajęcia o tematyce edukacyjnej, opisy zwyczajów i tradycji polskich oraz ciekawy rozdział "Polska w legendach".


praca zbiorowa
Świetlicowe zajęcia - tom II

Drugi tom z serii książek pomocniczych dla nauczycieli pracujących z dziećmi w świetlicach szkolnych, osiedlowych, w domach kultury, przedszkolach, szkołach podstawowych. W książce autorzy prezentują inscenizacje o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej, proste formy teatralne, zajęcia edukacyjne w cyklach: "Rodzina i dom", "Nasza Ziemia" oraz wiersze, gry i zabawy ruchowe. Spis treści:Część I - Wiersze, wierszyki, trudniki:O czym każdy uczniak powinien pamiętać?Dwie ptaszynyMarzenie KomaraLew Mrówka Dobre RadyReklama przyrodyPrzekorna MarzenaŻywot ptaków i zwierzakówOstre smakiŻabożona i żabomążHalny i halka HankiŚliczna CalineczkaPtasia sforaHejnalistaDżdżownica-mistrzyniWiosnaWół-zuchŚl


Magdalena Machowska, Barbara Sadowska
Alfabet świetlicowy - scenariusze zajęć świetlicowych

Praca z najmłodszymi dziećmi w szkole wymaga od nauczyciela nieustannej czujności twórczej. Dobra świetlica wymaga tej czujności w stopniu zwielokrotnionym. Świetlica nie powinna być bowiem tylko przechowalnią lub miejscem do odrabiania pracy domowej. Zapracowani rodzice zdają się tego właśnie od nas wymagać, ale nie dajmy się zwariować! Dziecko w świetlicy musi mieć czas na odpoczynek po wysiłku umysłowym i czas na nieformalne kontakty z formalną grupą rówieśniczą, jaką stanowią koledzy z klasy lub szkoły. Propozycje przedstawione w "Alfabecie świetlicowym" są naszą wizją swobodnej zabawy i nauki przez zabawę. Dzieci, z którymi pracujemy, polubiły takie zajęcia i mocno się w nie angażują. Z


Danuta Sieszczyńska
Praca w świetlicy z elementami socjoterapii dla uczniów szkoły podstawowej (program, plan zajęć, przykłady zajęć)

Poradnik zawiera program świetlicy, plan pracy na rok szkolny oraz przykłady różnych zajęć: integracja grupy, komunikacja interpersonalna, zdrowie i zagrożenia, poczucie własnej wartości, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, asertywność. Autorka proponuje też różne zabawy i imprezy dla grupy. W programie podano formy i metody realizacji poszczególnych treści z uwzględnieniem wielu adresatów programu. Z poradnika może korzystać każda świetlica oraz nauczyciel-wychowawca, ponieważ zawarte w nim propozycje dotyczą nabywania umiejętności interpersonalnych, wzmacniania poczucia własnej wartości oraz poczucia akceptacji i przynależności do grupy. Cele te zawarte są przecież w każdym programie wyc


Maciołek Beata
Program wychowawczy świetlic. Liście wielkiego drzewa życia

Program wychowawczy świetlic - Liście wielkiego drzewa życia to program wspomagający rozwój aktywności twórczej dzieci, dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Numer dopuszczenia DKOS-5002-24/04.Uzupełnieniem tego programu jest Przewodnik metodyczny do programu wychowawczego świetlic - Liście wielkiego drzewa życia.Program wychowawczy świetlicy wspomagający rozwój aktywności twórczej dzieciTreści programowe głównych obszarów edukacyjnychSzczegółowy rozkład treści programowychOsiągnięcia uczniów wynikające z realizacji programuProcedury określania efektywności programu


Maciołek Beata
Przewodnik metodyczny do programu wychowawczego świetlic. Liście wielkiego drzewa życia

Niniejszy przewodnik metodyczny dotyczy Programu wychowawczego świetlic - Liście wielkiego drzewa życia, wspomagającego rozwój aktywności twórczej dzieci.Spis treści:Praca opiekuńczo-wychowawcza świetlicy ogniwem działalności wychowawczej szkoły w świetle literatury pedagogicznej Wademekum planowania i organizacji pracy świetlicy Plan pracy wychowawczej świetlicy w zreformowanej szkole Monitoring i ewaluacja planu pracy świetlicy Scenariusze przebiegu spotkań integracyjnych wspomagających rozwój aktywności twórczej dzieci, organizowanych przez świetlicę we współpracy ze środowiskiem szkolnym i lokalnym Propozycje zabaw wspomagających rozwój aktywności twórczej dzieci


praca zbiorowa
Świetlicowe zajęcia - tom I

Pierwsza z serii dwóch książek pomocniczych dla nauczycieli pracujących z dziećmi w świetlicach szkolnych, osiedlowych, w domach kultury, przedszkolach, szkołach podstawowych. Tom I zawiera wiersze na różne okazje, inscenizacje, zabawy, zagadki, zajęcia o tematyce edukacyjnej, opisy zwyczajów i tradycji polskich oraz ciekawy rozdział "Polska w legendach".


praca zbiorowa
Świetlicowe zajęcia - tom II

Drugi tom z serii książek pomocniczych dla nauczycieli pracujących z dziećmi w świetlicach szkolnych, osiedlowych, w domach kultury, przedszkolach, szkołach podstawowych. W książce autorzy prezentują inscenizacje o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej, proste formy teatralne, zajęcia edukacyjne w cyklach: "Rodzina i dom", "Nasza Ziemia" oraz wiersze, gry i zabawy ruchowe. Spis treści:Część I - Wiersze, wierszyki, trudniki:O czym każdy uczniak powinien pamiętać?Dwie ptaszynyMarzenie KomaraLew Mrówka Dobre RadyReklama przyrodyPrzekorna MarzenaŻywot ptaków i zwierzakówOstre smakiŻabożona i żabomążHalny i halka HankiŚliczna CalineczkaPtasia sforaHejnalistaDżdżownica-mistrzyniWiosnaWół-zuchŚl


Reklamacopyright © e-targ.pl