Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Produkty
Menu

Tablice Szkolne


praca zbiorowa
Anatomia człowieka - tablice szkolne

Zestaw składa się z dwóch kompletów kilkunastu przedmiotowych tablic: jeden z nich wpięty jest zeszytowo, a drugi w postaci luźnych kart umieszczony jest w specjalnej kieszeni i przeznaczony do twórczego wykorzystania, np. powieszenia nad biurkiem, wklejenia do zeszytu.praca zbiorowa
Bezpieczeństwo ruchu drogowego - tablice szkolne

Zestaw składa się z dwóch kompletów kilkunastu przedmiotowych tablic: jeden z nich wpięty jestzeszytowo, a drugi w postaci luźnych kart umieszczony jest w specjalnej kieszeni i przeznaczony do twórczego wykorzystania, np. powieszenia nad biurkiem, wklejenia do zeszytu.


praca zbiorowa
Botanika i zoologia - tablice szkolne

Zestaw składa się z dwóch kompletów kilkunastu przedmiotowych tablic: jeden z nich wpięty jestzeszytowo, a drugi w postaci luźnych kart umieszczony jest w specjalnej kieszeni i przeznaczony do twórczego wykorzystania, np. powieszenia nad biurkiem, wklejenia do zeszytu.


praca zbiorowa
Drzewa Polski

Plakat Drzewa ukazuje wszystkie najczęściej występujące w Polsce drzewa. Podaje on np. średnią wysokość drzew rosnących w naszym kraju, ilustruje ich kształty oraz wygląd liści, pąków i owoców.


Andrzej Szała
Fizyka i astronomia - Podręczne Tablice Szkolne - gimnazjum

Podręczne Tablice Szkolne - Fizyka i astronomia dla uczniów gimnazjum to usystematyzowane, zwięzłe zestawienie najważniejszych definicji, twierdzeń, wzorów niezbędnych do rozwiązywania zadań i powtarzania wiadomości i umiejętności. Odpowiednio dobrane przykłady pozwalają uczniowi na przypomnienie trudniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem praw i reguł fizycznych. Doskonałe narzędzie do kształtowania tak ważnej kompetencji jak umiejętność korzystania z informacji. Tablice mają formę 5-kartkowej laminowanej składanki w formacie B5 co ułatwia poszukiwanie potrzebnych informacji i jednocześnie gwarantuje trwałość tablic.


praca zbiorowa
Gramatyka i ortografia języka polskiego - tablice szkolne

Zestaw składa się z dwóch kompletów kilkunastu przedmiotowych tablic: jeden z nich wpięty jestzeszytowo, a drugi w postaci luźnych kart umieszczony jest w specjalnej kieszeni i przeznaczony do twórczego wykorzystania, np. powieszenia nad biurkiem, wklejenia do zeszytu.


praca zbiorowa
Grzyby Polski

Plakaty edukacyjne wykonane są z użyciem najdoskonalszej techniki drukarskiej i na najwyższej jakości dwustronnie laminowanym kartonie.


Stanisław Lenard
Historia - tablice szkolne

Tablice historyczne mają charakter kompendium. Są pomocne w powtarzaniu, utrwalaniu i rozwijaniu zdobytej już wiedzy. Wspomagają proces edukacji historycznej uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz rozwijają zainteresowanie tą dziedziną nauki.Zestawienie obejmuje dzieje powszechne i dzieje Polski, począwszy od cywilizacji starożytnych po czasy współczesne. Znalazły się w nim zagadnienia z dziejów politycznych, religii, kultury i nauki, gospodarki i społeczeństwa. Kalendarium zostało przygotowane w ujęciu chronologiczno-problemowym. Podział na kolejne epoki historyczne i wieki oraz zagadnienia dotyczące dziejów Polski podkreślają graficzne wyróżnienia – pomogą one w uporządkow


Witold Mizerski (pod red.)
Historia - tablice szkolne

W tej książce znajdziesz:- daty, komentarze i przydatne zestawienia;- władców, bitwy, rewolucje, odkrycia i wynalazki;- informacje, które mogą się przydać w każdej chwili;- porównania pozwalające lepiej zrozumieć przebieg wydarzeń;- historię Polski i świata od epoki kamiennej po wydarzenia najnowsze.


praca zbiorowa
Historia i nauki społeczne - tablice szkolne

Zestaw składa się z dwóch kompletów kilkunastu przedmiotowych tablic: jeden z nich wpięty jestzeszytowo, a drugi w postaci luźnych kart umieszczony jest w specjalnej kieszeni i przeznaczony do twórczego wykorzystania, np. powieszenia nad biurkiem, wklejenia do zeszytu.


praca zbiorowa
Historia literatury - tablice szkolne

Zestaw składa się z dwóch kompletów kilkunastu przedmiotowych tablic: jeden z nich wpięty jestzeszytowo, a drugi w postaci luźnych kart umieszczony jest w specjalnej kieszeni i przeznaczony do twórczego wykorzystania, np. powieszenia nad biurkiem, wklejenia do zeszytu.


praca zbiorowa
Historia sztuki - tablice szkolne

Zestaw składa się z dwóch kompletów kilkunastu przedmiotowych tablic: jeden z nich wpięty jestzeszytowo, a drugi w postaci luźnych kart umieszczony jest w specjalnej kieszeni i przeznaczony do twórczego wykorzystania, np. powieszenia nad biurkiem, wklejenia do zeszytu.


Witold Mizerski
Język polski - tablice szkolne

W tej książce znajdziesz:- najważniejsze pojęcia i reguły gramatyki;- zwięzłe przedstawienie zasad ortografii i interpunkcji;- reguły pozwalające unikać pospolitych błędów językowych;- fonetykę, słowotwórstwo, fleksję, składnię, komunikację językową, gwary i dialekty, język reklamy.


Witold Mizerski (pod red.)
Literatura polska - tablice szkolne

W tej książce znajdziesz:- wszystkie ważne pojęcia dotyczące budowy dzieła literackiego;- środki stylistyczne wraz z przykładami ich użycia;- opisy typów liryki, schematy analizy i interpretacji wierszy;- przegląd gatunków i epok literackich;- najwybitniejszych pisarzy i ich najsłynniejsze utwory.


praca zbiorowa
Małe tablice - język polski

Książka jest zbiorem najważniejszych informacji z zakresu nauki o języku polskim, zaspokajającym podstawowe wymagania uczniów gimnazjów i liceów.


praca zbiorowa
Małe tablice - literatura polska

Książka zawiera przydatne dla uczniów gimnazjów i liceów informacje o literaturze, jej historii oraz najbardziej znanych pisarzach i ich dziełach.


praca zbiorowa
Małe tablice biologiczne

Niniejsze tablice stanowią wybór najważniejszych zestawień z zakresu biologii przydatnych w nauce szkolnej. Mogą one być wykorzystane w gimnazjach, liceach i technikach, a także jako podręczny zbiór danych dla Czytelników bardziej zaawansowanych.


Witold Mizerski
Małe tablice chemiczne

Książka jest zbiorem najważniejszych danych liczbowych i zestawień z zakresu chemii, przydatnych dla uczniów gimnazjów i liceów.


