Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Produkty
Menu

Trudności w czytaniu i pisaniu


Beata Litwińska
"Nie" - razem? - osobno? "Nie" z czasownikiem

NIE - razem czy osobno? Autorka pragnie rozwiać wątpliwości wszystkich tych osób, które mają problem z poprawną pisownią tej partykuły z różnymi częściami mowy (przede wszystkim czasownikiem, rzeczownikiem, przymiotnikiem i przysłówkiem). Ćwiczenia zebrane w trzech zeszytach adresowane są dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich, szczególnie tych, którzy mają zdiagnozowaną dysleksję i dysortografię. Autorka proponuje ćwiczenia, które angażują wiele zmysłów: wzrok, słuch oraz czynności ruchowe. Uczniowie pracujący na prezentowanych książeczkach mają szansę wykształcić integrację funkcji wzrokowych, słuchowych i motorycznych, szybciej zapamiętają trudniejsze wyrazy, udoskonalą umiejętność czBeata Litwińska
"Nie" - razem? - osobno? "Nie" z przymiotnikiem i przysłówkiem

NIE - razem czy osobno? Autorka pragnie rozwiać wątpliwości wszystkich tych osób, które mają problem z poprawną pisownią tej partykuły z różnymi częściami mowy (przede wszystkim czasownikiem, rzeczownikiem, przymiotnikiem i przysłówkiem). Ćwiczenia zebrane w trzech zeszytach adresowane są dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich, szczególnie tych, którzy mają zdiagnozowaną dysleksję i dysortografię. Autorka proponuje ćwiczenia, które angażują wiele zmysłów: wzrok, słuch oraz czynności ruchowe. Uczniowie pracujący na prezentowanych książeczkach mają szansę wykształcić integrację funkcji wzrokowych, słuchowych i motorycznych, szybciej zapamiętają trudniejsze wyrazy, udoskonalą umiejętność cz


Beata Litwińska
"Nie" - razem? - osobno? "Nie" z rzeczownikiem

NIE - razem czy osobno? Autorka pragnie rozwiać wątpliwości wszystkich tych osób, które mają problem z poprawną pisownią tej partykuły z różnymi częściami mowy (przede wszystkim czasownikiem, rzeczownikiem, przymiotnikiem i przysłówkiem). Ćwiczenia zebrane w trzech zeszytach adresowane są dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich, szczególnie tych, którzy mają zdiagnozowaną dysleksję i dysortografię. Autorka proponuje ćwiczenia, które angażują wiele zmysłów: wzrok, słuch oraz czynności ruchowe. Uczniowie pracujący na prezentowanych książeczkach mają szansę wykształcić integrację funkcji wzrokowych, słuchowych i motorycznych, szybciej zapamiętają trudniejsze wyrazy, udoskonalą umiejętność cz


Barbara Zakrzewska
3, 2, 1, 0... Start. Czytanie treningowe

Książka ta adresowana jest do dzieci, które mają kłopot z płynnym czytaniem lub czytają dobrze, ale chcą nauczyć się czytać lepiej, szybciej i dokładniej. Metoda proponowana przez autorkę opiera się o listy wyrazowe, nie zaś o teksty. Każda lista składa się z około dwudziestu specjalnie wybranych wyrazów – w pierwszych ćwiczeniach są to słowa łatwe, w późniejszych poziom wzrasta. Ostatnie ćwiczenia zawierają najtrudniejsze litery – dwuznaki i zmiękczenia.Dziecko trenujące czytanie odnosi sukces, ponieważ w miarę wykonywania ćwiczeń czyta szybciej i lepiej. Świadczy o tym czas, który mierzy w czasie pierwszego czytania (przed wykonaniem poleceń) i drugiego czytania (po wykonaniu p


Ewa Pyczek, Agnieszka Pyczek
50 ortograficznych limeryków - nie tylko dla dyslektyków

Ten tomik to niewątpliwie pionierska praca na gruncie polskim. Klasyczne limeryki miały za zadanie przede wszystkim bawić, te mają ponadto uczyć: uczyć w sposób zabawny pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi.


Kamila Waleszkiewicz
Bajki dla dyslektyków. Bajki dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania

Książka jest niezastąpioną pomocą w zwalczaniu problemu z nauką czytania i pisania, który nie polega na tym, jak wielu sądzi, czy dziecko nauczy się czytać i pisać, lecz na tym, jakim sposobem i w jakim czasie to osiągnie. Prezentowane w niniejszej publikacji bajki pomagają dzieciom zbudować zbiór skojarzeń ułatwiających prawidłowe rozpoznawanie liter, a dzięki zabawie uatrakcyjniają proces nauki czytania i pisania.


Agnieszka Nożyńska-Demianiuk
Bajki ortograficzne

Bajki ortograficzne to nowatorska publikacja typu "2 w 1". W jednej książce z powodzeniem zawarto emocjonujący tekst literacki i pakiet ortograficzny (zasady i ćwiczenia). W spójną całość łączy te części szata graficzna, fantastyczne ilustracje oraz dwóch bohaterów, jakby wyjętych z tychże obrazów-wszędobylski Chochlik i uczynny kszyk. Bajki ortograficzne to nie podręcznik, ale książka dla dziecka do pracy w domu, dla nauczyciela do wykorzystania w pracy dydaktyczno-wyrównawczej lub dla terapeuty na zakończenie konkretnego etapu pracy korekcyjno-kompensacyjnej z uczniem z dysleksją lub dysortografią. Spis treści: Tajemnicza komnata Ówki Kiedy piszemy ó, a kiedy u? Poćwicz z Chochli


Barbara Zakrzewska
Chcę dobrze czytać

Czytanie to nie tylko umiejętność rozpoznawania znaków, ale też ich poprawne zrozumienie. Nie jest to umiejętność łatwa do opanowania, ale jest niezbędna do odniesienia sukcesu najpierw w szkole, potem w życiu. Ważne by zdolność szybkiego, poprawnego czytania została opanowana już w pierwszej klasie, na początku edukacji. Pozwoli ona harmonijnie rozwijać się w dalszym ciągu edukacji.Barbara Zakrzewska założyła, że każde dziecko może nauczyć się czytać w stopniu, który pozwoli mu odnieść sukces. Wystarczy, że odpowiednio się przyłoży do pracy z tekstem.Chcę dobrze czytaćto książka dla dzieci z pierwszej i drugiej klasy szkoły podstawowej, które mają z czytaniem kłopot. Zawiera ona wiersze op


Danuta Gmosińska
Czytam, rozumiem, wiem. Teksty i ćwiczenia dla uczniów z trudnościami w uczeniu się

Książka ta ma służyć pomocą tym uczniom klas IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum, który mają trudności w czytaniu. Powinna zainteresować ich nauczycieli, a także rodziców. Zawiera teksty o tematyce przyrodniczej, geograficznej, ekologicznej i technicznej o charakterze terapeutycznym. Do poszczególnych tekstów przygotowano ćwiczenia, których celem jest ćwiczenie funkcji percepcyjno-motorycznych, zwykle zaburzonych u dzieci mających kłopoty z czytaniem i rozumieniem tekstu. Książka ta może być wykorzystana podczas zajęć terapeutycznych prowadzonych przez specjalistów, jak również do samodzielnych ćwiczeń w domu. Zastosowane metody pracy nad poprawą techniki czytania i rozumienia czytanego


Barbara Zakrzewska
Czytanie - to radość

Prezentowany zeszyt ćwiczeń wchodzi w skład miniserii przeznaczonej dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia). Autorka zaprasza do współpracy rodziców, którzy poprzez wspólną pracę z dzieckiem ułatwią mu naukę. W kolejnych zeszytach proponuje ćwiczenia na materiale literowym i nieliterowym, zróżnicowane pod względem trudności oraz rodzaju opóźnień, co pozwala na wykorzystanie ich zarówno przez uczniów najmłodszych, jak i z klas starszych, zależnie od aktualnych potrzeb.Książka jest przeznaczona dla uczniów szkoły podstawowej, rodziców, nauczycieli i reedukatorów.


Joanna Bladowska
Ćwiczenia kształtujące umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem

Ćwiczenia kształtujące umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem są przeznaczone dla dzieci, które mają problemy z czytaniem. Umieszczone w książce teksty są krótkie i opowiadają o konkretnych zjawiskach lub wydarzeniach. Opracowane do nich ćwiczenia kształtują umiejętność pisania zdaniami. Na końcu każdego rozdziału znajdują się zadania z treścią. Polecenia trudne przeplatane są ćwiczeniami relaksującymi, takimi jak: labirynty, krzyżówki, podpisywanie obrazków, kolorowanie, rysowanie. Całość została wzbogacona ciekawymi i oryginalnymi obrazkami Agnieszki Skulskiej.


Katarzyna Grajewska, Ewa Wower
Ćwiczenia ortograficzne dla klasy IV

Ćwiczenia ortograficzne, zawarte w trzyczęściowym cyklu przeznaczonym dla uczniów szkół podstawowych, są uporządkowane według zasad pisowni z narastającym stopniem trudności i zintegrowane z innymi działaniami kształcenia językowego.Ćwiczenia umożliwiają samodzielną pracę ucznia w domu lub pod kontrolą nauczyciela na lekcji. Ponieważ są urozmaicone, wzbogacają zasób słownictwa ucznia i doskonalą ogólną sprawność językową. Uczeń, poprzez powtarzanie tych samych wyrazów w różnych kontekstach, nabiera poprawnych nawyków ortograficznych. Ćwiczenia ortograficzne mogą być uzupełnieniem każdego podręcznika do języka polskiego, są bowiem zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej.


Katarzyna Grajewska, Ewa Wower
Ćwiczenia ortograficzne dla klasy V

Ćwiczenia ortograficzne, zawarte w trzyczęściowym cyklu przeznaczonym dla uczniów szkół podstawowych, są uporządkowane według zasad pisowni z narastającym stopniem trudności i zintegrowane z innymi działaniami kształcenia językowego.Ćwiczenia umożliwiają samodzielną pracę ucznia w domu lub pod kontrolą nauczyciela na lekcji. Ponieważ są urozmaicone, wzbogacają zasób słownictwa ucznia i doskonalą ogólną sprawność językową. Uczeń, poprzez powtarzanie tych samych wyrazów w różnych kontekstach, nabiera poprawnych nawyków ortograficznych. Ćwiczenia ortograficzne mogą być uzupełnieniem każdego podręcznika do języka polskiego, są bowiem zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej.


Katarzyna Grajewska, Ewa Wower
Ćwiczenia ortograficzne dla klasy VI

"Ćwiczenia ortograficzne dla klasy VI" są zamknięciem trzyczęściowego cyklu zadań kształcących sprawność ortograficzną i językową uczniów. W tej ostatniej części nie stosujemy podziału na rozdziały według zasad ortograficznych. Każdy z dwudziestu zamieszczonych tekstów jest punktem wyjścia do podsumowania i utrwalenia umiejętności uczniów. Ćwiczenia pod tekstami odnoszą się do różnych zasad ortograficznych, prowadzą do kilkukrotnego używania wyrazów z trudną pisownią w różnych kontekstach oraz wykorzystywania ich w krótkiej wypowiedzi pisemnej.


Grażyna Grzelachowska-Witkowska, Zofia Pietrzak-Stępkowska
Ćwiczenia ortograficzne w formie zabaw i gier dydaktycznych

Ćwiczenia ortograficzne w formie gier i zabaw ułatwiające poznanie i utrwalanie zasad pisowni z "ó", "rz" i "ż"Pisownia wyrazów z "Ó". Ćwiczenia składają z 4 części:ó wymienne na o,episownia wyrazów z końcówką -ów, -ówkapisownia wyrazów z końcówką -unek, -ujewyrazy z ó nie objęte zasadmi ortograficznymiPisownia wyrazów z "RZ". Ćwiczenia składają z 7 części:rz - po spółgłoskachsz - w formach stopniowania przymiotnikówwyjątkirz - wymienne na rarz, erz w zakończeniach rzeczowników rodzaju męskiego, wyjątkiarz, erz w zakończeniach oznaczających nazwy zawodówwyrazy nie objęte zasadami ortograficznymiPisownia wyrazów z "Ż". Ćwiczenia składają z 5 części:ż - wymienne na g, dz, h, z, źż - piszemy w


Janina Mickiewicz
Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla uczniów klas młodszych - zeszyt 1

Zeszyt ten jest pierwszym zestawem ćwiczeń z cyklu "Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania". Jest głównie przeznaczony dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej, którzy mają poważne trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania. tzw. uczniów dyslektycznych. Może być również wykorzystywany w okresie wczesnoszkolnym w nauce czytania i pisania uczniów bez specyficznych trudności w uczeniu się, może być również pomocny w młodszych klasach szkół specjalnych. Zeszyt zawiera urozmaicone formy ćwiczeń w pisaniu, różnego rodzaju uzupełnianki, rozsypywanki, krzyżówki, wykreślanki, ćwiczenia graficzne.


Janina Mickiewicz
Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla uczniów klas młodszych - zeszyt 2

Zeszyt do ćwiczeń przeznaczony jest dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej, którzy napotykają na trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania. Ćwiczenia zawarte w Zeszycie 2 dziecko winno wykonywać pod kierunkiem nauczyciela-terapeuty lub rodziców. Zeszyt zawiera szereg ćwiczeń doskonalących słuch fonetyczny oraz ćwiczenia rozwijające percepcję. Bardzo polecamy Zeszyt 2 wszystkim tym, którzy pracują z dziećmi dyslektycznymi.


Janina Mickiewicz, Maria Wojak
Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla uczniów klas młodszych - zeszyt 3

Zeszyt 3 jest kolejnym zestawem ćwiczeń przeznaczonym dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej, którzy napotykają trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania. Opracowanie zawiera zagadnienia ortograficzne dotyczące zaniku dźwięczności głosek na końcu i w środku wyrazów. Ćwiczenia mają na celu wytwarzanie i utrwalanie prawidłowych skojarzeń głoska, litera u uczniów, którzy na skutek fragmentarycznych zaburzeń w rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych mylą litery o podobnym kształcie (np. p-b-d-g) i głoski podobnie brzmiące. Pomocne są tu również obrazki do malowania. Pełnią one rolę elementu terapeutyczno-relaksacyjnego, a także wytwarzają asocjacje wzrokowo-graficzne. Doskon


Janina Mickiewicz, Maria Wojak
Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych

Niniejsza praca to wartościowy poradnik metodyczny. Prezentuje specjalną metodę nauki czytania i pisania wraz z systemem odpowiednio dobranych ćwiczeń, które w efektywny sposób wpływają na kształtowanie prawidłowego przebiegu procesów czytania i pisania, a także umożliwiają korektę występujących nieprawidłowości i usprawnienie umiejętności już posiadanych. Proponowane ćwiczenia mają atrakcyjną, często zabawną formę zajęć, co sprzyja wywoływaniu zainteresowania u dzieci i wyzwala ich wewnętrzną mobilizację. Pozycja jest zaadresowana przede wszystkim do nauczycieli-terapeutów, uczniów mających trudności w opanowaniu czytania i pisania (dyslektycznych), oraz klas początkowych.


Aleksander Jaglarz
Ćwiczę koncentrację

Ćwiczę koncentrację - zestaw ćwiczeń mający na celu doskonalenie zdolności koncentracji i uwagi. Poszczególne ćwiczenia oparte są na zasadzie precyzyjnego łączenia punktów i odwzorowania kształtów. Zróżnicowany stopień trudności pozwala na wykorzystanie w pracy z dziećmi w wieku od 8 do 14 lat.


