Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Produkty
Menu

Terapia pedagogiczna


Ewelina J. Konieczna
Arteterapia w teorii i praktyce

Arteterapia w wąskim znaczeniu obejmuje terapię z użyciem sztuk plastycznych, w szerokim znaczeniu obejmuje natomiast muzykoterapię, biblioterapię, a ponadto działania terapeutyczne z wykorzystaniem teatru, filmu oraz malarstwa, rzeźby, grafiki i innych sztuk plastycznych. Niniejsza książka ma charakter rozważań teoretycznych, ale zawiera cenne wskazówki mogące znaleźć zastosowanie w praktyce pedagogicznej. Dlatego oprócz założeń teoretycznych w odniesieniu do każdego rodzaju terapii Autorka przedstawiła również część warsztatową. Publikacja adresowana jest do pedagogów, psychologów oraz psychoterapeutów.Spis treści:Wprowadzenie 1. Czym jest arteterapia? (Definicje terapii, psychoterapii, loAnna Niesłuchowska
Bajki i opowiadania w terapii i psychoedukacji dzieci

Propozycja historii, które mogą pomóc w rozpoczęciu rozmowy z dzieckiem na trudny temat, skierują jego uwagę na własne kłopoty lub wyjaśnią skomplikowaną sytuację. Pracując z dziećmi, często sięgamy do literatury dziecięcej. Przy pomocy bajek i opowiadań możemy wiele dziecku wyjaśnić, to są przecież "historie dotyczące kogoś innego" więc bardziej bezpiecznie. Identyfikując się z bohaterami literackimi, dziecko ma możliwość dostrzec własne problemy i spróbować je nazwać. Pozycja napisana z myślą pedagogach i terapeutach, ale również mogą z niej skorzystać rodzice. Spis treści:Matylda, dla której zaświeciło słońce- Matylda to dziewczynka chorująca na depresję... Cześć, jestem Marcin.


Katarzyna Szeliga
Bajkoterapia. Poradnik dla dzieci, rodziców i nauczycieli (książka + CD)

"Bajkoterapia czyli jak z Guziolkiem tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym".Teksty napisane przez dzieci 7-9 letnie, w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez p. mgr Katarzynę Szeligę, autorkę cieszącej się wielkim powodzeniem u dużych i małych czytelników "Historii Guziolka..." potwierdzają spostrzeżenie wielu pedagogów, iż wyobraźnia dziecięca nie zna granic, a dzieci same potrafią odróżniać dobre uczynki od złych, bezpieczne zabawy od niebezpiecznych, umieją, a przynajmniej starają się "oswajać" swoje lęki i jeszcze pomagać kolegom.Działalność twórcza, jaką jest wymyślanie baje


Marta Franaszczuk - Truszkowska
Biblioterapia

Biblioterapia to leczenie książką, to – w zależności od zdefiniowanego problemu – odnajdywanie w literaturze wartości, które pomogą uporządkować rzeczywistość, dostrzec pozytywne aspekty codzienności. Niniejsza publikacja to zbiór scenariuszy zajęć biblioterapeutycznych dla klas IV-VI, przygotowany z myślą o wychowawcach, którym nie są obce problemy młodzieży, takie jak: nieumiejętność radzenia sobie ze złością, agresja, niskie poczucie wartości, brak asertywności, używki. Zebrane tu konspekty opracowano między innymi na podstawie fragmentów relacji nastoletniej narkomanki My dzieci z dworca ZOO, fragmentu powieści F. Molnra Chłopcy z Placu Broni, opowiadań terapeutycznych E. Me


Ewelina J. Konieczna
Biblioterapia w praktyce. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów

W książce przedstawiono wyjątkowe scenariusze, przeznaczone do pracy z grupą. Głównym celem zamieszczonych tekstów jest profilaktyka oraz praca z emocjami. Scenariusze mogą znaleźć zastosowanie zarówno na zajęciach dydaktycznych, jak i socjoterapeutycznych, czy spotkaniach z grupą wsparcia.Książka jest nie tylko źródłem pomysłów do pracy z grupą, ale również poradnikiem, w jaki sposób pisać własne, autorskie scenariusze bibliterapeutyczne.Realizatorami przedstawionych tekstów mogą być nauczyciele szkół szczebli podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych oraz licealnych. Mogą być one proponowane uczniom w ramach zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych (np. w świetlicach terapeutycznych).


Paul Stallard
Czujesz tak, jak myślisz. Praktyczne zastosowanie terapii poznawczo - behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą

Czujesz tak, jak myślisz to pasjonujące i odkrywcze źródło materiałów do praktycznego wykorzystania w terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Przedstawione rozwiązania były udoskonalane przez samego autora i wielokrotnie wypróbowywane podczas pracy klinicznej dotyczącej szerokiego zakresu problemów psychicznych.Paul Stallard poprzedza zasadniczą część książki przedstawieniem podstaw teoretycznych, na których opiera się terapia poznawczo-behawioralna, oraz wskazówkami, jak należy korzystać z niniejszego zeszytu ćwiczeń. Następnie prezentuje atrakcyjne i tętniące życiem elementy programówterapii, przekazywane dzieciom i młodzieży na dostosowanym do ich rozwoju poziomie.Czujesz tak,