Witold Mizerski
Małe tablice fizyczno - astronomiczne

Książka jest zestawieniem najważniejszych wzorów i danych liczbowych z zakresu fizyki i astronomii, przydatnych dla uczniów gimnazjów i liceów.


praca zbiorowa
Małe tablice geograficzne

Książka jest zbiorem najważniejszych informacji z geografii fizycznej i gospodarczej Polski i Świata, przydatnych dla uczniów gimnazjów i liceów.


praca zbiorowa
Małe tablice geograficzne z mapami

Prezentowane w "Małych tablicach geograficznych" wiadomości odpowiadają zakresowi tematycznemu programu nauczania geografii w liceum, poszerzone są min.: o elementy wiedzy o dziejach Ziemi, ukształtowaniu jej powierzchni, klimacie, zasobach wodnych i obszarach chronionych. W tablicach znajdują się również informacje pozwalające porównać nasz kraj z krajami Unii Europejskiej, a także z innymi państwami kandydującymi do niej. Książka ta jest przeznaczona przede wszystkim dla ucznia szkoły średniej, maturzysty, kandydata na studia - zwłaszcza społeczne, ekonomiczne czy politologiczne, a także dla tych wszystkich, których interesuje środowisko przyrodnicze, geografia Polski oraz najważ


praca zbiorowa
Małe tablice historyczne

Książka jest zestawieniem najważniejszych wydarzeń i dat z zakresu historii Polski i historii powszechnej, przydatnym dla uczniów gimnazjów i liceów.


praca zbiorowa
Małe tablice historyczne z mapami + Kalendarium Integracji Europejskiej

Poręczne, przejrzyste i uporządkowane zestawienie najważniejszych dat i wydarzeń z historii Polski i świata, dostosowane do programu nauczania szkoły średniej. Kilkanaście starannie dobranych, czytelnych map ukazujących poszczególne okresy historii Polski. Nieoceniona pomoc w nauce i gotowy materiał do powtórzenia przed maturą czy egzaminem.


Witold Mizerski
Małe tablice matematyczne

Książka stanowi zbiór najważniejszych wzorów i tabel z zakresu matematyki, zaspakajający podstawowe wymagania uczniów gimnazjów i liceów.


Jerzy Nowik
Matematyka - Podręczne Tablice Szkolne - szkoła ponadgimnazjalna, część 1. Logika, algebra, analiza

Podręczne Tablice Szkolne - Matematyka dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum to przemyślane, uporządkowane, zwięzłe zestawienie najważniejszych i niezbędnych l definicji, l twierdzeń, l wzorów, l wartości podstawowych funkcji, a także l przykładowych rozwiązań. Część 1 zawiera logikę, algebrę i analizę, (część 2 - planimetria stereometria, trygonometria i ciąg dalszy analizy). Każda tablica ma formę 4-kartkowej laminowanej składanki, co niezmiernie ułatwia wygodne poszukiwanie potrzebnych informacji i jednocześnie gwarantuje jej trwałość.


Jerzy Nowik
Matematyka - Podręczne Tablice Szkolne - szkoła ponadgimnazjalna, część 2. Stereometria, trygonometria i ciąg dalszy analizy

Podręczne Tablice Szkolne - Matematyka dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum to przemyślane, uporządkowane, zwięzłe zestawienie najważniejszych i niezbędnych l definicji, l twierdzeń, l wzorów, l wartości podstawowych funkcji, a także l przykładowych rozwiązań. Część 2 zawiera planimetrię stereometrię, trygonometrię i ciąg dalszy analizy, (część 1 - logika, algebra i analiza). Każda tablica ma formę 4-kartkowej laminowanej składanki, co niezmiernie ułatwia wygodne poszukiwanie potrzebnych informacji i jednocześnie gwarantuje jej trwałość.


praca zbiorowa
Matematyka - tablice szkolne

Zestaw składa się z dwóch kompletów kilkunastu przedmiotowych tablic: jeden z nich wpięty jestzeszytowo, a drugi w postaci luźnych kart umieszczony jest w specjalnej kieszeni i przeznaczony do twórczego wykorzystania, np. powieszenia nad biurkiem, wklejenia do zeszytu.


praca zbiorowa
Nauczanie zintegrowane - tablice szkolne

Zestaw składa się z dwóch kompletów kilkunastu przedmiotowych tablic: jeden z nich wpięty jestzeszytowo, a drugi w postaci luźnych kart umieszczony jest w specjalnej kieszeni i przeznaczony do twórczego wykorzystania, np. powieszenia nad biurkiem, wklejenia do zeszytu.


praca zbiorowa
Nauka o Ziemi - tablice szkolne

Zestaw składa się z dwóch kompletów kilkunastu przedmiotowych tablic: jeden z nich wpięty jestzeszytowo, a drugi w postaci luźnych kart umieszczony jest w specjalnej kieszeni i przeznaczony do twórczego wykorzystania, np. powieszenia nad biurkiem, wklejenia do zeszytu.


Mariusz Trąba, Lech Bielski
Poczet królów i książąt polskich

Publikacja zawiera biogramy władców panujących w naszym kraju - od księcia Mieszka I do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Autorzy przedstawiają panujących nie tylko jako władców, wojowników i mężów stanu, ale także jako ludzi - z ich zaletami i wadami. Każdy biogram jest wzbogacony ciekawostkami zamieszczonymi na marginaliach oraz mapami podsumowującymi dzieło panowania władcy. Książka jest bogato ilustrowana, a interesująco dobrane materiały tworzą klimat epoki, w której żył panujący. W publikacji tego rodzaju nie mogło oczywiście zabraknąć wizerunków królów wykonanych przez Jana Matejkę, otwierających poszczególne biogramy.


Beata Stadniczuk
Podręczne Tablice Szkolne - chemia dla gimnazjum

Podręczne Tablice Szkolne - Chemia dla uczniów gimnazjum to usystematyzowane, zwięzłe zestawienie najważniejszych informacji z zakresu chemii definicji, praw, wzorów i innych informacji niezbędnych do rozwiązywania zadań i powtarzania wiadomości i rozwijania umiejętności. Odpowiednio dobrane przykłady pozwalają uczniowi na przypomnienie trudniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem praw i reguł chemicznych. Układ okresowy pierwiastków opisuje wszystkie właściwości pierwiastków, które są przydatne uczniowi gimnazjum. Tablice są doskonałym narzędziem do kształtowania tak ważnej kompetencji jak umiejętność korzystania z informacji. Mają formę 5-kartkowej laminowanej składanki w formacie B5


praca zbiorowa
Podręczne Tablice Szkolne - Chemia LO, LP i T część IChemia ogółna i nieorganiczna

Podręczne Tablice Szkolne - część I - Chemia ogólna inieorganiczna dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikumCz. I. Chemia ogólna i nieorganiczna, cz. II. Chemia organicznaNumer zalecenia środka dydaktycznego: MEiN 1967/2006Podręczne Tablice Szkolne z chemii zawierają podstawowe informacje zzakresu chemii przydatne podczas powtarzania i utrwalania wiedzy na poziomieszkół ponadgimnazjalnych.Rozwijają m.in. takie umiejętności, jak:korzystanie z różnorodnych źródeł informacji, na przykład układu okresowego pierwiastków, literatury popularnonaukowej i Internetu, zapisywanie równań prostych reakcji chemicznych oraz opisywanie efektów energetycznych im towarzyszących


praca zbiorowa
Podręczne Tablice Szkolne - Chemia LO, LP i T część IIChemia organiczna

Podręczne Tablice Szkolne - część II - Chemia organiczna dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum Cz. I. Chemia ogólna i nieorganiczna, cz. II. Chemia organicznaNumer zalecenia środka dydaktycznego: MEiN 1967/2006Podręczne Tablice Szkolne z chemii zawierają podstawowe informacje zzakresu chemii przydatne podczas powtarzania i utrwalania wiedzy na poziomieszkół ponadgimnazjalnych.Rozwijają m.in. takie umiejętności, jak:korzystanie z różnorodnych źródeł informacji, na przykład układu okresowego pierwiastków, literatury popularnonaukowej i Internetu, zapisywanie równań prostych reakcji chemicznych oraz opisywanie efektów energetycznych im towarzyszących, posługi


Jacek Jędrzejowski
Podręczne Tablice Szkolne - język angielski

Podręczne Tablice Szkolne krótki kurs gramatyki języka angielskiego. Zestawienie podstawowych zasad odmiany rzeczowników, czasowników, stopniowania przymiotników, używania przyimków, tworzenia zdań itp. Zastosowana forma 5-kartkowej składanki (trwałej, laminowanej) gwarantuje wygodne i łatwe poszukiwanie potrzebnych informacji.