Helena Grzelachowska
Dobieramy pary wyrazów - gra ortograficzna

Gra przeznaczona jest dla zespołów korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych na terenie szkół i innych placówek oświatowych; rodziców, którzy pomagają swoim dzieciom pokonać trudności ortograficzne.Gra była stosowana jako atrakcyjna i skuteczna forma ćwiczeń w kilkunastoletniej pracy z dziećmi, które miały trudności w poprawnej pisowni wyrazów.Gra składa się z czterech zestawów po 40 kolorowych kart, na odwrocie których napisane są wyrazy z użyciem: rz - ż ó - u ch -h rz - ż, ó - u, ch - h W każdym zestawie znajdują się po dwie takie same karty. W grze może brać udział 2-4 dzieci. Gra spełnia następujące zadania: W formie atrakcyjnej zabawy ułatwia opanowanie poprawnej pisowni tych wyrazów,


praca zbiorowa
Dysleksja rozwojowaPerspektywa psychologiczna

Prezentowana publikacja to zbiór artykułów na temat dysleksji rozwojowej, napisanych przez zespół uznanych autorytetów i specjalistów (M. Bogdanowicz, G. Krasowicz-Kupis, K. Gruszyńską, K. Rak, A. Borkowską, U. Oszwę). Celem autorów było przedstawienie - w przystępnej formie - aktualnego stanu wiedzy na temat specyficznych trudności w uczeniu się. Spis treści:Wstęp Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu Dysleksja a rozwój mowy i języka Czy warto oceniać funkcje wzrokowe w diagnozie dysleksji rozwojowej? Dysleksja i zdolności twórcze ADHD a dysleksja rozwojowa Przetwarzanie fonologiczne a rozumowanie matematyczne u dzieci Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu - pomoc psychologiczna


Izabela Pietras
Dysortografia - uwarunkowania psychologiczne

Książka prezentuje wyniki badań dotyczących zjawiska dysortografii u polskiej młodzieży, szczególnie częstości i nasilenia błędów oraz przyczyn powstawania ich poszczególnych typów. Pytanie, czy istnieje jeden dominujący patomechanizm powstawania błędów i czy ma on związek z rodzajem popełnianych błędów, stało się podstawą do sformułowania hipotez badawczych, których weryfikacja doprowadziła do bardzo ciekawych wniosków."Autorka w swojej pracy podjęła istotny z punktu widzenia teoretycznego i aplikacyjnego problem specyficznych trudności w opanowaniu poprawnej pisowni, czyli dysortografii. (...) Podjęcie badań mających wyjaśnić ewentualny związek pomiędzy rodzajem błędów a przyczynami,


Małgorzata Święcicka
Dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniuseria "One są wśród nas"

Książka zawiera informacje na temat: objawów i przyczyn trudności w nauce czytania i pisania (np. lateralizacja, dysleksja, dysgrafia, dysortografia), jak pomóc dziecku z trudnościami w nauce czytania i pisania i gdzie szukać pomocy?"One są wśród nas" to seria przygotowywana jest przez specjalistów współpracujących z Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i ma za zadanie przybliżyć nauczycielom, rodzicom i uczniom specyficzne problemy funkcjonowania szkolnego dziecka z zaburzeniami w rozwoju i wskazać kierunki i sposoby rozwiązywania tych problemów. One są wśród nas - to dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, dysleksją, niedosłuchem, porażeniem mózgowym i wieloma innymi proble


Helena Grzelachowska
Głoska a litera. Ćwiczenia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

Ćwiczenia w zakresie analizy i syntezy słuchowej przeznaczone są dla: nauczycieli klas "0", którzy chcą uatrakcyjnić proces dydaktyczno-wychowawczy przez wprowadzenie formy zabawowej w tok zajęć lekcyjnych, zespołów korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych, funkcjonujących na terenie szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych, rodziców, którzy pomagają swoim dzieciom w pokonywaniu trudności w zakresie analizy i syntezy słuchowej. Ćwiczenia te pomagają w opanowaniu umiejętności: wyodrębnianiu wyrazów w zdaniu, wyodrębnianiu głosek w następującej kolejności: w nagłosie, w śródgłosie, w wygłosie, dokonywania dźwiękowej analizy wyrazów, dokonywaniu syntezy słuchowej wyrazów jednos


Barbara Zakrzewska
Głoski miękkie - też łatwe!

Zeszyt ćwiczeń wchodzi w skład miniserii dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia). Autorka zaprasza do współpracy rodziców, którzy poprzez wspólną pracę z dzieckiem ułatwią mu naukę. W kolejnych zeszytach proponuje ćwiczenia na materiale literowym i nieliterowym, zróżnicowane pod względem trudności oraz rodzaju opóźnień, co pozwala na wykorzystanie ich zarówno przez uczniów najmłodszych, jak i z klas starszych, zależnie od aktualnych potrzeb.Książka jest przeznaczona dla uczniów szkoły podstawowej, rodziców, nauczycieli i reedukatorów.


Barbara Zakrzewska
I Ty będziesz dobrze czytać

Zeszyt ćwiczeń wchodzi w skład miniserii dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia). Jest przeznaczony dla drugoklasistów i dzieci starszych, mających kłopoty z opanowaniem umiejętności czytania (z powodu słabszej pamięci, percepcji wzrokowo-słuchowej, mniejszej sprawności manualnej).Autorka proponuje rozmaite zadania do samodzielnego wykonania - o różnym stopniu trudności, zróżnicowane pod względem formy, urozmaicone elementami zabawy (wzory graficzne, rymowanki, krzyżówki, treningi).


Barbara Zakrzewska
I Ty będziesz dobrze pisać

Zeszyt ćwiczeń wchodzi w skład miniserii dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia).Jest kontynuacją książeczki Barbary Zakrzewskiej "I Ty będziesz dobrze czytać". Znajdują się tu ćwiczenia treningowe o różnym stopniu trudności, rozwijające funkcje niezbędne do opanowania umiejętności poprawnego pisania.


Bernice H. Baumer
Jak dyslektyczne dziecko nauczyć czytaniaWypróbowana metoda dla rodziców i nauczycieli

Wszystkie dzieci dyslektyczne mogą się nauczyć czytać i pisać poprawnie - dzięki tej przystępnej, łatwej w użyciu i pouczającej książce, z której dowiesz się, w jakim tempie powinna przebiegać nauka, jak przezwyciężyć kłopoty dziecka ze skupieniem uwagi, ile ćwiczeń i powtórek wystarczy dziecku do zrozumienia i opanowania materiału, ile wyrażeń słownikowych można mu wpoić w ramach pojedynczej lekcji, ile stron dziennie zadać do czytania, pisowni ilu słów można go nauczyć przez tydzień, żeby dziecko nie robiło błędów ortograficznych w odrabianiu pracy domowej. Dodaj swoją recenzję


Małgorzata Dembińska-Wola, Małgorzata Chrzanowska-Boruszewska
Jak kolor żółty i różowy rozmawiały o próżnym malarzu...Ortografia w treningu pamięci - ó

Zapamiętanie 600 wyrazów z niewymiennymi ortogramami sprawia wiele kłopotów, zwłaszcza dzieciom dyslektycznym. Dzięki nowej serii "Ortografia w treningu pamięci" uczniowie:szybko i raz na zawsze zapamiętają niewymienne wyrazy z h, ó, rz, ż i na całe życie będą mieli spokój z ortografią; opanują technikę treningu pamięci (?ańcuchową Metodą Skojarzeń), co pomoże im w przyswojeniu wiadomości również z innych przedmiotów; rozwiną nie tylko swoją pamięć, ale także poczucie humoru, wyobraźnię i zdolności plastyczne.Do każdego zeszytu dołączamy plakat z zestawieniem ćwiczonych wyrazów, pogrupowanych w kategorie i zabawnie zilustrowanych.


Małgorzata Dembińska-Wola, Małgorzata Chrzanowska-Boruszewska
Jak wierzchołek góry o porannej zorzy kąpał się w rzece...Ortografia w treningu pamięci - rz

Zapamiętanie 600 wyrazów z niewymiennymi ortogramami sprawia wiele kłopotów, zwłaszcza dzieciom dyslektycznym. Dzięki nowej serii "Ortografia w treningu pamięci" uczniowie: szybko i raz na zawsze zapamiętają niewymienne wyrazy z h, ó, rz, ż i na całe życie będą mieli spokój z ortografią; opanują technikę treningu pamięci (?ańcuchową Metodą Skojarzeń), co pomoże im w przyswojeniu wiadomości również z innych przedmiotów; rozwiną nie tylko swoją pamięć, ale także poczucie humoru, wyobraźnię i zdolności plastyczne. Do każdego zeszytu dołączamy plakat z zestawieniem ćwiczonych wyrazów, pogrupowanych w kategorie i zabawnie zilustrowanych.


Roman Warszewski
Jak wyleczyłem dziecko z dysleksji (książka + kaseta VHS)

W prawie każdej polskiej szkole dysleksja to problem dotykający 20 do 30 procent uczniów. Można więc mówić o chorobie społecznej. W dodatku chorobie nie do końca rozumianej przez nauczycieli. Nic więc dziwnego, że na rynku czytelniczym pozycji dotyczących tej problematyki jest mnóstwo. Na tle tego natłoku książka Romana Warszewskiego ma znaczenie szczególne, przede wszystkim z uwagi na jej autentyzm.Najistotniejszym walorem tej książki jest to, że opowiada o osobistych przeżyciach autora. O jego upartej walce z dysleksją syna, walce ojca wypatrującego nadziei dla przyszłości swojego dziecka. Ojca do końca świadomego, że wcześniej stosowane metody okazały się zawodne, zaś dysfunkcje czynności


Małgorzata Dembińska-Wola, Małgorzata Chrzanowska-Boruszewska
Jak zrobić dobre wrażenie żartem o pożyczce...Ortografia w treningu pamięci - ż

Zapamiętanie 600 wyrazów z niewymiennymi ortogramami sprawia wiele kłopotów, zwłaszcza dzieciom dyslektycznym. Dzięki nowej serii "Ortografia w treningu pamięci" uczniowie: szybko i raz na zawsze zapamiętają niewymienne wyrazy z h, ó, rz, ż i na całe życie będą mieli spokój z ortografią; opanują technikę treningu pamięci (?ańcuchową Metodą Skojarzeń), co pomoże im w przyswojeniu wiadomości również z innych przedmiotów; rozwiną nie tylko swoją pamięć, ale także poczucie humoru, wyobraźnię i zdolności plastyczne. Do każdego zeszytu dołączamy plakat z zestawieniem ćwiczonych wyrazów, pogrupowanych w kategorie i zabawnie zilustrowanych.


Janina Mickiewicz
Jedynka z ortografii? Rozpoznawanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii w starszym wieku szkolnym

Opracowanie poświęcone jest diagnozowaniu zaburzeń dyslektycznych u uczniów klas starszych. Wydaje się ono bardzo potrzebne. gdyż ukazujące się na ten temat prace na ogół dotyczą dzieci młodszych. a także często brak w nich poglądowego przedstawienia i interpretacji omawianych zjawisk. Niniejsza pozycja. oparta na bogatym i różnorodnym materiale faktograficznym. będącej wynikiem wieloletniej pracy i doświadczeń Autorki w rozpoznawaniu i reedukacji dysleksji. próbuje tę lukę wypełnić. Praca adresowana jest do osób zainteresowanych problematyką trudności w uczeniu się. głównie jednak do pedagogów i psychologów. a zwłaszcza nauczycieli języka polskiego i języków obcych.


Barbara Zakrzewska
Jeszcze potrenujmy. Ćwiczenia w zakresie wzrokowo-słuchowym

Zeszyt ćwiczeń wchodzi w skład miniserii ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia). Autorka zaprasza do współpracy rodziców, którzy poprzez wspólną pracę z dzieckiem ułatwią mu naukę. W kolejnych zeszytach proponuje ćwiczenia na materiale literowym i nieliterowym, zróżnicowane pod względem trudności oraz rodzaju opóźnień, co pozwala na wykorzystanie ich zarówno przez uczniów najmłodszych, jak i z klas starszych, zależnie od aktualnych potrzeb.Książki są przeznaczone dla uczniów szkoły podstawowej, rodziców, nauczycieli i reedukatorów.


praca zbiorowa
Kaligrafia małych liter i cyfr

Kaligrafia małych liter i cyfr dla prawo- i leworęcznych to pierwsza część zestawu ćwiczeń graficznych. Niezbędna do nauki pisania Służy dziecku od zerówki do końca trzeciej klasy Przeznaczona dla uczniów prawo- i leworęcznych Szczególnie przydatna dla dzieci dyslektycznych Pomaga poznać i utrwalić wzory liter i cyfr Książka kształci nawyki płynnego pisania i prawidłowego łączenia liter Oprócz ćwiczeń zawiera ciekawe zadania graficzne, zagadki i łamigłówki. Wszystkie wzory pisma umieszczone są po obu stronach kartki. Dzięki temu uczeń widzi wzór niezależnie od tego, czy pracuje prawą, czy lewą ręką. Dla dzieci rozpoczynających naukę pisania przeznaczona jest górna część strony z szeroką lini


Alicja Buława, Anna Prożych
Kolorowy zeszyt liter - zeszyt 2

Ćwiczenia zamieszczone w tych książeczkach zostały przygotowane z myślą o dzieciach, które potrzebują indywidualnych zajęć reedukacyjnych w zakresie mówienia i pisania. Dzieci mogą ćwiczyć pod kierunkiem dorosłego, korzystając z materiału wziętego z życia codziennego (rodzina, dom, szkoła). Kolejne głoski (litery) są wprowadzane według stopnia trudności - od najłatwiejszej do najtrudniejszych.


Alicja Buława, Anna Prożych
Kolorowy zeszyt liter - zeszyt 3

Ćwiczenia zamieszczone w tych książeczkach zostały przygotowane z myślą o dzieciach, które potrzebują indywidualnych zajęć reedukacyjnych w zakresie mówienia i pisania. Dzieci mogą ćwiczyć pod kierunkiem dorosłego, korzystając z materiału wziętego z życia codziennego (rodzina, dom, szkoła). Kolejne głoski (litery) są wprowadzane według stopnia trudności - od najłatwiejszej do najtrudniejszych.


Alicja Buława, Anna Prożych
Kolorowy zeszyt liter - zeszyt 4

Ćwiczenia zamieszczone w tych książeczkach zostały przygotowane z myślą o dzieciach, które potrzebują indywidualnych zajęć reedukacyjnych w zakresie mówienia i pisania. Dzieci mogą ćwiczyć pod kierunkiem dorosłego, korzystając z materiału wziętego z życia codziennego (rodzina, dom, szkoła). Kolejne głoski (litery) są wprowadzane według stopnia trudności - od najłatwiejszej do najtrudniejszych.


Anna Jurek
Kształcenie umiejętności ortograficznych uczniów z dysleksją

Książka Kształcenie umiejętności ortograficznych uczniów z dysleksją przybliża przyczyny niepowodzeń dzieci i młodzieży w uczeniu się języka polskiego i języków obcych oraz pokazuje możliwości skutecznego przezwyciężania specyficznych trudności w zakresie poprawnej pisowni. Publikacja jest skierowana do polonistów, nauczycieli języków obcych, pedagogów terapeutów, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz rodziców, którzy chcą pomóc swoim dzieciom w opanowaniu ortografii.Do przeglądu powszechnie znanych i zalecanych przez dydaktyków działań metodycznych, które sprawdziły się w kształceniu umiejętności ortograficznych osób z dysortografią, autorka dołączyła nową propozycję w opracowaniu własn


Barbara Zakrzewska
Litery trudne - nietrudne!

Zeszyt ćwiczeń wchodzi w skład miniserii ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia). Autorka zaprasza do współpracy rodziców, którzy poprzez wspólną pracę z dzieckiem ułatwią mu naukę. W kolejnych zeszytach proponuje ćwiczenia na materiale literowym i nieliterowym, zróżnicowane pod względem trudności oraz rodzaju opóźnień, co pozwala na wykorzystanie ich zarówno przez uczniów najmłodszych, jak i z klas starszych, zależnie od aktualnych potrzeb.Książki są przeznaczone dla uczniów szkoły podstawowej, rodziców, nauczycieli i reedukatorów.


Zofia Handzel
Loteryjki obrazkowo-sylabowe

W publikacji znalazły się dwie serie loteryjek do układania, opracowane z myślą o dzieciach rozpoczynających naukę. Zaproponowane w nich formy pracy-zabawy mogą pomóc dzieciom opanować tak istotne na tym etapie edukacji umiejętności, jak: wyodrębnianie sylab w wyrazie, czytanie sylab i całych wyrazów. Loteryjki to także źródło pomysłów dla osób prowadzących terapię logopedyczną z dziećmi z afazją, alalią i dyslalią.