Aneta Jegier
Mądrze się bawię, dobrze się uczę. Przygotowanie dzieci niepełnosprawnych ruchowo do szkoły

Dzieci niepełnosprawne ruchowo są najczęściej pełnosprawne umysłowo, a więc nie w niepełnosprawności leży źródło ich problemów w szkole. A więc w czym? Problem polega w metodzie, jaką są one przygotowywane do nauki szkolnej. Ponieważ każde z nich ma inne potrzeby, stosuje się wiele terapii, jednak nie zawsze skutecznie. Aneta Jegier proponuje nie nową metodę, a kilka ćwiczeń, które powinny uzupełnić terapię i pozwolić na harmonijny rozwój dziecka. Zdaje się przy tym, że jej główną zasadą było „dla każdego coś dobrego”, a więc prowadzone i opisywane przez siebie zajęcia i ćwiczenia dostosowywała ona do poziomu dziecka. To sprawia, że książka ma charakter otwarty, nie prezentuje sz


Bożena Kisiel, Maria Przasnyska
Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka

Publikacja prezentuje znaną w świecie metodę Ruchu Rozwijającego - programu nastawionego na rozwijanie, poprzez odpowiednie ćwiczenia i zabawy ruchowe, takich cech, jak: poczucie własnej wartości i pewności siebie, poczucie bezpieczeństwa, odpowiedzialność, wrażliwość, umiejętność nawiązywania kontaktów z drugą osobą. Proponowane ćwiczenia kształtują świadomość własnego ciała, pobudzają ekspresję, inwencję, relaksują. Wszystkie wymagają współdziałania z partnerem lub grupą, wyzwalając i utrwalając pozytywne emocje. Szczególną rolę metoda ta odgrywa w pracy z dziećmi nadpobudliwymi, agresywnymi, lękliwymi, z powodzeniem jest też stosowana w przypadkach głębszych zaburzeń rozwojowych.


Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik
Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

W książce tej znajdą Czytelnicy bardzo praktyczny materiał pomocny przy prowadzeniu zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Zawiera ona opisy konkretnych ćwiczeń i różnych ich wariantów, podaje propozycje opracowywania pojedynczych zajęć oraz planowania zajęć w cyklu rocznym z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego. Zgromadzony tu materiał jest owocem około dwudziestu lat pracy opartej na Metodzie Ruchu Rozwijającego.


Rachel Rashkin
Poczuj się lepiej. Spokojnie to tylko terapia

Poczuj się lepiej - Spokojnie, to tylko terapia ujawnia co jest sensem terapii, kim jest terapeuta, co dzieje się podczas sesji terapeutycznej. Książka przeznaczona dla dzieci, rodziców i pedagogów. Napisana jest w formie pamiętnika 12-letniej dziewczynki prowadzonego w trakcie roku, który rozpoczął się smutno, źle, a kończy się z pomocą terapii powrotem uśmiechu i zadowolenia. Książka odpowiada na wiele pytań, jakie zadają dzieci na temat terapii: Dlaczego dzieci chodzą na terapię? Co ja powiem moim przyjaciołom? Czy terapeuta ujawni moje sekrety? "Udział w terapii może być zabawny i ekscytujący, ale może być również trudny, a nawet przerażający. Ale Ty kończysz to z poczuciem dumy z s


Alfons Aichinger, Walter Holl
PsychodramaTerapia grupowa z dziećmi

Opisana przez specjalistów metoda psychodramy w dziecięcej terapii grupowej zainteresuje z pewnością terapeutów – praktyków. Doskonale przybliża dzieciom system funkcjonowania rodziny i zapoczątkować korzystne zmiany. Wzbogaca terapię z poszczególnymi dziećmi.


Weronika Sherborne
Ruch rozwijający dla dzieci

Metoda Weroniki Sherborne:- ze względu na swoją naturalność, prostotę i efektywność, zyskała uznanie na całym świecie i jest propagowana jako jeden z ważnych czynników rozwoju psychicznego małych dzieci, szczególnie niepełnosprawnych;- wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania świadomości samego siebie i pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi;- w Polsce ma wielu zwolenników i jest stosowana w przedszkolach, młodszych klasach szkoły podstawowej oraz w pracy z osobami dorosłymi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi.


Marta Bogdanowicz, Alicja Kasica
Ruch Rozwijający dla wszystkich. Efektywność metody Weroniki Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego (MRR) Weroniki Sherborne zadomowiła się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych i rehabilitacyjnych dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju psychicznym lub fizycznym. Książka prezentuje podstawowe założenia teoretyczne i metodyczne MRR oraz rezultaty badań nad jej skutecznością w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Zawiera pełne teksty trzech metod, które są jedynymi narzędziami służącymi do oceny skuteczności tej terapii.


Marta Bogdanowicz
Skale Obserwacji Zachowania Dzieci i Rodziców uczestniczących w zajęciach Ruchu Rozwijającego

Skala Obserwacji Zachowania (SOZ) to narzędzie badawcze, opracowane w 1990 roku, stosowane do oceny efektywności zajęć prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego (MRR) Weroniki Sherbourne.Skala zawiera cztery podskale:Rozwój poznawczyRozwój emocjonalnyRozwój społecznyRozwój ruchowyDo badań można włączyć również skale specjalne (np. Świadomość kierunków w przestrzeni, Stereotypie, Wokalizacja, Agresja lub/i Autoagresja, Lęk) bądź stworzyć własną skalę.