Marek Bojdak
Podręczne Tablice Szkolne - język niemiecki

Podręczne Tablice Szkolne. Język niemiecki – zawierają podstawowe zasady gramatyki języka niemieckiego wraz z przykładowymi zdaniami. Przedstawiają reguły odmiany gramatycznej wyrazów, użycia rzeczownika, przymiotnika, zaimka, liczebnika, czasownika, przyimka, spójnika oraz budowy zdań złożonych. Tablice są pomocą z gramatyki na poziomie podstawowym i średnim dla gimnazjum, liceum, technikum oraz dla uczących się na kursach językowych. Tablice przydatne są również dla uczących się do Zertifikat Deutsch (ZD) i Zertifikat Zentrale Mittelstufeuprfung (ZMP). Tablice mają formę 5-kartkowej składanki (trwałej, laminowanej) gwarantującej wygodne i łatwe poszukiwanie potrzebnych informacji.


Małgorzata Dacyk, Ewa Szerner
Podręczne Tablice Szkolne - Matematyka dla Gimnazjum, część 1

Podręczne Tablice Szkolne - Matematyka dla uczniów gimnazjum to usystematyzowane, zwięzłe zestawienie najważniejszych definicji, twierdzeń, wzorów niezbędnych do rozwiązywania zadań i powtarzania wiadomości i umiejętności. Odpowiednio dobrane przykłady pozwalają uczniowi na przypomnienie trudniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem praw i reguł matematycznych. Doskonałe narzędzie do kształtowania tak ważnej kompetencji jak umiejętność korzystania z informacji. br Składają się z dwóch części; część 1 zawiera algebrę, arytmetykę i statystykę, część 2 geometrię. Każda tablica ma formę 4-kartkowej laminowanej składanki w formacie B5 co ułatwia poszukiwanie potrzebnych informacji i jednocz


Małgorzata Dacyk, Ewa Szerner
Podręczne Tablice Szkolne - Matematyka dla Gimnazjum, część 2

Podręczne Tablice Szkolne - Matematyka dla uczniów gimnazjum to usystematyzowane, zwięzłe zestawienie najważniejszych definicji, twierdzeń, wzorów niezbędnych do rozwiązywania zadań i powtarzania wiadomości i umiejętności. Odpowiednio dobrane przykłady pozwalają uczniowi na przypomnienie trudniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem praw i reguł matematycznych. Doskonałe narzędzie do kształtowania tak ważnej kompetencji jak umiejętność korzystania z informacji. Składają się z dwóch części; część 1 zawiera algebrę, arytmetykę i statystykę, część 2 geometrię. Każda tablica ma formę 4-kartkowej laminowanej składanki w formacie B5 co ułatwia poszukiwanie potrzebnych informacji i jednocześ


praca zbiorowa
Ptaki PolskiPlansza edukacyjna

Plakaty edukacyjne wykonane są z użyciem najdoskonalszej techniki drukarskiej i na najwyższej jakości dwustronnie laminowanym kartonie Plakaty sprzedawane są w specjalnej tubie ochronnej z kartonu.


Jacek Paciorek, Małgorzata Dagmara Wyrwińska
Tablice - język angielski

W Tablicach - język angielski został zastosowany przejrzysty podział na gramatykę i słownictwo niezbędne do wypracowań zadawanych przez nauczycieli. To jednak nie tylko podstawowe reguły gramatyki, to także wyjątki i przykłady, tak pomocne podczas nauki. Część dotyczącą słownictwa wzbogaciliśmy wymową zapisaną nie tylko w stosowanym w słownikach systemie IPA, ale także w systemie uproszczonym, zrozumiałym również dla początkujących.


Agnieszka Jaszczuk
Tablice - język niemiecki

Tablice - język niemiecki to kompendium wiedzy niezbędnej dla wszystkich uczących się języka niemieckiego. Zawarte są tu nie tylko reguły gramatyczne, ale również podstawowe słownictwo ułożone tematycznie. Ma to pomóc uczniom w znalezieniu pomocy zarówno podczas poznawania zasad rządzących językiem, jak i podczas pisania wypracowań bez konieczności szukania poszczególnych słów w słownikach.


Leszek Trząski
Tablice biologiczne

W ujęciu tabelarycznym przedstawiamy kolejne fazy kształtowania się różnorodnych form życia od najprostszych do najbardziej skomplikowanych. Omawiamy funkcjonowanie komórek i organizmów. Wyjaśniamy, co to jest genom, przedstawiamy rodzaje krzyżówek, zasadę dziedziczenia i mutacje w przyrodzie. Przybliżamy problemy ekologii, człowieka i jego środowiska.


Agnieszka Jakubowska, Joanna Fuerst
Tablice biologiczne

Tablice biologiczne zawierają wszystkie zagadnienia wymagane w programie nauczania. Poszczególne tematy wzbogacone są rysunkami. Dodatkowo najważniejsze zagadnienia są wytłuszczone. Całość podzielona jestw taki sposób, aby łatwo można było dotrzeć do poszukiwanych informacji.


Agnieszka Jakubowska
Tablice chemiczne

Ta pozycja zawiera wszelkie informacje niezbędne przy nauce chemii w szkole. Zebrano tu materiał z zakresu obowiązującego programu nauczania kierując się przede wszystkim wymaganiami nauczycieli i, co za tym idzie, potrzebami uczniów. Można tu więc znaleźć pomocne dane, zestawienia i przeliczniki, a także układ okresowy pierwiastków i opis ich właściwości.


praca zbiorowa
Tablice chemiczne. Definicje, ważne informacje, wzory

"Tablice chemiczne" są pozycją zasługującą na najwyższą uwagę uczniów i nauczycieli chemii szkół średnich, bez względu na zakres realizowanego w nich materiału nauczania. Uczniowie odnajdą w niej jednocześnie źródło usystematyzowanej wiedzy, repetytorium oraz vademecum wspierające ich proces kształcenia. Dla nauczycieli stanowią one nie tylko cenną pomoc dydaktyczną, ale również źródło informacji dotyczących najnowszych trendów w podejściu do zakresu treści merytorycznych [...] mgr inż. Alicja Cała (X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni)


praca zbiorowa
Tablice część 1 - literatura polska

Tablice cz. 1 - literatura polskato pozycja skierowana zarówno do tych uczniów, którzy chcą uporządkować swoją wiedzę, jak i tych, którzy chcą ją zdobyć. Zawiera podział literatury na okresy literackie, charakterystykę poszczególnych epok, twórców i ich dzieł, prądów literackich, a także informacje z zakresu filozofii czy poszczególnych gatunków literackich. A wszystko to zwięźle ujęte na 123 stronach wzbogacone pomocnymi wytłuszczeniami, niezbędnymi kiedy chce się szybko znaleźć konkretną informację.


praca zbiorowa
Tablice część 2 - wiedza o literaturze, wiedza o języku

Tablice cz. 2 - wiedza o literaturze, wiedza o języku zawierają syntetyczne informacje dotyczące gatunków literackich, gramatyki i ortografii, niezbędne na wszystkich szczeblach edukacji. A wszystko w przystępnej formie łatwych do przyswojenia i lubianych przez uczniów tabelek.