Zafia Handzel
Loteryjki sylabowe. Pomoc do ćwiczeń w nauce czytania i pisania

Publikacja zawiera dwie serie loteryjek sylabowych. Mogą one służyć dzieciom w nauce czytania i pisania (klasy początkowe w szkole podstawowej, jak i specjalnej), a także specjalistom - jako pomoc w pracy z dziećmi z dysleksją, które mają trudności z analizą i syntezą wyrazów. Loteryjki te można wykorzystać w ćwiczeniach logopedycznych, szczególnie w terapii osób z afazją, atalią i dyslalią. Ćwiczenie w zakresie czytania i pisania sylab i wyrazów mają na celu przezwyciężenie zasadniczych trudności ucznia z dysleksją dotyczących wspomnianych umiejętności. Wczesne i prawidłowe kształcenie dziecka w ich zakresie może uchronić je przed wieloma niekorzystnymi nawykami, z którymi borykają się osob


Janina Mickiewicz
Materiały do diagnozy pedagogicznej umiejętności czytania i pisania uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum

Zeszyt do ćwiczeń przeznaczony jest dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej, którzy napotykają na trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania. Ćwiczenia zawarte w Zeszycie 2 dziecko winno wykonywać pod kierunkiem nauczyciela-terapeuty lub rodziców. Zeszyt zawiera szereg ćwiczeń doskonalących słuch fonetyczny oraz ćwiczenia rozwijające percepcję. Bardzo polecamy Zeszyt 2 wszystkim tym, którzy pracują z dziećmi dyslektycznymi.


Ewa Kujawa, Maria Kurzyna
Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Książka do ćwiczeń w czytaniu

Książka do ćwiczeń w czytaniu stanowi materiał uzupełniający do "Metody 18 struktur wyrazowych", może być stosowana również jako odrębny materiał służący usprawnianiu techniki czytania u dzieci.Zawiera 18 zestawów zdań z wyrazami o różnorodnej, stopniowo coraz trudniejszej, budowie literowo-sylabowej. Każdy zestaw mieści się na trzech stronach, na których są napisane zdania zbudowane z wyrazów o określonej strukturze oraz z wyrazów występujących w częściach poprzednich.Sztywne karty książki są spięte spiralą.


Ewa Kujawa, Maria Kurzyna
Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Poradnik dla nauczyciela

Zwięzły poradnik dla nauczycieli pracujących z dziećmi mającymi trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania. W rozdziałach wstępnych autorki przedstawiają trudności i problemy pracy nauczycieli - reedukatorów oraz charakteryzują swoją oryginalną metodę ćwiczeń wyrównawczych. Część drugą książki wypełnia niezwykle bogaty zbiór ćwiczeń, przeplatanych szczegółowymi instrukcjami przeznaczonymi dla nauczyciela.


Ewa Kujawa, Maria Kurzyna
Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Zestawy do ćwiczeń analizy i syntezy słuch.

Publikacja służy do tworzenia nowych wyrazów z wybranych liter lub sylab zaczerpniętych ze słów, których znaczenie przedstawiono na rysunkach. Do każdej z części metody 18 struktur wyrazowych przygotowano po 6 zestawów obrazków (o różnej liczbie obrazków w jednym zestawie - w zależności od budowy wyrazów). Zadaniem dziecka jest wyodrębnianie w wyrazach wskazanych liter lub sylab, zapamiętywanie ich i tworzenie nowych słów.Grzbiet książki spięty spiralą; sztywne kredowane karty.


Ewa Kujawa, Maria Kurzyna
Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Zeszyt ćwiczeń. Struktura 1, 2

Zeszyt ćwiczeń jest przeznaczony dla ucznia i służy praktycznemu usprawnianiu czytania i pisania. Zawiera napisane pismem odręcznym suwaki literowe i wprawki do poszczególnych części oryginalnej metody 18 struktur wyrazowych. Obejmuje wyrazy o określonej strukturze - od najprostszych, dwusylabowych, do złożonych wyrazów wielosylabowych z grupami spółgłoskowymi w obrębie jednej sylaby. Suwaki literowe zawierają wyrazy, które mają pewną część wspólną (literę, ich zestaw lub sylabę) dla kilku słów. Z kolei we wprawkach zamieszczono zestawy wyrazów o określonej budowie, ułożone w ten sposób, aby przy czytaniu zachowywały rytm i rym.Zeszyt umożliwia samodzielną pracę ucznia (pod kontrolą osoby pr


Ewa Kujawa, Maria Kurzyna
Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Zeszyt ćwiczeń. Struktura 11, 12

Zeszyt ćwiczeń jest przeznaczony dla ucznia i służy praktycznemu usprawnianiu czytania i pisania. Zawiera napisane pismem odręcznym suwaki literowe i wprawki do poszczególnych części oryginalnej metody 18 struktur wyrazowych. Obejmuje wyrazy o określonej strukturze - od najprostszych, dwusylabowych, do złożonych wyrazów wielosylabowych z grupami spółgłoskowymi w obrębie jednej sylaby. Suwaki literowe zawierają wyrazy, które mają pewną część wspólną (literę, ich zestaw lub sylabę) dla kilku słów. Z kolei we wprawkach zamieszczono zestawy wyrazów o określonej budowie, ułożone w ten sposób, aby przy czytaniu zachowywały rytm i rym.Zeszyt umożliwia samodzielną pracę ucznia (pod kontrolą osoby pr


Ewa Kujawa, Maria Kurzyna
Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Zeszyt ćwiczeń. Struktura 13, 14

Zeszyt ćwiczeń jest przeznaczony dla ucznia i służy praktycznemu usprawnianiu czytania i pisania. Zawiera napisane pismem odręcznym suwaki literowe i wprawki do poszczególnych części oryginalnej metody 18 struktur wyrazowych. Obejmuje wyrazy o określonej strukturze - od najprostszych, dwusylabowych, do złożonych wyrazów wielosylabowych z grupami spółgłoskowymi w obrębie jednej sylaby. Suwaki literowe zawierają wyrazy, które mają pewną część wspólną (literę, ich zestaw lub sylabę) dla kilku słów. Z kolei we wprawkach zamieszczono zestawy wyrazów o określonej budowie, ułożone w ten sposób, aby przy czytaniu zachowywały rytm i rym.Zeszyt umożliwia samodzielną pracę ucznia (pod kontrolą osoby pr


Ewa Kujawa, Maria Kurzyna
Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Zeszyt ćwiczeń. Struktura 15, 16

Zeszyt ćwiczeń jest przeznaczony dla ucznia i służy praktycznemu usprawnianiu czytania i pisania. Zawiera napisane pismem odręcznym suwaki literowe i wprawki do poszczególnych części oryginalnej metody 18 struktur wyrazowych. Obejmuje wyrazy o określonej strukturze - od najprostszych, dwusylabowych, do złożonych wyrazów wielosylabowych z grupami spółgłoskowymi w obrębie jednej sylaby. Suwaki literowe zawierają wyrazy, które mają pewną część wspólną (literę, ich zestaw lub sylabę) dla kilku słów. Z kolei we wprawkach zamieszczono zestawy wyrazów o określonej budowie, ułożone w ten sposób, aby przy czytaniu zachowywały rytm i rym.Zeszyt umożliwia samodzielną pracę ucznia (pod kontrolą osoby pr


Ewa Kujawa, Maria Kurzyna
Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Zeszyt ćwiczeń. Struktura 17, 18

Zeszyt ćwiczeń jest przeznaczony dla ucznia i służy praktycznemu usprawnianiu czytania i pisania. Zawiera napisane pismem odręcznym suwaki literowe i wprawki do poszczególnych części oryginalnej metody 18 struktur wyrazowych. Obejmuje wyrazy o określonej strukturze - od najprostszych, dwusylabowych, do złożonych wyrazów wielosylabowych z grupami spółgłoskowymi w obrębie jednej sylaby. Suwaki literowe zawierają wyrazy, które mają pewną część wspólną (literę, ich zestaw lub sylabę) dla kilku słów. Z kolei we wprawkach zamieszczono zestawy wyrazów o określonej budowie, ułożone w ten sposób, aby przy czytaniu zachowywały rytm i rym.Zeszyt umożliwia samodzielną pracę ucznia (pod kontrolą osoby pr


Ewa Kujawa, Maria Kurzyna
Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Zeszyt ćwiczeń. Struktura 3, 4

Zeszyt ćwiczeń jest przeznaczony dla ucznia i służy praktycznemu usprawnianiu czytania i pisania. Zawiera napisane pismem odręcznym suwaki literowe i wprawki do poszczególnych części oryginalnej metody 18 struktur wyrazowych. Obejmuje wyrazy o określonej strukturze - od najprostszych, dwusylabowych, do złożonych wyrazów wielosylabowych z grupami spółgłoskowymi w obrębie jednej sylaby. Suwaki literowe zawierają wyrazy, które mają pewną część wspólną (literę, ich zestaw lub sylabę) dla kilku słów. Z kolei we wprawkach zamieszczono zestawy wyrazów o określonej budowie, ułożone w ten sposób, aby przy czytaniu zachowywały rytm i rym.Zeszyt umożliwia samodzielną pracę ucznia (pod kontrolą osoby pr


Ewa Kujawa, Maria Kurzyna
Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Zeszyt ćwiczeń. Struktura 5, 6

Zeszyt ćwiczeń jest przeznaczony dla ucznia i służy praktycznemu usprawnianiu czytania i pisania. Zawiera napisane pismem odręcznym suwaki literowe i wprawki do poszczególnych części oryginalnej metody 18 struktur wyrazowych. Obejmuje wyrazy o określonej strukturze - od najprostszych, dwusylabowych, do złożonych wyrazów wielosylabowych z grupami spółgłoskowymi w obrębie jednej sylaby. Suwaki literowe zawierają wyrazy, które mają pewną część wspólną (literę, ich zestaw lub sylabę) dla kilku słów. Z kolei we wprawkach zamieszczono zestawy wyrazów o określonej budowie, ułożone w ten sposób, aby przy czytaniu zachowywały rytm i rym.Zeszyt umożliwia samodzielną pracę ucznia (pod kontrolą osoby pr


Ewa Kujawa, Maria Kurzyna
Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Zeszyt ćwiczeń. Struktura 7, 8

Zeszyt ćwiczeń jest przeznaczony dla ucznia i służy praktycznemu usprawnianiu czytania i pisania. Zawiera napisane pismem odręcznym suwaki literowe i wprawki do poszczególnych części oryginalnej metody 18 struktur wyrazowych. Obejmuje wyrazy o określonej strukturze - od najprostszych, dwusylabowych, do złożonych wyrazów wielosylabowych z grupami spółgłoskowymi w obrębie jednej sylaby. Suwaki literowe zawierają wyrazy, które mają pewną część wspólną (literę, ich zestaw lub sylabę) dla kilku słów. Z kolei we wprawkach zamieszczono zestawy wyrazów o określonej budowie, ułożone w ten sposób, aby przy czytaniu zachowywały rytm i rym.Zeszyt umożliwia samodzielną pracę ucznia (pod kontrolą osoby pr


Ewa Kujawa, Maria Kurzyna
Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Zeszyt ćwiczeń. Struktura 9, 10

Zeszyt ćwiczeń jest przeznaczony dla ucznia i służy praktycznemu usprawnianiu czytania i pisania. Zawiera napisane pismem odręcznym suwaki literowe i wprawki do poszczególnych części oryginalnej metody 18 struktur wyrazowych. Obejmuje wyrazy o określonej strukturze - od najprostszych, dwusylabowych, do złożonych wyrazów wielosylabowych z grupami spółgłoskowymi w obrębie jednej sylaby. Suwaki literowe zawierają wyrazy, które mają pewną część wspólną (literę, ich zestaw lub sylabę) dla kilku słów. Z kolei we wprawkach zamieszczono zestawy wyrazów o określonej budowie, ułożone w ten sposób, aby przy czytaniu zachowywały rytm i rym.Zeszyt umożliwia samodzielną pracę ucznia (pod kontrolą osoby pr


Barbara Zakrzewska
Moje dziecko źle czyta i pisze

Zeszyt ćwiczeń wchodzi w skład miniserii dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia). Autorka zaprasza do współpracy rodziców, którzy poprzez wspólną pracę z dzieckiem ułatwią mu naukę. W kolejnych zeszytach proponuje ćwiczenia na materiale literowym i nieliterowym, zróżnicowane pod względem trudności oraz rodzaju opóźnień, co pozwala na wykorzystanie ich zarówno przez uczniów najmłodszych, jak i z klas starszych, zależnie od aktualnych potrzeb.Książki są przeznaczone dla uczniów szkoły podstawowej, rodziców, nauczycieli i reedukatorów.


Urszula Butkiewicz
Mówka sówki do mrówki i innych bajek prawie pół stówkiWierszyki ortograficzne

Jak mrówki słuchały mówki sówki,stróż tchórz bał się wyjść ze stróżówki,strzyżyk czyżyka strzygł, a jeżyk na widok jeżyn się najeżył.Jak pchły się pchają na psie,Hans Homerem homarów być chce,wielbłąd palnął błąd, a rzęchpod warzęchą pękł.


Helena Grzelachowska
Naucz się żyć z dysleksją... bo z dysleksji się nie wyrasta

"Praca, którą oddaję w ręce moich Czytelników powstała jako owoc moich wieloletnich kontaktów z osobami z dysleksją, w różnym wieku. Doświadczenia, które zdobyłam w pracy z młodzieżą weryfikowałam następnie w trakcie zajęć terapeutycznych prowadzonych z dorosłymi pragnącymi zminimalizować negatywne skutki dysleksji, utrudniające im realizację kariery zawodowej.Warto pamiętać, że: Hans Christian Andersen, Albert Einstein, Thomas Edison, Auguste Rodin, Niels Bohr, Winston Churchill, Woodrow Wilson – to tylko niektórzy sławni ludzie, o których już dziś wiadomo, że byli dyslektykami. Inaczej mówiąc- z trudem nauczyli się czytać i pisać". "Bogactwo książki Naucz się żyć z dy


Małgorzata Dembińska-Wola, Małgorzata Chrzanowska-Boruszewska
O hierarhii zjadania grahamki podczas prohibicji...Ortografia w treningu pamięci - h

Zapamiętanie 600 wyrazów z niewymiennymi ortogramami sprawia wiele kłopotów, zwłaszcza dzieciom dyslektycznym. Dzięki nowej serii "Ortografia w treningu pamięci" uczniowie:szybko i raz na zawsze zapamiętają niewymienne wyrazy z h, ó, rz, ż i na całe życie będą mieli spokój z ortografią; opanują technikę treningu pamięci (?ańcuchową Metodą Skojarzeń), co pomoże im w przyswojeniu wiadomości również z innych przedmiotów; rozwiną nie tylko swoją pamięć, ale także poczucie humoru, wyobraźnię i zdolności plastyczne.Do każdego zeszytu dołączamy plakat z zestawieniem ćwiczonych wyrazów, pogrupowanych w kategorie i zabawnie zilustrowanych.


Helena Grzelachowska
Orto-Gra

Orto-gra może być wykorzystana w pracy z uczniami wszystkich klas szkoły podstawowej. Powstała z myślą o rodzicach i nauczycielach, którzy chcą uatrakcyjnić dzieciom trudną naukę pisowni wyrazów z "rz-ż", "u-ó", "ch-h". Jest skuteczną i sprawdzoną formą ćwiczeń ortograficznych stosowanych przez autorkę w kilkunastoletniej pracy z uczniami. Pomaga w przezwyciężaniu trudności ortograficznych dzięki możliwości wielokrotnych powtórzeń i dostosowania tempa pracy do możliwości ucznia. Rozbudza zainteresowanie i zaangażowanie emocjonalne dzieci. Ćwiczy pamięć wzrokową, koncentrację uwagi, czujność i świadomość ortograficzną.