Iwona Dąbrowska-Jabłońska
Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej

Książka omawia problematykę terapii dzieci i młodzieży w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Czytelnik znajdzie tutaj podstawowe wiadomości na temat różnych zaburzeń oraz praktyczne wskazówki, jak tą wiedzę wykorzystać w pracy z podopiecznymi . Poruszane zagadnienia dotyczą pomocy psychologicznej i pedagogicznej. W książce starano się omówić metody i techniki pracy, które mogą być stosowane do pracy zarówno z dziećmi, jak i młodzieżą, a w wielu przypadkach są mało opisane w literaturze przedmiotu (np. metoda socjoterapii, metoda psychosyntezy, techniki dramaterapeutyczne, metody pracy z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się). Adresatami publikacji są osoby, które profesjonalni


Janina Stadnicka
Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową

Treść książki stanowią ćwiczenia i zabawy o charakterze kompensacyjnym. Powstawały one i były weryfikowane w ciągu wielu lat pracy autorki. Są to między innymi: zabawy z rekwizytami, gra na instrumentach sztabkowych, zabawy rytmiczne, ruch taneczny, relaks, ćwiczenia rozluźniająco-rozciągające, oddechowe, logorytmiczne. Muzyka, towarzysząca ćwiczeniom, to piosenki dla dzieci, utwory ludowe z różnych stron świata itp.Publikacja ta będzie pomocna w pracy z przedszkolakami i uczniami szkół masowych, a także podczas zajęć rewalidacyjnych dla dzieci o różnych deficytach: z wadami słuchu, niesłyszących, niewidomych i niedowidzących, upośledzonych umysłowo i z porażeniem mózgowym.Uzupełnieniem wyda


Andrzej Stadnicki
Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową - kasety audio I i II

Kasety są ilustracją muzyczną do ćwiczeń zawartych w książce o tym samym tytule. Ćwiczenia są przeznaczone do pracy z dziećmi o różnych deficytach: z wadami słuchu, niesłyszących, niewidomych i niedowidzących, upośledzonych umysłowo i z porażeniem mózgowym. Zabawy te mają charakter kompensacyjny i zostały zweryfikowane w ciągu wielu lat pracy autorki.


Antoni Balejko, Monika Zińczuk
Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce

Prezentowana monografia treścią wpisuje się w nurt rozważań nad poszukiwaniem optymalnych rozwiązań przyczyniających się do poprawy sytuacji szkolnej i środowiskowej ucznia. W części pierwszej poszukuje się rozwiązań ku lepszej i skuteczniejszej pracy terapeutycznej. Druga część książki to kompendium propozycji skierowanych do nauczycieli i rodziców chcących wzbogacić warsztat pracy, a także pomóc dziecku w zapobieganiu i korekcji wad wymowy. Trzecia część monografii to zaproszenie do bliższego poznania sylwetki autora - Antoniego Balejko.


Ewa Małgorzata Skorek, pod red.
Terapia pedagogiczna. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci. Tom I

Prezentowany tom poświęcony został tym rodzajom zaburzeń rozwoju psychoruchowego dzieci, które leżą u podłoża ich trudności w uczeniu. Autorki wyczerpująco przedstawiają nie tylko najczęściej występujące objawy częściowych zaburzeń rozwoju, między innymi: percepcji słuchowej, artykulacji, spostrzeżeń wzrokowych, rozwoju ruchowego, lateralizacji, orientacji przestrzennej, ale także omawiają konsekwencje tych zaburzeń w procesie uczenia się, którymi są dysleksja, dysgrafia, dysortografia oraz specyficzne problemy w uczeniu się matematyki. Wczesne, bo już na etapie przedszkola, podjęcie czynności zmierzających do wykrycia zaburzeń rozwojowych i rozpoczęcie pracy korekcyjno-kompensacyjnej, stano


Ewa Małgorzata Skorek, pod red.
Terapia pedagogiczna. Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć. Tom II (książka+CD)

Drugi tom książki pt. "Terapia Pedagogiczna" stanowi przegląd wybranych metod stosowanych w terapii pedagogicznej oraz zawiera obszerny materiał metodyczny mogący wzbogacić warsztat pracy terapeutycznej z dziećmi. Znalazły się tutaj rozprawy na temat muzykoterapii i treningu relaksacyjnego, metody Ruchu Rozwijającego, kinezjologii edukacyjnej oraz terapii dzieci z zaburzoną neurodynamiką przez kontakt ze zwierzętami i wiele innych. Scenariusze zajęć zaś zostały opracowane z myślą o pracy z dziećmi przejawiającymi zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej, z zaburzeniami lateralizacji oraz koordynacji ruchowej. Przedstawiono ponadto propozycje zajęć z dziećmi mającymi trudności z or


