Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Produkty
Menu

Uzależnienia


Jacek Socha, Krzysztof Zajączkowski
Żyję zdrowo. Profilaktyka w nauczaniu zintegrowanym - pakiet

Profilaktyka w nauczaniu zintegrowanym stanowi istotny element programu wychowawczego szkoły. Celem programu "Żyję zdrowo" jest informowanie uczniów o różnych rodzajach zagrożeń oraz kształtowanie postawy prozdrowotnej. W skład zestawu wchodzą:Profilaktyka w szkole. Scenariusze zajęć dla klas I-III szkoły podstawowej Głównym celem zaproponowanych zajęć jest przygotowanie dziecka do tego, aby potrafiło współżyć z innymi oraz dbało o swoje zdrowie. Zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa w miejscach publicznych, w trakcie zabawy oraz przy wykonywaniu codziennych czynności obniża prawdopodobieństwo nieszczęśliwego wypadku.Zestaw kolorowych plansz. Materiał demonstracyjny (36 szt.) - załącznJacek Socha, Krzysztof Zajączkowski
Żyję zdrowo. Profilaktyka w nauczaniu zintegrowanym - zeszyt ćwiczeń

W zeszycie znajdują się ćwiczenia, które pomogą dzieciom znaleźć odpowiedź na wiele pytań związanych ze zdrowiem człowieka. Wiadomo, że każde dziecko chciałoby czuć się bezpiecznie na ulicy, w domu i w szkole. Malując rysunki i wypełniając ćwiczenia, rozwiązując rebusy i plątaninki dowiedzą się, jak postępować, aby być zdrowym, radosnym i zadowolonym.


Mariusz Gajewski
ABC o sektach

Publikacja ta stanowi pewną formę poradnika w dziedzinie sekt. Jej adresatem jest niespecjalista w dziedzinie religii. Praktycznie więc każdy może sięgnąć po tę pozycje i z niej skorzystać. Pomaga ona uświadomić sobie wiele tematów, które – mimo wychowania, formacji i udziału w tradycji religijnej – wydają się być nieznane, zapomniane lub nieprzeżyte.


Barbara Krahe
Agresja

Agresja będzie interesującą książką dla studentów i badaczy psychologii, socjologii, prawa i dziennikarstwa. Na pewno okaże się również niezwykle użyteczna dla praktyków: policjantów, psychoterapeutów i pracowników socjalnych, którzy na co dzień spotykają się z przemocą domową, agresją seksualną, agresją wśród dzieci i młodzieży.Celem tej ksiażki jest przedstawienie aktualnego i krytycznego przeglądu badań nad agresją z perspektywy psychologii spolecznej oraz zapoznanie czytelników z pojęciami, problemami i ustaleniami prac o agresji. Ma ona stworzyć fundament wiedzy, który pozwoli studiować bardziej specjalistyczną literaturę. Praca ta koncentruje się na najnowszych badaniach, nieuwzględnio


Irena Pufal-Struzik
Agresja dzieci i młodzieżyUwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne

Skąd bierze się agresja? Jakie są dopuszczalne granice agresji? Jakie są najskuteczniejsze sposoby wychowywania dzieci na osoby radzące sobie bez agresji w życiu? Jak można przeciwdziałać agresji? Żywimy nadzieję, że zaprezentowane w pracy treści odpowiedzą na te pytania a także będą interesujące i użyteczne dla każdego czytelnika, który chce wiedzieć więcej na temat agresji i nie chce być jedynie obojętnym i biernym obserwatorem rozszerzającej się skali tego zjawiska. Do lektury zachęcamy przede wszystkim rodziców i nauczycieli, ponieważ to oni, z racji pełnionych ról społecznych, wywierają wielki wpływ na kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań dzieci i młodzieży. Spis treści: Wstęp D


Irena Pufal-Struzik
Agresja i przemoc w szkole. Przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie

Autorzy wpisują się w nurt dyskusji na temat agresywnych zachowań młodzieży. Ukazują zjawisko agresji wieloaspektowo, szukają odpowiedzi na pytania: skąd się bierze agresja? jak przeciwdziałać agresji?


Joanna Danielewska
Agresja u dzieci - Szkoła porozumienia

Jak pomóc dzieciom w trudnej sztuce życia zgodnego z regułami społecznymi, w którym znajdzie się miejsce na indywidualny rozwój? Jak wpłynąć na dziecko agresywne, by nauczyło się zaspokajać potrzebę kontaktów z rówieśnikami w sposób racjonalny? Autorka odpowiada na te pytania, pokazując nauczycielom szkoły podstawowej, jakie działania wychowawcze sprzyjają rozwojowi społecznemu ucznia, zachęcając do pracy profilaktycznej.


Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska (pod red.)
Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka

Przyczyny agresywnych zachowań młodzieży obejmują zarówno czynniki określane mianem wrodzonych, osobowościowych, jak i te, które tkwią w rodzinie, w szkole, w grupie rówieśniczej, środowisku lokalnym czy środkach masowego przekazu. Diagnoza tych czynników jest pierwszym etapem na drodze do podjęcia działańprofilaktycznych i resocjalizacyjnych.W książce zamieszczono 14 autorskich tekstów specjalistów z zakresu nauk społecznych (psychologii, pedagogiki, kryminalistyki, socjologii wychowania), co pozwala na ukazanie problemu agresji w szkole z wielu uzupełniających się perspektyw. Prezentowane są też wyniki badań na próbach ogólnopolskich oraz projekty i postulowane działania, jakie należy po


praca zbiorowa
AIDS. Jak go uniknąć - kaseta VHSSeria: Problemy Nastolatków - Profilaktyka Uzależnień

W filmie zawarto wiele ważnych informacji medycznych o zapobieganiu AIDS i zachowaniu na wypadek spotkania z nosicielem wirusa HIV, dodając ostrzeżenia przed zbyt wczesną i nieodpowiedzialną inicjacją seksualną. Wypowiadają się osoby zakażone wirusem, młodzież, popularni aktorzy i specjaliści. Autorzy przedstawili także alarmujące dane statystyczne.Konsultacja: prof. dr hab. Andrzej StapińskiProgram przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej.Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu film znajduje się na liście środków dydaktycznych zalecanych przez MENiS.


praca zbiorowa
AIDS. Wszystko, co powinieneś wiedzieć - kaseta VHSSeria: Problemy Nastolatków - Profilaktyka Uzależnień

WGwiazda Hollywood, Whoopi Goldberg, obala mity na temat AIDS, zastępując je rzetelną informacją o drogach przenoszenia HIV - ludzkiego wirusa upośledzenia odporności i sposobach zapobiegania zakażeniu.Film zdobył wiele międzynarodowych nagród m.in. Puchar MEN na Targach Edukacyjnych 1998.Konsultacja: prof. dr hab. Andrzej StapińskiProgram przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej.Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu film znajduje się na liście środków dydaktycznych zalecanych przez MENiS.


Mira Prajsner, pod red.
Alkohol a zachowania problemowe młodzieżyOpinie i badania

Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej z nich przedstawiono dorobek seminarium naukowego "Profilaktyka w szkołach ponadgimnazjalnych", które Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała w Kazimierzu w 2004 roku. Wybitni polscy profilaktycy, naukowcy i praktycy z dziedziny pedagogiki i psychologii omawiali kierunki rozwoju profilaktyki szkolnej oraz dyskutowali na temat specyfiki programów profilaktycznych i działań interwencyjnych, jakie może podjąć szkoła w stosunku do uczniów przejawiających zachowania problemowe.W drugiej części przedstawiono wyniki Europejskiego Programu Badań Ankietowych w Szkołach (ESPAD), przeprowadzonego w 2003 roku wśród młodzieży


praca zbiorowa
Alkohol i narkotyki. Pomyśl, zanim będzie za późno - kaseta VHSSeria: Problemy Nastolatków - Profilaktyka Uzależnień

Film uświadamia młodym ludziom, jak istotną sprawą w ich życiu jest podejmowanie właściwych decyzji. Prezentuje efektywne techniki odmawiania w sytuacji nacisku grupy rówieśniczej, nakłaniającej do zażywania środków psychotropowych. Podkreśla też iluzoryczność i iebezpieczeństwo "ucieczki" od życia przy pomocy legalnych i nielegalnych używek. Na program składają się fabularyzowane scenki sytuacyjne oraz towarzysząca im dyskusja młodzieży na temat przyczyn i skutków sięgania nastolatków po alkohol i narkotyki. Konsultacja: dr n. med. Bogusław Habrat Oto fragmenty jego wypowiedzi: W filmie przestawiono w krótkiej i przystępnej formie naukę asertywności przeznaczoną dla młodzieży. Po edukacji d


praca zbiorowa
Alkohol. Droga donikąd - kaseta VHSSeria: Problemy Nastolatków - Profilaktyka Uzależnień

W przystępny i atrakcyjny, a jednocześnie przystosowany do percepcji dzieci i młodzieży, sposób omawia zjawisko uzależnienia od alkoholu, jego wpływ na organizm człowieka oraz fizjologiczne skutki zatrucia alkoholowego. W programie biorą udział młodzi ludzie i lekarze, którzy dzielą się swoimi opiniami na temat tragicznych następstw picia alkoholu, łączenia go z innymi substancjami chemicznymi (leki, narkotyki) oraz prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, co pozwala widzowi identyfikować się z prezentowanymi problemami i postawami. W rękach psychologów, pedagogów i wychowawców wideokaseta ta może stać się skutecznym narzędziem w ich pracy z młodzieżą. Konsultacja: dr med. Bogusław Habra


praca zbiorowa
Anoreksja i bulimia. Śmiertelna pułapka - kaseta VHSProblemy Nastolatków - Psychologia

Naiwne ofiary złudzeń oferowanych przez media dziewczęta, dla których dieta i odchudzanie stały się przedmiotem psychicznej obsesji, narażają się na śmiertelne niebezpieczeństwo. Film uczy, jak bronić się przed przekroczeniem granic rozsądku, omawia też symptomy oraz następstwa anoreksji i bulimii. Program może być oglądany koedukacyjnie. Konsultacja: lek. med. Andrzej Guzek Program przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu film znajduje się na liście środków dydaktycznych zalecanych przez MENiS.


Beata Ziółkowska
Anoreksja od A do Z. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców

Jednym z poważnych problemów dziewcząt w okresie adolescencji jest anorexia nervosa; czyli jadłowstręt psychiczny, tj. rozwiązywanie problemów przez działania autodestrukcyjne, polegające na drastycznym ograniczaniu jedzenia i intensywnym wysiłku fizycznym. Pierwsza część książki służy uporządkowaniu wiedzy naukowej dotyczącej zaburzeń łaknienia. Druga ma znaczenie praktyczne. Wskazuje bowiem na zasadność oraz cele prowadzenia działań profilaktycznych w szkole, a ponadto proponuje trzy projekty programów z zakresu profilaktyki pierwszego stopnia. Dzięki sporej dawce wiedzy naukowej, jak i praktycznym podpowiedziom Anoreksja od A do Z może być pomocna dla nauczycieli i wychowawców w działania


Marzena Piwowarczyk
Bardziej być - program profilaktyczny dla młodzieży

Program składa się z XVIII czterdziestopięciominutowych spotkań. Tematyka obejmuje zagadnienia związane z poznaniem samego siebie, kształtowaniem swojej osobowości, tworzeniem relacji z drugim człowiekiem.Program skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.


Niehoff Deborah
Biologia przemocy. Jak zrozumienie mózgu, zachowania i środowiska może przerwać błędne koło agresji

Od ponad dziesięciu lat trwa rewolucja w neurologii i, jak pokazuje Debra Niehoff w pierwszej książce przedstawiającej przemoc z pełnej perspektywy biologicznej, i teraz jest właściwy moment by rozważyć jak będziemy korzystać z osiągnięć tej rewolucji, by zredukować poziom przemocy w naszym społeczeństwie.Jaka jest ta nowa perspektywa, którą prezentuje Niehoff? Po prostu przez zrozumienie ludzkiej biologii możemy kontrolować przemoc w naszym społeczeństwie. Debata nad rolą "natury"i "wychowania"jest zakończona. Nasze geny oddziałują na prawdopodobieństwo wystąpienia przemocy. I tak samo działa chemia naszego mózgu. I tak samo działa nasze środowisko, zarówno przez wychowa


Małgorzata Simm, Ewa Węgrzyn-Jonek
Budowanie szkolnego programu profilaktyki

Poradnik jest propozycją konstruowania szkolnego programu profilaktyki pierwszorzędowej, dostosowanej do aktualnych potrzeb szkoły, wieku i możliwości uczniów. Odwołując się do aktualnej wiedzy z dziedziny profilaktyki próbuje zastosować ją w środowisku szkolnym. Adresowany do dyrektorów szkół i nauczycieli wskazuje, jak przemyśleć i zaplanować cele i działania profilaktyczne w szkole.


Anna Balcerek-Kałek
Budowanie szkolnych programów profilaktyki

Seria jest odpowiedzią na oczekiwania nauczycieli dotyczące nowoczesnych planów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozkładów materiału do nowych podręczników i programów nauczania. Pomoże nauczycielom w budowaniu autonomii dydaktycznej oraz w planowaniu pracy w szkole.