Barbara Zakrzewska
Ortografia - twój sukces!u-ó, ż-rz, h-ch

Zeszyt ćwiczeń wchodzi w skład miniserii dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia). Autorka zaprasza do współpracy rodziców, którzy poprzez wspólną pracę z dzieckiem ułatwią mu naukę. W kolejnych zeszytach proponuje ćwiczenia na materiale literowym i nieliterowym, zróżnicowane pod względem trudności oraz rodzaju opóźnień, co pozwala na wykorzystanie ich zarówno przez uczniów najmłodszych, jak i z klas starszych, zależnie od aktualnych potrzeb.Książka jest przeznaczona dla uczniów szkoły podstawowej, rodziców, nauczycieli i reedukatorów.


Helena Grzelachowska
Pisownia wyrazów z ą, ę. Układam, dobieram, uzupełniam... Dla klas 1-3

Książka z serii: "W zabawie nauczę się ortografii" przeznaczona jest dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Pozycja rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.


Teresa Opolska
Pokonujemy trudności w czytaniu i pisaniuPrzegląd metod pracy korekcyjno-kompensacyjnej

Celem opracowania jest pomoc w diagnozie oraz przybliżenie sposobów przezwyciężania specyficznych trudności dzieci w uczeniu się, spowodowanych deficytami rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych. Roz. I - omówia problemy teoretyczne związane ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz przedstawia ogólną charakterystykę zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych będących przyczyną niepowodzeń szkolnych. Roz. II - przedstawia wybrane techniki i metody pracy z dziećmi dyslektycznymi, stosowane przez doświadczonych terapeutów, oparte na ich wieloletnich praktykach. Przegląd najczęściej stosowanych ciekawych metod i technik pozwala na orientację w sposobach organizowania i prowadzenia zajęć terap


dr Gary Fisher, Rhoda Cummings
Poradnik przetrwania dla dzieci z trudnościami w uczeniu się

Książka skierowana jest do dzieci mających trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia, itd.). W prosty, ciepły, a zarazem fachowy sposób odpowiada na szereg pytań dotyczących problemów z nauką. Jednocześnie dostarcza całej palety praktycznych wskazówek, jak radzić sobie z kłopotami tak w szkole, jak i w domu. I najważniejsze: inspiruje dzieci do pracy nad sobą oraz utwierdza w przekonaniu, że wszystkie dzieci mogą osiągać wspaniałe wyniki!


Marta Bogdanowicz
Portrety nie tylko sławnych osób z dysleksją

Autorka, Pani Profesor Marta Bogdanowicz, która od wielu lat zajmuje się problemem dysleksji, zebrała w książce historie osób, które miały lub mają trudności w uczeniu się. Pokazała sylwetki nie tylko swoich pacjentów, ale także osób sławnych (np. Hansa Christiana Andersena, Adama Mickiewicza, Alberta Einsteina, Mikołaja Trzaski, Bartosza Opani, Jacka Kuronia).Autorka napisała tę książkę "ku pokrzepieniu serc" wszystkich dyslektyków. Pokazała, że osoba z dysleksją może być utalentowana, osiągnąć sukces zawodowy w różnych dziedzinach, może być sławna i szanowana, przejść do historii.


Marta Bogdanowicz, H.Alan Sayles
Prawa uczniów z dysleksją w Europie

Książka zawiera dwie prace zatytułowane Dysleksja i niepełnosprawność w Europie (A. Saylesa), Prawa uczniów z dysleksją rozwojową w Europie (M. Bogdanowicz). A ponadto: Kwestionariusz Europejskiego Towarzystwa Dysleksji (EDA) pt. Prawa uczniów z dysleksją rozwojową w Europie i Syntezę danych zebranych za pomocą kwestionariusza EDA. Publikacja w dwóch językach: angielskim i polskim.


Halina Pętlewska
Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu. Terapia pedagogiczna

Książka porusza zagadnienia dysleksji, dysortografii, dysgrafii oraz techniki diagnozowania tych problemów i ich terapii. Autorka podaje wiele przykładów z praktyki pedagogicznej, na których omawia konkretne problemy. W książce omówiono także zjawisko często występujące u dzieci, a nierozpoznawalne przez wielu nauczycieli zwane zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADD) lub szerzej zespołem nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Autorka nie pomija także problemu dziecięcego porażenia mózgowego oraz klinicznego obrazu fenyloketonurii. Adresatami niniejszego opracowania mogą być nauczyciele każdego etapu nauczania, rodzice, a także pedagodzy szkolni i logopedzi, którzy znajdą w


Grażyna Krasowicz-Kupis
Psychologia dysleksji

Praca w sposób kompleksowy i rzetelny naukowo prezentuje aktualny stan wiedzy na temat dysleksji rozwojowej. Główną (i kontrowersyjną!) tezą autorki książki jest to, że dysleksja jest nie tylko zaburzeniem uczenia się, ale przede wszystkim zaburzeniem komunikacji. Dotyczy ona znacznej części populacji dzieci i staje się problemem społecznym. Profesor Kupis dokonuje przeglądu najnowszych dokonań naukowych zwłaszcza w dziedzinie wiedzy o patomechanizmach odpowiedzialnych za występowanie tego problemu. Autorka analizuje zagadnienie dysleksji z perspektywy psychologicznej i społecznej. Książkę ilustrują także studia przypadków zaczerpnięte z praktyki zawodowej autorki.


Dorota Dawid
Rozwijanie kreatywności uczniów dyslektycznych na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej

Jest to niezbędne kompendium dla nauczycieli pracujących z dzieckiem dyslektycznym w zespole klasowym, ukazujące różnorodne formy pomocy dyslektykom w uzyskaniu dobrej pozycji wśród uczniów. Zawiera gotowe scenariusze zajęć zarówno dla nauczycieli, jak i rodziców, którzy znajdą tu praktyczne wskazówki, jak należy postępować z uczniem ze specyficznymi trudnościami, jak rozwijać twórczość takich uczniów, tak aby stworzyć im szansę dorównania uczniom niedyslektycznym i jak skutecznie zwiększać ich motywację do nauki i poczucie własnej wartości. Prezentowane tu scenariusze powstały na bazie ćwiczeń rozwijających kreatywne myślenie i wszystkie zostały sprawdzone w praktyce. Autorka pokazuje jak c


Marta Bogdanowicz
Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie

Została tu zaprezentowana Skala Ryzyka Dysleksji (SRD) – niewymagające wiele czasu i nieskomplikowane narzędzie badawcze, stosowane w celu wczesnego wykrycia ryzyka dysleksji. Książka ta jest cenną pomocą dla osób pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym bądź uczęszczającymi do klas I–III. Przedstawiono w niej procedurę korzystania ze skali oraz sposób oceniania i interpretowania wyników w celu ustalenia, czy występuje ryzyko dysleksji.Z myślą o osobach diagnozujących dzieci ryzyka dysleksji: nauczycielach, logopedach, oraz o rodzicach rozpoznających symptomy ryzyka dysleksji zamieszczono tu także arkusze badania w dwóch wersjach: uzupełnionej i nieuzupełnionej.


Anna Jurek
Skoncentruj sięZestaw ćwiczeń dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Ćwiczenia zawarte w tym zbiorze przeznaczone są przede wszystkim dla młodzieży z dysleksją rozwojową, ale korzystać z nich mogą wszyscy uczniowie, którzy mają trudności z koncentracją uwagi. Uwaga ma znaczący wpływ na przebieg innych procesów poznawczych, np. takich jak zapamiętywanie czy spostrzeganie. Są to procesy decydujące o postępach w uczeniu się. Jeśli więc łatwo się rozpraszasz, często się zamyślasz, jesteś niecierpliwy, trudno Ci zabrać się do nauki, często odkładasz różne sprawy, masz trudności ze zrozumieniem poleceń, często mylisz cyfry i litery, często popełniasz różnego rodzaju pomyłki, masz trudności z podzielnością uwagi, to ćwiczenia zawarte w tej książce przeznaczone są dl


Jolanta Głowacka
Statki sylabowo - ortograficzne

W grze wykorzystano pomysł i zmodyfikowane reguły tradycyjnej gry w "statki". Dla potrzeb dzieci młodszych - zmniejszono ilość kartek, dodano powiększoną liniaturę i wzory pisane. Inspiracją do tworzenia zestawów wyrazów była książka Ewy Kujawy i Marii Kurzyny - "Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych". "Statki sylabowo - ortograficzne" są skorelowane z ćwiczeniami z części 1, 2, 3 i 18 ze szczególnym uwzględnieniem wyrazów z ortogrami o strukturze występującej w w/w częściach metody. Gra rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji Pomoc służy do ćwiczeń:percepcji wzrokowej koordynacji słuchowo - wzrokowo - ruch


Izabela Filipiak-Kudasik
Suwaki terapeutyczne. Tarcze (zeszyt + 30 tarcz)

Suwaki to jedna z metod powszechnie stosowanych w pracy z dziećmi, które mają trudności w czytaniu i pisaniu. Zalecane są dla dzieci czytających wolno z powodu głoskowania, które uniemożliwia syntezę wyrazu.Tarcza została oparta na stosowanym przez terapeutów i nauczycieli kole sylabowym (zwanym też suwakiem zegarowym). Na jego obwodzie znajdują się sylaby początkowe i końcowe, natomiast w środku sylaba powtarzająca się we wszystkich wyrazach. Po przeczytaniu sylab i połączeniu ich w wyraz (pomocne tu są: punktacja, strzałki oraz kolor tła) dziecko wpisuje je do arkusza zwanego wynikami strzelania do tarczy.W zestawie znajduje się 30 tarcz oraz pomoce ułatwiające łączenie odpowiednich sylab


Izabela Filipiak-Kudasik
Suwaki terapeutyczne. Windy (zeszyt + 24 suwaki)

Suwaki to jedna z metod powszechnie stosowanych w pracy z dziećmi, które mają trudności w czytaniu i pisaniu. Winda jest najczęściej używaną formą suwaka. Składa się z dwóch części: drzwi windy i ruchomego paska z sylabami. W zestawie znajdują się dwa rodzaje wind: dwusylabowe oraz trzysylabowe. Po dopasowaniu pasków do wind, przeczytaniu sylab i połączeniu ich w wyraz dziecko wpisuje je do arkusza, który ma kształt budynku. Windy są bardzo kolorowe, co z pewnością zachęci dziecko do ćwiczeń.


dr Rhoda Cummings, dr Gary Fisher
Szkolny poradnik przetrwaniaDla dzieci z trudnościami w uczeniu się

Lektura obowiązkowa dla rodziców, szczególnie tych których dzieci mają trudności w uczeniu się. Autorzy napisali wiele książek dla nauczycieli i rodziców dzieci z trudnościami w uczeniu się. Korzystali z własnych doświadczeń. Syn Rhody Cummings miał trudności w uczeniu się, a jako dorosły człowiek doskonale radzi sobie w życiu. Dr Gary Fisher jako psycholog pracował z ponad tysiącem dzieci z trudnościami w uczeniu się.Szkolny Poradnik Przetrwania jest kontynuacją Poradnika Przetrwania. To kopalnia wskazówek i pomysłów dla dzieci , ich rodziców i nauczycieli. Radzi, jak uczniowie powinni organizować sobie naukę, jak łatwiej i przyjemniej się uczyć, przedstawia różne metody przyswajania wiedzy


Marta Bogdanowicz
Terapia pedagogiczna. Przewodnik bibliograficzny

Przewodnik po publikacajch z zakresu terapii pedagogicznej (m. in. dysleksji, grafomotoryki, dysgrafii). Może okazać się niezwykle ważnym narzędziem dla terapeutów, pedagogów, psychologów i nauczycieli.


Barbara Zakrzewska
Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń

Autorka, korzystając z własnego terapeutycznego i edukacyjnego doświadczenia, zanalizowała i usystematyzowała dotychczasową wiedzę z zakresu pracy korekcyjno-kompensacyjnej z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. Proponuje konkretne metody reedukacji, szczegółowo omawia metody usuwania nieprawidłowości, podaje rodzaje i przykłady ćwiczeń oraz modele konspektów zajęć.


Jolanta Karbowniczek, Izabela Zaborowska
Ucz się z nami dobrze słuchać. Część 1Zbiór ćwiczeń doskonalących zaburzony analizator słuchu

Przygotowany zeszyt zawiera wiele różnych ćwiczeń dla dzieci z zaburzeniami wraz z ich dokładnym opisem uwzględniającym sferę słuchową. Mają one pomóc nauczycielom, rodzicom i opiekunom w organizowaniu zajęć, które ułatwiłyby przezwyciężanie trudności w nauce czytania i pisania. Prezentowane ćwiczenia są elementarne, proste i atrakcyjne.


Jolanta Karbowniczek, Izabela Zaborowska
Ucz się z nami dobrze słuchać. Część 2Zbiór ćwiczeń doskonalących zaburzony analizator słuchu

Przygotowany zeszyt zawiera wiele różnych ćwiczeń dla dzieci z zaburzeniami wraz z ich dokładnym opisem uwzględniającym sferę słuchową. Mają one pomóc nauczycielom, rodzicom i opiekunom w organizowaniu zajęć, które ułatwiłyby przezwyciężanie trudności w nauce czytania i pisania. Prezentowane ćwiczenia są elementarne, proste i atrakcyjne.


Alicja Małasiewicz
Wprawki w czytaniu sylabowym dla dyslektyków i nie tylko

"Ćwiczenia tu zaproponowane są przeznaczone dla dyslektyków z klas IV–VI, ale z powodzeniem można je wykorzystywać w klasach ponadpodstawowych. Ich zaletą jest to, że uczeń może jednocześnie ćwiczyć naukę biegłego czytania i utrwalać ortografię. Wprawki wyrazowe zaczynają się od najprostszych sylab. W dalszej kolejności następują wyrazy dwu-, trzy- i czterosylabowe. Dyslektyk ma możliwość ćwiczenia języka i wymowy poprzez specjalnie do tego dobrane wyrazy o różnej budowie słowotwórczej. Pod koniec każdej partii wyrazów z daną trudnością znajdują się wprawki wyrazowe i tekstowe do czytania, w których dłuższe lub trudniejsze wyrazy są podzielone na sylaby" (ze Wstępu).Ćwiczenia


Agnieszka Wypych
Wspieranie werbalnego rozwoju dziecka w oparciu o eksperymenty językowe, tropy stylistyczne i dobrą literaturęĆwiczenia terapeutyczne

Terapia dziecka rozwijającego się nieharmonijnie może być nudna i męcząca lub ciekawa i rozwijająca. Autorka Wspierania werbalnego dzieci... wybrała tę drugą możliwość. Jej metoda wiele wymaga od ucznia, ale też od terapeuty. Jednocześnie pozwala dobrze się bawić, oparta jest bowiem o twórczość i aktywność dzieci zainspirowane m.in. literaturą. Efektem wielu ćwiczeń są prace plastyczne lub teksty, którymi uczniowie mogą się pochwalić.Dzięki wykonaniu ćwiczenia dziecko poznaje najważniejsze struktury językowe, co pomaga mu zrozumieć normy gramatyczne i ortograficzne. Nauka opiera się tu o przemyślenie, zaplanowanie i wykonanie, a nie bierne odtworzenie, przez co dziecko uczy się nie tylko ort


Zofia Pomirska, Dorota Wieczorek
Wygraj z dysgrafią. Zbiór ćwiczeń dla uczniów z trudnościami w pisaniu

Dysgrafia, obok dysleksji i dysortografii, jest częstą przyczyną niepowodzeń szkolnych. Zaburzenie to definiuje się jako zespół trudności w opanowaniu umiejętności pisania pod względem graficznym, który sprawia, że pismo jest nieestetyczne oraz mało lub zupełnie nieczytelne. Niniejsza publikacja skierowana jest do osób ze wspomnianymi zaburzeniami oraz do wszystkich, którym zależy na poprawieniu charakteru pisma. Z książki mogą korzystać przede wszystkim uczniowie, nauczyciele i terapeuci oraz rodzice uczniów z trudnościami w pisaniu.