Buchalter, Susan I.
Terapia sztuką

Trudno jest być spontanicznym i nowatorskim podczas każdej sesji arteterapii. Dlatego dobrze jest mieć pod ręką zbiór kreatywnych i inspirujących pomysłów. Terapia sztuką zawiera praktyczne instrukcje, które na pewno okażą się pomocne zarówno podczas sesji indywidualnych, jak i grupowych.Poszczególne rozdziały są poświęcone różnym technikom artystycznym, włącznie z wielkoformatowym malarstwem ściennym, kolażem, rzeźbą oraz rysunkiem, co sprawia, że książka jest cennym i przystępnym źródłem dla każdego terapeuty. Susan Buchalter ujęła w niej scenariusze projektów artystycznych wykorzystujących zwyczajne przedmioty codziennego użytku. Prezentacja każdego z nich składa się z listy potrzebnych m


Paweł Karpowicz
Terapia wewnętrznego dziecka

Terapia wewnętrznego dziecka jest interesującym nurtem współczesnej psychoterapii. U jej źródeł znajdujemy tak znaczące postacie, jak Alice Miller oraz John Bradshaw. Podstawową zaletą omawianej metody jest możliwość jej autoterapeutycznego zastosowania. Książka zawiera wskazówki, w jaki sposób każdy z nas może stać się dla samego siebie opiekuńczym i kochającym rodzicem.Adresowana jest do psychoterapeutów, psychologów i pedagogów oraz wszystkich osób zaangażowanych w proces samopoznania i osobistego rozwoju.Paweł Karpowicz - socjolog, doktorat z psychologii humanistycznej na Uniwersytecie Warszawskim; odbył długoletni trening w zakresie jogi i medytacji oraz staże w różnych kierunkach psych


Ewa Baum
Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa jest jedną z form rehabilitacji, to swoista klamra spinająca rehabilitację leczniczą i społeczną, uzupełnia także fizjoterapię i rehabilitację psychologiczną. Wykorzystuje podstawowe komponenty oddziaływań na aktywność psychiczną, odwołuje się do potrzeb estetycznych i do możliwości dokonywania wyborów przez uczestnika zajęć. To książka dla terapeutów, prowadzących zajęcia przede wszystkim z dziećmi i młodzieżą, chociaż zawiera też odniesienia do terapii osób dorosłych.


Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska
Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupienia uwagi i zapamiętywania

Jest to kolejna książka adresowana do rodziców, wychowawców i nauczycieli, dla których ważny jest rozwój uwagi i pamięci dziecka. Autorki - na podstawie badań i obserwacji sześciolatków i młodszych uczniów - przedstawiają programy działania, które pomogą uczyć dzieci: skupiania uwagi, świadomego zapamiętywania i odtwarzania tego, co ważne; skutecznego uczenia się wierszy na pamięć; uważnego patrzenia i zapamiętywania; zapamiętywania szeregów czynności i przewidywania, co będzie dalej; uważnego słuchania, aby zapamiętać to, co ważne i potrzebne; prezentowania siebie, a także obdarzania uwagą innych i zapamiętywania, jak wyglądają i jak się nazywają. Na kolorowej wkładce zamieszczono ilustracj


Joanna Gładyszewska-Cylulko
Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii

W dzisiejszych konsumpcyjnych czasach, gdzie współzawodnictwo, izolacja i samotność zwiększają swój zasięg, rośnie także populacja dzieci nieśmiałych, które nie radzą sobie w kontaktach społecznych. W zapobieganiu utrwalania nieśmiałości ważną rolę odgrywają oddziaływania wychowawcze nastawione na odpowiednie kształtowanie się osobowości dziecka. Jednak, gdy zaburzenia przybierają na sile, konieczne jest zastosowanie odpowiednich działań terapeutycznych.Inspiracją do podjęcia tematu były wieloletnie doświadczenia autorki w stosowaniu wizualizacji z wybranymi technikami arteterapii w terapii i wspomaganiu rozwoju dzieci. Celem praktycznym jest zaproponowanie nowej metody przydatnej w pracy te


Marianne Frostig, David Horne
Wzory i obrazki. Program rozwijający percepcję wzrokową. Ćwiczenia. Poziom podstawowy

Program rozwijający percepcję wzrokową przeznaczony dla dzieci w pierwszych klasach szkoły podstawowej. W zestawie 6 zeszytów: ćwiczenia i podręczniki dla poziomów: podstawowego, średniego i wyższego.


Marianne Frostig, David Horne
Wzory i obrazki. Program rozwijający percepcję wzrokową. Ćwiczenia. Poziom średni

Program rozwijający percepcję wzrokową przeznaczony dla dzieci w pierwszych klasach szkoły podstawowej. W zestawie 6 zeszytów: ćwiczenia i podręczniki dla poziomów: podstawowego, średniego i wyższego.


Marianne Frostig, David Horne
Wzory i obrazki. Program rozwijający percepcję wzrokową. Ćwiczenia. Poziom wyższy

Program rozwijający percepcję wzrokową przeznaczony dla dzieci w pierwszych klasach szkoły podstawowej. W zestawie 6 zeszytów: ćwiczenia i podręczniki dla poziomów: podstawowego, średniego i wyższego.


Marianne Frostig, David Horne
Wzory i obrazki. Program rozwijający percepcję wzrokową. Podręcznik. Poziom podstawowy

Program rozwijający percepcję wzrokową przeznaczony dla dzieci w pierwszych klasach szkoły podstawowej. W zestawie 6 zeszytów: ćwiczenia i podręczniki dla poziomów: podstawowego, średniego i wyższego.