Gillian Todd, Adrian Wells
Bulimia. Program terapii

Bulimia nerwowa jest dotykającym coraz większą grupę osób zespołem zaburzeń odżywiania, charakteryzującym się nawracającymi epizodami przejadania się, po których następuje nadużywanie środków przeczyszczających i wywoływanie u siebie wymiotów. Jest to choroba o podłożu psychicznym i nieleczona stanowi duże zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia.Bulimia to przystępnie napisana książka, która jest bezcennym źródłem wsparcia dla cierpiących na bulimię nerwową lub mających styczność z tym problemem. Pomaga zrozumieć i zmienić zachowanie oraz zapewnia podstawy wiedzy na temat przyczyn powstawania tego zaburzenia oraz jego utrzymywania się.Podręcznik ten prezentuje szczegółowy program, pokazujący k


Alice Miller
Bunt ciała

Najnowsza książka Alice Miller po raz kolejny burzy społeczne stereotypy dotyczące powiązań między metodami wychowawczymi w dzieciństwie a późniejszym losem krzywdzonych dzieci.Analizując biografie znakomitych artystów i przypadki własnych klientów, dostrzega, jak destrukcyjną więzią jest związek dziecka, a później dorosłego człowieka z rodzicami, którzy maltretowali go w dzieciństwie.Utrzymywanie takiej relacji, opartej na iluzjach i niespełnionych oczekiwaniach wobec rodziców, odbywa się kosztem zdrowia dziecka, a później dorosłego, bowiem ciało buntuje się przeciwko wymuszonym uczuciom, jak miłość czy wdzięczność.Uświadomienie sobie strachu przed rodzicami i zrozumienie własnych, prawdziw


Dorota Rybczyńska, (pod red.)
Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji

Prezentowana książka stanowi efekt rozważań przedstawicieli różnych ośrodków akademickich w Polsce oraz praktyków. Przedstawione poglądy, doniesienia z badań oraz refleksje wyraźnie wskazują na obszerną problematykę pedagogiki resocjalizacyjnej. Całość opracowania podzielono na dwie części, z których pierwsza nosi tytuł "Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego". Część druga "Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej" omawia zagadnienia resocjalizacji wobec przestępczości oraz niedostosowania społecznego w kontekście badań i praktyki pedagogicznej. Poszczególne artykuły składające się na prezentowaną publikację powinny okazać się dla Czytelników inspiracją i pomocną lektur


Denise Chapman Weston, Mark S. Weston
Co dzień mądrzejsze

Książka została napisana przez dwoje amerykańskich psychoterapeutów zajmujących się problemami dzieci i rodzin. Autorzy podsuwają mnóstwo pomysłów na proste zabawy i gry edukacyjne, które pomogą rodzicom w przekazaniu dzieciom podstawowych wartości moralnych oraz w nauce współżycia w grupie rówieśników. Podpowiadają, jak rozwijać ważne cechy charakteru dziecka: wrażliwość i pewność siebie, otwartość na innych i odwagę, świadomość moralną i twórcze myślenie. Doradzają, jak sprawić, aby teraz i w przyszłości łatwiej było mu dokonywać właściwych wyborów. Jeśli masz dzieci, pracujesz z dziećmi lub opiekujesz się nimi, ta książka będzie dla ciebie prawdziwym kompendium wiedzy.


Alan Carr
Depresja i próby samobójcze młodzieży. Sposoby przeciwdziałania i reagowania

Depresja i próby samobójcze młodzieży to poważny i powszechny problem. Prezentowana pozycja ma za zadanie pomóc nauczycielom, psychologom szkolnym, pedagogom i rodzicom rozpoznać symptomy obniżonego nastroju u młodego człowieka i podpowiedzieć, jak zareagować w sytuacji zagrożenia samobójstwem.


Jutta Georg
Dlaczego jesteście tacy okrutni? Mobbing w szkole

Mobbing nie jest nieszkodliwą zabawą na koszt innych, zostawia bowiem trwałe ślady, przynajmniej na duszy. Kształtuje on ponadto także samego mobbera.Niniejsza książka ma pomóc Ci w odkryciu samego siebie:Czy częściej niż inni padasz ofiarą mobbingu?A może sam jesteś mobberem lub współsprawcą mobbingu?Być może należysz do tak zwanej "milczącej większości", która przygląda się lub odwraca wzrok?Odkryj samego siebie za pomocą testów i kwestionariuszy powstałych na podstawie doświadczeń autorów!


Paweł Migała
Dlaczego uczeń staje się agresywny. Przyczyny i uwarunkowania

Zaburzenia w zachowaniu uczniówWpływ nauczyciela-wychowawcy na zachowanie uczniówSzkoła jako instytucja wychowania intencjonalnego a zjawisko patologii społecznejPatogenne aspekty pracy wychowawczej szkoły


Elżbieta Zubrzycka
Dręczyciel w klasie

Książka porusza temat przemocy dzieci wobec dzieci. Wyjaśnia mechanizm grupowej zmowy milczenia, który prowadzi do chronienia dręczyciela przez klasę. Mechanizm ten powoduje, że dorośli stają się bezradni i zaklęty krąg niemocy się zamyka. Dzieci czują się osamotnione i zależne od dręczyciela. On sam nie ponosi konsekwencji własnych działań, pomimo że krzywdzi innych. Książka pokazuje, na czym polega dręczenie, kim jest dręczyciel, kim jego ofiara i co robić, żeby powstrzymać takie zachowania dzieci.


Tadeusz Sakowicz
Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacjaWypisy wybranych tekstów z socjologii rodziny i resocjalizacji

Główny temat prezentowanej publikacji to wzrastająca liczba rodzin problemowych, przemiany w zakresie opieki i wychowania oraz trudności związane z przywracaniem społeczeństwu jednostek wykolejonych. Nasilenie się różnych patologii społecznych najwyraźniej odciska piętno na jakości funkcjonowania współczesnych rodzin, na poszukiwaniu nowych rozwiązań w dziedzinie opieki i wychowania oraz na podejmowaniu innowacyjnych działań w zakresie resocjalizacji. Dysfunkcjonalność rodziny uwidacznia się zwłaszcza w zachowaniach młodzieży i jej podatności na różnego rodzaju patologie, z przestępczością na czele. Książka podzielona jest na dwie części, z których pierwsza porusza problematykę dysfunkcjonal


praca zbiorowa
Dzieci maltretowane i molestowane. Jak o tym mówić - kaseta VHSSeria: Problemy Nastolatków - Psychologia

Znana z serialu Dr Quinn, Jane Seymour, w delikatny i przystępny sposób prezentuje problemy dzieci molestowanych i maltretowanych. Taki film może przekonać ofiary, że ratunek jest możliwy i będzie skuteczny. Trzeba tylko przerwać milczenie. Program ułatwi wychowawcy rozpoczęcie tych najtrudniejszych rozmów.Konsultacja: prof. dr hab. Barbara WoynarowskaProgram przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu film znajduje się na liście środków dydaktycznych zalecanych przez MENiS.


praca zbiorowa
Dzieci rodzące dzieci. Blaski i cienie wczesnego macierzyństwa - kaseta VHSSeria: Problemy Nastolatków - Psychologia

Przedwczesne macierzyństwo jest zjawiskiem, z którym coraz częściej spotykamy się w szkole. Dlatego warto pokazać film o gorzkich doświadczeniach młodocianych matek. Program dostarcza wielu wiarygodnych informacji na temat skali, przyczyn i konsekwencji tego zjawiska; burzy romantyczne wyobrażenia nastolatek, a wywiady z występującymi w filmie dziewczętami pozwalają widzom lepiej zrozumieć ten problem. Program może posłużyć do przeprowadzenia zajęć w grupie koedukacyjnej.Konsultacja: prof. dr hab. Barbara WoynarowskaProgram przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu film znajduje się na liście środków dydaktycznych zalecanych przezDziękuję, nie biorę (płyta DVD)

Film edukacyjny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Realizatorzy filmu wskazują, że niebezpieczeństwo uzależnienia dotyczy nie tylko młodzieży pochodzącej z rodzin patologicznych. Przedstawione scenki to sytuacje, które często są początkiem "końca". Film podpowiada nauczycielom, jak zaaranżować klasową dyskusję i wykorzystać sfabularyzowany materiał (do filmu dołączono przewodnik metodyczny).Świadectwo narkomana leczącego się w ośrodku jest dla nastolatków bardziej przekonywujące niż inne formy dydaktyczne. Alternatywne zakończenia fabularyzowanych scenek wzmacniają postawy asertywne wobec namawiających "do brania" rówieśników. Kilka ważnych sentencji ukazanDziękuję, nie piję (kaseta VHS)

Film edukacyjny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Materiał filmowy może być znakomitą pomocą w przeprowadzeniu lekcji dotyczącej profilaktyki uzależnień. Ukazane są sytuacje, które sprzyjają powstaniu choroby alkoholowej. Sfabularyzowane scenki przedstawiają typowe dla środowisk młodzieżowych – początki picia w grupie rówieśniczej. Najsugestywniejsze jednak będzie świadectwo młodego człowieka, pochodzącego z rodziny dotkniętej alkoholizmem. Film kończą scenki zachowań asertywnych. W pakiecie zamieszczono propozycję konspektu lekcji z filmem. Czas trwania filmu 20 minut.


Marcin Wołkowicz, Kuba Snochowski
Dziękuję, nie piję (płyta DVD)

Film edukacyjny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Materiał filmowy może być znakomitą pomocą w przeprowadzeniu lekcji dotyczącej profilaktyki uzależnień. Ukazane są sytuacje, które sprzyjają powstaniu choroby alkoholowej. Sfabularyzowane scenki przedstawiają typowe dla środowisk młodzieżowych – początki picia w grupie rówieśniczej. Najsugestywniejsze jednak będzie świadectwo młodego człowieka, pochodzącego z rodziny dotkniętej alkoholizmem. Film kończą scenki zachowań asertywnych. W pakiecie zamieszczono propozycję konspektu lekcji z filmem. Czas trwania filmu 20 minut.


Carlo Climati
Ekstremalne zabawy młodych

Moda, hobby i pragnienie przekraczania wszelkich granic.Młodzi od zawsze chcieli zmieniać świat, wcielać w życie swoje ideały, musieli wyraźnie zaznaczyć swoją obecność. Konflikt pokoleń, podważanie autorytetów starszych, bunt to nieodzowne elementy dorastania, nawet wskazane przy zachowaniu odpowiednich granic...No właśnie – granica – dziś to słowo w świadomości młodych nic już nie znaczy. Trzeba być prowokująco ubranym, uczesanym, a wyobraźnia podpowiada najdziwniejsze sposoby na przyozdabianie ciała. Ale moda to jeszcze nie wszystko! Rozrywka i zabawa kiedyś kojarzyły się z ciszą i spokojem. Teraz wszystkim potrzeba końskich dawek adrenaliny, dlatego rzucają się z mostów na li


praca zbiorowa
Epitafium dla narkomana - kaseta VHSSeria: Problemy Nastolatków - Profilaktyka Uzależnień

Polecany przez psychologów materiał do dyskusji o groźbie uzależnienia. W fabularnej formie ukazuje młodej publiczności losy trójki bohaterów, dla których ucieczka w narkotyki i alkohol kończy się tragicznie.Film został nagrodzony Pucharem MEN na Targach Edukacyjnych 1998. Program przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu film znajduje się na liście środków dydaktycznych zalecanych przez MENiS.


Hansjrg Hemminger
Ezoteryka i okultyzm

Książka jest bardzo cennym vademecum dla rodziców i wychowawców, informującym w przystępny i praktyczny sposób o problemach związanych z ezoteryką i okultyzmem. Będzie ważną pomocą zarówno w rodzinie jak i w szkole, ułatwiającą rozmowy z dziećmi i umożliwiającą właściwe reagowanie na ewentualne zagrożenia. Autor kompetentnie wprowadza w zagadnienia okultyzmu i ezoteryki, z jednej strony wskazując ich genezę i współczesne zagrożenia, z drugiej zaś występując przeciwko "mitom" i stereotypom. Wychowawców religijnych zainteresuje rozdział poświęcony magii w Piśmie Świętym i w początkach chrześcijaństwa. Książka jest napisana bardzo rzeczowo i obiektywnie. Czyta się ją z dużym zainteresowaniem, m


Małgorzata Klecka
FAScynujące dzieci (książka + VCD)

Publikacja FAScynujące dzieci + film VCD – podejmuje tematykę dzieci narażonych na działanie alkoholu w życiu płodowym. Przedstawia historię badań, przebieg rozwoju dziecka w okresie prenatalnym, noworodka, przedszkolaka itd. Pozwala zapoznać się z problemami, z którymi zmaga się dziecko z FAS w zakresie: słyszenia, pamięci, mowy, dotyku czy problemami z przywiązywaniem się. Zamieszczone zostały przykładowe historie dzieci dotkniętych tym syndromem oraz adresy ośrodków, w których można uzyskać pomoc. Autorka jest praktykiem w pracy z dziećmi z FAS


Piotr T. Nowakowski
Fast Food dla mózgu, czyli telewizja i okolice

Skonstruowany w latach 20. ubiegłego wieku przez Szkota Johna Logie Bairda telewizor jest obecnie najpopularniejszym meblem świata. Kupujemy go tak jak szafę, tapczan, czy komodę: ustalamy miejsce gdzie będzie stał, wybieramy model, rozmiar i deseń, wreszcie dostosowujemy wysokość ceny do swoich możliwości. Szklany ekran zajmuje w naszym życiu nie tylko dużo miejsca, lecz przede wszystkim zajmuje miejsce ważne. Stawia przed nami coraz większe wyzwania. Dlatego konieczne jest, aby posiadać przynajmniej praktyczną wiedzę wiedzę o wpływie, jaki wywiera na jednostki i społeczeństwo.