Beata Litwińska
Nie - razem? - osobno? Nie z czasownikiem

NIE - razem czy osobno? Autorka pragnie rozwiać wątpliwości wszystkich tych osób, które mają problem z poprawną pisownią tej partykuły z różnymi częściami mowy (przede wszystkim czasownikiem, rzeczownikiem, przymiotnikiem i przysłówkiem). Ćwiczenia zebrane w trzech zeszytach adresowane są dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich, szczególnie tych, którzy mają zdiagnozowaną dysleksję i dysortografię. Autorka proponuje ćwiczenia, które angażują wiele zmysłów: wzrok, słuch oraz czynności ruchowe. Uczniowie pracujący na prezentowanych książeczkach mają szansę wykształcić integrację funkcji wzrokowych, słuchowych i motorycznych, szybciej zapamiętają trudniejsze wyrazy, udoskonalą umiejętność cz


Beata Litwińska
Nie - razem? - osobno? Nie z przymiotnikiem i przysłówkiem

NIE - razem czy osobno? Autorka pragnie rozwiać wątpliwości wszystkich tych osób, które mają problem z poprawną pisownią tej partykuły z różnymi częściami mowy (przede wszystkim czasownikiem, rzeczownikiem, przymiotnikiem i przysłówkiem). Ćwiczenia zebrane w trzech zeszytach adresowane są dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich, szczególnie tych, którzy mają zdiagnozowaną dysleksję i dysortografię. Autorka proponuje ćwiczenia, które angażują wiele zmysłów: wzrok, słuch oraz czynności ruchowe. Uczniowie pracujący na prezentowanych książeczkach mają szansę wykształcić integrację funkcji wzrokowych, słuchowych i motorycznych, szybciej zapamiętają trudniejsze wyrazy, udoskonalą umiejętność cz


Beata Litwińska
Nie - razem? - osobno? Nie z rzeczownikiem

NIE - razem czy osobno? Autorka pragnie rozwiać wątpliwości wszystkich tych osób, które mają problem z poprawną pisownią tej partykuły z różnymi częściami mowy (przede wszystkim czasownikiem, rzeczownikiem, przymiotnikiem i przysłówkiem). Ćwiczenia zebrane w trzech zeszytach adresowane są dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich, szczególnie tych, którzy mają zdiagnozowaną dysleksję i dysortografię. Autorka proponuje ćwiczenia, które angażują wiele zmysłów: wzrok, słuch oraz czynności ruchowe. Uczniowie pracujący na prezentowanych książeczkach mają szansę wykształcić integrację funkcji wzrokowych, słuchowych i motorycznych, szybciej zapamiętają trudniejsze wyrazy, udoskonalą umiejętność cz


Barbara Zakrzewska
3, 2, 1, 0... Start. Czytanie treningowe

Książka ta adresowana jest do dzieci, które mają kłopot z płynnym czytaniem lub czytają dobrze, ale chcą nauczyć się czytać lepiej, szybciej i dokładniej. Metoda proponowana przez autorkę opiera się o listy wyrazowe, nie zaś o teksty. Każda lista składa się z około dwudziestu specjalnie wybranych wyrazów – w pierwszych ćwiczeniach są to słowa łatwe, w późniejszych poziom wzrasta. Ostatnie ćwiczenia zawierają najtrudniejsze litery – dwuznaki i zmiękczenia.Dziecko trenujące czytanie odnosi sukces, ponieważ w miarę wykonywania ćwiczeń czyta szybciej i lepiej. Świadczy o tym czas, który mierzy w czasie pierwszego czytania (przed wykonaniem poleceń) i drugiego czytania (po wykonaniu p


Ewa Pyczek, Agnieszka Pyczek
50 ortograficznych limeryków - nie tylko dla dyslektyków

Ten tomik to niewątpliwie pionierska praca na gruncie polskim. Klasyczne limeryki miały za zadanie przede wszystkim bawić, te mają ponadto uczyć: uczyć w sposób zabawny pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi.


Kamila Waleszkiewicz
Bajki dla dyslektyków. Bajki dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania

Książka jest niezastąpioną pomocą w zwalczaniu problemu z nauką czytania i pisania, który nie polega na tym, jak wielu sądzi, czy dziecko nauczy się czytać i pisać, lecz na tym, jakim sposobem i w jakim czasie to osiągnie. Prezentowane w niniejszej publikacji bajki pomagają dzieciom zbudować zbiór skojarzeń ułatwiających prawidłowe rozpoznawanie liter, a dzięki zabawie uatrakcyjniają proces nauki czytania i pisania.


Agnieszka Nożyńska-Demianiuk
Bajki ortograficzne

Bajki ortograficzne to nowatorska publikacja typu "2 w 1". W jednej książce z powodzeniem zawarto emocjonujący tekst literacki i pakiet ortograficzny (zasady i ćwiczenia). W spójną całość łączy te części szata graficzna, fantastyczne ilustracje oraz dwóch bohaterów, jakby wyjętych z tychże obrazów-wszędobylski Chochlik i uczynny kszyk. Bajki ortograficzne to nie podręcznik, ale książka dla dziecka do pracy w domu, dla nauczyciela do wykorzystania w pracy dydaktyczno-wyrównawczej lub dla terapeuty na zakończenie konkretnego etapu pracy korekcyjno-kompensacyjnej z uczniem z dysleksją lub dysortografią. Spis treści: Tajemnicza komnata Ówki Kiedy piszemy ó, a kiedy u? Poćwicz z Chochli


Barbara Zakrzewska
Chcę dobrze czytać

Czytanie to nie tylko umiejętność rozpoznawania znaków, ale też ich poprawne zrozumienie. Nie jest to umiejętność łatwa do opanowania, ale jest niezbędna do odniesienia sukcesu najpierw w szkole, potem w życiu. Ważne by zdolność szybkiego, poprawnego czytania została opanowana już w pierwszej klasie, na początku edukacji. Pozwoli ona harmonijnie rozwijać się w dalszym ciągu edukacji.Barbara Zakrzewska założyła, że każde dziecko może nauczyć się czytać w stopniu, który pozwoli mu odnieść sukces. Wystarczy, że odpowiednio się przyłoży do pracy z tekstem.Chcę dobrze czytaćto książka dla dzieci z pierwszej i drugiej klasy szkoły podstawowej, które mają z czytaniem kłopot. Zawiera ona wiersze op


Danuta Gmosińska
Czytam, rozumiem, wiem. Teksty i ćwiczenia dla uczniów z trudnościami w uczeniu się

Książka ta ma służyć pomocą tym uczniom klas IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum, który mają trudności w czytaniu. Powinna zainteresować ich nauczycieli, a także rodziców. Zawiera teksty o tematyce przyrodniczej, geograficznej, ekologicznej i technicznej o charakterze terapeutycznym. Do poszczególnych tekstów przygotowano ćwiczenia, których celem jest ćwiczenie funkcji percepcyjno-motorycznych, zwykle zaburzonych u dzieci mających kłopoty z czytaniem i rozumieniem tekstu. Książka ta może być wykorzystana podczas zajęć terapeutycznych prowadzonych przez specjalistów, jak również do samodzielnych ćwiczeń w domu. Zastosowane metody pracy nad poprawą techniki czytania i rozumienia czytanego


Barbara Zakrzewska
Czytanie - to radość

Prezentowany zeszyt ćwiczeń wchodzi w skład miniserii przeznaczonej dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia). Autorka zaprasza do współpracy rodziców, którzy poprzez wspólną pracę z dzieckiem ułatwią mu naukę. W kolejnych zeszytach proponuje ćwiczenia na materiale literowym i nieliterowym, zróżnicowane pod względem trudności oraz rodzaju opóźnień, co pozwala na wykorzystanie ich zarówno przez uczniów najmłodszych, jak i z klas starszych, zależnie od aktualnych potrzeb.Książka jest przeznaczona dla uczniów szkoły podstawowej, rodziców, nauczycieli i reedukatorów.


Joanna Bladowska
Ćwiczenia kształtujące umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem

Ćwiczenia kształtujące umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem są przeznaczone dla dzieci, które mają problemy z czytaniem. Umieszczone w książce teksty są krótkie i opowiadają o konkretnych zjawiskach lub wydarzeniach. Opracowane do nich ćwiczenia kształtują umiejętność pisania zdaniami. Na końcu każdego rozdziału znajdują się zadania z treścią. Polecenia trudne przeplatane są ćwiczeniami relaksującymi, takimi jak: labirynty, krzyżówki, podpisywanie obrazków, kolorowanie, rysowanie. Całość została wzbogacona ciekawymi i oryginalnymi obrazkami Agnieszki Skulskiej.


Katarzyna Grajewska, Ewa Wower
Ćwiczenia ortograficzne dla klasy IV

Ćwiczenia ortograficzne, zawarte w trzyczęściowym cyklu przeznaczonym dla uczniów szkół podstawowych, są uporządkowane według zasad pisowni z narastającym stopniem trudności i zintegrowane z innymi działaniami kształcenia językowego.Ćwiczenia umożliwiają samodzielną pracę ucznia w domu lub pod kontrolą nauczyciela na lekcji. Ponieważ są urozmaicone, wzbogacają zasób słownictwa ucznia i doskonalą ogólną sprawność językową. Uczeń, poprzez powtarzanie tych samych wyrazów w różnych kontekstach, nabiera poprawnych nawyków ortograficznych. Ćwiczenia ortograficzne mogą być uzupełnieniem każdego podręcznika do języka polskiego, są bowiem zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej.


Katarzyna Grajewska, Ewa Wower
Ćwiczenia ortograficzne dla klasy V

Ćwiczenia ortograficzne, zawarte w trzyczęściowym cyklu przeznaczonym dla uczniów szkół podstawowych, są uporządkowane według zasad pisowni z narastającym stopniem trudności i zintegrowane z innymi działaniami kształcenia językowego.Ćwiczenia umożliwiają samodzielną pracę ucznia w domu lub pod kontrolą nauczyciela na lekcji. Ponieważ są urozmaicone, wzbogacają zasób słownictwa ucznia i doskonalą ogólną sprawność językową. Uczeń, poprzez powtarzanie tych samych wyrazów w różnych kontekstach, nabiera poprawnych nawyków ortograficznych. Ćwiczenia ortograficzne mogą być uzupełnieniem każdego podręcznika do języka polskiego, są bowiem zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej.


Katarzyna Grajewska, Ewa Wower
Ćwiczenia ortograficzne dla klasy VI

"Ćwiczenia ortograficzne dla klasy VI" są zamknięciem trzyczęściowego cyklu zadań kształcących sprawność ortograficzną i językową uczniów. W tej ostatniej części nie stosujemy podziału na rozdziały według zasad ortograficznych. Każdy z dwudziestu zamieszczonych tekstów jest punktem wyjścia do podsumowania i utrwalenia umiejętności uczniów. Ćwiczenia pod tekstami odnoszą się do różnych zasad ortograficznych, prowadzą do kilkukrotnego używania wyrazów z trudną pisownią w różnych kontekstach oraz wykorzystywania ich w krótkiej wypowiedzi pisemnej.


Grażyna Grzelachowska-Witkowska, Zofia Pietrzak-Stępkowska
Ćwiczenia ortograficzne w formie zabaw i gier dydaktycznych

Ćwiczenia ortograficzne w formie gier i zabaw ułatwiające poznanie i utrwalanie zasad pisowni z "ó", "rz" i "ż"Pisownia wyrazów z "Ó". Ćwiczenia składają z 4 części:ó wymienne na o,episownia wyrazów z końcówką -ów, -ówkapisownia wyrazów z końcówką -unek, -ujewyrazy z ó nie objęte zasadmi ortograficznymiPisownia wyrazów z "RZ". Ćwiczenia składają z 7 części:rz - po spółgłoskachsz - w formach stopniowania przymiotnikówwyjątkirz - wymienne na rarz, erz w zakończeniach rzeczowników rodzaju męskiego, wyjątkiarz, erz w zakończeniach oznaczających nazwy zawodówwyrazy nie objęte zasadami ortograficznymiPisownia wyrazów z "Ż". Ćwiczenia składają z 5 części:ż - wymienne na g, dz, h, z, źż - piszemy w


Janina Mickiewicz
Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla uczniów klas młodszych - zeszyt 1

Zeszyt ten jest pierwszym zestawem ćwiczeń z cyklu "Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania". Jest głównie przeznaczony dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej, którzy mają poważne trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania. tzw. uczniów dyslektycznych. Może być również wykorzystywany w okresie wczesnoszkolnym w nauce czytania i pisania uczniów bez specyficznych trudności w uczeniu się, może być również pomocny w młodszych klasach szkół specjalnych. Zeszyt zawiera urozmaicone formy ćwiczeń w pisaniu, różnego rodzaju uzupełnianki, rozsypywanki, krzyżówki, wykreślanki, ćwiczenia graficzne.


Janina Mickiewicz
Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla uczniów klas młodszych - zeszyt 2

Zeszyt do ćwiczeń przeznaczony jest dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej, którzy napotykają na trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania. Ćwiczenia zawarte w Zeszycie 2 dziecko winno wykonywać pod kierunkiem nauczyciela-terapeuty lub rodziców. Zeszyt zawiera szereg ćwiczeń doskonalących słuch fonetyczny oraz ćwiczenia rozwijające percepcję. Bardzo polecamy Zeszyt 2 wszystkim tym, którzy pracują z dziećmi dyslektycznymi.


Janina Mickiewicz, Maria Wojak
Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla uczniów klas młodszych - zeszyt 3

Zeszyt 3 jest kolejnym zestawem ćwiczeń przeznaczonym dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej, którzy napotykają trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania. Opracowanie zawiera zagadnienia ortograficzne dotyczące zaniku dźwięczności głosek na końcu i w środku wyrazów. Ćwiczenia mają na celu wytwarzanie i utrwalanie prawidłowych skojarzeń głoska, litera u uczniów, którzy na skutek fragmentarycznych zaburzeń w rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych mylą litery o podobnym kształcie (np. p-b-d-g) i głoski podobnie brzmiące. Pomocne są tu również obrazki do malowania. Pełnią one rolę elementu terapeutyczno-relaksacyjnego, a także wytwarzają asocjacje wzrokowo-graficzne. Doskon


Janina Mickiewicz, Maria Wojak
Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych

Niniejsza praca to wartościowy poradnik metodyczny. Prezentuje specjalną metodę nauki czytania i pisania wraz z systemem odpowiednio dobranych ćwiczeń, które w efektywny sposób wpływają na kształtowanie prawidłowego przebiegu procesów czytania i pisania, a także umożliwiają korektę występujących nieprawidłowości i usprawnienie umiejętności już posiadanych. Proponowane ćwiczenia mają atrakcyjną, często zabawną formę zajęć, co sprzyja wywoływaniu zainteresowania u dzieci i wyzwala ich wewnętrzną mobilizację. Pozycja jest zaadresowana przede wszystkim do nauczycieli-terapeutów, uczniów mających trudności w opanowaniu czytania i pisania (dyslektycznych), oraz klas początkowych.


Aleksander Jaglarz
Ćwiczę koncentrację

Ćwiczę koncentrację - zestaw ćwiczeń mający na celu doskonalenie zdolności koncentracji i uwagi. Poszczególne ćwiczenia oparte są na zasadzie precyzyjnego łączenia punktów i odwzorowania kształtów. Zróżnicowany stopień trudności pozwala na wykorzystanie w pracy z dziećmi w wieku od 8 do 14 lat.