Ewelina J. Konieczna
Arteterapia w teorii i praktyce

Arteterapia w wąskim znaczeniu obejmuje terapię z użyciem sztuk plastycznych, w szerokim znaczeniu obejmuje natomiast muzykoterapię, biblioterapię, a ponadto działania terapeutyczne z wykorzystaniem teatru, filmu oraz malarstwa, rzeźby, grafiki i innych sztuk plastycznych. Niniejsza książka ma charakter rozważań teoretycznych, ale zawiera cenne wskazówki mogące znaleźć zastosowanie w praktyce pedagogicznej. Dlatego oprócz założeń teoretycznych w odniesieniu do każdego rodzaju terapii Autorka przedstawiła również część warsztatową. Publikacja adresowana jest do pedagogów, psychologów oraz psychoterapeutów.Spis treści:Wprowadzenie 1. Czym jest arteterapia? (Definicje terapii, psychoterapii, lo


Anna Niesłuchowska
Bajki i opowiadania w terapii i psychoedukacji dzieci

Propozycja historii, które mogą pomóc w rozpoczęciu rozmowy z dzieckiem na trudny temat, skierują jego uwagę na własne kłopoty lub wyjaśnią skomplikowaną sytuację. Pracując z dziećmi, często sięgamy do literatury dziecięcej. Przy pomocy bajek i opowiadań możemy wiele dziecku wyjaśnić, to są przecież "historie dotyczące kogoś innego" więc bardziej bezpiecznie. Identyfikując się z bohaterami literackimi, dziecko ma możliwość dostrzec własne problemy i spróbować je nazwać. Pozycja napisana z myślą pedagogach i terapeutach, ale również mogą z niej skorzystać rodzice. Spis treści:Matylda, dla której zaświeciło słońce- Matylda to dziewczynka chorująca na depresję... Cześć, jestem Marcin.


Katarzyna Szeliga
Bajkoterapia. Poradnik dla dzieci, rodziców i nauczycieli (książka + CD)

"Bajkoterapia czyli jak z Guziolkiem tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym".Teksty napisane przez dzieci 7-9 letnie, w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez p. mgr Katarzynę Szeligę, autorkę cieszącej się wielkim powodzeniem u dużych i małych czytelników "Historii Guziolka..." potwierdzają spostrzeżenie wielu pedagogów, iż wyobraźnia dziecięca nie zna granic, a dzieci same potrafią odróżniać dobre uczynki od złych, bezpieczne zabawy od niebezpiecznych, umieją, a przynajmniej starają się "oswajać" swoje lęki i jeszcze pomagać kolegom.Działalność twórcza, jaką jest wymyślanie baje


Marta Franaszczuk - Truszkowska
Biblioterapia

Biblioterapia to leczenie książką, to – w zależności od zdefiniowanego problemu – odnajdywanie w literaturze wartości, które pomogą uporządkować rzeczywistość, dostrzec pozytywne aspekty codzienności. Niniejsza publikacja to zbiór scenariuszy zajęć biblioterapeutycznych dla klas IV-VI, przygotowany z myślą o wychowawcach, którym nie są obce problemy młodzieży, takie jak: nieumiejętność radzenia sobie ze złością, agresja, niskie poczucie wartości, brak asertywności, używki. Zebrane tu konspekty opracowano między innymi na podstawie fragmentów relacji nastoletniej narkomanki My dzieci z dworca ZOO, fragmentu powieści F. Molnra Chłopcy z Placu Broni, opowiadań terapeutycznych E. Me


Ewelina J. Konieczna
Biblioterapia w praktyce. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów

W książce przedstawiono wyjątkowe scenariusze, przeznaczone do pracy z grupą. Głównym celem zamieszczonych tekstów jest profilaktyka oraz praca z emocjami. Scenariusze mogą znaleźć zastosowanie zarówno na zajęciach dydaktycznych, jak i socjoterapeutycznych, czy spotkaniach z grupą wsparcia.Książka jest nie tylko źródłem pomysłów do pracy z grupą, ale również poradnikiem, w jaki sposób pisać własne, autorskie scenariusze bibliterapeutyczne.Realizatorami przedstawionych tekstów mogą być nauczyciele szkół szczebli podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych oraz licealnych. Mogą być one proponowane uczniom w ramach zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych (np. w świetlicach terapeutycznych).


Paul Stallard
Czujesz tak, jak myślisz. Praktyczne zastosowanie terapii poznawczo - behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą

Czujesz tak, jak myślisz to pasjonujące i odkrywcze źródło materiałów do praktycznego wykorzystania w terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Przedstawione rozwiązania były udoskonalane przez samego autora i wielokrotnie wypróbowywane podczas pracy klinicznej dotyczącej szerokiego zakresu problemów psychicznych.Paul Stallard poprzedza zasadniczą część książki przedstawieniem podstaw teoretycznych, na których opiera się terapia poznawczo-behawioralna, oraz wskazówkami, jak należy korzystać z niniejszego zeszytu ćwiczeń. Następnie prezentuje atrakcyjne i tętniące życiem elementy programówterapii, przekazywane dzieciom i młodzieży na dostosowanym do ich rozwoju poziomie.Czujesz tak,