Alicja Nawrot
Tablice fizyczne z astronomią

Tablice fizyczne z astronomią zawierają nie tylko wzory i regułki, bez których żaden uczeń nie może się obejść na lekcjach fizyki, ale także pomocne wykresy i diagramy oraz przeliczniki jednostek. Bez nich zrozumienie fizyki jest niemożliwe. A wszystko w przejrzystej formie tabel. Tablice zawierają zestawienie wiedzy ze wszystkich działów omawianych w gimnazjum i liceum


Jarosław Balon, Jerzy Desperak
Tablice geograficzne

To szerokie kompendium wiedzy na temat otaczającego nas świata. Autorzy przybliżają pojęcie geografii jako nauki, wprowadzając Czytelnika w sferę zagadnień dotyczących atmosfery, pogody i klimatu na naszej planecie, budowy Ziemi i jej dziejów, a także rzeźby wód oraz gleby i świata organicznego. Równie interesująco opracowane zostały rozdziały dotyczące ludności świata oraz gospodarki. W poszczególnych rozdziałach Czytelnik łatwo odszuka informacje dotyczące Polski.


Sławomir Jaszczuk
Tablice geograficzne

Tablice geograficzne to zbiór najważniejszych danych liczbowych dotyczących Polski i świata, bez których nie można się obejść na lekcjach geografii. Między innymi zawarte sątu najważniejsze, aktualne dane statystyczne, ze znalezieniem których uczniowie zawsze mieli duży problem.


Radosław Brzozowski
Tablice gramatyczne z języka angielskiego

Jest to publikacja przeznaczona dla osób uczących się języka angielskiego zarówno od podstaw jak i na poziomie zaawansowanym, pragnących odświeżyć swoje wiadomości lub sprawdzić znajomość gramatyki angielskiej.


Mariusz Trąba, Lech Bielski
Tablice historyczne

"Tablice historyczne" - znakomity środek ułatwiający uczniom zrozumienie historii, nauczycielowi zaś jej tłumaczenie. Forma książki pozwala łatwo porównać, co działo się w tym samym czasie w różnych zakątkach świata, co jest tym ważniejsze, że umiejętność kojarzenia faktów sprawia dotąd ogromną trudność, nawet studentom. Oprócz wydarzeń politycznych, w opracowaniu ujęto szczegółowy zapis faktów z kręgu literatury i sztuki, nauki i techniki, a także, z dziedziny umownie określonej mianem "życie codzienne".


Justyna Piekarczyk, Piotr Czerwiński
Tablice historyczne

Tablice historyczne to usystematyzowane i ułożone chronologicznie informacje niezbędne dla wszystkich uczniów. Zawierają one omówienie najważniejszych wydarzeń zarówno z historii Polski, jak i powszechnej od czasów prehistorycznych do współczesności.


Małgorzata Chmielewska, Adam Margański
Tablice kultury

Ten pomysł od lat leżał na ulicy i nikt do tej pory nie chciał go podnieść: tablice kultury. Wszystkim wiadomo, jak pomocne mogą być przy wszelakich okazjach (nie tylko w szkole, ale i w życiu codziennym) różnego rodzaju tablice poglądowe, w skrócie przedstawiające najważniejsze fakty i zestawienia, a to: matematyczne, fizyczne, historyczne, geograficzne, biologiczne etc. Wreszcie ukazały się po raz pierwszy także Tablice kultury autorstwa Małgorzaty Chmielewskiej i Adama Margańskiego. Ujmują one w układzie chronologicznym najważniejsze wydarzenia w dziejach cywilizacji ludzkiej, a koncentrują się na historii różnych dziedzin sztuki polskiej i europejskiej oraz na twórcach tej sztuki - od śr


Piotr Gołąb, Piotr Kosowicz
Tablice matematyczne

Tablice matematyczne to zbiór wszystkich wzorów, z których uczeń korzysta nie tylko na lekcjach matematyki, ale także w domu. Nie trzeba już szukać po różnych książkach poszczególnych informacji. Teraz wszystkie one znajdują się w naszych tablicach. Zawierają one także wykresy, regułki czyli wszystko to, co jest niezbędne do zrozumienia poszczególnych zagadnień z matematyki.


praca zbiorowa
Tablice matematyczne czterocyfrowe

SPIS TABLIC1. Niektóre stałe matematyczne2. Czynniki pierwsze liczb niepodzielnych przez 2, 3 i 53. Kwadraty, pierwiastki kwadratowe, sześciany, pierwiastki sześciennei odwrotności liczb4. Liczby losowe5. Logarytmy dziesiętne liczb od 1,000 do 9,9996. Zamiana stopni na radiany i odwrotnie7. Wartości sinusów i cosinusów8. Wartości tangensów i cotangensów9. Procent składany10. Kapitalizacja równych rat wpłacanych z góry11. Amortyzacja równymi ratami z dołu przez n lat


praca zbiorowa
Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne, astronomiczne

"Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne, astronomiczne" - książka zawiera zestaw odpowiednio skompletowanych, tablic, przeznaczonych jako uzupełniający materiał dydaktyczny dla uczniów. Może być również wykorzystywana przez nauczycieli, stanowiąc doskonałe kompedium.


Renata Czubaj, Katarzyna Janiec
Tablice przyrodnicze

Informacje zamieszczone w tablicach porządkują i uzupełniają podręcznikową wiedzę, ułatwią powtórzenie materiału lub przygotowanie się do lekcji. Tablice są swoistym kompendium wiedzy zarówno dla nauczyciela, jak i dla ucznia.


Jarosław Dymara, Andrzej Persona
Tablice. Biologia. Chemia.

Książka składa się z dwóch części przedmiotowych: pierwszej - dotyczącej biologii i drugiej - związanej z chemią. Treści obu części są zgodne z Podstawą programową kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym. Kształcenie w zakresie rozszerzonym oraz Standardami wymagań egzaminacyjnych. W części biologicznej wyróżniono następujące działy tematyczne: Chemiczne składniki organizmów, Przemiany materii i energii w komórce, Fizjologia roślin i zwierząt z elementami fizjologii człowieka, Różnorodność komórek i tkanek, Różnorodność organizmów na Ziemi, Ewolucja życia na Ziemi, Podstawy ekologii i biogeografii. Część chemicz


Aleksandra Gębura, Krzysztof Gębura
Tablice. Matematyka. Fizyka i astronomia

Tablice są przeznaczone dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szczególnie zainteresowanych gimnazjalistów. Będą przydatne zarówno do codziennej pracy ucznia, jak i przy powtarzaniu materiału.Zawierają kompendium wiedzy z matematyki oraz fizyki i astronomii na poziomie liceum, obejmując "Podstawy programowe" i wszystkie programy nauczania dla liceum wydane przez WSiP (które są obszerniejsze niż "Podstawy").Podstawowe fakty, twierdzenia, definicje, stałe liczbowe i dane z matematyki, fizyki i astronomii są podane w uporządkowany sposób, pozwalający łatwo odszukać interesujące tematy. Tablice zawierają dużo rysunków. Dodatkowym urozmaiceniem jest 8 stron prezentujących kolorowe zdjęcia z astroUkład okresowy pierwiastków (dwustronny)

DWUSTRONNY UK?AD OKRESOWY dostosowany jest do pracy w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej. Zawiera on zaktualizowane nazwy pierwiastków chemicznych i zdjęć zastosowań pierwiastków w związkach chemicznych. Na stronie dla uczniów Szkół ponadgimnazjalnych znajduje się więcej informacji przy każdym pierwiastku oraz tabela ze stałymi fizykochemicznymi.Dwie wersje na jednej planszy o wymiarach 160 cm x 120 cm.