Helena Grzelachowska
Dobieramy pary wyrazów - gra ortograficzna

Gra przeznaczona jest dla zespołów korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych na terenie szkół i innych placówek oświatowych; rodziców, którzy pomagają swoim dzieciom pokonać trudności ortograficzne.Gra była stosowana jako atrakcyjna i skuteczna forma ćwiczeń w kilkunastoletniej pracy z dziećmi, które miały trudności w poprawnej pisowni wyrazów.Gra składa się z czterech zestawów po 40 kolorowych kart, na odwrocie których napisane są wyrazy z użyciem: rz - ż ó - u ch -h rz - ż, ó - u, ch - h W każdym zestawie znajdują się po dwie takie same karty. W grze może brać udział 2-4 dzieci. Gra spełnia następujące zadania: W formie atrakcyjnej zabawy ułatwia opanowanie poprawnej pisowni tych wyrazów,


praca zbiorowa
Dysleksja rozwojowaPerspektywa psychologiczna

Prezentowana publikacja to zbiór artykułów na temat dysleksji rozwojowej, napisanych przez zespół uznanych autorytetów i specjalistów (M. Bogdanowicz, G. Krasowicz-Kupis, K. Gruszyńską, K. Rak, A. Borkowską, U. Oszwę). Celem autorów było przedstawienie - w przystępnej formie - aktualnego stanu wiedzy na temat specyficznych trudności w uczeniu się. Spis treści:Wstęp Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu Dysleksja a rozwój mowy i języka Czy warto oceniać funkcje wzrokowe w diagnozie dysleksji rozwojowej? Dysleksja i zdolności twórcze ADHD a dysleksja rozwojowa Przetwarzanie fonologiczne a rozumowanie matematyczne u dzieci Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu - pomoc psychologiczna


Izabela Pietras
Dysortografia - uwarunkowania psychologiczne

Książka prezentuje wyniki badań dotyczących zjawiska dysortografii u polskiej młodzieży, szczególnie częstości i nasilenia błędów oraz przyczyn powstawania ich poszczególnych typów. Pytanie, czy istnieje jeden dominujący patomechanizm powstawania błędów i czy ma on związek z rodzajem popełnianych błędów, stało się podstawą do sformułowania hipotez badawczych, których weryfikacja doprowadziła do bardzo ciekawych wniosków."Autorka w swojej pracy podjęła istotny z punktu widzenia teoretycznego i aplikacyjnego problem specyficznych trudności w opanowaniu poprawnej pisowni, czyli dysortografii. (...) Podjęcie badań mających wyjaśnić ewentualny związek pomiędzy rodzajem błędów a przyczynami,


Małgorzata Święcicka
Dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniuseria One są wśród nas

Książka zawiera informacje na temat: objawów i przyczyn trudności w nauce czytania i pisania (np. lateralizacja, dysleksja, dysgrafia, dysortografia), jak pomóc dziecku z trudnościami w nauce czytania i pisania i gdzie szukać pomocy?"One są wśród nas" to seria przygotowywana jest przez specjalistów współpracujących z Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i ma za zadanie przybliżyć nauczycielom, rodzicom i uczniom specyficzne problemy funkcjonowania szkolnego dziecka z zaburzeniami w rozwoju i wskazać kierunki i sposoby rozwiązywania tych problemów. One są wśród nas - to dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, dysleksją, niedosłuchem, porażeniem mózgowym i wieloma innymi proble


Helena Grzelachowska
Głoska a litera. Ćwiczenia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

Ćwiczenia w zakresie analizy i syntezy słuchowej przeznaczone są dla: nauczycieli klas "0", którzy chcą uatrakcyjnić proces dydaktyczno-wychowawczy przez wprowadzenie formy zabawowej w tok zajęć lekcyjnych, zespołów korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych, funkcjonujących na terenie szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych, rodziców, którzy pomagają swoim dzieciom w pokonywaniu trudności w zakresie analizy i syntezy słuchowej. Ćwiczenia te pomagają w opanowaniu umiejętności: wyodrębnianiu wyrazów w zdaniu, wyodrębnianiu głosek w następującej kolejności: w nagłosie, w śródgłosie, w wygłosie, dokonywania dźwiękowej analizy wyrazów, dokonywaniu syntezy słuchowej wyrazów jednos


Barbara Zakrzewska
Głoski miękkie - też łatwe!

Zeszyt ćwiczeń wchodzi w skład miniserii dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia). Autorka zaprasza do współpracy rodziców, którzy poprzez wspólną pracę z dzieckiem ułatwią mu naukę. W kolejnych zeszytach proponuje ćwiczenia na materiale literowym i nieliterowym, zróżnicowane pod względem trudności oraz rodzaju opóźnień, co pozwala na wykorzystanie ich zarówno przez uczniów najmłodszych, jak i z klas starszych, zależnie od aktualnych potrzeb.Książka jest przeznaczona dla uczniów szkoły podstawowej, rodziców, nauczycieli i reedukatorów.


Barbara Zakrzewska
I Ty będziesz dobrze czytać

Zeszyt ćwiczeń wchodzi w skład miniserii dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia). Jest przeznaczony dla drugoklasistów i dzieci starszych, mających kłopoty z opanowaniem umiejętności czytania (z powodu słabszej pamięci, percepcji wzrokowo-słuchowej, mniejszej sprawności manualnej).Autorka proponuje rozmaite zadania do samodzielnego wykonania - o różnym stopniu trudności, zróżnicowane pod względem formy, urozmaicone elementami zabawy (wzory graficzne, rymowanki, krzyżówki, treningi).


Barbara Zakrzewska
I Ty będziesz dobrze pisać

Zeszyt ćwiczeń wchodzi w skład miniserii dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia).Jest kontynuacją książeczki Barbary Zakrzewskiej "I Ty będziesz dobrze czytać". Znajdują się tu ćwiczenia treningowe o różnym stopniu trudności, rozwijające funkcje niezbędne do opanowania umiejętności poprawnego pisania.


Bernice H. Baumer
Jak dyslektyczne dziecko nauczyć czytaniaWypróbowana metoda dla rodziców i nauczycieli

Wszystkie dzieci dyslektyczne mogą się nauczyć czytać i pisać poprawnie - dzięki tej przystępnej, łatwej w użyciu i pouczającej książce, z której dowiesz się, w jakim tempie powinna przebiegać nauka, jak przezwyciężyć kłopoty dziecka ze skupieniem uwagi, ile ćwiczeń i powtórek wystarczy dziecku do zrozumienia i opanowania materiału, ile wyrażeń słownikowych można mu wpoić w ramach pojedynczej lekcji, ile stron dziennie zadać do czytania, pisowni ilu słów można go nauczyć przez tydzień, żeby dziecko nie robiło błędów ortograficznych w odrabianiu pracy domowej. Dodaj swoją recenzję


Małgorzata Dembińska-Wola, Małgorzata Chrzanowska-Boruszewska
Jak kolor żółty i różowy rozmawiały o próżnym malarzu...Ortografia w treningu pamięci - ó

Zapamiętanie 600 wyrazów z niewymiennymi ortogramami sprawia wiele kłopotów, zwłaszcza dzieciom dyslektycznym. Dzięki nowej serii "Ortografia w treningu pamięci" uczniowie:szybko i raz na zawsze zapamiętają niewymienne wyrazy z h, ó, rz, ż i na całe życie będą mieli spokój z ortografią; opanują technikę treningu pamięci (?ańcuchową Metodą Skojarzeń), co pomoże im w przyswojeniu wiadomości również z innych przedmiotów; rozwiną nie tylko swoją pamięć, ale także poczucie humoru, wyobraźnię i zdolności plastyczne.Do każdego zeszytu dołączamy plakat z zestawieniem ćwiczonych wyrazów, pogrupowanych w kategorie i zabawnie zilustrowanych.


Małgorzata Dembińska-Wola, Małgorzata Chrzanowska-Boruszewska
Jak wierzchołek góry o porannej zorzy kąpał się w rzece...Ortografia w treningu pamięci - rz

Zapamiętanie 600 wyrazów z niewymiennymi ortogramami sprawia wiele kłopotów, zwłaszcza dzieciom dyslektycznym. Dzięki nowej serii "Ortografia w treningu pamięci" uczniowie: szybko i raz na zawsze zapamiętają niewymienne wyrazy z h, ó, rz, ż i na całe życie będą mieli spokój z ortografią; opanują technikę treningu pamięci (?ańcuchową Metodą Skojarzeń), co pomoże im w przyswojeniu wiadomości również z innych przedmiotów; rozwiną nie tylko swoją pamięć, ale także poczucie humoru, wyobraźnię i zdolności plastyczne. Do każdego zeszytu dołączamy plakat z zestawieniem ćwiczonych wyrazów, pogrupowanych w kategorie i zabawnie zilustrowanych.


Roman Warszewski
Jak wyleczyłem dziecko z dysleksji (książka + kaseta VHS)

W prawie każdej polskiej szkole dysleksja to problem dotykający 20 do 30 procent uczniów. Można więc mówić o chorobie społecznej. W dodatku chorobie nie do końca rozumianej przez nauczycieli. Nic więc dziwnego, że na rynku czytelniczym pozycji dotyczących tej problematyki jest mnóstwo. Na tle tego natłoku książka Romana Warszewskiego ma znaczenie szczególne, przede wszystkim z uwagi na jej autentyzm.Najistotniejszym walorem tej książki jest to, że opowiada o osobistych przeżyciach autora. O jego upartej walce z dysleksją syna, walce ojca wypatrującego nadziei dla przyszłości swojego dziecka. Ojca do końca świadomego, że wcześniej stosowane metody okazały się zawodne, zaś dysfunkcje czynności


Małgorzata Dembińska-Wola, Małgorzata Chrzanowska-Boruszewska
Jak zrobić dobre wrażenie żartem o pożyczce...Ortografia w treningu pamięci - ż

Zapamiętanie 600 wyrazów z niewymiennymi ortogramami sprawia wiele kłopotów, zwłaszcza dzieciom dyslektycznym. Dzięki nowej serii "Ortografia w treningu pamięci" uczniowie: szybko i raz na zawsze zapamiętają niewymienne wyrazy z h, ó, rz, ż i na całe życie będą mieli spokój z ortografią; opanują technikę treningu pamięci (?ańcuchową Metodą Skojarzeń), co pomoże im w przyswojeniu wiadomości również z innych przedmiotów; rozwiną nie tylko swoją pamięć, ale także poczucie humoru, wyobraźnię i zdolności plastyczne. Do każdego zeszytu dołączamy plakat z zestawieniem ćwiczonych wyrazów, pogrupowanych w kategorie i zabawnie zilustrowanych.


Janina Mickiewicz
Jedynka z ortografii? Rozpoznawanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii w starszym wieku szkolnym

Opracowanie poświęcone jest diagnozowaniu zaburzeń dyslektycznych u uczniów klas starszych. Wydaje się ono bardzo potrzebne. gdyż ukazujące się na ten temat prace na ogół dotyczą dzieci młodszych. a także często brak w nich poglądowego przedstawienia i interpretacji omawianych zjawisk. Niniejsza pozycja. oparta na bogatym i różnorodnym materiale faktograficznym. będącej wynikiem wieloletniej pracy i doświadczeń Autorki w rozpoznawaniu i reedukacji dysleksji. próbuje tę lukę wypełnić. Praca adresowana jest do osób zainteresowanych problematyką trudności w uczeniu się. głównie jednak do pedagogów i psychologów. a zwłaszcza nauczycieli języka polskiego i języków obcych.


Barbara Zakrzewska
Jeszcze potrenujmy. Ćwiczenia w zakresie wzrokowo-słuchowym

Zeszyt ćwiczeń wchodzi w skład miniserii ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia). Autorka zaprasza do współpracy rodziców, którzy poprzez wspólną pracę z dzieckiem ułatwią mu naukę. W kolejnych zeszytach proponuje ćwiczenia na materiale literowym i nieliterowym, zróżnicowane pod względem trudności oraz rodzaju opóźnień, co pozwala na wykorzystanie ich zarówno przez uczniów najmłodszych, jak i z klas starszych, zależnie od aktualnych potrzeb.Książki są przeznaczone dla uczniów szkoły podstawowej, rodziców, nauczycieli i reedukatorów.


praca zbiorowa
Kaligrafia małych liter i cyfr

Kaligrafia małych liter i cyfr dla prawo- i leworęcznych to pierwsza część zestawu ćwiczeń graficznych. Niezbędna do nauki pisania Służy dziecku od zerówki do końca trzeciej klasy Przeznaczona dla uczniów prawo- i leworęcznych Szczególnie przydatna dla dzieci dyslektycznych Pomaga poznać i utrwalić wzory liter i cyfr Książka kształci nawyki płynnego pisania i prawidłowego łączenia liter Oprócz ćwiczeń zawiera ciekawe zadania graficzne, zagadki i łamigłówki. Wszystkie wzory pisma umieszczone są po obu stronach kartki. Dzięki temu uczeń widzi wzór niezależnie od tego, czy pracuje prawą, czy lewą ręką. Dla dzieci rozpoczynających naukę pisania przeznaczona jest górna część strony z szeroką lini


Alicja Buława, Anna Prożych
Kolorowy zeszyt liter - zeszyt 2

Ćwiczenia zamieszczone w tych książeczkach zostały przygotowane z myślą o dzieciach, które potrzebują indywidualnych zajęć reedukacyjnych w zakresie mówienia i pisania. Dzieci mogą ćwiczyć pod kierunkiem dorosłego, korzystając z materiału wziętego z życia codziennego (rodzina, dom, szkoła). Kolejne głoski (litery) są wprowadzane według stopnia trudności - od najłatwiejszej do najtrudniejszych.


Alicja Buława, Anna Prożych
Kolorowy zeszyt liter - zeszyt 3

Ćwiczenia zamieszczone w tych książeczkach zostały przygotowane z myślą o dzieciach, które potrzebują indywidualnych zajęć reedukacyjnych w zakresie mówienia i pisania. Dzieci mogą ćwiczyć pod kierunkiem dorosłego, korzystając z materiału wziętego z życia codziennego (rodzina, dom, szkoła). Kolejne głoski (litery) są wprowadzane według stopnia trudności - od najłatwiejszej do najtrudniejszych.


Alicja Buława, Anna Prożych
Kolorowy zeszyt liter - zeszyt 4

Ćwiczenia zamieszczone w tych książeczkach zostały przygotowane z myślą o dzieciach, które potrzebują indywidualnych zajęć reedukacyjnych w zakresie mówienia i pisania. Dzieci mogą ćwiczyć pod kierunkiem dorosłego, korzystając z materiału wziętego z życia codziennego (rodzina, dom, szkoła). Kolejne głoski (litery) są wprowadzane według stopnia trudności - od najłatwiejszej do najtrudniejszych.


Anna Jurek
Kształcenie umiejętności ortograficznych uczniów z dysleksją

Książka Kształcenie umiejętności ortograficznych uczniów z dysleksją przybliża przyczyny niepowodzeń dzieci i młodzieży w uczeniu się języka polskiego i języków obcych oraz pokazuje możliwości skutecznego przezwyciężania specyficznych trudności w zakresie poprawnej pisowni. Publikacja jest skierowana do polonistów, nauczycieli języków obcych, pedagogów terapeutów, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz rodziców, którzy chcą pomóc swoim dzieciom w opanowaniu ortografii.Do przeglądu powszechnie znanych i zalecanych przez dydaktyków działań metodycznych, które sprawdziły się w kształceniu umiejętności ortograficznych osób z dysortografią, autorka dołączyła nową propozycję w opracowaniu własn


Barbara Zakrzewska
Litery trudne - nietrudne!

Zeszyt ćwiczeń wchodzi w skład miniserii ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia). Autorka zaprasza do współpracy rodziców, którzy poprzez wspólną pracę z dzieckiem ułatwią mu naukę. W kolejnych zeszytach proponuje ćwiczenia na materiale literowym i nieliterowym, zróżnicowane pod względem trudności oraz rodzaju opóźnień, co pozwala na wykorzystanie ich zarówno przez uczniów najmłodszych, jak i z klas starszych, zależnie od aktualnych potrzeb.Książki są przeznaczone dla uczniów szkoły podstawowej, rodziców, nauczycieli i reedukatorów.


Zofia Handzel
Loteryjki obrazkowo-sylabowe

W publikacji znalazły się dwie serie loteryjek do układania, opracowane z myślą o dzieciach rozpoczynających naukę. Zaproponowane w nich formy pracy-zabawy mogą pomóc dzieciom opanować tak istotne na tym etapie edukacji umiejętności, jak: wyodrębnianie sylab w wyrazie, czytanie sylab i całych wyrazów. Loteryjki to także źródło pomysłów dla osób prowadzących terapię logopedyczną z dziećmi z afazją, alalią i dyslalią.