Aneta Jegier
Mądrze się bawię, dobrze się uczę. Przygotowanie dzieci niepełnosprawnych ruchowo do szkoły

Dzieci niepełnosprawne ruchowo są najczęściej pełnosprawne umysłowo, a więc nie w niepełnosprawności leży źródło ich problemów w szkole. A więc w czym? Problem polega w metodzie, jaką są one przygotowywane do nauki szkolnej. Ponieważ każde z nich ma inne potrzeby, stosuje się wiele terapii, jednak nie zawsze skutecznie. Aneta Jegier proponuje nie nową metodę, a kilka ćwiczeń, które powinny uzupełnić terapię i pozwolić na harmonijny rozwój dziecka. Zdaje się przy tym, że jej główną zasadą było „dla każdego coś dobrego”, a więc prowadzone i opisywane przez siebie zajęcia i ćwiczenia dostosowywała ona do poziomu dziecka. To sprawia, że książka ma charakter otwarty, nie prezentuje sz


Bożena Kisiel, Maria Przasnyska
Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka

Publikacja prezentuje znaną w świecie metodę Ruchu Rozwijającego - programu nastawionego na rozwijanie, poprzez odpowiednie ćwiczenia i zabawy ruchowe, takich cech, jak: poczucie własnej wartości i pewności siebie, poczucie bezpieczeństwa, odpowiedzialność, wrażliwość, umiejętność nawiązywania kontaktów z drugą osobą. Proponowane ćwiczenia kształtują świadomość własnego ciała, pobudzają ekspresję, inwencję, relaksują. Wszystkie wymagają współdziałania z partnerem lub grupą, wyzwalając i utrwalając pozytywne emocje. Szczególną rolę metoda ta odgrywa w pracy z dziećmi nadpobudliwymi, agresywnymi, lękliwymi, z powodzeniem jest też stosowana w przypadkach głębszych zaburzeń rozwojowych.


Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik
Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

W książce tej znajdą Czytelnicy bardzo praktyczny materiał pomocny przy prowadzeniu zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Zawiera ona opisy konkretnych ćwiczeń i różnych ich wariantów, podaje propozycje opracowywania pojedynczych zajęć oraz planowania zajęć w cyklu rocznym z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego. Zgromadzony tu materiał jest owocem około dwudziestu lat pracy opartej na Metodzie Ruchu Rozwijającego.


Rachel Rashkin
Poczuj się lepiej. Spokojnie to tylko terapia

Poczuj się lepiej - Spokojnie, to tylko terapia ujawnia co jest sensem terapii, kim jest terapeuta, co dzieje się podczas sesji terapeutycznej. Książka przeznaczona dla dzieci, rodziców i pedagogów. Napisana jest w formie pamiętnika 12-letniej dziewczynki prowadzonego w trakcie roku, który rozpoczął się smutno, źle, a kończy się z pomocą terapii powrotem uśmiechu i zadowolenia. Książka odpowiada na wiele pytań, jakie zadają dzieci na temat terapii: Dlaczego dzieci chodzą na terapię? Co ja powiem moim przyjaciołom? Czy terapeuta ujawni moje sekrety? "Udział w terapii może być zabawny i ekscytujący, ale może być również trudny, a nawet przerażający. Ale Ty kończysz to z poczuciem dumy z s


Alfons Aichinger, Walter Holl
PsychodramaTerapia grupowa z dziećmi

Opisana przez specjalistów metoda psychodramy w dziecięcej terapii grupowej zainteresuje z pewnością terapeutów – praktyków. Doskonale przybliża dzieciom system funkcjonowania rodziny i zapoczątkować korzystne zmiany. Wzbogaca terapię z poszczególnymi dziećmi.


Weronika Sherborne
Ruch rozwijający dla dzieci

Metoda Weroniki Sherborne:- ze względu na swoją naturalność, prostotę i efektywność, zyskała uznanie na całym świecie i jest propagowana jako jeden z ważnych czynników rozwoju psychicznego małych dzieci, szczególnie niepełnosprawnych;- wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania świadomości samego siebie i pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi;- w Polsce ma wielu zwolenników i jest stosowana w przedszkolach, młodszych klasach szkoły podstawowej oraz w pracy z osobami dorosłymi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi.


Marta Bogdanowicz, Alicja Kasica
Ruch Rozwijający dla wszystkich. Efektywność metody Weroniki Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego (MRR) Weroniki Sherborne zadomowiła się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych i rehabilitacyjnych dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju psychicznym lub fizycznym. Książka prezentuje podstawowe założenia teoretyczne i metodyczne MRR oraz rezultaty badań nad jej skutecznością w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Zawiera pełne teksty trzech metod, które są jedynymi narzędziami służącymi do oceny skuteczności tej terapii.


Marta Bogdanowicz
Skale Obserwacji Zachowania Dzieci i Rodziców uczestniczących w zajęciach Ruchu Rozwijającego

Skala Obserwacji Zachowania (SOZ) to narzędzie badawcze, opracowane w 1990 roku, stosowane do oceny efektywności zajęć prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego (MRR) Weroniki Sherbourne.Skala zawiera cztery podskale:Rozwój poznawczyRozwój emocjonalnyRozwój społecznyRozwój ruchowyDo badań można włączyć również skale specjalne (np. Świadomość kierunków w przestrzeni, Stereotypie, Wokalizacja, Agresja lub/i Autoagresja, Lęk) bądź stworzyć własną skalę.