praca zbiorowa
Gdzie się podziało moje dzieciństwoO dorosłych dzieciach alkoholików

Osoby mieszkające z alkoholikiem zapadają na chorobę zwaną współuzależnieniem. Dorosłe Dziecko Alkoholika to człowiek pochodzący z rodziny, w której alkohol był problemem centralnym. Książka dotyczy ludzi, którzy zostali pozbawieni bezpiecznego dzieciństwa. Składa się z artykułów napisanych przez różnych autorów, jednak wszystkie teksty łączy jedno przesłanie: zmiana jest możliwa. A jej początkiem może stać się zdobycie świadomości, jak minione doświadczenia wpływają na naszą teraźniejszość.Kim są dorosłe dzieci alkoholików?Co się dzieje w rodzinach alkoholików?Jakie są typowe problemy dorosłych dzieci alkoholików?Co się dzieje z dzieckiem alkoholika, gdy dorasta?Gdzie i jakiej pomocy szukać


Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys
Gimnazjalny projekt profilaktyczno-wychowawczy

Książka stanowi swoisty "przepis na profilaktykę" w zreformowanej szkole. Ma pomóc w tworzeniu długofalowych programów obejmujących, oprócz uczniów, wszystkie grupy pracowników gimnazjum - dyrekcję, grono pedagogiczne, a także pracowników administracji i personel obsługi. W projekcie autorek każda z tych grup ma w szkole określone zadania, włączone w całość działań profilaktycznych i wychowawczych placówki.Publikacja może służyć do tworzenia klasowych i szkolnych programów profilaktycznych i wychowawczych także w innych typach szkół. Zawiera gotowe scenariusze zajęć dla poszczególnych uczestników procesu wychowania w szkole.


praca zbiorowa
Gwałty. Przyczyny i skutki zjawiska - kaseta VHSSeria: Problemy Nastolatków - Psychologia

Przerażające zjawisko gwałtu towarzyszy brutalizacji życia społecznego. Ofiary, głównie dziewczęta, narażone są na przemoc nie tylko w dyskotekach i na ciemnych ulicach, ale także w sytuacjach, kiedy niczego się nie spodziewając, nie zachowują ostrożności. Film pokazuje okoliczności takich zdarzeń, ucząc mechanizmów zapobiegania im i samoobrony.Konsultacja: dr Zbigniew IzdebskiProgram przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu film znajduje się na liście środków dydaktycznych zalecanych przez MENiS.


Johannes Lindenmeyer
Ile możesz wypić? O nałogach i ich leczeniu

Ile możesz wypić?” to książka nie tylko o diagnozie i leczeniu alkoholizmu, porusza też najważniejsze kwestie dotyczące innych uzależnień – nikotynizmu i lekomanii. Prezentuje najnowszą i niezbedną wiedzę zarówno psychologiczną, jak i medyczną. Do każdego omawianego tematu przygotowane są kwestionariusze, które pomogą w identyfikacji i analizie własnych problemów. „Faktem jest, że alkoholizm ma niejedno oblicze […]. Tym ważniejsze wydaje się więc, aby ludzie dotknięci tym problemem, a także ich przestraszeni i zatroskani bliscy, mieli dostęp do rzetelnych źródeł informacji. Taka wiedza nie tylko uczy, ale ma także moc uspokajającą, bo daje nadzieję i pokazuje kierunki


Dorota Skwark
Instynkt agresji. Opowiadania terapeutyczne o dojrzewającej młodzieży

Książka jest napisana z dużym wyczuciem tego, co rzeczywiście dzieje się w relacjach pomiędzy dojrzewającymi młodymi ludźmi a ich rodzicami, nauczycielami. Nie jest to książka o agresji, nie jest jej celem w sposób naukowy objaśniać źródła i mechanizmy rządzące ludzką agresją. To raczej książka o prawdziwej komunikacji pomiędzy rodzicami i dziećmi, o opartych na odpowiedzialności i asertywności dobrych relacjach pomiędzy nimi. To książka, która za pomocą prostych porad, wskazówek i przykładów pomoże tak rodzicom jak i młodym ludziom zrozumieć siebie i zrozumieć innych w sytuacjach trudnych, konfliktowych, czyli takich, których nie brakuje w okresie dojrzewania człowieka. Forma opowiadań - wr


Marek Dziewiecki
Integralna profilaktyka uzależnień w szkole. Krótki poradnik psychologiczny

Podstawowe cechy proponowanego modelu profilaktycznego to podejście holistyczne i postawienie człowieka w centrum zainteresowania. Autor przedstawia warunki, jakie powinna spełniać szkoła, aby stała się miejscem profilaktyki integralnej. Ważna jest również osobista wiarygodność i kompetencje pedagoga-wychowawcy, który ma odwagę proponować uczniom optymalną drogę rozwoju pośród i pomimo ich wewnętrznych słabości oraz negatywnych presji i zagrożeń, płynących ze środowiska zewnętrznego.


Mirosław Kowalski (pod red.)
Internet - między edukacją, bezpieczeństwem a zdrowiem

Przestrzeń komunikacji międzyludzkiej została współcześnie w znacznej mierze zmediatyzowana. Bez wątpienia przyczynił się do tego dynamiczny rozwój nowych technologii, zwłaszcza globalnej sieci komputerowej – internetu. Wspomniany proces dostrzegalny jest m.in. w obszarze edukacji i zdrowia społecznego.Czy internet wywiera na nasze życie znaczący wpływ? Wydaje się, że tak, o czym może świadczyć sugestia niektórych autorów, iż wiek XXI, nie zaczął się w roku 2001, lecz 10 lat wcześniej, kiedy to internet został skomercjalizowany i przekazany społeczeństwom. Od tego czasu globalna sieć zmienia nasz styl życia i myślenia, ekrany komputerów wypierają słowo drukowane, a "wszystko, co s


Tomasz Smołka
Inwazja decybeli czyli muzyka rockowa i okolice

Rock istnieje na scenie muzycznej blisko pół wieku. Kiedy na początku lat 50. powstawał rock and roll, krytycy byli zgodni, że jest to krótkotrwałe zjawisko muzyczne. Dziś silna pozycja rocka w kulturze przeczy takim prognozom. Żywe zainteresowanie tym gatunkiem muzyki wśród młodzieży znalazło oddźwięk w badaniach naukowców różnych dziedzin. Rock doczekał się opracowań analizujących go w różnych aspektach: muzykologicznym, socjologicznym, psychologicznym, etycznym, historycznym i in. Brakuje jednak pozycji podejmujących wprost problem zależności pomiędzy muzyką rockową a wychowaniem człowieka. Książka Tomasza Smołki jest próbą uzupełnienia tej luki. Głównym celem, jaki wyznaczył sobie autor


praca zbiorowa
Jak leki i narkotyki wpływają na nasz organizm - kaseta VHSSeria: Problemy Nastolatków - Profilaktyka Uzależnień

Dzięki animacjom i modelom organów program ukazuje, w jaki sposób leki i narkotyki ingerują w naturalne procesy biochemiczne, zachodzące w organizmie człowieka. Młodzi widzowie dowiadują się, na czym polega działanie środków psychotropowych, jakie mogą być skutki nadużywania leków oraz jak powstaje i czym grozi uzależnienie. Konsultacja: prof. dr hab. Krystyna Suchorska Program przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu film znajduje się na liście środków dydaktycznych zalecanych przez MENiS


Ewa Sokołowska
Jak postępować z agresywnym uczniemZmiana sposobu myślenia i postępowania

Od autorki:"Lubię czytać książki, w których jest wiele przykładów, anegdot i historyjek z życia wziętych. Moją własną książkę stworzyłam według tej samej receptury. Twarda wiedza psychologiczna, którą zamieściłam, to tzw. ABC podejścia poznawczo-behawioralnego. Wybrałam to podejście, gdyż w jasny sposób przekazuje prawdy, które dotyczą naszego zachowania (czyli tego, co jest behawioralne) oraz sposobu myślenia (tego, co poznawcze).(...)Starałam się ze wszystkich sił opisać jak najwięcej skutecznych sposobów postępowania, byśmy radzili sobie z czarnymi myślami i zniechęceniem, gdy już nas dopadnie, by udawało się nam aktywnie słuchać i precyzyjnie instruować, byśmy nagradzali i uczyli dz


Dieter Krowatschek
Jak sobie poradzić z agresją u dzieciPoradnik dla rodziców

Niniejsza książka jest zbiorem propozycji wychowawczych. Autor przedstawia przykłady i najczęstsze formy agresywnych zachowań wśród dzieci i młodzieży oraz wyjaśnia ich przyczyny. Z perspektywy wieloletniego doświadczenia w pracy z małoletnimi, autor prezentuje podstawowe techniki oraz ćwiczenia wypracowanego przez siebie treningu pozytywnych postaw i reakcji, a także doraźne metody radzenia sobie z dziecięcą i młodzieńczą agresją.


Dieter Krowatschek
Jak sobie poradzić z agresją u dzieci (płyta mp3)

Niniejszy poradnik przedstawia przykłady najczęstszych form agresywnych zachowań wśród dzieci i młodzieży oraz wyjaśnia ich przyczyny. Autor z perspektywy wieloletniego doświadczenia w pracy z młodzieżą prezentuje podstawowe techniki oraz ćwiczenia pozytywnych postaw i relacji, a także doraźne metody radzenia sobie z dziecięcą agresją.


Dieter Krowatschek
Jak sobie poradzić z agresją u dzieci. Komplet 5 płyt CD

Niniejsza pozycja jest zbiorem propozycji wychowawczych. Autor przedstawia przykłady i najczęstsze formy agresywnych zachowań wśród dzieci i młodzieży oraz wyjaśnia ich przyczyny. Z perspektywy wieloletniego doświadczenia w pracy z małoletnimi, autor prezentuje podstawowe techniki oraz ćwiczenia wypracowanego przez siebie treningu pozytywnych postaw i reakcji, a także doraźne metody radzenia sobie z dziecięcą i młodzieńczą agresją.


Grace Ketterman
Jak uchronić dziecko przed przemocąPoradnik dla rodziców

Jest to poradnik adresowany do rodziców i opiekunów, który w przystępny sposób opisuje czym jest zaniedbanie, wykorzystywanie fizyczne, psychiczne, seksualne dziecka, jakie są tego symptomy i jak reagować w sytuacji podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy.Autorka - lekarka, psychiatra dziecięcy, terapeuta rodzin zagrożonych przemocą - udziela konkretnych porad: co zrobić, by ustrzec się krzywdzenia dzieci, jak chronić i uczyć dziecko odpowiednich zachowań poza domem (w szkole, kościele, na ulicy, w sklepie), jak postąpić z dzieckiem, które stało się ofiarą molestowania, gdzie szukać pomocy.


Rod Ballard, (red.)
Jak żyć z ludźmi

Umiejętności interpersonalne. Program profilaktyczny dla młodzieży. Ćwiczenia grupowe. Książka jest przeznaczona dla osób, które chcą pomóc młodym ludziom uniknąć uzależnienia się od alkoholu, narkotyków, nikotyny i innych środków zmieniających świadomość. Składa się z ośmiu rozdziałów oraz dodatku poświęconego technice odgrywania scenek. Każdy rozdział zawiera wprowadzenie, pokazujące związek jego treści z profilaktyką uzależnień, listę ćwiczeń, podstawowe wiadomości, z którymi należy zapoznać się przed przystąpieniem do ćwiczeń, opis ćwiczeń oraz specjalne karty dla ich uczestników. Opis ćwiczeń zawiera cele, optymalną wielkość grupy, orientacyjny czas trwania zajęć oraz pomoce potrzebne d


praca zbiorowa
Kokaina i amfetamina a organizm człowieka - kaseta VHSSeria: Problemy nastolatków - Profilaktyka Uzależnień

Program dostarcza rzetelnych informacji na temat szkodliwości zażywania środków pobudzających takich, jak kokaina i amfetamina. Cena, jaką człowiek płaci za krótkotrwałe stany euforii jest niezwykle wysoka. Stawką w tej grze jest, bowiem ludzkie życie. Wypowiedzi specjalisty i osób uzależnionych są bogato ilustrowane barwnymi planszami oraz unikalnymi zdjęciami narządów wewnętrznych.Film otrzymał nominację do nagrody za walory edukacyjno-poznawcze na Targach Edukacyjnych 1999.Konsultacja: dr med. Bogusław HabratOto fragmenty jego wypowiedzi: W filmie przedstawiono w krótkiej i przystępnej formie podstawowe wiadomości na temat skutków zdrowotnych, następstw psychicznych i szkód w funkcjonowan


Joachim Rumpf
Krzyczeć, bić, niszczyć. Agresja u dzieci w wieku do 13 lat

Wszystkim nam- w domu, przedszkolu i szkole- zdarzają się sytuacje, w których zaskakuje nas agresja i przemoc obserwowana u dzieci. Często nie potrafimy jej zaradzić, gdyż nie rozumiemy powodów zachowań naszych pociech. Autor tłumaczy, czym jest zjawisko agresji, jakie są jej rodzaje i kiedy przeradza się ona w przemoc.