Zafia Handzel
Loteryjki sylabowe. Pomoc do ćwiczeń w nauce czytania i pisania

Publikacja zawiera dwie serie loteryjek sylabowych. Mogą one służyć dzieciom w nauce czytania i pisania (klasy początkowe w szkole podstawowej, jak i specjalnej), a także specjalistom - jako pomoc w pracy z dziećmi z dysleksją, które mają trudności z analizą i syntezą wyrazów. Loteryjki te można wykorzystać w ćwiczeniach logopedycznych, szczególnie w terapii osób z afazją, atalią i dyslalią. Ćwiczenie w zakresie czytania i pisania sylab i wyrazów mają na celu przezwyciężenie zasadniczych trudności ucznia z dysleksją dotyczących wspomnianych umiejętności. Wczesne i prawidłowe kształcenie dziecka w ich zakresie może uchronić je przed wieloma niekorzystnymi nawykami, z którymi borykają się osob


Janina Mickiewicz
Materiały do diagnozy pedagogicznej umiejętności czytania i pisania uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum

Zeszyt do ćwiczeń przeznaczony jest dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej, którzy napotykają na trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania. Ćwiczenia zawarte w Zeszycie 2 dziecko winno wykonywać pod kierunkiem nauczyciela-terapeuty lub rodziców. Zeszyt zawiera szereg ćwiczeń doskonalących słuch fonetyczny oraz ćwiczenia rozwijające percepcję. Bardzo polecamy Zeszyt 2 wszystkim tym, którzy pracują z dziećmi dyslektycznymi.


Ewa Kujawa, Maria Kurzyna
Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Książka do ćwiczeń w czytaniu

Książka do ćwiczeń w czytaniu stanowi materiał uzupełniający do "Metody 18 struktur wyrazowych", może być stosowana również jako odrębny materiał służący usprawnianiu techniki czytania u dzieci.Zawiera 18 zestawów zdań z wyrazami o różnorodnej, stopniowo coraz trudniejszej, budowie literowo-sylabowej. Każdy zestaw mieści się na trzech stronach, na których są napisane zdania zbudowane z wyrazów o określonej strukturze oraz z wyrazów występujących w częściach poprzednich.Sztywne karty książki są spięte spiralą.


Ewa Kujawa, Maria Kurzyna
Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Poradnik dla nauczyciela

Zwięzły poradnik dla nauczycieli pracujących z dziećmi mającymi trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania. W rozdziałach wstępnych autorki przedstawiają trudności i problemy pracy nauczycieli - reedukatorów oraz charakteryzują swoją oryginalną metodę ćwiczeń wyrównawczych. Część drugą książki wypełnia niezwykle bogaty zbiór ćwiczeń, przeplatanych szczegółowymi instrukcjami przeznaczonymi dla nauczyciela.


Ewa Kujawa, Maria Kurzyna
Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Zestawy do ćwiczeń analizy i syntezy słuch.

Publikacja służy do tworzenia nowych wyrazów z wybranych liter lub sylab zaczerpniętych ze słów, których znaczenie przedstawiono na rysunkach. Do każdej z części metody 18 struktur wyrazowych przygotowano po 6 zestawów obrazków (o różnej liczbie obrazków w jednym zestawie - w zależności od budowy wyrazów). Zadaniem dziecka jest wyodrębnianie w wyrazach wskazanych liter lub sylab, zapamiętywanie ich i tworzenie nowych słów.Grzbiet książki spięty spiralą; sztywne kredowane karty.


Ewa Kujawa, Maria Kurzyna
Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Zeszyt ćwiczeń. Struktura 1, 2

Zeszyt ćwiczeń jest przeznaczony dla ucznia i służy praktycznemu usprawnianiu czytania i pisania. Zawiera napisane pismem odręcznym suwaki literowe i wprawki do poszczególnych części oryginalnej metody 18 struktur wyrazowych. Obejmuje wyrazy o określonej strukturze - od najprostszych, dwusylabowych, do złożonych wyrazów wielosylabowych z grupami spółgłoskowymi w obrębie jednej sylaby. Suwaki literowe zawierają wyrazy, które mają pewną część wspólną (literę, ich zestaw lub sylabę) dla kilku słów. Z kolei we wprawkach zamieszczono zestawy wyrazów o określonej budowie, ułożone w ten sposób, aby przy czytaniu zachowywały rytm i rym.Zeszyt umożliwia samodzielną pracę ucznia (pod kontrolą osoby pr


Ewa Kujawa, Maria Kurzyna
Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Zeszyt ćwiczeń. Struktura 11, 12

Zeszyt ćwiczeń jest przeznaczony dla ucznia i służy praktycznemu usprawnianiu czytania i pisania. Zawiera napisane pismem odręcznym suwaki literowe i wprawki do poszczególnych części oryginalnej metody 18 struktur wyrazowych. Obejmuje wyrazy o określonej strukturze - od najprostszych, dwusylabowych, do złożonych wyrazów wielosylabowych z grupami spółgłoskowymi w obrębie jednej sylaby. Suwaki literowe zawierają wyrazy, które mają pewną część wspólną (literę, ich zestaw lub sylabę) dla kilku słów. Z kolei we wprawkach zamieszczono zestawy wyrazów o określonej budowie, ułożone w ten sposób, aby przy czytaniu zachowywały rytm i rym.Zeszyt umożliwia samodzielną pracę ucznia (pod kontrolą osoby pr


Ewa Kujawa, Maria Kurzyna
Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Zeszyt ćwiczeń. Struktura 13, 14

Zeszyt ćwiczeń jest przeznaczony dla ucznia i służy praktycznemu usprawnianiu czytania i pisania. Zawiera napisane pismem odręcznym suwaki literowe i wprawki do poszczególnych części oryginalnej metody 18 struktur wyrazowych. Obejmuje wyrazy o określonej strukturze - od najprostszych, dwusylabowych, do złożonych wyrazów wielosylabowych z grupami spółgłoskowymi w obrębie jednej sylaby. Suwaki literowe zawierają wyrazy, które mają pewną część wspólną (literę, ich zestaw lub sylabę) dla kilku słów. Z kolei we wprawkach zamieszczono zestawy wyrazów o określonej budowie, ułożone w ten sposób, aby przy czytaniu zachowywały rytm i rym.Zeszyt umożliwia samodzielną pracę ucznia (pod kontrolą osoby pr


Ewa Kujawa, Maria Kurzyna
Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Zeszyt ćwiczeń. Struktura 15, 16

Zeszyt ćwiczeń jest przeznaczony dla ucznia i służy praktycznemu usprawnianiu czytania i pisania. Zawiera napisane pismem odręcznym suwaki literowe i wprawki do poszczególnych części oryginalnej metody 18 struktur wyrazowych. Obejmuje wyrazy o określonej strukturze - od najprostszych, dwusylabowych, do złożonych wyrazów wielosylabowych z grupami spółgłoskowymi w obrębie jednej sylaby. Suwaki literowe zawierają wyrazy, które mają pewną część wspólną (literę, ich zestaw lub sylabę) dla kilku słów. Z kolei we wprawkach zamieszczono zestawy wyrazów o określonej budowie, ułożone w ten sposób, aby przy czytaniu zachowywały rytm i rym.Zeszyt umożliwia samodzielną pracę ucznia (pod kontrolą osoby pr


Ewa Kujawa, Maria Kurzyna
Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Zeszyt ćwiczeń. Struktura 17, 18

Zeszyt ćwiczeń jest przeznaczony dla ucznia i służy praktycznemu usprawnianiu czytania i pisania. Zawiera napisane pismem odręcznym suwaki literowe i wprawki do poszczególnych części oryginalnej metody 18 struktur wyrazowych. Obejmuje wyrazy o określonej strukturze - od najprostszych, dwusylabowych, do złożonych wyrazów wielosylabowych z grupami spółgłoskowymi w obrębie jednej sylaby. Suwaki literowe zawierają wyrazy, które mają pewną część wspólną (literę, ich zestaw lub sylabę) dla kilku słów. Z kolei we wprawkach zamieszczono zestawy wyrazów o określonej budowie, ułożone w ten sposób, aby przy czytaniu zachowywały rytm i rym.Zeszyt umożliwia samodzielną pracę ucznia (pod kontrolą osoby pr


Ewa Kujawa, Maria Kurzyna
Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Zeszyt ćwiczeń. Struktura 3, 4

Zeszyt ćwiczeń jest przeznaczony dla ucznia i służy praktycznemu usprawnianiu czytania i pisania. Zawiera napisane pismem odręcznym suwaki literowe i wprawki do poszczególnych części oryginalnej metody 18 struktur wyrazowych. Obejmuje wyrazy o określonej strukturze - od najprostszych, dwusylabowych, do złożonych wyrazów wielosylabowych z grupami spółgłoskowymi w obrębie jednej sylaby. Suwaki literowe zawierają wyrazy, które mają pewną część wspólną (literę, ich zestaw lub sylabę) dla kilku słów. Z kolei we wprawkach zamieszczono zestawy wyrazów o określonej budowie, ułożone w ten sposób, aby przy czytaniu zachowywały rytm i rym.Zeszyt umożliwia samodzielną pracę ucznia (pod kontrolą osoby pr


Ewa Kujawa, Maria Kurzyna
Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Zeszyt ćwiczeń. Struktura 5, 6

Zeszyt ćwiczeń jest przeznaczony dla ucznia i służy praktycznemu usprawnianiu czytania i pisania. Zawiera napisane pismem odręcznym suwaki literowe i wprawki do poszczególnych części oryginalnej metody 18 struktur wyrazowych. Obejmuje wyrazy o określonej strukturze - od najprostszych, dwusylabowych, do złożonych wyrazów wielosylabowych z grupami spółgłoskowymi w obrębie jednej sylaby. Suwaki literowe zawierają wyrazy, które mają pewną część wspólną (literę, ich zestaw lub sylabę) dla kilku słów. Z kolei we wprawkach zamieszczono zestawy wyrazów o określonej budowie, ułożone w ten sposób, aby przy czytaniu zachowywały rytm i rym.Zeszyt umożliwia samodzielną pracę ucznia (pod kontrolą osoby pr


Ewa Kujawa, Maria Kurzyna
Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Zeszyt ćwiczeń. Struktura 7, 8

Zeszyt ćwiczeń jest przeznaczony dla ucznia i służy praktycznemu usprawnianiu czytania i pisania. Zawiera napisane pismem odręcznym suwaki literowe i wprawki do poszczególnych części oryginalnej metody 18 struktur wyrazowych. Obejmuje wyrazy o określonej strukturze - od najprostszych, dwusylabowych, do złożonych wyrazów wielosylabowych z grupami spółgłoskowymi w obrębie jednej sylaby. Suwaki literowe zawierają wyrazy, które mają pewną część wspólną (literę, ich zestaw lub sylabę) dla kilku słów. Z kolei we wprawkach zamieszczono zestawy wyrazów o określonej budowie, ułożone w ten sposób, aby przy czytaniu zachowywały rytm i rym.Zeszyt umożliwia samodzielną pracę ucznia (pod kontrolą osoby pr


Ewa Kujawa, Maria Kurzyna
Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Zeszyt ćwiczeń. Struktura 9, 10

Zeszyt ćwiczeń jest przeznaczony dla ucznia i służy praktycznemu usprawnianiu czytania i pisania. Zawiera napisane pismem odręcznym suwaki literowe i wprawki do poszczególnych części oryginalnej metody 18 struktur wyrazowych. Obejmuje wyrazy o określonej strukturze - od najprostszych, dwusylabowych, do złożonych wyrazów wielosylabowych z grupami spółgłoskowymi w obrębie jednej sylaby. Suwaki literowe zawierają wyrazy, które mają pewną część wspólną (literę, ich zestaw lub sylabę) dla kilku słów. Z kolei we wprawkach zamieszczono zestawy wyrazów o określonej budowie, ułożone w ten sposób, aby przy czytaniu zachowywały rytm i rym.Zeszyt umożliwia samodzielną pracę ucznia (pod kontrolą osoby pr


Barbara Zakrzewska
Moje dziecko źle czyta i pisze

Zeszyt ćwiczeń wchodzi w skład miniserii dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia). Autorka zaprasza do współpracy rodziców, którzy poprzez wspólną pracę z dzieckiem ułatwią mu naukę. W kolejnych zeszytach proponuje ćwiczenia na materiale literowym i nieliterowym, zróżnicowane pod względem trudności oraz rodzaju opóźnień, co pozwala na wykorzystanie ich zarówno przez uczniów najmłodszych, jak i z klas starszych, zależnie od aktualnych potrzeb.Książki są przeznaczone dla uczniów szkoły podstawowej, rodziców, nauczycieli i reedukatorów.


Urszula Butkiewicz
Mówka sówki do mrówki i innych bajek prawie pół stówkiWierszyki ortograficzne

Jak mrówki słuchały mówki sówki,stróż tchórz bał się wyjść ze stróżówki,strzyżyk czyżyka strzygł, a jeżyk na widok jeżyn się najeżył.Jak pchły się pchają na psie,Hans Homerem homarów być chce,wielbłąd palnął błąd, a rzęchpod warzęchą pękł.


Helena Grzelachowska
Naucz się żyć z dysleksją... bo z dysleksji się nie wyrasta

"Praca, którą oddaję w ręce moich Czytelników powstała jako owoc moich wieloletnich kontaktów z osobami z dysleksją, w różnym wieku. Doświadczenia, które zdobyłam w pracy z młodzieżą weryfikowałam następnie w trakcie zajęć terapeutycznych prowadzonych z dorosłymi pragnącymi zminimalizować negatywne skutki dysleksji, utrudniające im realizację kariery zawodowej.Warto pamiętać, że: Hans Christian Andersen, Albert Einstein, Thomas Edison, Auguste Rodin, Niels Bohr, Winston Churchill, Woodrow Wilson – to tylko niektórzy sławni ludzie, o których już dziś wiadomo, że byli dyslektykami. Inaczej mówiąc- z trudem nauczyli się czytać i pisać". "Bogactwo książki Naucz się żyć z dy


Małgorzata Dembińska-Wola, Małgorzata Chrzanowska-Boruszewska
O hierarhii zjadania grahamki podczas prohibicji...Ortografia w treningu pamięci - h

Zapamiętanie 600 wyrazów z niewymiennymi ortogramami sprawia wiele kłopotów, zwłaszcza dzieciom dyslektycznym. Dzięki nowej serii "Ortografia w treningu pamięci" uczniowie:szybko i raz na zawsze zapamiętają niewymienne wyrazy z h, ó, rz, ż i na całe życie będą mieli spokój z ortografią; opanują technikę treningu pamięci (?ańcuchową Metodą Skojarzeń), co pomoże im w przyswojeniu wiadomości również z innych przedmiotów; rozwiną nie tylko swoją pamięć, ale także poczucie humoru, wyobraźnię i zdolności plastyczne.Do każdego zeszytu dołączamy plakat z zestawieniem ćwiczonych wyrazów, pogrupowanych w kategorie i zabawnie zilustrowanych.


Helena Grzelachowska
Orto-Gra

Orto-gra może być wykorzystana w pracy z uczniami wszystkich klas szkoły podstawowej. Powstała z myślą o rodzicach i nauczycielach, którzy chcą uatrakcyjnić dzieciom trudną naukę pisowni wyrazów z "rz-ż", "u-ó", "ch-h". Jest skuteczną i sprawdzoną formą ćwiczeń ortograficznych stosowanych przez autorkę w kilkunastoletniej pracy z uczniami. Pomaga w przezwyciężaniu trudności ortograficznych dzięki możliwości wielokrotnych powtórzeń i dostosowania tempa pracy do możliwości ucznia. Rozbudza zainteresowanie i zaangażowanie emocjonalne dzieci. Ćwiczy pamięć wzrokową, koncentrację uwagi, czujność i świadomość ortograficzną.