praca zbiorowa
Anatomia człowieka - tablice szkolne

Zestaw składa się z dwóch kompletów kilkunastu przedmiotowych tablic: jeden z nich wpięty jest zeszytowo, a drugi w postaci luźnych kart umieszczony jest w specjalnej kieszeni i przeznaczony do twórczego wykorzystania, np. powieszenia nad biurkiem, wklejenia do zeszytu.


praca zbiorowa
Bezpieczeństwo ruchu drogowego - tablice szkolne

Zestaw składa się z dwóch kompletów kilkunastu przedmiotowych tablic: jeden z nich wpięty jestzeszytowo, a drugi w postaci luźnych kart umieszczony jest w specjalnej kieszeni i przeznaczony do twórczego wykorzystania, np. powieszenia nad biurkiem, wklejenia do zeszytu.


praca zbiorowa
Drzewa Polski

Plakat Drzewa ukazuje wszystkie najczęściej występujące w Polsce drzewa. Podaje on np. średnią wysokość drzew rosnących w naszym kraju, ilustruje ich kształty oraz wygląd liści, pąków i owoców.


Andrzej Szała
Fizyka i astronomia - Podręczne Tablice Szkolne - gimnazjum

Podręczne Tablice Szkolne - Fizyka i astronomia dla uczniów gimnazjum to usystematyzowane, zwięzłe zestawienie najważniejszych definicji, twierdzeń, wzorów niezbędnych do rozwiązywania zadań i powtarzania wiadomości i umiejętności. Odpowiednio dobrane przykłady pozwalają uczniowi na przypomnienie trudniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem praw i reguł fizycznych. Doskonałe narzędzie do kształtowania tak ważnej kompetencji jak umiejętność korzystania z informacji. Tablice mają formę 5-kartkowej laminowanej składanki w formacie B5 co ułatwia poszukiwanie potrzebnych informacji i jednocześnie gwarantuje trwałość tablic.


praca zbiorowa
Gramatyka i ortografia języka polskiego - tablice szkolne

Zestaw składa się z dwóch kompletów kilkunastu przedmiotowych tablic: jeden z nich wpięty jestzeszytowo, a drugi w postaci luźnych kart umieszczony jest w specjalnej kieszeni i przeznaczony do twórczego wykorzystania, np. powieszenia nad biurkiem, wklejenia do zeszytu.


praca zbiorowa
Grzyby Polski

Plakaty edukacyjne wykonane są z użyciem najdoskonalszej techniki drukarskiej i na najwyższej jakości dwustronnie laminowanym kartonie.


Stanisław Lenard
Historia - tablice szkolne

Tablice historyczne mają charakter kompendium. Są pomocne w powtarzaniu, utrwalaniu i rozwijaniu zdobytej już wiedzy. Wspomagają proces edukacji historycznej uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz rozwijają zainteresowanie tą dziedziną nauki.Zestawienie obejmuje dzieje powszechne i dzieje Polski, począwszy od cywilizacji starożytnych po czasy współczesne. Znalazły się w nim zagadnienia z dziejów politycznych, religii, kultury i nauki, gospodarki i społeczeństwa. Kalendarium zostało przygotowane w ujęciu chronologiczno-problemowym. Podział na kolejne epoki historyczne i wieki oraz zagadnienia dotyczące dziejów Polski podkreślają graficzne wyróżnienia – pomogą one w uporządkow


Witold Mizerski (pod red.)
Historia - tablice szkolne

W tej książce znajdziesz:- daty, komentarze i przydatne zestawienia;- władców, bitwy, rewolucje, odkrycia i wynalazki;- informacje, które mogą się przydać w każdej chwili;- porównania pozwalające lepiej zrozumieć przebieg wydarzeń;- historię Polski i świata od epoki kamiennej po wydarzenia najnowsze.


praca zbiorowa
Historia i nauki społeczne - tablice szkolne

Zestaw składa się z dwóch kompletów kilkunastu przedmiotowych tablic: jeden z nich wpięty jestzeszytowo, a drugi w postaci luźnych kart umieszczony jest w specjalnej kieszeni i przeznaczony do twórczego wykorzystania, np. powieszenia nad biurkiem, wklejenia do zeszytu.


praca zbiorowa
Historia literatury - tablice szkolne

Zestaw składa się z dwóch kompletów kilkunastu przedmiotowych tablic: jeden z nich wpięty jestzeszytowo, a drugi w postaci luźnych kart umieszczony jest w specjalnej kieszeni i przeznaczony do twórczego wykorzystania, np. powieszenia nad biurkiem, wklejenia do zeszytu.


praca zbiorowa
Historia sztuki - tablice szkolne

Zestaw składa się z dwóch kompletów kilkunastu przedmiotowych tablic: jeden z nich wpięty jestzeszytowo, a drugi w postaci luźnych kart umieszczony jest w specjalnej kieszeni i przeznaczony do twórczego wykorzystania, np. powieszenia nad biurkiem, wklejenia do zeszytu.


Witold Mizerski
Język polski - tablice szkolne

W tej książce znajdziesz:- najważniejsze pojęcia i reguły gramatyki;- zwięzłe przedstawienie zasad ortografii i interpunkcji;- reguły pozwalające unikać pospolitych błędów językowych;- fonetykę, słowotwórstwo, fleksję, składnię, komunikację językową, gwary i dialekty, język reklamy.


Witold Mizerski (pod red.)
Literatura polska - tablice szkolne

W tej książce znajdziesz:- wszystkie ważne pojęcia dotyczące budowy dzieła literackiego;- środki stylistyczne wraz z przykładami ich użycia;- opisy typów liryki, schematy analizy i interpretacji wierszy;- przegląd gatunków i epok literackich;- najwybitniejszych pisarzy i ich najsłynniejsze utwory.


praca zbiorowa
Małe tablice - język polski

Książka jest zbiorem najważniejszych informacji z zakresu nauki o języku polskim, zaspokajającym podstawowe wymagania uczniów gimnazjów i liceów.


praca zbiorowa
Małe tablice - literatura polska

Książka zawiera przydatne dla uczniów gimnazjów i liceów informacje o literaturze, jej historii oraz najbardziej znanych pisarzach i ich dziełach.


praca zbiorowa
Małe tablice biologiczne

Niniejsze tablice stanowią wybór najważniejszych zestawień z zakresu biologii przydatnych w nauce szkolnej. Mogą one być wykorzystane w gimnazjach, liceach i technikach, a także jako podręczny zbiór danych dla Czytelników bardziej zaawansowanych.


Witold Mizerski
Małe tablice chemiczne

Książka jest zbiorem najważniejszych danych liczbowych i zestawień z zakresu chemii, przydatnych dla uczniów gimnazjów i liceów.