Iwona Dąbrowska-Jabłońska
Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej

Książka omawia problematykę terapii dzieci i młodzieży w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Czytelnik znajdzie tutaj podstawowe wiadomości na temat różnych zaburzeń oraz praktyczne wskazówki, jak tą wiedzę wykorzystać w pracy z podopiecznymi . Poruszane zagadnienia dotyczą pomocy psychologicznej i pedagogicznej. W książce starano się omówić metody i techniki pracy, które mogą być stosowane do pracy zarówno z dziećmi, jak i młodzieżą, a w wielu przypadkach są mało opisane w literaturze przedmiotu (np. metoda socjoterapii, metoda psychosyntezy, techniki dramaterapeutyczne, metody pracy z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się). Adresatami publikacji są osoby, które profesjonalni


Janina Stadnicka
Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową

Treść książki stanowią ćwiczenia i zabawy o charakterze kompensacyjnym. Powstawały one i były weryfikowane w ciągu wielu lat pracy autorki. Są to między innymi: zabawy z rekwizytami, gra na instrumentach sztabkowych, zabawy rytmiczne, ruch taneczny, relaks, ćwiczenia rozluźniająco-rozciągające, oddechowe, logorytmiczne. Muzyka, towarzysząca ćwiczeniom, to piosenki dla dzieci, utwory ludowe z różnych stron świata itp.Publikacja ta będzie pomocna w pracy z przedszkolakami i uczniami szkół masowych, a także podczas zajęć rewalidacyjnych dla dzieci o różnych deficytach: z wadami słuchu, niesłyszących, niewidomych i niedowidzących, upośledzonych umysłowo i z porażeniem mózgowym.Uzupełnieniem wyda


Andrzej Stadnicki
Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową - kasety audio I i II

Kasety są ilustracją muzyczną do ćwiczeń zawartych w książce o tym samym tytule. Ćwiczenia są przeznaczone do pracy z dziećmi o różnych deficytach: z wadami słuchu, niesłyszących, niewidomych i niedowidzących, upośledzonych umysłowo i z porażeniem mózgowym. Zabawy te mają charakter kompensacyjny i zostały zweryfikowane w ciągu wielu lat pracy autorki.


Antoni Balejko, Monika Zińczuk
Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce

Prezentowana monografia treścią wpisuje się w nurt rozważań nad poszukiwaniem optymalnych rozwiązań przyczyniających się do poprawy sytuacji szkolnej i środowiskowej ucznia. W części pierwszej poszukuje się rozwiązań ku lepszej i skuteczniejszej pracy terapeutycznej. Druga część książki to kompendium propozycji skierowanych do nauczycieli i rodziców chcących wzbogacić warsztat pracy, a także pomóc dziecku w zapobieganiu i korekcji wad wymowy. Trzecia część monografii to zaproszenie do bliższego poznania sylwetki autora - Antoniego Balejko.


Ewa Małgorzata Skorek, pod red.
Terapia pedagogiczna. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci. Tom I

Prezentowany tom poświęcony został tym rodzajom zaburzeń rozwoju psychoruchowego dzieci, które leżą u podłoża ich trudności w uczeniu. Autorki wyczerpująco przedstawiają nie tylko najczęściej występujące objawy częściowych zaburzeń rozwoju, między innymi: percepcji słuchowej, artykulacji, spostrzeżeń wzrokowych, rozwoju ruchowego, lateralizacji, orientacji przestrzennej, ale także omawiają konsekwencje tych zaburzeń w procesie uczenia się, którymi są dysleksja, dysgrafia, dysortografia oraz specyficzne problemy w uczeniu się matematyki. Wczesne, bo już na etapie przedszkola, podjęcie czynności zmierzających do wykrycia zaburzeń rozwojowych i rozpoczęcie pracy korekcyjno-kompensacyjnej, stano


Ewa Małgorzata Skorek, pod red.
Terapia pedagogiczna. Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć. Tom II (książka+CD)

Drugi tom książki pt. "Terapia Pedagogiczna" stanowi przegląd wybranych metod stosowanych w terapii pedagogicznej oraz zawiera obszerny materiał metodyczny mogący wzbogacić warsztat pracy terapeutycznej z dziećmi. Znalazły się tutaj rozprawy na temat muzykoterapii i treningu relaksacyjnego, metody Ruchu Rozwijającego, kinezjologii edukacyjnej oraz terapii dzieci z zaburzoną neurodynamiką przez kontakt ze zwierzętami i wiele innych. Scenariusze zajęć zaś zostały opracowane z myślą o pracy z dziećmi przejawiającymi zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej, z zaburzeniami lateralizacji oraz koordynacji ruchowej. Przedstawiono ponadto propozycje zajęć z dziećmi mającymi trudności z or