Diemut Hauk
?agodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżąPoradnik do treningu mediacji

Skrócony opisW obliczu prób zatrzymania i zapobiegania przemocy w szkołach koncepcja mediacji 'przez uczniów dla uczniów' okazuje się bardzo pomocna i skuteczna. Niniejszy poradnik przynosi cenne informacje o treningu młodych mediatorów, a ponadto oferuje najnowocześniejsze podstawy dokształcania dorosłych mediatorów. Wszystkie osoby kierujące grupami młodzieżowymi i dziecięcymi, a zwłaszcza nauczyciele i katecheci znajdują tutaj systematycznie zbudowany program nauczania z 10 lekcjami oraz praktycznymi ćwiczeniami z zastosowaniem pedagogicznych zabaw z podziałem na role. Uwzględnia on ograniczone ramy czasowe w szkole dzięki arkuszom pomocniczym do skopiowana, jasnym wskazówkom dotyc


Helena Wrona
Mała Zuzia - bajka terapeutyczna

Kolejna publikacja z serii bajek terapeutycznych dla dzieci. Publikacja przeznaczona przede wszystkim dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Polecana jako narzędzie pracy psychologów, pedagogów i terapeutów pracujących z dziećmi.Dzieci funkcjonujące w rodzinie z problemem alkoholowym nieświadomie wchodzą w role narzucone im przez dorosłych. Często są to sytuacje, które przerastają dziecięce możliwości adaptacji w trudnym dla nich środowisku. Dzięki bajkom łatwiej można dotrzeć do świata dziecięcych marzeń, lęków i problemów, z którymi nie potrafią sobie poradzić. Książki mogą się okazać bardzo pomocne w procesie pokonywania tychże lęków i poznawania zasad funkcjonowania w świecie dorosłych.


praca zbiorowa
Marihuana a organizm człowieka - kaseta VHSSeria: Problemy Nastolatków - Profilaktyka Uzależnień

Program obala mity i obiegowe opinie na temat nieszkodliwości marihuany (popularnej wśród młodzieży "trawki"). Wiedza specjalistów, poparta najnowszymi badaniami naukowymi dowodzi, jak szkodliwy jest to narkotyk i jak niszcząco wpływa na układ oddechowy, nerwowy, rozrodczy czy odpornościowy człowieka.Fragment recenzji:Film oświatowy "Marihuana a organizm człowieka" dotyczy jednego z bardziej kontrowersyjnych zagadnień, jakim jest szkodliwość przyjmowania tetrahydrokannabinoli i innych substancji zawartych w różnych preparatach konopi indyjskich. Zagadnienie jest kontrowersyjne nie w kategoriach medycznych, lecz społeczno-obyczajowych. W Polsce w niektórych kręgach opiniot


Ewa Kosińska
Mądrze i skutecznie. Konstruowanie szkolnego programu profilaktyki

Autorka informuje o wskaźnikach istotnych przy konstruowaniu szkolnego programu profilaktyki. Celem przeprowadzenia właściwej diagnozy potrzeb podaje wzory ankiet; dla uczniów, rodziców i nauczycieli, a także dla policji, kuratorów sądowych i pedagogów szkolnych. Do poradnika dołączono podstawy prawne dotyczące działań profilaktycznych oraz wykaz programów profilaktycznych.


Marek Konopczyński
Metody twórczej resocjalizacji

Autorska koncepcja nowoczesnego podejścia do resocjalizacji nieprzystosowanych społecznie nieletnich.Książka jest pierwszą w Polsce monografią alternatywnego podejścia do resocjalizacji, wyrastającego z humanistycznego paradygmatu w psychologii i pedagogice. Autor prezentuje: praktyczne przykłady metod twórczej resocjalizacji; kulturotechniczne formy działań resocjalizacyjnych w placówkach penitencjarnych (teatr, sport, działalność plastyczna i literacka, terapia przez muzykę); uwarunkowania efektywności form wychowawczych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.?ącząc prezentację aktualnych nurtów i tendencji występujących w kryminologii humanistycznej z badaniami empirycznymi


Ewa Jarosz
Międzynarodowe standardy przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci

Autorka rozpoczyna swoją pracę stwierdzeniem, że od zamierzchłych czasów rodzice krzywdzili swoje dzieci. Jeżeli więc krzywdzenie dzieci jest związane od wieków z naturą ludzką i kulturą społeczną, to jakie szansę ma walka z tym zjawiskiem? Dopiero w XIX wieku pojawiły się pierwsze tendencje do zapewnienia dzieciom schronienia i pożywienia, a w XX wieku zaczęto mówić i działać na rzecz ochrony dzieci przed złym traktowaniem. A jak to wygląda dzisiaj? Pełne informacje na ten temat znajdą Państwo w niniejszej książce, która prezentuje przeciwdziałanie krzywdzeniu w ujęciu krajowych i międzynarodowych uregulowań prawnych, dotyczące głównie Europy.


Jeff i Debra Jay
Miłość przede wszystkim. Nowe podejście do interwencji wobec uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

Interwencja jest jednym z najważniejszych i najbardziej przełomowych kroków na drodze wyjścia z alkoholizmu. To dobrze zorganizowany i zaplanowany proces, podczas którego członkowie rodziny łączą się, by z miłością, ale i stanowczością skonfrontować uzależnionego od alkoholu z jego chorobą i koniecznością rozpoczęcia leczenia.Książka zawiera wiele cennych wskazówek dotyczących zorganizowania interwencji i rozwiewa też wiele mitów na temat alkoholizmu. Jednym z nich jest przekonanie, że uzależniony powinien "sięgnąć dna", żeby zacząć się leczyć. Autorzy książki dowodzą, że można mu pomóc wcześniej i nie czekać na najgorsze, alkoholizm jest bowiem chorobą śmiertelną.


Carlo Climati
Młodzi i ezoteryzmMagia, satanizm i okultyzm - oszustwo ognia, który nie spala

Jednym z najbardziej alarmujących zjawisk, charakterystycznych dla świata młodzieży, jest z pewnością nasilające się zainteresowanie ezoteryzmem. W ostatnich latach jesteśmy świadkami prawdziwego "boomu" magii, okultyzmu, spirytyzmu, a nawet satanizmu wśród młodzieży.Jest to głęboko niepokojące, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakty zamieszczane ostatnio w kronikach kryminalnych gazet, jak np. przypadek siostry Marii Laury Mainetti, zamordowanej przez trzy nieletnie dziweczyny, jako ofiara złożona diabłu.Nie jest to niestety fikcja. To rzeczywistość; to dramat, który zmusza do stawiania sobie pytań. Fenomen ezoteryzmu młodzieżowego zbyt często ignorowano, traktując go jako "


Marek Jędrzejewski
Młodzież a subkultury Problematyka edukacyjna

Subkultury młodzieżowe na tle sytuacji społeczno - politycznej i w perspektywie naukowo - badawczej- subkultury młodzieżowe w sytuacji edukacyjnej, próba typologii


Karl Gebauer
Mobbing w szkole

Coraz częściej opinią publiczną wstrząsają dochodzące ze szkół relacje o wypadkach dręczenia i szykanowania uczniów przez ich kolegów. Niemiecki pedagog i publicysta kompetentnie objaśnia szeroki kontekst zjawiska mobbingu, jego przyczyny społeczne i psychologiczne oraz wzory emocjonalne predestynujące uczniów do roli sprawcy, ofiary bądź biernego współuczestnika tego typu zachowań. Gebauer ukazuje mobbing jako zjawisko dynamiczne, obciążające zarówno uczniów, jak i nauczycieli i rodziców; jako sytuację, z którą można sobie poradzić tylko przy wspólnym zaangażowaniu wszystkich uczestników szkolnego procesu wychowawczego.


Karl E. Dambach
Mobbing w szkole. Jak zapobiegać przemocy grupowej

Książka dotyczy przemocy grupowej w szkołach. Jeżeli terror psychiczny ze strony większości członków grupy wobec tej samej osoby lub wobec dwóch czy trzech osób jest stosowany stale, wówczas mówimy o występowaniu "mobbingu" (od ang. mob - tłum, zbiorowisko), który polega na systematycznym upokarzaniu, wyśmiewaniu i okrutnym traktowaniu ofiary.Autor opisuje przejawy tego rodzaju przemocy w klasach szkolnych, wskazuje na jej konsekwencje dla rozwoju dzieci, zarówno ofiar, jak i sprawców, oraz podaje możliwe sposoby interwencji.


Karl E. Dambach
Mobbing w szkole. Jak zapobiegać przemocy grupowej

Książka dotyczy przemocy grupowej w szkołach. Jeżeli terror psychiczny ze strony większości członków grupy wobec tej samej osoby lub wobec dwóch czy trzech osób jest stosowany stale, wówczas mówimy o występowaniu "mobbingu" (od ang. mob- tłum, zbiorowisko), który polega na systematycznym upokarzaniu, wyśmiewaniu i okrutnym traktowaniu ofiary. Autor opisuje przejawy tego rodzaju przemocy w klasach szkolnych, wskazuje na jej konsekwencje dla rozwoju dzieci, zarówno ofiar, jak i sprawców, oraz podaje możliwe sposoby interwencji.


Dan Olweus
Mobbing. Fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać?

Przemoc w szkole stała się obecnie jednym z najbardziej palących i najżywiej dyskutowanych problemów społecznych w Polsce, choć wciąż nie potrafimy ocenić prawdziwej skali tego groźnego zjawiska. Przepychanki czy nawet bijatyki między uczniami przywykliśmy uważać za normalny element szkolnego życia, lecz kiedy dowiadujemy sięo szokujących formach znęcania się grup rówieśniczych nad słabszymi kolegami, jesteśmy do głębi wstrząśnięci. Najbardziej zdumiewa nas to, że szykanowane dzieci zazwyczaj nie szukają pomocy ani ratunku u dorosłych - wychowawcy, szkolnego psychologa, nawet rodziców. Kiedy opinią publiczną wstrząsa kolejna tragedia, taka jak samobójstwo dziewczynki lub chłopca dręczonych,


Krzysztof Andrzej Wojcieszek
Na początku była rozpacz...Antropologiczne podstawy profilaktyki

Narkomania, przemoc, alkoholizm - największe współczesne plagi... Czym one są? Gdzie szukać dróg wyzwolenia? Na te pytania odpowiada dr Krzysztof Wojcieszek, wybitny profilaktyk i antropolog, w książce "Na początku była rozpacz...". Tytuł wskazuje na zjawisko rozpaczy, czyli zaniku relacji osobowych, jako na najważniejsze źródło problemów współczesnego człowieka. Autor obszernie omawia bolączki naszych czasów na tle klasycznej teorii osoby ludzkiej, dla której najważniejszym celem jest wspólnota z innymi osobami.Książka, pomyślana jako filozoficzny przewodnik po profilaktyce, jest przeznaczona dla wychowawców, pedagogów, psychologów, ale również dla rodziców zainteresowanych sprawa


Joanna Wrześniowska, Maria Moneta-Malewska
Narkotyki - inni biorą, ty nie musisz

Nastolatki niechętnie zaczynają rozmowy o narkotykach. A rodzice unikają takich dyskusji w obawie, że ośmieszą się przed własnymi dziećmi, wyedukowanymi na podwórku przez starszych kolegów. Zaletą tej publikacji jest nie tylko rzetelna wiedza o narkotykach i narkomanii, która pozwoli rodzicom bez obaw zmierzyć się na argumenty z nastolatkiem. Autorki pokazują również, jak zauważyć "drugie dno" w pytaniach dziecka, które stara się ukryć swój niepokój lub usiłuje powiedzieć rodzicowi, że zetknęło się jużbezpośrednio z narkotykami i że nie wie, co robić.Na końcu książki znajduje się spis placówek, w których można szukać pomocy, gdy boimy się, że sami nie zdołamy już rozwiązać problem


praca zbiorowa
Narkotyki halucynogenne a organizm człowieka - kaseta VHSSeria: Problemy Nastolatków - Profilaktyka Uzależnień

Niezwykle wartościowy film wypełniający lukę na polskim rynku edukacyjnych programów audiowizualnych, dotyczących profilaktyki uzależnień. Omawia jedną z plag zagrażających młodzieży - narkotyki halucynogenne (LSD, grzyby "psychodeliczne" i peyotl). Autorzy filmu ukazują spustoszenia czynione przez te używki w organizmie człowieka. Wypowiedzi specjalisty i młodzieży są ilustrowane barwnymi planszami oraz zdjęciami narządów wewnętrznych.Konsultacja: dr n. med. Bogusław HabratProgram przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej.


Rogers Peter D., Goldstein Lea
Narkotyki i nastolatki

Nieoceniony poradnik dla rodzin zmagających się z problemem nadużywania narkotyków czy alkoholu. Dzięki "Sprawdzianowi Świadomości Rodziców" (pierwszy rozdział książki), stanowiącym zbiór zrozumiałych i praktycznych wskazówek, każdy rodzic będzie w stanie stwierdzić, czy nastolatek/ nastolatka sięga po substancje odurzające. Z pewnością okaże się również przydatna zarówno lista narkotyków, po które sięgają nastolatki oraz rozdziały traktujące o rozwoju osobowości u młodzieży oraz sposobach komunikowania się z młodymi ludźmi. Cenne też są partie książki, które dotyczą oceny rokowań w leczeniu uzależnień. Opieka rodzicielska jest bardzo trudnym zadaniem. Niniejsza książka, stanowi pożyteczny


Maria Moneta-Malewska
Narkotyki w szkole i w domu. Zagrożenie

Książka zalecana przez ogólnopolski program "Szkoła wolna od narkotyków". Pierwsza w Polsce książka o narkomanii napisana w tak przystępny i wyważony sposób. Odsłania prawdę o narkotykach lat 90. Tak rodzice, jak i nauczyciele dowiedzą się z niej, jak rozpoznać, czy dziecko bierze, i jak z takim dzieckiem postępować. Problem narkomanii dotyczy nas wszystkich, dlatego przeczytaj "Narkotyki w szkole i w domu" dziś, bo jutro może być za późno.