Witold Mizerski
Małe tablice fizyczno - astronomiczne

Książka jest zestawieniem najważniejszych wzorów i danych liczbowych z zakresu fizyki i astronomii, przydatnych dla uczniów gimnazjów i liceów.


praca zbiorowa
Małe tablice geograficzne

Książka jest zbiorem najważniejszych informacji z geografii fizycznej i gospodarczej Polski i Świata, przydatnych dla uczniów gimnazjów i liceów.


praca zbiorowa
Małe tablice geograficzne z mapami

Prezentowane w "Małych tablicach geograficznych" wiadomości odpowiadają zakresowi tematycznemu programu nauczania geografii w liceum, poszerzone są min.: o elementy wiedzy o dziejach Ziemi, ukształtowaniu jej powierzchni, klimacie, zasobach wodnych i obszarach chronionych. W tablicach znajdują się również informacje pozwalające porównać nasz kraj z krajami Unii Europejskiej, a także z innymi państwami kandydującymi do niej. Książka ta jest przeznaczona przede wszystkim dla ucznia szkoły średniej, maturzysty, kandydata na studia - zwłaszcza społeczne, ekonomiczne czy politologiczne, a także dla tych wszystkich, których interesuje środowisko przyrodnicze, geografia Polski oraz najważ


praca zbiorowa
Małe tablice historyczne

Książka jest zestawieniem najważniejszych wydarzeń i dat z zakresu historii Polski i historii powszechnej, przydatnym dla uczniów gimnazjów i liceów.


praca zbiorowa
Małe tablice historyczne z mapami + Kalendarium Integracji Europejskiej

Poręczne, przejrzyste i uporządkowane zestawienie najważniejszych dat i wydarzeń z historii Polski i świata, dostosowane do programu nauczania szkoły średniej. Kilkanaście starannie dobranych, czytelnych map ukazujących poszczególne okresy historii Polski. Nieoceniona pomoc w nauce i gotowy materiał do powtórzenia przed maturą czy egzaminem.


Witold Mizerski
Małe tablice matematyczne

Książka stanowi zbiór najważniejszych wzorów i tabel z zakresu matematyki, zaspakajający podstawowe wymagania uczniów gimnazjów i liceów.


Jerzy Nowik
Matematyka - Podręczne Tablice Szkolne - szkoła ponadgimnazjalna, część 1. Logika, algebra, analiza

Podręczne Tablice Szkolne - Matematyka dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum to przemyślane, uporządkowane, zwięzłe zestawienie najważniejszych i niezbędnych l definicji, l twierdzeń, l wzorów, l wartości podstawowych funkcji, a także l przykładowych rozwiązań. Część 1 zawiera logikę, algebrę i analizę, (część 2 - planimetria stereometria, trygonometria i ciąg dalszy analizy). Każda tablica ma formę 4-kartkowej laminowanej składanki, co niezmiernie ułatwia wygodne poszukiwanie potrzebnych informacji i jednocześnie gwarantuje jej trwałość.


Jerzy Nowik
Matematyka - Podręczne Tablice Szkolne - szkoła ponadgimnazjalna, część 2. Stereometria, trygonometria i ciąg dalszy analizy

Podręczne Tablice Szkolne - Matematyka dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum to przemyślane, uporządkowane, zwięzłe zestawienie najważniejszych i niezbędnych l definicji, l twierdzeń, l wzorów, l wartości podstawowych funkcji, a także l przykładowych rozwiązań. Część 2 zawiera planimetrię stereometrię, trygonometrię i ciąg dalszy analizy, (część 1 - logika, algebra i analiza). Każda tablica ma formę 4-kartkowej laminowanej składanki, co niezmiernie ułatwia wygodne poszukiwanie potrzebnych informacji i jednocześnie gwarantuje jej trwałość.


praca zbiorowa
Matematyka - tablice szkolne

Zestaw składa się z dwóch kompletów kilkunastu przedmiotowych tablic: jeden z nich wpięty jestzeszytowo, a drugi w postaci luźnych kart umieszczony jest w specjalnej kieszeni i przeznaczony do twórczego wykorzystania, np. powieszenia nad biurkiem, wklejenia do zeszytu.


praca zbiorowa
Nauczanie zintegrowane - tablice szkolne

Zestaw składa się z dwóch kompletów kilkunastu przedmiotowych tablic: jeden z nich wpięty jestzeszytowo, a drugi w postaci luźnych kart umieszczony jest w specjalnej kieszeni i przeznaczony do twórczego wykorzystania, np. powieszenia nad biurkiem, wklejenia do zeszytu.


praca zbiorowa
Nauka o Ziemi - tablice szkolne

Zestaw składa się z dwóch kompletów kilkunastu przedmiotowych tablic: jeden z nich wpięty jestzeszytowo, a drugi w postaci luźnych kart umieszczony jest w specjalnej kieszeni i przeznaczony do twórczego wykorzystania, np. powieszenia nad biurkiem, wklejenia do zeszytu.


Mariusz Trąba, Lech Bielski
Poczet królów i książąt polskich

Publikacja zawiera biogramy władców panujących w naszym kraju - od księcia Mieszka I do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Autorzy przedstawiają panujących nie tylko jako władców, wojowników i mężów stanu, ale także jako ludzi - z ich zaletami i wadami. Każdy biogram jest wzbogacony ciekawostkami zamieszczonymi na marginaliach oraz mapami podsumowującymi dzieło panowania władcy. Książka jest bogato ilustrowana, a interesująco dobrane materiały tworzą klimat epoki, w której żył panujący. W publikacji tego rodzaju nie mogło oczywiście zabraknąć wizerunków królów wykonanych przez Jana Matejkę, otwierających poszczególne biogramy.


Beata Stadniczuk
Podręczne Tablice Szkolne - chemia dla gimnazjum

Podręczne Tablice Szkolne - Chemia dla uczniów gimnazjum to usystematyzowane, zwięzłe zestawienie najważniejszych informacji z zakresu chemii definicji, praw, wzorów i innych informacji niezbędnych do rozwiązywania zadań i powtarzania wiadomości i rozwijania umiejętności. Odpowiednio dobrane przykłady pozwalają uczniowi na przypomnienie trudniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem praw i reguł chemicznych. Układ okresowy pierwiastków opisuje wszystkie właściwości pierwiastków, które są przydatne uczniowi gimnazjum. Tablice są doskonałym narzędziem do kształtowania tak ważnej kompetencji jak umiejętność korzystania z informacji. Mają formę 5-kartkowej laminowanej składanki w formacie B5


praca zbiorowa
Podręczne Tablice Szkolne - Chemia LO, LP i T część IChemia ogółna i nieorganiczna

Podręczne Tablice Szkolne - część I - Chemia ogólna inieorganiczna dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikumCz. I. Chemia ogólna i nieorganiczna, cz. II. Chemia organicznaNumer zalecenia środka dydaktycznego: MEiN 1967/2006Podręczne Tablice Szkolne z chemii zawierają podstawowe informacje zzakresu chemii przydatne podczas powtarzania i utrwalania wiedzy na poziomieszkół ponadgimnazjalnych.Rozwijają m.in. takie umiejętności, jak:korzystanie z różnorodnych źródeł informacji, na przykład układu okresowego pierwiastków, literatury popularnonaukowej i Internetu, zapisywanie równań prostych reakcji chemicznych oraz opisywanie efektów energetycznych im towarzyszących


praca zbiorowa
Podręczne Tablice Szkolne - Chemia LO, LP i T część IIChemia organiczna

Podręczne Tablice Szkolne - część II - Chemia organiczna dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum Cz. I. Chemia ogólna i nieorganiczna, cz. II. Chemia organicznaNumer zalecenia środka dydaktycznego: MEiN 1967/2006Podręczne Tablice Szkolne z chemii zawierają podstawowe informacje zzakresu chemii przydatne podczas powtarzania i utrwalania wiedzy na poziomieszkół ponadgimnazjalnych.Rozwijają m.in. takie umiejętności, jak:korzystanie z różnorodnych źródeł informacji, na przykład układu okresowego pierwiastków, literatury popularnonaukowej i Internetu, zapisywanie równań prostych reakcji chemicznych oraz opisywanie efektów energetycznych im towarzyszących, posługi


Jacek Jędrzejowski
Podręczne Tablice Szkolne - język angielski

Podręczne Tablice Szkolne krótki kurs gramatyki języka angielskiego. Zestawienie podstawowych zasad odmiany rzeczowników, czasowników, stopniowania przymiotników, używania przyimków, tworzenia zdań itp. Zastosowana forma 5-kartkowej składanki (trwałej, laminowanej) gwarantuje wygodne i łatwe poszukiwanie potrzebnych informacji.