Barbara Zakrzewska
Ortografia - twój sukces!u-ó, ż-rz, h-ch

Zeszyt ćwiczeń wchodzi w skład miniserii dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia). Autorka zaprasza do współpracy rodziców, którzy poprzez wspólną pracę z dzieckiem ułatwią mu naukę. W kolejnych zeszytach proponuje ćwiczenia na materiale literowym i nieliterowym, zróżnicowane pod względem trudności oraz rodzaju opóźnień, co pozwala na wykorzystanie ich zarówno przez uczniów najmłodszych, jak i z klas starszych, zależnie od aktualnych potrzeb.Książka jest przeznaczona dla uczniów szkoły podstawowej, rodziców, nauczycieli i reedukatorów.


Helena Grzelachowska
Pisownia wyrazów z ą, ę. Układam, dobieram, uzupełniam... Dla klas 1-3

Książka z serii: "W zabawie nauczę się ortografii" przeznaczona jest dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Pozycja rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.


Teresa Opolska
Pokonujemy trudności w czytaniu i pisaniuPrzegląd metod pracy korekcyjno-kompensacyjnej

Celem opracowania jest pomoc w diagnozie oraz przybliżenie sposobów przezwyciężania specyficznych trudności dzieci w uczeniu się, spowodowanych deficytami rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych. Roz. I - omówia problemy teoretyczne związane ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz przedstawia ogólną charakterystykę zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych będących przyczyną niepowodzeń szkolnych. Roz. II - przedstawia wybrane techniki i metody pracy z dziećmi dyslektycznymi, stosowane przez doświadczonych terapeutów, oparte na ich wieloletnich praktykach. Przegląd najczęściej stosowanych ciekawych metod i technik pozwala na orientację w sposobach organizowania i prowadzenia zajęć terap


dr Gary Fisher, Rhoda Cummings
Poradnik przetrwania dla dzieci z trudnościami w uczeniu się

Książka skierowana jest do dzieci mających trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia, itd.). W prosty, ciepły, a zarazem fachowy sposób odpowiada na szereg pytań dotyczących problemów z nauką. Jednocześnie dostarcza całej palety praktycznych wskazówek, jak radzić sobie z kłopotami tak w szkole, jak i w domu. I najważniejsze: inspiruje dzieci do pracy nad sobą oraz utwierdza w przekonaniu, że wszystkie dzieci mogą osiągać wspaniałe wyniki!


Marta Bogdanowicz
Portrety nie tylko sławnych osób z dysleksją

Autorka, Pani Profesor Marta Bogdanowicz, która od wielu lat zajmuje się problemem dysleksji, zebrała w książce historie osób, które miały lub mają trudności w uczeniu się. Pokazała sylwetki nie tylko swoich pacjentów, ale także osób sławnych (np. Hansa Christiana Andersena, Adama Mickiewicza, Alberta Einsteina, Mikołaja Trzaski, Bartosza Opani, Jacka Kuronia).Autorka napisała tę książkę "ku pokrzepieniu serc" wszystkich dyslektyków. Pokazała, że osoba z dysleksją może być utalentowana, osiągnąć sukces zawodowy w różnych dziedzinach, może być sławna i szanowana, przejść do historii.


Marta Bogdanowicz, H.Alan Sayles
Prawa uczniów z dysleksją w Europie

Książka zawiera dwie prace zatytułowane Dysleksja i niepełnosprawność w Europie (A. Saylesa), Prawa uczniów z dysleksją rozwojową w Europie (M. Bogdanowicz). A ponadto: Kwestionariusz Europejskiego Towarzystwa Dysleksji (EDA) pt. Prawa uczniów z dysleksją rozwojową w Europie i Syntezę danych zebranych za pomocą kwestionariusza EDA. Publikacja w dwóch językach: angielskim i polskim.


Halina Pętlewska
Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu. Terapia pedagogiczna

Książka porusza zagadnienia dysleksji, dysortografii, dysgrafii oraz techniki diagnozowania tych problemów i ich terapii. Autorka podaje wiele przykładów z praktyki pedagogicznej, na których omawia konkretne problemy. W książce omówiono także zjawisko często występujące u dzieci, a nierozpoznawalne przez wielu nauczycieli zwane zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADD) lub szerzej zespołem nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Autorka nie pomija także problemu dziecięcego porażenia mózgowego oraz klinicznego obrazu fenyloketonurii. Adresatami niniejszego opracowania mogą być nauczyciele każdego etapu nauczania, rodzice, a także pedagodzy szkolni i logopedzi, którzy znajdą w


Grażyna Krasowicz-Kupis
Psychologia dysleksji

Praca w sposób kompleksowy i rzetelny naukowo prezentuje aktualny stan wiedzy na temat dysleksji rozwojowej. Główną (i kontrowersyjną!) tezą autorki książki jest to, że dysleksja jest nie tylko zaburzeniem uczenia się, ale przede wszystkim zaburzeniem komunikacji. Dotyczy ona znacznej części populacji dzieci i staje się problemem społecznym. Profesor Kupis dokonuje przeglądu najnowszych dokonań naukowych zwłaszcza w dziedzinie wiedzy o patomechanizmach odpowiedzialnych za występowanie tego problemu. Autorka analizuje zagadnienie dysleksji z perspektywy psychologicznej i społecznej. Książkę ilustrują także studia przypadków zaczerpnięte z praktyki zawodowej autorki.


Dorota Dawid
Rozwijanie kreatywności uczniów dyslektycznych na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej

Jest to niezbędne kompendium dla nauczycieli pracujących z dzieckiem dyslektycznym w zespole klasowym, ukazujące różnorodne formy pomocy dyslektykom w uzyskaniu dobrej pozycji wśród uczniów. Zawiera gotowe scenariusze zajęć zarówno dla nauczycieli, jak i rodziców, którzy znajdą tu praktyczne wskazówki, jak należy postępować z uczniem ze specyficznymi trudnościami, jak rozwijać twórczość takich uczniów, tak aby stworzyć im szansę dorównania uczniom niedyslektycznym i jak skutecznie zwiększać ich motywację do nauki i poczucie własnej wartości. Prezentowane tu scenariusze powstały na bazie ćwiczeń rozwijających kreatywne myślenie i wszystkie zostały sprawdzone w praktyce. Autorka pokazuje jak c


Marta Bogdanowicz
Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie

Została tu zaprezentowana Skala Ryzyka Dysleksji (SRD) – niewymagające wiele czasu i nieskomplikowane narzędzie badawcze, stosowane w celu wczesnego wykrycia ryzyka dysleksji. Książka ta jest cenną pomocą dla osób pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym bądź uczęszczającymi do klas I–III. Przedstawiono w niej procedurę korzystania ze skali oraz sposób oceniania i interpretowania wyników w celu ustalenia, czy występuje ryzyko dysleksji.Z myślą o osobach diagnozujących dzieci ryzyka dysleksji: nauczycielach, logopedach, oraz o rodzicach rozpoznających symptomy ryzyka dysleksji zamieszczono tu także arkusze badania w dwóch wersjach: uzupełnionej i nieuzupełnionej.


Anna Jurek
Skoncentruj sięZestaw ćwiczeń dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Ćwiczenia zawarte w tym zbiorze przeznaczone są przede wszystkim dla młodzieży z dysleksją rozwojową, ale korzystać z nich mogą wszyscy uczniowie, którzy mają trudności z koncentracją uwagi. Uwaga ma znaczący wpływ na przebieg innych procesów poznawczych, np. takich jak zapamiętywanie czy spostrzeganie. Są to procesy decydujące o postępach w uczeniu się. Jeśli więc łatwo się rozpraszasz, często się zamyślasz, jesteś niecierpliwy, trudno Ci zabrać się do nauki, często odkładasz różne sprawy, masz trudności ze zrozumieniem poleceń, często mylisz cyfry i litery, często popełniasz różnego rodzaju pomyłki, masz trudności z podzielnością uwagi, to ćwiczenia zawarte w tej książce przeznaczone są dl


Jolanta Głowacka
Statki sylabowo - ortograficzne

W grze wykorzystano pomysł i zmodyfikowane reguły tradycyjnej gry w "statki". Dla potrzeb dzieci młodszych - zmniejszono ilość kartek, dodano powiększoną liniaturę i wzory pisane. Inspiracją do tworzenia zestawów wyrazów była książka Ewy Kujawy i Marii Kurzyny - "Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych". "Statki sylabowo - ortograficzne" są skorelowane z ćwiczeniami z części 1, 2, 3 i 18 ze szczególnym uwzględnieniem wyrazów z ortogrami o strukturze występującej w w/w częściach metody. Gra rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji Pomoc służy do ćwiczeń:percepcji wzrokowej koordynacji słuchowo - wzrokowo - ruch


Izabela Filipiak-Kudasik
Suwaki terapeutyczne. Tarcze (zeszyt + 30 tarcz)

Suwaki to jedna z metod powszechnie stosowanych w pracy z dziećmi, które mają trudności w czytaniu i pisaniu. Zalecane są dla dzieci czytających wolno z powodu głoskowania, które uniemożliwia syntezę wyrazu.Tarcza została oparta na stosowanym przez terapeutów i nauczycieli kole sylabowym (zwanym też suwakiem zegarowym). Na jego obwodzie znajdują się sylaby początkowe i końcowe, natomiast w środku sylaba powtarzająca się we wszystkich wyrazach. Po przeczytaniu sylab i połączeniu ich w wyraz (pomocne tu są: punktacja, strzałki oraz kolor tła) dziecko wpisuje je do arkusza zwanego wynikami strzelania do tarczy.W zestawie znajduje się 30 tarcz oraz pomoce ułatwiające łączenie odpowiednich sylab


Izabela Filipiak-Kudasik
Suwaki terapeutyczne. Windy (zeszyt + 24 suwaki)

Suwaki to jedna z metod powszechnie stosowanych w pracy z dziećmi, które mają trudności w czytaniu i pisaniu. Winda jest najczęściej używaną formą suwaka. Składa się z dwóch części: drzwi windy i ruchomego paska z sylabami. W zestawie znajdują się dwa rodzaje wind: dwusylabowe oraz trzysylabowe. Po dopasowaniu pasków do wind, przeczytaniu sylab i połączeniu ich w wyraz dziecko wpisuje je do arkusza, który ma kształt budynku. Windy są bardzo kolorowe, co z pewnością zachęci dziecko do ćwiczeń.


dr Rhoda Cummings, dr Gary Fisher
Szkolny poradnik przetrwaniaDla dzieci z trudnościami w uczeniu się

Lektura obowiązkowa dla rodziców, szczególnie tych których dzieci mają trudności w uczeniu się. Autorzy napisali wiele książek dla nauczycieli i rodziców dzieci z trudnościami w uczeniu się. Korzystali z własnych doświadczeń. Syn Rhody Cummings miał trudności w uczeniu się, a jako dorosły człowiek doskonale radzi sobie w życiu. Dr Gary Fisher jako psycholog pracował z ponad tysiącem dzieci z trudnościami w uczeniu się.Szkolny Poradnik Przetrwania jest kontynuacją Poradnika Przetrwania. To kopalnia wskazówek i pomysłów dla dzieci , ich rodziców i nauczycieli. Radzi, jak uczniowie powinni organizować sobie naukę, jak łatwiej i przyjemniej się uczyć, przedstawia różne metody przyswajania wiedzy


Marta Bogdanowicz
Terapia pedagogiczna. Przewodnik bibliograficzny

Przewodnik po publikacajch z zakresu terapii pedagogicznej (m. in. dysleksji, grafomotoryki, dysgrafii). Może okazać się niezwykle ważnym narzędziem dla terapeutów, pedagogów, psychologów i nauczycieli.


Barbara Zakrzewska
Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń

Autorka, korzystając z własnego terapeutycznego i edukacyjnego doświadczenia, zanalizowała i usystematyzowała dotychczasową wiedzę z zakresu pracy korekcyjno-kompensacyjnej z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. Proponuje konkretne metody reedukacji, szczegółowo omawia metody usuwania nieprawidłowości, podaje rodzaje i przykłady ćwiczeń oraz modele konspektów zajęć.


Jolanta Karbowniczek, Izabela Zaborowska
Ucz się z nami dobrze słuchać. Część 1Zbiór ćwiczeń doskonalących zaburzony analizator słuchu

Przygotowany zeszyt zawiera wiele różnych ćwiczeń dla dzieci z zaburzeniami wraz z ich dokładnym opisem uwzględniającym sferę słuchową. Mają one pomóc nauczycielom, rodzicom i opiekunom w organizowaniu zajęć, które ułatwiłyby przezwyciężanie trudności w nauce czytania i pisania. Prezentowane ćwiczenia są elementarne, proste i atrakcyjne.


Jolanta Karbowniczek, Izabela Zaborowska
Ucz się z nami dobrze słuchać. Część 2Zbiór ćwiczeń doskonalących zaburzony analizator słuchu

Przygotowany zeszyt zawiera wiele różnych ćwiczeń dla dzieci z zaburzeniami wraz z ich dokładnym opisem uwzględniającym sferę słuchową. Mają one pomóc nauczycielom, rodzicom i opiekunom w organizowaniu zajęć, które ułatwiłyby przezwyciężanie trudności w nauce czytania i pisania. Prezentowane ćwiczenia są elementarne, proste i atrakcyjne.


Alicja Małasiewicz
Wprawki w czytaniu sylabowym dla dyslektyków i nie tylko

"Ćwiczenia tu zaproponowane są przeznaczone dla dyslektyków z klas IV–VI, ale z powodzeniem można je wykorzystywać w klasach ponadpodstawowych. Ich zaletą jest to, że uczeń może jednocześnie ćwiczyć naukę biegłego czytania i utrwalać ortografię. Wprawki wyrazowe zaczynają się od najprostszych sylab. W dalszej kolejności następują wyrazy dwu-, trzy- i czterosylabowe. Dyslektyk ma możliwość ćwiczenia języka i wymowy poprzez specjalnie do tego dobrane wyrazy o różnej budowie słowotwórczej. Pod koniec każdej partii wyrazów z daną trudnością znajdują się wprawki wyrazowe i tekstowe do czytania, w których dłuższe lub trudniejsze wyrazy są podzielone na sylaby" (ze Wstępu).Ćwiczenia


Agnieszka Wypych
Wspieranie werbalnego rozwoju dziecka w oparciu o eksperymenty językowe, tropy stylistyczne i dobrą literaturęĆwiczenia terapeutyczne

Terapia dziecka rozwijającego się nieharmonijnie może być nudna i męcząca lub ciekawa i rozwijająca. Autorka Wspierania werbalnego dzieci... wybrała tę drugą możliwość. Jej metoda wiele wymaga od ucznia, ale też od terapeuty. Jednocześnie pozwala dobrze się bawić, oparta jest bowiem o twórczość i aktywność dzieci zainspirowane m.in. literaturą. Efektem wielu ćwiczeń są prace plastyczne lub teksty, którymi uczniowie mogą się pochwalić.Dzięki wykonaniu ćwiczenia dziecko poznaje najważniejsze struktury językowe, co pomaga mu zrozumieć normy gramatyczne i ortograficzne. Nauka opiera się tu o przemyślenie, zaplanowanie i wykonanie, a nie bierne odtworzenie, przez co dziecko uczy się nie tylko ort


Zofia Pomirska, Dorota Wieczorek
Wygraj z dysgrafią. Zbiór ćwiczeń dla uczniów z trudnościami w pisaniu

Dysgrafia, obok dysleksji i dysortografii, jest częstą przyczyną niepowodzeń szkolnych. Zaburzenie to definiuje się jako zespół trudności w opanowaniu umiejętności pisania pod względem graficznym, który sprawia, że pismo jest nieestetyczne oraz mało lub zupełnie nieczytelne. Niniejsza publikacja skierowana jest do osób ze wspomnianymi zaburzeniami oraz do wszystkich, którym zależy na poprawieniu charakteru pisma. Z książki mogą korzystać przede wszystkim uczniowie, nauczyciele i terapeuci oraz rodzice uczniów z trudnościami w pisaniu.


Reklamacopyright © e-targ.pl