Roger E. Vogler, Wayne R. Bartz
Nastolatki i alkohol. Kiedy nie wystarczy powiedzieć nie

Autorzy opierając się na doświadczeniach amerykańskich rodziców dostarczają wiedzy o podstawowych metodach zapobiegania piciu nastolatków oraz sposobach działania, gdy uzależnienie dziecka staje się faktem. Publikacja ta skierowana jest zarówno do rodziców jak i do wychowawców i pedagogów szkolnych.


Krzysztof Zajączkowski
Nikotyna, alkohol, narkotykiProfilaktyka uzależnień

Ten poradnik jest przeznaczony przede wszystkim dla nauczycieli i rodziców. Zawiera podstawowe informacje na temat prawidłowości rozwoju okresu dorastania oraz nikotyny, alkoholu, narkotyków a także sygnałów ostrzegawczych pojawiających się w zachowaniu dziecka, które powinny zaniepokoić każdego wychowawcę. Omówiono w nim błędy wychowawcze najczęściej popełniane przez rodziców oraz podano wskazówki i praktyczne zalecenia użyteczne w prowadzeniu "omowej profilaktyki uzależnień".


praca zbiorowa
Nikotyna. Legalny narkotyk - kaseta VHSSeria: Problemy Nastolatków - Profilaktyka Uzależnień

Nikotyna pochłania, co roku więcej ofiar niż AIDS, narkotyki, wypadki samochodowe i zabójstwa razem wzięte. Dlatego trzeba przestrzec młodzież przed groźnymi skutkami "popalania" papierosów, które może przekształcić się w trudny do zwalczenia nałóg. Doświadczenia laboratoryjne, symulacje komputerowe i wypowiedzi specjalistów twórcy filmu poparli apelami młodzieżowych idoli.Konsultacja: dr med. Bogusław HabratProgram przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej.Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu film znajduje się na liście środków dydaktycznych zalecanych przez MENiS pod numerem 0905/2000.


Marek Dziewiecki
Nowoczesna profilaktyka uzależnień

Jednym z najbardziej bolesnych zjawisk na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia jest fakt, że współczesny człowiek stał się niemal synonimem kogoś uzależnionego. Dotyczy to zwłaszcza milionów ludzi młodych, którzy w spektakularny nieraz sposób aspirują do życia w wolności, a jednocześnie wchodzą na drogę uzależnień od alkoholu, nikotyny, narkotyków i innych substancji, które oszukują, uzależniają, zabijają.Niniejsza publikacja ukazuje podstawy integralnego modelu profilaktyki, który stwarza szansę na dokonanie radykalnego przełomu w metodach zapobiegania uzależnieniom. Autorem książki jest duszpasterz i psycholog, który od kilkunastu lat spotyka się w szkołach z tysiącami młodych ludzi


Ewa Dybowska, Anna Walulik CSFN
Obieżyświat. Twórcze zagospodarownie czasu wolnego. Program profilaktyczno-wychowawczy dla gimnazjalistów

OBIEŻYŚWIAT to program profilaktyczny przygotowany przez studentów i pracowników Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie.Zestaw zajęć (10 spotkań) dla gimnazjalistów jest propozycją ciekawego zagospodarowania czasu wolnego i towarzyszenia młodym ludziom w odkrywaniu talentów i ujawnianiu zainteresowań. Dotyczy głównie rozwijania pasji krajoznawczo-turystycznych, poznawania różnorodnych kultur i tradycji. Program może być realizowany na lekcjach wychowawczych, a także w świetlicach, klubach, ośrodkach socjoterapii i ogniskach wychowawczych. Spotkania mogą prowadzić pracownicy oświaty, kultury i wolontariusze.


praca zbiorowa
Palenie tytoniu a fizjologia człowieka - kaseta VHSSeria: Problemy Nastolatków - Profilaktyka Uzależnień

Co trzynaście sekund ktoś umiera z powodu palenia. Reklamy wielkich koncernów tytoniowych skierowane są przede wszystkim do młodzieży. Już teraz agresywna kampania w krajach Trzeciego Świata i Europy Środkowo-Wschodniej sprawia, że choroby odtytoniowe są tam najczęstszą przyczyną zgonów.Program ukazuje katastrofalne skutki palenia papierosów, wykorzystując unikalne zdjęcia dymu w organizmie palacza, wykonane za pomocą miniaturowej kamery. Film został nagrodzony Srebrnym Ekranem na Festiwalu Filmów Wideo w Stanach Zjednoczonych. Program przeznaczony dla młodzieży powyżej VI klasy szkoły podstawowej oraz dla dorosłych.


Irena Pospiszyl
Patologie społeczne

Interdyscyplinarny podręcznik przedstawia patologie, stereotypy i uprzedzenia oraz mawia takie zjawiska społeczne jak:przestępstwa z nienawiści - rasizm, terroryzm;samobójstwa;uzależnienia -alkoholizm, narkomania, uzależnienie od komputera, hazard;patologie seksualne - prostytucja, pedofilia, dziecięca pornografia, kazirodztwo;agresja szczególnie wśród dzieci i młodzieży;wykluczenie społeczne -bezdomność (w tym dzieci), bezrobocie, mobbing;patologia instytucji.Autorka odwołuje się do głównych teorii socjologicznych i psychologicznych w wyjaśnianiu mechanizmów zachowań dewiacyjnych (np. teorii stygmatyzacji Beckera, konfliktu kultur Cohena, agresywności młodzieży Clowarda i Ohlina).


Marian ?akomski
Pomóż uzależnionym!Integralny program profilaktyczny w szkole. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców

Jest to już drugie wydanie książki, której wcześniejszy tytuł brzmiał: "Dlaczego integralny program profilaktyczny w szkole. Pomoc dydaktyczno-wychowawcza dla nauczycieli i wychowawców". Program został poszerzony oraz uzupełniony. Celem prezentowanej publikacji było opracowanie założeń integralnego programu profilaktycznego dotyczącego wychowania w trzeźwości dzieci i młodzieży. Program ten nie tylko przekazuje informacje o substancjach uzależniających i uczy konkretnych zachowań wobec własnych emocji, lecz także przedstawia sposoby kształtowania u wychowanków dojrzałych postaw wobec siebie i świata zewnętrznego. Warunkiem opracowania integralnego programu wychowania w trzeźwości b


Sylwia Szostak, Anna Tabaka
Porozmawiajmy o agresji. Propozycja programu profilaktyczno-wychowawczego dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Atutem książki jest próba zaangażowania rodziców i uświadomienie im, iż jedynie wspólne działanie domu i szkoły może okazać się owocne i skuteczne, by przeciwstawić się zjawisku rozprzestrzeniania agresji w otaczającej rzeczywistości. We wstępie publikacji próbują wskazać na przyczyny zjawiska i objawy zachowań agresywnych. W części głównej zostały przewidziane zajęcia zarówno dla dzieci jak i dla rodziców. Większość ćwiczeń mobilizuje uczniów do rozwijania empatii, umiejętności rozwiązywania problemów w sposób bezkonfliktowy oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Scenariusze zostały wzbogacone materiałami w postaci załączników dla uczniów, nauczycieli i rodziców.


Misty Bernall
Powiedziała: yes. Od satanizmu do śmierci za wiarę

Książka, która w prosty i przekonujący sposób podpowiada Czytelnikom, jak przezwyciężać konflikty w rodzinie. Bohaterką jest Cassie - dziewczyna zatracająca się w złym towarzystwie, w narkotykach, czarach i wszelkich ciemnych sprawach, jakimi zajmują się zbuntowani nastolatkowie.Książka, która zmieniła życie milionów rodzin - powinni ją przeczytać wszyscy: nastolatki, ich rodzice i wychowawcy! Opisuje wydarzenia przedstawione w filmie Michaela Moore`a „Zabawy z bronią”


Massimo Introvigne
Powrót magii

Massimo Introvigne pochodzący z Rzymu jest socjologiem, założycielem i dyrektorem CESNUR (Centrum Studiów nad Nowymi Religiami). Uważa się go za jednego z największych ekspertów o renomie światowej w kwestii zjawisk magicznych i nowych ruchów religijnych. Jest autorem wielu prac poświęconych tej tematyce.Książka Powrót Magii dotyczy problematyki magii i okultyzmu we współczesnej kulturze. Autor analizuje w sposób krytyczny świat magii, ukazując osoby oraz organizacje propagujące tematykę okultystyczną we współczesnym świecie. Porusza on przy tej okazji kluczowe tematy w tej kwestii: od New Age aż po satanizm. Próbuje zrozumieć to zjawisko kojarząc fakty i wydarzenia zarówno współczesne jak i


praca zbiorowa
Powstrzymać agresję (płyta DVD)

"Agresja jest trzecią częścią projektu profilaktycznego dla młodzieży. Pierwsza dotyczyła problemu narkomanii, druga - alkoholizmu. Tym razem skupiamy się wokół kwestii przemocy wśród młodych. Nasz projekt z założenia ma być interaktywną pomocą dla nauczyciela/ pedagoga/terapeuty w prowadzeniu lekcji wychowawczej. Materiał filmowy jest tylko pretekstem do dyskusji z uczniami. Po raz kolejny proponujemy sprawdzony już schemat całości podzielonej na trzy części. Pierwsza i trzecia, to fabularyzowane scenki dotyczące przemocy w szkole, druga- dokumentalna - to wypowiedzi więźniów osadzonych właśnie za przemoc. Tak jak w poprzednich projektach świadomie przeciwstawiamy prostotę fikcji w fa


Monika Biała
Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży

Publikacja adresowana głównie do nauczycieli, dotyczy zrozumienia przez nich podstaw powstawania zaburzeń zachowania (w tym: agresji) i zaburzeń opozycyjno-buntowniczych u dzieci i młodzieży, a także umiejętności radzenia sobie z niektórymi ich przejawami. Zawiera zbiór praktycznych wskazówek przydatnych nauczycielowi w codziennej pracy. Uczula nauczycieli na rolę działań profilaktycznych.


Teresa Pluta
Profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym

Prezentowany program obejmuje problematykę zapobiegania i zwalczania agresji wśród dzieci. Stanowi podstawę działalności wychowawczej w świetlicy szkolnej, ukierunkowanej na przeciwdziałania temu niekorzystnemu zjawisku. Celem programu jest minimalizowanie i eliminowanie zachowań dzieci sygnalizujących agresję oraz wzrost poziomu uspołecznienia dzieci w młodszym wieku przedszkolnym. Program podzielony jest na dwa działy: ćwiczenia i zabawy interakcyjne jako środek eliminowania agresji wśród dzieci oraz współpraca z osobami wspomagającymi działalność eliminującą agresję (wychowawcami, pedagogami szkolnymi, rodzicami). Podstawą, a zarazem środkiem do osiągnięcia celów wynikających z zadań prog


Grzegorz Kowaluk
Profilaktyka otyłości w szkole

Program profilaktyki otyłości powstał z myślą o społeczeństwie polskim, którego coraz większym problemem staje się otyłość i schorzenia z nią związane. W szpitalach znajduje się coraz więcej osób w zróżnicowanym wieku cierpiących z powodu chorób cywilizacyjnych. Dokuczają im m.in. cukrzyca, miażdżyca, zwyrodnienia stawów i kręgosłupa, nadciśnienie tętnicze. Za tym wszystkim stoi główna przyczyna otyłość. Jest ona uwarunkowana wieloma czynnikami, genetycznymi i środowiskowymi, ale przede wszystkim brakiem ruchu oraz złymi nawykami żywieniowymi.To wszystko sprawia, że coraz młodsze osoby mają poważne problemy ze zdrowiem i wydają mnóstwo pieniędzy na środki farmaceutyczne (nadciśnienie, cukrzy


Krzysztof Zajączkowski
Profilaktyka uzależnień a wartości

Książka zawiera podstawowe informacje na temat środków psychoaktywnych, przebiegu procesu uzależnienia, przyczyn nałogu, popełnianych przez rodziców błędów wychowawczych. Podaje skuteczne metody przekazywania i kształtowania wartości w różnych okresach życia dziecka.