Marek Bojdak
Podręczne Tablice Szkolne - język niemiecki

Podręczne Tablice Szkolne. Język niemiecki – zawierają podstawowe zasady gramatyki języka niemieckiego wraz z przykładowymi zdaniami. Przedstawiają reguły odmiany gramatycznej wyrazów, użycia rzeczownika, przymiotnika, zaimka, liczebnika, czasownika, przyimka, spójnika oraz budowy zdań złożonych. Tablice są pomocą z gramatyki na poziomie podstawowym i średnim dla gimnazjum, liceum, technikum oraz dla uczących się na kursach językowych. Tablice przydatne są również dla uczących się do Zertifikat Deutsch (ZD) i Zertifikat Zentrale Mittelstufeuprfung (ZMP). Tablice mają formę 5-kartkowej składanki (trwałej, laminowanej) gwarantującej wygodne i łatwe poszukiwanie potrzebnych informacji.


Małgorzata Dacyk, Ewa Szerner
Podręczne Tablice Szkolne - Matematyka dla Gimnazjum, część 1

Podręczne Tablice Szkolne - Matematyka dla uczniów gimnazjum to usystematyzowane, zwięzłe zestawienie najważniejszych definicji, twierdzeń, wzorów niezbędnych do rozwiązywania zadań i powtarzania wiadomości i umiejętności. Odpowiednio dobrane przykłady pozwalają uczniowi na przypomnienie trudniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem praw i reguł matematycznych. Doskonałe narzędzie do kształtowania tak ważnej kompetencji jak umiejętność korzystania z informacji. br Składają się z dwóch części; część 1 zawiera algebrę, arytmetykę i statystykę, część 2 geometrię. Każda tablica ma formę 4-kartkowej laminowanej składanki w formacie B5 co ułatwia poszukiwanie potrzebnych informacji i jednocz


Małgorzata Dacyk, Ewa Szerner
Podręczne Tablice Szkolne - Matematyka dla Gimnazjum, część 2

Podręczne Tablice Szkolne - Matematyka dla uczniów gimnazjum to usystematyzowane, zwięzłe zestawienie najważniejszych definicji, twierdzeń, wzorów niezbędnych do rozwiązywania zadań i powtarzania wiadomości i umiejętności. Odpowiednio dobrane przykłady pozwalają uczniowi na przypomnienie trudniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem praw i reguł matematycznych. Doskonałe narzędzie do kształtowania tak ważnej kompetencji jak umiejętność korzystania z informacji. Składają się z dwóch części; część 1 zawiera algebrę, arytmetykę i statystykę, część 2 geometrię. Każda tablica ma formę 4-kartkowej laminowanej składanki w formacie B5 co ułatwia poszukiwanie potrzebnych informacji i jednocześ


praca zbiorowa
Ptaki PolskiPlansza edukacyjna

Plakaty edukacyjne wykonane są z użyciem najdoskonalszej techniki drukarskiej i na najwyższej jakości dwustronnie laminowanym kartonie Plakaty sprzedawane są w specjalnej tubie ochronnej z kartonu.


Jacek Paciorek, Małgorzata Dagmara Wyrwińska
Tablice - język angielski

W Tablicach - język angielski został zastosowany przejrzysty podział na gramatykę i słownictwo niezbędne do wypracowań zadawanych przez nauczycieli. To jednak nie tylko podstawowe reguły gramatyki, to także wyjątki i przykłady, tak pomocne podczas nauki. Część dotyczącą słownictwa wzbogaciliśmy wymową zapisaną nie tylko w stosowanym w słownikach systemie IPA, ale także w systemie uproszczonym, zrozumiałym również dla początkujących.


Agnieszka Jaszczuk
Tablice - język niemiecki

Tablice - język niemiecki to kompendium wiedzy niezbędnej dla wszystkich uczących się języka niemieckiego. Zawarte są tu nie tylko reguły gramatyczne, ale również podstawowe słownictwo ułożone tematycznie. Ma to pomóc uczniom w znalezieniu pomocy zarówno podczas poznawania zasad rządzących językiem, jak i podczas pisania wypracowań bez konieczności szukania poszczególnych słów w słownikach.


Leszek Trząski
Tablice biologiczne

W ujęciu tabelarycznym przedstawiamy kolejne fazy kształtowania się różnorodnych form życia od najprostszych do najbardziej skomplikowanych. Omawiamy funkcjonowanie komórek i organizmów. Wyjaśniamy, co to jest genom, przedstawiamy rodzaje krzyżówek, zasadę dziedziczenia i mutacje w przyrodzie. Przybliżamy problemy ekologii, człowieka i jego środowiska.


Agnieszka Jakubowska, Joanna Fuerst
Tablice biologiczne

Tablice biologiczne zawierają wszystkie zagadnienia wymagane w programie nauczania. Poszczególne tematy wzbogacone są rysunkami. Dodatkowo najważniejsze zagadnienia są wytłuszczone. Całość podzielona jestw taki sposób, aby łatwo można było dotrzeć do poszukiwanych informacji.


Agnieszka Jakubowska
Tablice chemiczne

Ta pozycja zawiera wszelkie informacje niezbędne przy nauce chemii w szkole. Zebrano tu materiał z zakresu obowiązującego programu nauczania kierując się przede wszystkim wymaganiami nauczycieli i, co za tym idzie, potrzebami uczniów. Można tu więc znaleźć pomocne dane, zestawienia i przeliczniki, a także układ okresowy pierwiastków i opis ich właściwości.


praca zbiorowa
Tablice chemiczne. Definicje, ważne informacje, wzory

"Tablice chemiczne" są pozycją zasługującą na najwyższą uwagę uczniów i nauczycieli chemii szkół średnich, bez względu na zakres realizowanego w nich materiału nauczania. Uczniowie odnajdą w niej jednocześnie źródło usystematyzowanej wiedzy, repetytorium oraz vademecum wspierające ich proces kształcenia. Dla nauczycieli stanowią one nie tylko cenną pomoc dydaktyczną, ale również źródło informacji dotyczących najnowszych trendów w podejściu do zakresu treści merytorycznych [...] mgr inż. Alicja Cała (X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni)


praca zbiorowa
Tablice część 1 - literatura polska

Tablice cz. 1 - literatura polskato pozycja skierowana zarówno do tych uczniów, którzy chcą uporządkować swoją wiedzę, jak i tych, którzy chcą ją zdobyć. Zawiera podział literatury na okresy literackie, charakterystykę poszczególnych epok, twórców i ich dzieł, prądów literackich, a także informacje z zakresu filozofii czy poszczególnych gatunków literackich. A wszystko to zwięźle ujęte na 123 stronach wzbogacone pomocnymi wytłuszczeniami, niezbędnymi kiedy chce się szybko znaleźć konkretną informację.


praca zbiorowa
Tablice część 2 - wiedza o literaturze, wiedza o języku

Tablice cz. 2 - wiedza o literaturze, wiedza o języku zawierają syntetyczne informacje dotyczące gatunków literackich, gramatyki i ortografii, niezbędne na wszystkich szczeblach edukacji. A wszystko w przystępnej formie łatwych do przyswojenia i lubianych przez uczniów tabelek.