Buchalter, Susan I.
Terapia sztuką

Trudno jest być spontanicznym i nowatorskim podczas każdej sesji arteterapii. Dlatego dobrze jest mieć pod ręką zbiór kreatywnych i inspirujących pomysłów. Terapia sztuką zawiera praktyczne instrukcje, które na pewno okażą się pomocne zarówno podczas sesji indywidualnych, jak i grupowych.Poszczególne rozdziały są poświęcone różnym technikom artystycznym, włącznie z wielkoformatowym malarstwem ściennym, kolażem, rzeźbą oraz rysunkiem, co sprawia, że książka jest cennym i przystępnym źródłem dla każdego terapeuty. Susan Buchalter ujęła w niej scenariusze projektów artystycznych wykorzystujących zwyczajne przedmioty codziennego użytku. Prezentacja każdego z nich składa się z listy potrzebnych m


Paweł Karpowicz
Terapia wewnętrznego dziecka

Terapia wewnętrznego dziecka jest interesującym nurtem współczesnej psychoterapii. U jej źródeł znajdujemy tak znaczące postacie, jak Alice Miller oraz John Bradshaw. Podstawową zaletą omawianej metody jest możliwość jej autoterapeutycznego zastosowania. Książka zawiera wskazówki, w jaki sposób każdy z nas może stać się dla samego siebie opiekuńczym i kochającym rodzicem.Adresowana jest do psychoterapeutów, psychologów i pedagogów oraz wszystkich osób zaangażowanych w proces samopoznania i osobistego rozwoju.Paweł Karpowicz - socjolog, doktorat z psychologii humanistycznej na Uniwersytecie Warszawskim; odbył długoletni trening w zakresie jogi i medytacji oraz staże w różnych kierunkach psych


Ewa Baum
Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa jest jedną z form rehabilitacji, to swoista klamra spinająca rehabilitację leczniczą i społeczną, uzupełnia także fizjoterapię i rehabilitację psychologiczną. Wykorzystuje podstawowe komponenty oddziaływań na aktywność psychiczną, odwołuje się do potrzeb estetycznych i do możliwości dokonywania wyborów przez uczestnika zajęć. To książka dla terapeutów, prowadzących zajęcia przede wszystkim z dziećmi i młodzieżą, chociaż zawiera też odniesienia do terapii osób dorosłych.


Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska
Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupienia uwagi i zapamiętywania

Jest to kolejna książka adresowana do rodziców, wychowawców i nauczycieli, dla których ważny jest rozwój uwagi i pamięci dziecka. Autorki - na podstawie badań i obserwacji sześciolatków i młodszych uczniów - przedstawiają programy działania, które pomogą uczyć dzieci: skupiania uwagi, świadomego zapamiętywania i odtwarzania tego, co ważne; skutecznego uczenia się wierszy na pamięć; uważnego patrzenia i zapamiętywania; zapamiętywania szeregów czynności i przewidywania, co będzie dalej; uważnego słuchania, aby zapamiętać to, co ważne i potrzebne; prezentowania siebie, a także obdarzania uwagą innych i zapamiętywania, jak wyglądają i jak się nazywają. Na kolorowej wkładce zamieszczono ilustracj


Joanna Gładyszewska-Cylulko
Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii

W dzisiejszych konsumpcyjnych czasach, gdzie współzawodnictwo, izolacja i samotność zwiększają swój zasięg, rośnie także populacja dzieci nieśmiałych, które nie radzą sobie w kontaktach społecznych. W zapobieganiu utrwalania nieśmiałości ważną rolę odgrywają oddziaływania wychowawcze nastawione na odpowiednie kształtowanie się osobowości dziecka. Jednak, gdy zaburzenia przybierają na sile, konieczne jest zastosowanie odpowiednich działań terapeutycznych.Inspiracją do podjęcia tematu były wieloletnie doświadczenia autorki w stosowaniu wizualizacji z wybranymi technikami arteterapii w terapii i wspomaganiu rozwoju dzieci. Celem praktycznym jest zaproponowanie nowej metody przydatnej w pracy te


Marianne Frostig, David Horne
Wzory i obrazki. Program rozwijający percepcję wzrokową. Ćwiczenia. Poziom podstawowy

Program rozwijający percepcję wzrokową przeznaczony dla dzieci w pierwszych klasach szkoły podstawowej. W zestawie 6 zeszytów: ćwiczenia i podręczniki dla poziomów: podstawowego, średniego i wyższego.


Marianne Frostig, David Horne
Wzory i obrazki. Program rozwijający percepcję wzrokową. Ćwiczenia. Poziom średni

Program rozwijający percepcję wzrokową przeznaczony dla dzieci w pierwszych klasach szkoły podstawowej. W zestawie 6 zeszytów: ćwiczenia i podręczniki dla poziomów: podstawowego, średniego i wyższego.


Marianne Frostig, David Horne
Wzory i obrazki. Program rozwijający percepcję wzrokową. Ćwiczenia. Poziom wyższy

Program rozwijający percepcję wzrokową przeznaczony dla dzieci w pierwszych klasach szkoły podstawowej. W zestawie 6 zeszytów: ćwiczenia i podręczniki dla poziomów: podstawowego, średniego i wyższego.


Marianne Frostig, David Horne
Wzory i obrazki. Program rozwijający percepcję wzrokową. Podręcznik. Poziom podstawowy

Program rozwijający percepcję wzrokową przeznaczony dla dzieci w pierwszych klasach szkoły podstawowej. W zestawie 6 zeszytów: ćwiczenia i podręczniki dla poziomów: podstawowego, średniego i wyższego.


Reklamacopyright © e-targ.pl