Przemysław Piotrowski, Krzysztof Zajączkowski
Profilaktyka w gimnazjum. Projektowanie, realizacja i ewaluacja programów

Niniejsze opracowanie adresowane jest do nauczycieli gimnazjów. Zgodnie z celami polityki edukacyjnej każda szkoła powinna realizować zadania w zakresie szeroko pojętej działalności profilaktycznej. Aby działania profilaktyczne mogły przynosić wymierne efekty, muszą być prawidłowo zaplanowane i zrealizowane. Należy również ocenić ich skuteczność. W książce omówiono miedzy innymi etapy procedury planowania i wprowadzania w życie szkolnego programu profilaktycznego. Istotną pomocą dla nauczycieli są informacje znajdujące się na końcu opracowania: wykaz sprawdzonych w praktyce programów profilaktycznych, literatura przedmiotu oraz zestaw załączników, które mogą być potrzebne osobom projektujący


Zbigniew Gaś
Profilaktyka w szkole

Książka ukazuje potrzebę podjęcia w środowisku szkolnym działań związanych z zachowaniami problemowymi dzieci i młodzieży – używaniem środków odurzających, przestępczością, uczestnictwem w destrukcyjnych subkulturach i sektach, zachowaniami autodestrukcyjnymi. Oparta na autorskiej koncepcji profilaktyki (prof. Zbigniewa B. Gasia), wskazuje na konieczność korygowania i kompensowania niedostatków wychowania poprzez: - wspieranie ucznia w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi, wyzwalającymi zachowania dysfunkcjonalne - eliminowanie i ograniczanie czynników szkodliwych - wprowadzanie i wzmacnianie czynników, które chronią przed dysfunkcją i wspierają zdrowy rozwój.Autor całościowo ujmuje pr


Joanna Moczydłowska, Izabela Pełszyńska
Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie

Książka poświęcona resocjalizacji uczniów w szkole. Szczególnie podejmuje problematykę agresji, uzależnień, przynależności do subkultur i sekt religijnych. Załączony jest szeroki aneks narzędzi badawczych do diagnozowania i tworzenia nowych własnych programów resocjalizacyjnych.


praca zbiorowa
Profilaktyka w szkole. Poradnik dla nauczycieli

Od 2002 roku szkoły, zobowiązane rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, starają się tworzyć, poszerzać i doskonalić ofertę działań profilaktycznych. Wielu nauczycielom nadal brakuje pewności: czy prawidłowo przeprowadzili diagnozę; czy dobrze interpretują uzyskane rezultaty; czy zaplanowane działania są adekwatne do potrzeb uczniów i całego środowiska. Właśnie z myślą o nich, i w trosce o jakość szkolnej profilaktyki, Centrum Metodyczne przygotowało poradnik Profilaktyka w szkole. Jest to zbiór opracowań, których autorami są pracownicy naukowi, konsultanci oraz nauczyciele.Poradnik zawiera standardy szkolnego programu profilaktyki, omówienie doświadczeń szkół na kolejnych etap


Krzysztof Zajączkowski
Program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów klas 1-3 szkoły podst.

Książka adresowana jest do nauczycieli klas I-III. Składa się ona z części teoretycznej, w której umieszczono podstawowe informacje niezbędne do realizacji zajęć (również wskazówki metodyczne) oraz części praktycznej obejmującej 40 scenariuszy zajęć z uczniami, scenariusze spotkań z rodzicami, załączniki w postaci czarno-białych rysunków, ankiet, płytę CD-ROM zawierającą kolorowe pomoce dydaktyczne oraz materiały informacyjne dla rodziców. Treści zawarte w książce mają charakter profilaktyczny i są zgodne z wytycznymi ścieżki edukacyjnej "Edukacja prozdrowotna", która została zatwierdzona przez MEN.


Krzysztof Wojcieszek
Program profilaktyczny Szlaban. Interwencja wobec sprzedaży alkoholu nieletnim

Program przeznaczony dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, którym zależy na prawidłowym rozwoju i kształtowaniu bezpiecznego środowiska dla dorastającej młodzieży. Dotyka bardzo ważnego problemu - jak radzić sobie z brakiem wpływu na kształtowanie wzorców zachowań indywidualnych i społecznych wśród dorastającej młodzieży i w jaki sposób oddziaływać na postawy osób dorosłych. Pokazuje, jak ogromną rolę odgrywa profilaktyka problemów alkoholowych i w jaki sposób stawiać granice, by młodzi ludzie bezpiecznie poruszali się po terytorium wymagającym dużej dojrzałości.


Blanka Poćwiardowska
Program profilaktyczny dla młodzieży gimnazjalnej PUZZLE

Życie można porównywać do układania puzzli. Książka jest pomocą dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów, którzy chcieliby wesprzeć młodzież w wyborze ich życiowej układanki i sposobu jej tworzenia. Program przedstawiony w książce zawiera: gotowe scenariusze zajęć wraz z pomocami, sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz narzędzia do oceny skuteczności podjętych działań. Scenariusze zajęć dotyczą:umiejętność poznawania i rozumienia siebie - uczuć, decyzji, wartościradzenia sobie w trudnych sytuacjach (presja grupy; wyrażanie własnej opinii; stres; możliwość korzystania ze wsparcia rówieśników, dorosłych, jak i instytucji);kształtowania nawyków skutecznego uczenia się; wiedzy o konsek


Alan Carr
Program profilaktyki szkolnej w zakresie AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową

AIDS, niechciane ciąże nastolatek, choroby przenoszone drogą płciową to zagrożenia, na jakie narażona jest młodzież w trakcie dorastania. Nikt z nas nie ucieknie przed tymi problemami ani w domu, ani w szkole. Rozmowy z nastolatkami są trudne, a zagrożenie poważne. Autor na podstawie swojego długoletniego doświadczenia proponuje program przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom młodzieży, polegający na uświadamianiu jej wagi problemu i nauczeniu odpowiedzialności. Książka jest skierowana do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz wszystkich osób pracujących z młodzieżą.


Hanna Jakubowska
Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnienieńŚcieżka międzyprzedmiotowa. szkoła podstawowa i gimnazjum

Przeciwdziałanie uzależnieniom, zdrowy sposób odżywiania się, zdrowa psychika i postępowanie asertywne, radzenie sobie w sytuacjach trudnych oraz umiejętność świadomego dokonywania wyboru, to tylko niektóre ze scenariuszy lekcji jakie znalazły się w tym opracowaniu. Program promocji zdrowia można realizować w całości lub w części, we wszystkich klasach szkoły podstawowej i gimnazjum oraz w ramach ścieżki międzyprzedmiotowej edukacja prozdrowotna. Scenariusze lekcji wraz z materiałami teoretycznymi pomogą nauczycielowi lub pedagogowi szkolnemu ciekawie przeprowadzić lekcję wychowawczą oraz jednocześnie lepiej zrozumieć i poznać potrzeby swoich uczniów.


praca zbiorowa
Przemoc i agresja. Jak im się przeciwstawić - kaseta VHSSeria: Problemy Nastolatków - Psychologia

Z niepokojem obserwujemy, jak w ostatnich latach narasta wśród młodzieży przemoc i agresja. Przeciwstawienie się brutalności i wymuszeniom jest naszym obowiązkiem, a znakomitą w tym pomocą będzie film edukacyjny, prezentujący przyczyny zjawiska, jego skutki oraz sposoby zapobiegania mu. Program przeznaczony jest dla młodzieży, rodziców i wychowawców.Konsultacja: prof. dr hab. Adam FrączekProgram przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu film znajduje się na liście środków dydaktycznych zalecanych przez MENiS.


Suzanne Guerin, Eilis Hennessy
Przemoc i prześladowanie w szkole. Skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży

Często atakują nas sytuacje, w których nie radzimy sobie z wybuchami gniewu nastolatka czy zaplanowanym prześladowaniem jednych uczniów przez drugich. Warto zapoznać się z wiedzą na temat destrukcyjnych zachowań dzieci i młodzieży, by umieć skutecznie im przeciwdziałać.


Andres Soriano
Przemoc wobec dzieci

Przemoc wobec dzieci stała się jednym z najpoważniejszych problemów ludzkości i jest czymś najbardziej haniebnym. Każdego roku ma miejsce około trzysta milionów przypadków maltretowania dzieci. Nie wszystkie wiążą się z agresją fizyczną, z molestowaniem seksualnym czy z wyzyskiwaniem w pracy. Są też inne – bardziej subtelne – formy znęcania się nad dziećmi: maltretowanie prenatalne, emocjonalne, psychologiczne czy instytucjonalne. Problem przemocy wobec dzieci osiąga obecnie takie rozmiary, że zapobieganie mu i szukanie rozwiązań wymaga współpracy rządów i organizacji na szczeblu krajowym i międzynarodowym, udziału rodzin i instytucji wychowawczych, a także ośrodków zajmujących s


Krzysztof Biel
Przestępczość dziewcząt. Rodzaje i uwarunkowania

W ostatnim dziesięcioleciu wielokrotnie podejmowano próbę wyjaśnienia etiologii przestępczości nieletnich w Polsce. Szczególna uwaga badaczy skierowana była jednak prawie wyłącznie na chłopców. O przestępczych dziewczętach pisano sporadycznie, a w badaniach koncentrowano się na identyfikowaniu pojedynczych zmiennych.Książka Przestępczość dziewcząt. Rodzaje i uwarunkowania jest studium etiologii przestępczych dziewcząt objętych resocjalizacją zakładową. Analizowana obszernie literatura przedmiotu oraz zastosowany w badaniach model dynamiczny, który zakłada dialektyczne oddziaływanie czynników osobowościowych i społecznych, pozwoliły na dogłębną diagnozę uwarunkowań przestępczości dziewcząt or


Clive R. Hollin, Emma J. Palmer
Przestępczość wśród młodzieży. Rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka (nowe wydanie)

Każda szkoła boryka się z problemem przestępczości wśród młodzieży. Aby skutecznie radzić sobie z tym problemem, warto zapoznać się z podstawową wiedzą na temat mechanizmu powstawania i radzenia sobie z tym zjawiskiem. Dzięki autorom tej książki poznajemy czynniki wpływające na pojawienie się problemu i otrzymujemy narzędzia w postaci testów i wskazówek, dzięki którym nauczymy młodzież panowania nad gniewem i agresją.


Tom McGill
Przezwyciężyć uzależnienie

Narkotyki są częścią współczesnego społeczeństwa. Wielu młodych ludzi pali marihuanę, zażywa amfetaminę, ecstasy, LSD czy nawet heroinę. Uzależnienie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, bardzo utrudnia wyrwanie się z niszczącego nałogu. Rodziny, które uważają, że są bezpieczne od tego zagrożenia, czynią tak na własną odpowiedzialność.Dla wielu spośród rodziców i bliskich, którzy widzą, jak ich krewni popadają w nałóg, jest to czas zmartwień i niepokoju, często jeszcze zwiększony przez brak wiedzy i własnego doświadczenia. Narkotyki nie były częścią życia rodziców, kiedy ci dorastali, i w konsekwencji mają oni nikłe pojęcie o ich zastosowaniu i skutkach. Jednym z pierwszych kroków na drodze


praca zbiorowa
Przygnębienie i apatia. Jak sobie z nimi radzić - kaseta VHSSeria: Problemy Nastolatków - Psychologia

Wiele młodych osób ma problemy ze stanami apatii, przygnębieniem, obniżoną samooceną czy kompleksami. Film opisując te zjawiska omawia podstawowe techniki radzenia sobie z nimi. Tylko wczesne dostrzeżenie tych problemów może ustrzec przed poważnymi następstwami: chorobami psychicznymi, narkomanią i samobójstwami. Program został nagrodzony Pucharem MEN na Targach Edukacyjnych 1998. Konsultacja: dr hab. Krzysztof Jedliński Program przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu film znajduje się na liście środków dydaktycznych zalecanych przez MENiS.


Krystyna Ostrowska
Psychologia resocjalizacyjna. W kierunku nowej specjalności psychologii

W podręczniku zostały opisane i usystematyzowane relacje pomiędzy psychologią a resocjalizacją. Zawarto w nim kompleksowe rozważania, dotyczące teoretycznych i praktycznych zagadnień psychologii resocjalizacyjnej. Książka przeznaczona jest dla studentów psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, prawa, pracy socjalnej oraz dla wszystkich badaczy, którzy dostrzegają złożoność procesu resocjalizacji i widzą jej teoretyczny, praktyczny oraz interdyscyplinarny charakter.Dr. hab. Krystyna Ostrowska specjalizuje się w kryminologii, psychologii sądowo-penitencjarnej i psychologii społecznej. Jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji w Instytu


Magdalena Grochowalska
Rama - byłam w sekcie

Powieść Rama Magdaleny Grochowalskiej ukazuje psychologiczne i społeczne uwarunkowania leżące u podstaw podatności młodzieży na wpływ grup nieformalnych, jakimi są sekty. Tytułowa bohaterka powieści ma problemy z identyfikacją z jakąkolwiek z grup społecznych, do których należy. Zarówno w rodzinie, jak i w grupie rówieśniczej czuje się wyobcowana. Poczucie samotności, gorączkowe poszukiwanie akceptacji, przyjaźni i miłości powoduje, że staje się łatwym obiektem manipulacji członków sekty. Autorka w sposób interesujący ukazuje z jakim trudem Rama nauczona spełniać wygórowane ambicje rodziców mozolnie uczy się rozpoznawać własne potrzeby. Proces powolnego dojrzewania bohaterki przebiega równol


Bronisław Urban (pod red.), Jan M. Stanik (pod red.)
Resocjalizacja - tom 1

Takiego podręcznika do resocjalizacji nie było przez ponad 30 lat! Dwaj najlepsi polscy profesorowie pedagogiki resocjalizacyjnej jako redaktorzy naukowi!Wyczerpujący przegląd wszystkiego, co ważne w tej dziedzinie. Autorzy z całej Polski, ze wszystkich ośrodków. Wydanie w dwóch tomach. Podręcznik prezentuje najnowsze osiągnięcia oraz współczesny dorobek pedagogiki resocjalizacyjnej, zarówno krajowej, jak i zagranicznej. Omawia podstawowe zagadnienia składające się na niezbędny zasób wiedzy o problemach teoretycznych i praktyce resocjalizacyjnej. Wyczerpująco prezentuje zagadnienia odnoszące się do charakteru pedagogiki resocjalizacyjnej i jej miejsca w systemie nauk społecznych, przejawów i