Alicja Nawrot
Tablice fizyczne z astronomią

Tablice fizyczne z astronomią zawierają nie tylko wzory i regułki, bez których żaden uczeń nie może się obejść na lekcjach fizyki, ale także pomocne wykresy i diagramy oraz przeliczniki jednostek. Bez nich zrozumienie fizyki jest niemożliwe. A wszystko w przejrzystej formie tabel. Tablice zawierają zestawienie wiedzy ze wszystkich działów omawianych w gimnazjum i liceum


Jarosław Balon, Jerzy Desperak
Tablice geograficzne

To szerokie kompendium wiedzy na temat otaczającego nas świata. Autorzy przybliżają pojęcie geografii jako nauki, wprowadzając Czytelnika w sferę zagadnień dotyczących atmosfery, pogody i klimatu na naszej planecie, budowy Ziemi i jej dziejów, a także rzeźby wód oraz gleby i świata organicznego. Równie interesująco opracowane zostały rozdziały dotyczące ludności świata oraz gospodarki. W poszczególnych rozdziałach Czytelnik łatwo odszuka informacje dotyczące Polski.


Sławomir Jaszczuk
Tablice geograficzne

Tablice geograficzne to zbiór najważniejszych danych liczbowych dotyczących Polski i świata, bez których nie można się obejść na lekcjach geografii. Między innymi zawarte sątu najważniejsze, aktualne dane statystyczne, ze znalezieniem których uczniowie zawsze mieli duży problem.


Radosław Brzozowski
Tablice gramatyczne z języka angielskiego

Jest to publikacja przeznaczona dla osób uczących się języka angielskiego zarówno od podstaw jak i na poziomie zaawansowanym, pragnących odświeżyć swoje wiadomości lub sprawdzić znajomość gramatyki angielskiej.


Mariusz Trąba, Lech Bielski
Tablice historyczne

"Tablice historyczne" - znakomity środek ułatwiający uczniom zrozumienie historii, nauczycielowi zaś jej tłumaczenie. Forma książki pozwala łatwo porównać, co działo się w tym samym czasie w różnych zakątkach świata, co jest tym ważniejsze, że umiejętność kojarzenia faktów sprawia dotąd ogromną trudność, nawet studentom. Oprócz wydarzeń politycznych, w opracowaniu ujęto szczegółowy zapis faktów z kręgu literatury i sztuki, nauki i techniki, a także, z dziedziny umownie określonej mianem "życie codzienne".


Justyna Piekarczyk, Piotr Czerwiński
Tablice historyczne

Tablice historyczne to usystematyzowane i ułożone chronologicznie informacje niezbędne dla wszystkich uczniów. Zawierają one omówienie najważniejszych wydarzeń zarówno z historii Polski, jak i powszechnej od czasów prehistorycznych do współczesności.


Małgorzata Chmielewska, Adam Margański
Tablice kultury

Ten pomysł od lat leżał na ulicy i nikt do tej pory nie chciał go podnieść: tablice kultury. Wszystkim wiadomo, jak pomocne mogą być przy wszelakich okazjach (nie tylko w szkole, ale i w życiu codziennym) różnego rodzaju tablice poglądowe, w skrócie przedstawiające najważniejsze fakty i zestawienia, a to: matematyczne, fizyczne, historyczne, geograficzne, biologiczne etc. Wreszcie ukazały się po raz pierwszy także Tablice kultury autorstwa Małgorzaty Chmielewskiej i Adama Margańskiego. Ujmują one w układzie chronologicznym najważniejsze wydarzenia w dziejach cywilizacji ludzkiej, a koncentrują się na historii różnych dziedzin sztuki polskiej i europejskiej oraz na twórcach tej sztuki - od śr


Piotr Gołąb, Piotr Kosowicz
Tablice matematyczne

Tablice matematyczne to zbiór wszystkich wzorów, z których uczeń korzysta nie tylko na lekcjach matematyki, ale także w domu. Nie trzeba już szukać po różnych książkach poszczególnych informacji. Teraz wszystkie one znajdują się w naszych tablicach. Zawierają one także wykresy, regułki czyli wszystko to, co jest niezbędne do zrozumienia poszczególnych zagadnień z matematyki.


praca zbiorowa
Tablice matematyczne czterocyfrowe

SPIS TABLIC1. Niektóre stałe matematyczne2. Czynniki pierwsze liczb niepodzielnych przez 2, 3 i 53. Kwadraty, pierwiastki kwadratowe, sześciany, pierwiastki sześciennei odwrotności liczb4. Liczby losowe5. Logarytmy dziesiętne liczb od 1,000 do 9,9996. Zamiana stopni na radiany i odwrotnie7. Wartości sinusów i cosinusów8. Wartości tangensów i cotangensów9. Procent składany10. Kapitalizacja równych rat wpłacanych z góry11. Amortyzacja równymi ratami z dołu przez n lat


praca zbiorowa
Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne, astronomiczne

"Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne, astronomiczne" - książka zawiera zestaw odpowiednio skompletowanych, tablic, przeznaczonych jako uzupełniający materiał dydaktyczny dla uczniów. Może być również wykorzystywana przez nauczycieli, stanowiąc doskonałe kompedium.


Renata Czubaj, Katarzyna Janiec
Tablice przyrodnicze

Informacje zamieszczone w tablicach porządkują i uzupełniają podręcznikową wiedzę, ułatwią powtórzenie materiału lub przygotowanie się do lekcji. Tablice są swoistym kompendium wiedzy zarówno dla nauczyciela, jak i dla ucznia.


Jarosław Dymara, Andrzej Persona
Tablice. Biologia. Chemia.

Książka składa się z dwóch części przedmiotowych: pierwszej - dotyczącej biologii i drugiej - związanej z chemią. Treści obu części są zgodne z Podstawą programową kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym. Kształcenie w zakresie rozszerzonym oraz Standardami wymagań egzaminacyjnych. W części biologicznej wyróżniono następujące działy tematyczne: Chemiczne składniki organizmów, Przemiany materii i energii w komórce, Fizjologia roślin i zwierząt z elementami fizjologii człowieka, Różnorodność komórek i tkanek, Różnorodność organizmów na Ziemi, Ewolucja życia na Ziemi, Podstawy ekologii i biogeografii. Część chemicz


Aleksandra Gębura, Krzysztof Gębura
Tablice. Matematyka. Fizyka i astronomia

Tablice są przeznaczone dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szczególnie zainteresowanych gimnazjalistów. Będą przydatne zarówno do codziennej pracy ucznia, jak i przy powtarzaniu materiału.Zawierają kompendium wiedzy z matematyki oraz fizyki i astronomii na poziomie liceum, obejmując "Podstawy programowe" i wszystkie programy nauczania dla liceum wydane przez WSiP (które są obszerniejsze niż "Podstawy").Podstawowe fakty, twierdzenia, definicje, stałe liczbowe i dane z matematyki, fizyki i astronomii są podane w uporządkowany sposób, pozwalający łatwo odszukać interesujące tematy. Tablice zawierają dużo rysunków. Dodatkowym urozmaiceniem jest 8 stron prezentujących kolorowe zdjęcia z astroUkład okresowy pierwiastków (dwustronny)

DWUSTRONNY UK?AD OKRESOWY dostosowany jest do pracy w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej. Zawiera on zaktualizowane nazwy pierwiastków chemicznych i zdjęć zastosowań pierwiastków w związkach chemicznych. Na stronie dla uczniów Szkół ponadgimnazjalnych znajduje się więcej informacji przy każdym pierwiastku oraz tabela ze stałymi fizykochemicznymi.Dwie wersje na jednej planszy o wymiarach 160 cm x 120 cm.


Reklamacopyright © e-targ.pl