Bronisław Urban (pod red.), Jan M. Stanik (pod red.)
Resocjalizacja - tom 2

Takiego podręcznika do resocjalizacji nie było przez ponad 30 lat! Dwaj najlepsi polscy profesorowie pedagogiki resocjalizacyjnej jako redaktorzy naukowi!Wyczerpujący przegląd wszystkiego, co ważne w tej dziedzinie. Autorzy z całej Polski, ze wszystkich ośrodków. Wydanie w dwóch tomach. Podręcznik prezentuje najnowsze osiągnięcia oraz współczesny dorobek pedagogiki resocjalizacyjnej, zarówno krajowej, jak i zagranicznej. Omawia podstawowe zagadnienia składające się na niezbędny zasób wiedzy o problemach teoretycznych i praktyce resocjalizacyjnej. Wyczerpująco prezentuje zagadnienia odnoszące się do charakteru pedagogiki resocjalizacyjnej i jej miejsca w systemie nauk społecznych, przejawów i


Helena Wrona
Rodzina misiów

"Rodzina Misiów" - bajka terapeutyczna, która może być niezwykle skutecznym narzędziem w pracy psychologów, pedagogów i terapeutów pracujących z dziećmi. Dzieci bowiem funkcjonujące w rodzinie z problemem alkoholowym nieświadomie wchodzą w role narzucone im przez dorosłych. Stają się rodzinnym bohaterem, maskotką, kozłem ofiarnym. Jak pomóc dziecku pozbyć się przytłaczającego poczucia winy? Dotknąć bolesnych tematów związanych z uzależnieniem rodziców, odrzuceniem, poniżeniem, dysharmonijnym i pozbawionym ciepła rodzinnego domem. Bajka terapeutyczna, posługując się językiem symboli, przełamuje bariery językowe, pomagając dzieciom w rozwiązaniu ich problemów.


Joanna Szymańska, Jan Tatarowicz
Rozmowy z młodzieżą o życiu - kaseta video

Oddajemy do rąk nauczycieli, wychowawców, rodziców i młodzieży pakiet multimedialny i poradnik metodyczny pt. "Rozmowy z młodzieżą o życiu", zrealizowany w ramach Programu : "Promocja zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego w systemie edukacji i poprzez system edukacji", sponsorowanego przez Rząd Polski i UNFPA. Liderem Programu oraz konsultantem naukowym została prof. dr hab. Krystyna Ostrowska. Autorami poradnika metodycznego: Joanna Szymańska i Jan Tatarowicz. W części poświęconej propozycjom metodycznym wykorzystywania wideofilmów w pracy wychowawczej znalazły się następujące tematy:Poznajemy siebieWartościBezinteresownośćŻyczliwośćPrzyjaźńmiłość, seksPoczęcie życiaRodzina. Scenar


Renata Knez, Wojciech M. Słonina
SAPER czyli jak rozminować agresję. Program prof.-wych. dla gimnazjum i 1 klasy szkoły ponadgimnazjalnej

Sformułowana złość lub niechęć mogą być źródłem zachowań agresywnych. Agresja jest sposobem radzenia sobie z emocjami na zasadzie bomby, czasem z opóźnionym zapłonem. Uczniowie po wspólnym przeżyciu programu (w toku wielu ćwiczeń) zdobędą umiejętności pozwalające im radzić sobie z nieprzyjemnymi emocjami, inaczej niż poprzez zachowania agresywne. Program jest przeznaczony dla młodzieży, szczególnie dla uczniów gimnazjum. Może być wdrożony przez pedagogów szkolnych, wychowawców klas, nauczycieli "wychowania do życia w rodzinie".


Renata Knez, Wojciech M. Słonina
SAPER czyli jak rozminować agresję. Program profilaktyczno - wychowawczy dla klas IV-VI szkół podstawowych

Autorzy programu proponują integrację zespołu klasowego. Doświadczenie pokazuje, że gdy uczniowie znają się lepiej, wówczas rzadziej prezentują zachowania agresywne. Agresja często wynika z nieznajomości siebie. Kolejne zajęcia uczą, jak rozpoznawać emocje i radzić sobie z nimi, co w konsekwencji zmniejsza ilość zachowań destrukcyjnych. Skuteczne radzenie sobie z agresją nie jest też możliwe bez jasnych norm i konsekwencji w postępowaniu oraz troski o budowanie właściwych relacji. Zastosowane ćwiczenia pobudzają uczniów do zastanowienia się, wymiany zdań i podejmowania słusznych decyzji.


ks. Andrzej Zwoliński
Scjentologia

Jedna z najbardziej aktywnych sekt w Europie i w Polsce w ostatnich latach, znalazła swe pierwsze, tak obszerne w języku polskim opracowanie, adresowane głównie do katechetów, nauczycieli, młodzieży i zainteresowanych tematem. Autor prezentuje genezę scjentologii, jej rozwój, sposoby werbowania, źródła niezwykłych skutków działania, a także doktrynę, osobę założyciela, niektórych działaczy i sympatyków. Szczególnie ważna jest ocena propozycji scjentologicznych z punktu widzenia psychologii, nauk społecznych, filozofii i myśli chrześcijańskiej.ANDRZEJ ZWOLIŃSKI, ks. prof. dr hab., kierownik Katedry Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie


Marek Miller
Sekta. Made in Poland

Wokół sekt istnieje wiele nieporozumień. Między innymi dlatego, że w historii to słowo zmieniało swą treść. Pierwotnie sektą nazywano małe grupy odszczepieńcze od głównych nurtów religijnych, potem (w okresie wojen religijnych) tę łatkę przyczepiano innym religiom, by w końcu tym określeniem oznaczać grupę religijną czy religijnopodobną, niszczącą człowieka i jego relacje z otaczającym światem. Atutem tej książki jest to, że składa się z wypowiedzi ludzi, którzy relacjonują swoje osobiste doświadczenie. Czynią to z pewnym dystansem, można więc przypuszczać, że wypowiedzi nie są zniekształcone emocjami i osobistymi negatywnymi doświadczeniami. Te subiektywne przecież relacje można jednak uogó


Zubrzycka Elżbieta, ?adecka Anna
Słup Soli. Jak powstrzymać szkolnych dręczycieli

Dręczenie dzieci przez dzieci staje się coraz powszechniejszym zjawiskiem. Ta książka pokazuje, jak milczenie i bierna postawa obserwatorów wspiera szkolnych dręczycieli i zachęca ich do działania. Co może zrobić pojedyncze dziecko, aby się przeciwstawić? Niewiele. A grupa? O wiele więcej, najpierw jednak musi powstać. W tym opowiadaniu chłopiec, który boi się i nie cierpi dręczenia, pod wpływem swojego brata, zaczyna działać...


Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, Krzysztof Sas-Nowosielski
Stosowanie substancji psychoaktywnych przez młodzież szkół śląskich – zasięg, skutki i przeciwdziałanie

W jednej ze swoich książek Hanna Rylke pisze: […] nasze dzieci i nasi uczniowie są ekspertami od narkotyków. Wiedzą o nich bardzo dużo, niezależnie od tego, czy sami ich używają, czy nie. Większość z nas ma małe szanse, aby im dorównać orientacją w problemie i praktyczną wiedzą (Rylke, 1999, s. 10).W dzisiejszych czasach substancje psychoaktywne postrzegane są przez młode pokolenie jako środki wspomagające naukę czy dobrą zabawę, a nawet są traktowane jako niezbędny warunek obu tych sfer aktywności. Niestety, wiedza rodziców i nauczycieli na temat narkotyków jest daleka od poziomu, który pozwalałby na skuteczny dialog z młodzieżą w tym zakresie. Aby podejmować skuteczne działania profi


Richard K. James, Burl E. Gilliland
Strategie interwencji kryzysowej

Większość osób korzysta z poradnictwa psychologicznego lub psychoterapii z powodu jakiegoś kryzysu osobistego związanego na przykład ze śmiercią bliskiej osoby, nadużywaniem alkoholu, przemocą lub wypaleniem zawodowym. Kryzys pojawia się nagle i nieoczekiwanie, naruszając równowagę emocjonalno-fizyczną człowieka i mechanizmy radzenia sobie z trudnościami. Brak pomocy i wsparcia w takiej chwili może doprowadzić do poważnych zaburzeń psychicznych, behawioralnych i poznawczych. Potrzebna jest natychmiastowa interwencja, która pomoże rozwiązać problem i uchroni przed destrukcją emocjonalną. Interwencja kryzysowa nie jest terapią - to pierwsza pomoc psychologiczna, która poprzedza terapię.Publika


praca zbiorowa
Strzeż się nieznajomych - kaseta VHSSeria: Psychologia dla Dzieci

Film przeznaczony dla dzieci w wieku 7-12 lat omawia zjawisko przemocy ze strony napotkanych nieznajomych. W programie bierze udział doświadczony policjant-psycholog, pies McGruff i jego siostrzeniec Scruff, którzy uczą dzieci technik samoobrony przed natręctwem obcych.Konsultacja: dr Małgorzata BabiuchProgram przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej.Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu film znajduje się na liście środków dydaktycznych zalecanych przez MENiS.


Marek Jędrzejewski
Subkultury a przemoc

Subkultury chuligańsko - przestępcze w perspektywie badań nauk humanistycznych- subkultury chuligańsko - przestępcze w sytuacji dysfunkcyjnych oddziaływań środowisk wychowawczych- subkultury chuligańsko - przestępcze jako wyraz izolacji i ucieczki od społeczeństwa


Przemysław Piotrowski
Subkultury młodzieżowe. Aspekty psychospołeczne

Autor - pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w książce prezentuje 17 subkultur młodzieżowych, działających obecnie w Polsce. Pokazuje początki tego ruchu od lat 50. XX wieku, poczynając od bikiniarzy, a kończy na latach współczesnych, omawiając szczególnie szeroko, popularnych ostatnio szalikowców. Zanikanie jednych, a pojawianie się innych, mocne wpływy trendów zagranicznych, oto główne cechy tego ruchu. Znakomita lektura dla wszystkich, interesujących się życiem społecznym kraju, materiał do głębokich przemyśleń dla nauczycieli i wychowawców.


Bogdan Prejs
Subkultury młodzieżowe. Bunt nie przemija

Książka zawiera opis poszczególnych subkultur, jak i ważnych dla nich symboli oraz haseł, a także kilka opowieści o tym, jak to się wszystko rozwijało. Jej lektura ma ułatwić wzajemne poznanie, zrozumienie i dialog między pokoleniami.


Justyna Kusztal
System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech

Książka stanowi analizę porównawczą systemu resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech. Analizie poddane zostały działania pomocowe nakierowane na profilaktykę oraz działania tradycyjnie resocjalizacyjne. System, ze względu na regulacje ustawowe, obejmuje generalnie młodzież do 21 roku życia. Opracowanie nie stanowi jedynie komentarza do obowiązujących aktów prawnych konstytuujących funkcjonowanie systemów resocjalizacji młodzieży społecznie niedostosowanej w Polsce i w Niemczech, ale jest również przedstawieniem podobieństw i różnic w strukturze systemu i jego funkcjonowaniu w praktyce prawnej i resocjalizacyjnej.Uwzględniając stan prawny ze stycznia 2008 rok


Barbara Bleja-Sosna (pod red.)
Szkolny program profilaktykido realizacji w szkołach podstawowych

Książka przedstawia program ramowy, który może być wykorzystany w każdej szkole funkcjonującej w swoim środowisku i borykającej się ze swoimi problemami. Program profilaktyki skierowany jest nie tylko do uczniów, ale również do rodziców, nauczycieli i lokalnych instytucji. Rola szkoły w procesie wychowawczym jest szczególnie ważna, pomaga rozwiązywać i zapobiegać powstawaniu problemów. Opracowanie uwzględnia podstawy prawne, rady dla autorów programów profilaktyki, szkolny program profilaktyki, plan działań i ewaluację.


Grzegorz Koźmiński, pod redakcją
Szkolny program profilaktyki w praktyce

Publikacja jest poradnikiem nauczyciela. Książka jest przeznaczona dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych: nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Publikacja zawiera: narzędzia do diagnozy, scenariusze zajęć z uczniami, scenariusze spotkań z rodzicami, przegląd szkolnych programów profilaktyki, koncepcje uzupełniające profilaktykę.


Barbara i Grzegorz Paziowie
Szkoła, która ochrania. Szkolny program profilaktyki

Liczba i rozmaitość zagrożeń, jakie niesie ze sobą współczesna kultura, wymaga, aby wychowanie młodego pokolenia zostało uzupełnione przez działania chroniące dzieci i młodzież przed tymi zagrożeniami. Powyższa propozycja zawiera przykładowy szkolny program profilaktyki.


Małgorzata ?obacz
Telewizja. Szanse i zagrożenia wychowawcze

Książka Małgorzaty ?obacz dotyczy najbardziej wpływowego medium kultury, jakim jest telewizja. Jednak zajmuje się ona tym zagadnieniem w inny sposób niż na ogół to bywa. Mniej interesuje Autorkę aspekt techniczny, a bardziej – osoba ludzka korzystająca z tego medium.Wszyscy oglądamy telewizję. Każdy z nas jest osobą wyposażoną w szczególną wartość godności, której siłę stanowią umysł i wolność. Jaką rolę pełni w tym kontekście telewizja? Czy pomaga człowiekowi żyć godnie, czy raczej deformuje jego rozum i ogranicza wolność? Te i inne pytania Autorki odnoszą się nie tyle do samej telewizji, co raczej do ludzkiej kondycji każdego z nas. Nie demonizuje ona oddziaływania tego medium –


Elisabeth Zoller
Teraz twoja kolej!Opowiadania na temat przemocy w szkole

Bicie, kopanie, "polerowanie gęby" - to wszystko, co potrafi Jacek. Zawsze gotowy użyć pięści, bez powodu i zazwyczaj wobec Krzyśka, kolegi z klasy. Ale któregoś dnia Jacek posuwa się za daleko... Ela też jest prześladowana przez Cztery Wiedźmy, bandę, którą tworzą cztery dziewczyny i które nakazują jej milczeć. Aż któregoś dnia Ela odważa się zwrócić o pomoc. Wtedy ciemne sprawki Wiedźm przestają być tajemnicą. Zuza jest przez swoich kolegów z klasy krzywdzona w inny sposób. Jak ma się bronić? Czy powinna im oddać? Nie, to nie jest żadne rozwiązanie. Przemoc nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem...


Józef Pielachowski
Trzy razy szkoła. Uczniowie-Nauczyciele-Organizacja

Książka dla nauczycieli, rodziców i dyrektorów szkół. Autor przedstawia sytuację i zjawiska występujące wśród uczniów, problematykę wychowawczą, rzeczywistość zawodową i społeczną nauczycieli oraz analizę procesów kierowniczych.


Hall Wayne, Teesson Maree
Uzależnienia

Książka poświęcona jest teoriom uzależnienia, skutkom zdrowotnym uzależnienia od alkoholu i innych substancji oraz diagnozowaniu i podejmowaniu interwencji w przypadkach uzależnienia. Skierowana jest do studentów psychologii, psychologów, terapeutów oraz wszystkich specjalistów pracujących z osobami uzależnionymi od substancji zmieniających świadomość.


Krzysztof Zajączkowski
Uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Publikacja jest przeznaczona dla profesjonalistów (nauczycieli, wychowawców, psychologów, pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia), którzy na co dzień stykają się z osobami eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi, a także dla rodziców i studentów.Zawiera podstawowe informacje na temat środków psychoaktywnych (podział, historia, rozmiary zażywania, czynniki sprzyjające eksperymentowaniu), ich wpływu na organizm (objawy zażywania, etapy rozwoju uzależnienia). Przedstawia system profilaktyki i leczenia uzależnień w Polsce oraz krótką charakterystykę szkolnych programów profilaktycznych.W załącznikach zamieszczono fragmenty podstawowych aktów prawnych dotyczących profilaktyki i


Krystyna Ostrowska
W poszukiwaniu wartości, część 1. Ja - inni

Proponowane ćwiczenia pobudzają wyobraźnię, dostarczają wiedzy o zawartości twórczej preferowanych wartości, motywują do poszukiwania sposobów ich urzeczywistniania, są przydatne w pracy wychowawczej i profilaktycznej oraz resocjalizacyjnej z młodzieżą. Mogą też pomóc osobom dorosłym w uporządkowaniu i kierowaniu hierarchii wartości.


Krystyna Ostrowska
W poszukiwaniu wartości, część 2. Z Biblią przez życie

Oddając książkę do rąk wychowawców, katechetów, moderatorów grup dziecięcych i młodzieżowych, psychologów-terapeutów, mam nadzieję, że będzie stanowić użyteczną pomoc wychowawczą, terapeutyczną i profilaktyczną w rozwoju duchowym człowieka. Rozwiązywane ludzkich dylematów, podejmowanie decyzji może być przepojone treściami religijnymi, może być włączone w naszą wiarę, a przez to może być nieco łatwiejsze.


Paweł Nawrocki
Wirtualne uzależnienie - film edukacyjny, płyta DVD

Edukacyjny film "Wirtualne uzależnienie" to kolejna propozycja z serii UWAGA ŻYCIE, jaką kierujemy do uczniów szkół średnich, rodziców i wychowawców. Film dotyka istotnego dziś problemu wirtualnej rzeczywistości, która może okazać się niebezpieczna.Z pomocą psychologów szukamy odpowiedzi na pytanie, jak umiejętnie korzystać z komputera, żeby zachować umiar i nie paść ofiarą uzależnienia od Internetu. Jak nie dopuścić do sytuacji, kiedy niezauważalnie tracimy kontrolę nad czasem spędzanym w sieci, a co za tym idzie kontakt z rzeczywistością."...trzeba bardzo uważać aby nie angażować się zbyt głęboko (...) wyjście z uzależnienia bywa bardzo trudne, a czasem po prostu niemożliwe.


Ira M. Sacker, Marc A. Zimmer
Wolę umrzeć niż przytyć. Jak zrozumieć i pokonać anoreksję i bulimię

Praktyczny przewodnik, który w bardzo ciekawej formie ukazuje czytelnikowi fascynujący a jednocześnie bardzo trudny obszar zaburzeń odżywiania. Ma ambicje sformułowania w przystępnej formie odpowiedzi na pytania, czym są bulimia i anoreksja, jakie są ich przyczyny, symptomy, powikłania, w końcu jak można pokonać i na czym polega skuteczna terapia.Adresowana jest do wszystkich tych, którzy bądź cierpią na te chorby, bądź podejrzewają, że ktoś im bliski na nie choruje. Jest źródłem cennych informacji i wskazówek dla nauczycieli i pedagogów szkolnych oraz wszystkich osób pracujących z młodymi ludźmi, którym zależy na niesieniu skutecznej pomocy.


Tommy Hellsten
Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików

Mówi się, że główny pokój w domu rodziny dotkniętej alkoholizmem zajmowany jest przez hipopotama, którego istnienia wszyscy stanowczo zaprzeczają. W rodzinie ustalone zostają trzy reguły, których przestrzeganie staje się życiową koniecznością: Nic nie mówić! Niczego nie odczuwać! Nikomu nie ufać! Milcząc, zostawia się hipopotama w spokoju, a elementem tego milczenia jest udawanie, że wszystko jest w porządku. Wiadomo, że dzieci w rodzinach alkoholików, mimo fatalnego traktowania, bywają zwykle bardzo lojalne wobec rodziców... Odwagę, by wyrazić swój gniew, ma tylko ten, kto nie boi się zostać samotnym. Zatrzymywanie gniewu w sobie jest równoznaczne z uchylaniem się od odpowiedzialności za sw


Krzysztof Wojcieszek
Wygrać życie. Szkolny program profilaktyki

Radami na temat budowania szkolnego programu profilaktyki, który byłby skuteczny i bezpieczny dla uczniów, dzieli się w swej najnowszej publikacji dr. Krzysztof Wojcieszek, znany twórca licznych programów profilaktycznych. Publikacja ta to swoisty poradnik "krok po kroku", opisujący właściwe działania szkoły, ich podstawę teoretyczną i oczekiwane rezultaty. Punktem wyjścia książki są realne potrzeby ucznia, nauczyciela i rodziców, które ma zaspokajać "szkolny program profilaktyczny".


Beata Ziółkowska, Anna Cwojdzińska
Zaburzenia odżywianiaPoradnik dla rodziców i bliskich

Poradnik, który oddajemy w ręce Czytelnika, w sposób przystępny ujmuje problematykę zaburzeń odżywiania. Intencją autorów jest, by książka służyła radą w trudnej walce z chorobą na wszystkich etapach – od zauważenia jej symptomów aż do pracy ze specjalistami: lekarzami rodzinnymi, psychiatrami, psychologami, dietetykami.Książka przekazuje niezbędne minimum wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, obala mity dotyczące jedzenia, zaburzeń odżywiania oraz procesu leczenia, odpowiada na najczęściej zadawane pytania.Poradnik ma przygotować do pomocy, zachęcić, ośmielić do działania i współpracy, a ponadto uświadomić Państwu, że odpowiedzialnością za problemy z odżywianiem nie możn


Janusz Surzykiewicz, Krystyna Ostrowska
Zachowania agresywne w szkole

Książka jest cenną pomocą dla nauczycieli, wychowawców i innych osób zainteresowanych problemem agresji.Autorzyrelacjonują badania ankietowe w 6. typach polskich szkół (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły zawodowe, technika, licea ogólnokształcące i profilowane);na podstawie uzyskanych wyników oceniają dynamikę i formy zachowań agresywnych uczniów w szkole i poza szkołą; poświęcają też uwagę zmianom w odbiorze tego zjawiska przez nauczycieli;przedstawiają wyniki badań wraz z analizą statystyczną, wnioskami i propozycjami rozwiązań;odwołując się do różnych koncepcji dotyczących zjawiska agresji przeprowadzają jego dogłębną analizę;proponują bogatą literaturę przedmiotu.


praca zbiorowa
Zagrożona młodzież

Publikacja prezentuje różne kategorie zagrożeń, na które narażeni są młodzi ludzie. W książce, oprócz teoretycznego omówienia problemu, zawarto także bogaty materiał badawczy. Dlatego też może stanowić doskonały podręcznik do zajęć z poradnictwa w dziedzinie edukacji, psychologii, socjologii, pedagogiki. Książka podzielona jest na trzy część. Część I stanowi omówienie czynników zwiększających ryzyko pojawienia się takich problemów, jak: przerywanie nauki w szkole, picie alkoholu i narkotyzowanie się, niechciane ciąże nieletnich, przestępczość i przemoc oraz samobójstwa wśród młodzieży. W części II przedstawiono dane na temat 5 kategorii zagrożeń omówionych wstępnie w części I oraz wybrane po


Kevin Browne, Martin Herbert
Zapobieganie przemocy w rodzinie

Różne aspekty przemocy w rodzinie oraz sposoby jej zapobiegania, czynniki dużego ryzyka przemocy, sygnały wywoławcze oraz zasady postępowania, kiedy do niej dojdzie - to główne zagadnienia tej książki. Jest ona adresowana do studentów psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa, do nauczycieli i wychowawców. Zainteresuje również tych, którzy na co dzień zajmują się tworzeniem instytucji czy programów pomocy rodzinom dotkniętym przemocą.


Kevin Brown
Zastraszanie. Co na to rodzice?

Autor wykazuje, jak niszcząco zastraszanie wpływa na relacje i więzi w rodzinie, w środowisku szkolnym, w miejscu pracy, i jak w rezultacie odbija się na zdrowiu życia społecznego. Metody zaproponowane przez Autora mają pomóc nam w zrozumieniu mechanizmu zastraszania i w wypracowaniu odpowiednich reakcji, w zależności od tego, jaką rolę przyjęliśmy w "cyklu zastraszania". Książka wręcz zmusza do współpracy wszystkich zaangażowanych - nauczycieli i pedagogów, uczniów, rodziców i ich dzieci, wreszcie środowisko, zarówno w węższym, jak i szerszym społecznym kontekście


praca zbiorowa
Żyć w radości. Ćwiczenia zapobiegające agresji

Książka zawiera program, plan pracy, przykłady ćwiczeń i zajęć z dziećmi oraz scenariusze spotkań z rodzicami. Proste i łatwe ćwiczenia wpłyną na przyjazny wzajemny kontakt dorosłych z dziećmi. Rozumienie swoich uczuć, nastrojów, przekonań prowadzi dzieci i dorosłych do życia w radości.


praca zbiorowa
Żyj zdrowo i szczęśliwie. Szkolny program profilaktyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Opracowanie to skierowane jest do uczniów, rodziców i nauczycieli. Niektóre działania profilaktyczne wykraczają poza środowisko wewnątrzszkolne i swym oddziaływaniem terapeutycznym obejmują również społeczność lokalną. Program powstał w oparciu o wnioski z raportu "Rola programu Wychowawczego w praktyce szkolnej", dokładną diagnozę sytuacji szkolnej i rodzinnej uczniów oraz analizę problemów występujących w środowisku lokalnym. Program obejmuje pięć obszarów oddziaływań profilaktycznych takich jak: promocja zdrowia, przystosowanie do życia społecznego młodzieży, profilaktyka uzależnień, przeciwdziałanie przestępczości nieletnich, ochrona przed negatywnym wpływem mediów i sekt.


praca zbiorowa
Żyję bez ryzyka AIDS - DVDczas trwania filmu: 22 minuty

Prezentujemy Państwu polski film profilaktyczno-edukacyjny dla młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych poruszających problematykę HIV/AIDS.Film, zgodnie z zaleceniami współczesnej profilaktyki, oprócz prezentacji rzetelnej, aktualnej wiedzy na temat HIV/AIDS, promuje postawy sprzyjające zdrowemu i odpowiedzialnemu stylowi życia i stawia pytania dotyczące konkretnych wyborów życiowych.W części drugiej poruszony zostaje problem stosunków do osób zarażonych i chorych często naznaczonego lękiem i niewiedzą.Przesłaniem filmu jest myśl o tym, że życie jest zbyt interesujące i pasjonujące, by je narażać, podejmując nieprzemyślane, ryzykowne zachowania. Zachęca ona młodych do tego, by chcieli


Reklamacopyright © e-targ.pl